Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Digitale handtekening

Index Digitale handtekening

In dit voorbeeld wordt het bericht digitaal ondertekend m.b.v. asymmetrische cryptografie. 1. Alice ondertekent het bericht met haar private key. 2. Bob kan verifiëren dat Alice het bericht verstuurd heeft en dat het bericht niet gewijzigd is. Een digitale handtekening is een methode voor het bevestigen van de juistheid van digitale informatie door middel van bijvoorbeeld technieken van de asymmetrische cryptografie, op een wijze vergelijkbaar met het ondertekenen van papieren documenten aan de hand van een geschreven handtekening.

35 relaties: Algemene maatregel van bestuur (Nederland), Algoritme, Asymmetrische cryptografie, Belastingdienst, België, CAcert, Cryptografie, DigiD, Digitaal, EHerkenning, EID, EIDAS, Elektronisch document, Europese Commissie, Europese Raad, Geheime sleutel, Handtekening, Hashfunctie, Identificatie (recht), Informatie, Informatiebeveiliging, Itsme, Muzikale handtekening, Nederland, Overbrenging, Overeenkomst (contract), PKIoverheid, Public key infrastructure, Publicatieblad van de Europese Unie, Publieke sleutel, Smartcard, Telegram (telegrafie), Telex (communicatie), Vermogensrecht, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Algemene maatregel van bestuur (Nederland)

Een algemene maatregel van bestuur (AMvB) is in het Nederlandse openbaar bestuur het uitvoeringsbesluit dat mag worden genomen op grond van een wet in formele zin.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Algemene maatregel van bestuur (Nederland) · Bekijk meer »

Algoritme

Algoritme om een willekeurig veelvlak in driehoeken op te delen (in het algemeen heeft dit probleem meerdere oplossingen, de bereikte oplossing hangt dus af van het gebruikte algoritme) Een algoritme is een stappenplan bestaande uit een set regels in vaste volgorde om tot een oplossing te komen en het einddoel te bereiken.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Algoritme · Bekijk meer »

Asymmetrische cryptografie

Bij asymmetrische cryptografie, ook wel bekend als publieke-sleutelcryptografie, zoals RSA, wordt gebruikgemaakt van twee aparte sleutels: één sleutel wordt gebruikt om de klare tekst te versleutelen of te ondertekenen, en de tweede sleutel om de cijfertekst weer te ontsleutelen of de ondertekening te verifiëren.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Asymmetrische cryptografie · Bekijk meer »

Belastingdienst

Een belastingdienst, soms ook wel fiscus genoemd, is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting, douanerechten en accijns voor een staat verzorgt.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Belastingdienst · Bekijk meer »

België

België, officieel het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat aan de Noordzee ligt en aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk grenst.

Nieuw!!: Digitale handtekening en België · Bekijk meer »

CAcert

CAcert is een certificaatautoriteit die het mogelijk maakt om via een zogenaamd "Web van vertrouwen" (web of trust) digitale certificaten aan te maken, zonder dat dit kosten met zich meebrengt.

Nieuw!!: Digitale handtekening en CAcert · Bekijk meer »

Cryptografie

Babington-complot met de code bovenaan. Maria I van Schotland ging in op het voorstel om Elizabeth I van Engeland te vermoorden. Mede op grond van dit document werd zij veroordeeld en terechtgesteld in 1587. De cryptografie (uit Oudgrieks, κρυπτός kruptós "verborgen," en γράφειν gráphein "schrijven") houdt zich bezig met technieken voor het verbergen of zodanig versleutelen van te verzenden informatie, dat het voor een cryptoanalist, een persoon die toegang heeft tot het kanaal tussen zender en ontvanger, en dus als het ware 'mee kan luisteren', onmogelijk is om tegen aanvaardbare inspanning uit de getransporteerde data af te leiden welke informatie er door de zender was verzonden en welke partijen daarbij betrokken waren.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Cryptografie · Bekijk meer »

DigiD

DigiD (uitgesproken als die-gie-dee oftewel /ˌdiɣiˈde/) is een systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen verifiëren, een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties.

Nieuw!!: Digitale handtekening en DigiD · Bekijk meer »

Digitaal

De digitale klok geeft alleen een beperkt aantal objectieve waarden weer De wijzer van de analoge klok doorloopt theoretisch een oneindig aantal tijdstippen In de informatietheorie zijn gegevens (data) digitaal wanneer ze zijn uitgedrukt in cijfers, letters en/of getallen die een waarde aangeven die het gemiddelde is van een reeks dicht bij elkaar liggende waarden in een kort tijdsverloop.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Digitaal · Bekijk meer »

EHerkenning

eHerkenning logo Het inlogsysteem eHerkenning is een Nederlands gestandaardiseerd systeem voor digitale herkenning, waarmee organisaties hun diensten online toegankelijk kunnen maken.

Nieuw!!: Digitale handtekening en EHerkenning · Bekijk meer »

EID

De eID (elektronische identiteitskaart) is sinds 2003 de Belgische elektronische identiteitskaart.

Nieuw!!: Digitale handtekening en EID · Bekijk meer »

EIDAS

EU-vertrouwensmerk voor gekwalificeerde vertrouwensdiensten. De digitale markt in de EU en het faciliteren van overheidsdiensten over grenzen heen. EIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services) is de Europese Verordening (EU) nr.

Nieuw!!: Digitale handtekening en EIDAS · Bekijk meer »

Elektronisch document

Een elektronisch document is een genormeerd computerbestand dat is bedoeld om te worden gebruikt in elektronische vorm.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Elektronisch document · Bekijk meer »

Europese Commissie

Logo van de Europese Commissie bij de ingang van het Berlaymontgebouw (gestileerde evocatie van het gebouw). De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Europese Commissie · Bekijk meer »

Europese Raad

De Europese Raad (Engels: European Council) is een instelling van de Europese Unie.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Europese Raad · Bekijk meer »

Geheime sleutel

Een geheime sleutel, ook wel privésleutel genoemd (Engels: private key), is een van de twee sleutels die gebruikt wordt voor asymmetrische encryptie.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Geheime sleutel · Bekijk meer »

Handtekening

Handtekening van Frédéric Chopin Handtekening van Karel de Grote. De keizer was analfabeet en schreef alleen het vierkantje, waarna een secretaris de medeklinkers van KAROLUS eromheen schreef. Hitler Pieter Bruegel Lakzegel van de familie Brodtkorb Een collage van originele en valse handtekeningen die Han van Meegeren voor zijn eigen werk gebruikte Een handtekening (ook: ondertekening, autogram, signatuur of informeel poot, krabbel) is een met de hand geschreven krabbel op een brief of document, waarmee de plaatser aangeeft dat de inhoud juist is of dat hij daarmee akkoord gaat.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Handtekening · Bekijk meer »

Hashfunctie

De hashfunctie heeft van de twee schilderijen van Leonardo da Vinci een hashcode gemaakt, waarvoor een veel kleiner bestand nodig is dan voor de twee schilderijen zelf. De beide schilderijen kunnen desondanks toch nog van elkaar worden onderscheiden. Een hashfunctie of hashalgoritme is in de informatica een algoritme dat invoer uit een breed domein van waarden omzet in een meestal kleiner bereik, meestal een deelverzameling van de gehele getallen.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Hashfunctie · Bekijk meer »

Identificatie (recht)

Identificatie in juridische zin is het vaststellen van de identiteit van een persoon (persoonsidentificatie), of ook wel het tonen van een geaccepteerd persoonsbewijs waaruit de bevoegde instantie (bijvoorbeeld politie of douane) de identiteit van een persoon kan vaststellen.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Identificatie (recht) · Bekijk meer »

Informatie

Het communicatiemodel van Shannon en Weaver met zender, boodschap, ontvanger Informatie, van Latijn informare vormgeven, vormen, instrueren, ook wel afgekort tot info, is alles wat kennis toevoegt en zo onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Informatie · Bekijk meer »

Informatiebeveiliging

Beveiliging door cijfercodes. Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Informatiebeveiliging · Bekijk meer »

Itsme

itsme (spreek uit: It's Me) is een digitale identificatie-app waarmee Belgische burgers kunnen inloggen bij de overheid, banken, verzekeraars en andere privébedrijven.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Itsme · Bekijk meer »

Muzikale handtekening

Een muzikale handtekening is een klein thema dat componisten vaak in hun werk opnemen.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Muzikale handtekening · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Nederland · Bekijk meer »

Overbrenging

Overbrenging of transmissie zijn verzamelnamen van de verschillende technieken voor het overbrengen en omvormen van vermogens.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Overbrenging · Bekijk meer »

Overeenkomst (contract)

Contract voor deelname aan een Engels televisieprogramma, Northam, Engeland, 1975. Het gebruik om na het sluiten van een overeenkomst elkaars handen te schudden. Diploma-uitreiking aan een Iraakse politieman na een cursus door Amerikaanse mariniers, 2004. Een overeenkomst, contract of convenant is een afspraak tussen ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen – de partijen, of specifieker contractanten – over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen – de te leveren prestatie – of laten.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Overeenkomst (contract) · Bekijk meer »

PKIoverheid

PKIoverheid certificaathiërarchie. PKIoverheid is de public key infrastructure (PKI) van de Nederlandse overheid.

Nieuw!!: Digitale handtekening en PKIoverheid · Bekijk meer »

Public key infrastructure

Diagram van een PKI. CA.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Public key infrastructure · Bekijk meer »

Publicatieblad van de Europese Unie

Het Publicatieblad van de Europese Unie is de officiële publicatie van de Europese Unie.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Publicatieblad van de Europese Unie · Bekijk meer »

Publieke sleutel

Een publieke sleutel is een van de twee sleutels die wordt gebruikt voor asymmetrische cryptografie.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Publieke sleutel · Bekijk meer »

Smartcard

Een smartcard is een chipkaart die wordt gebruikt voor het decoderen van radio- en televisie-uitzendingen.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Smartcard · Bekijk meer »

Telegram (telegrafie)

kleinzoon geboren is Overzicht 100 jaar Rijkstelegraaf in 1952 Een telegram van Nikola Tesla uit 1936 Een telegram is een tekstbericht dat over lange afstanden wordt verstuurd door gebruik te maken van een electrische telegraaf, vanwege de snelheid die daarmee voor de communicatie kan worden bereikt.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Telegram (telegrafie) · Bekijk meer »

Telex (communicatie)

Historisch telexapparaat Een telexbericht Telex (of verreschrift; Engelse afkorting van Teleprinter exchange) was een manier om op elektrische wijze brieven of berichten te versturen of schriftelijk te communiceren.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Telex (communicatie) · Bekijk meer »

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Nieuw!!: Digitale handtekening en Vermogensrecht · Bekijk meer »

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) beschrijft in vier boeken de rechtsgang in Nederland in het burgerlijke recht: het Burgerlijk procesrecht (Nederland).

Nieuw!!: Digitale handtekening en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering · Bekijk meer »

Richt hier:

E-handtekening, Elektronische handtekening.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »