Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Vermogensrecht

Index Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

22 relaties: Afhankelijk recht, België, Burgerlijk recht, Burgerlijk Wetboek (Nederland), Eigendom, Erfrecht, Goed (Nederlands recht), Goede trouw, Goederenrecht, Kadaster, Koopovereenkomst, Natrekking, Overdracht (Nederlands recht), Particulier vermogen, Positief recht, Rechtshandeling, Redelijkheid en billijkheid, Schuld (debet), Verbintenissenrecht, Volmacht (juridisch), Vrucht (Nederlands recht), Vruchtgebruik.

Afhankelijk recht

Een afhankelijk recht of accessoir recht is in het Nederlands privaatrecht "een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan" (artikel 7 van Boek 3 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW)).

Nieuw!!: Vermogensrecht en Afhankelijk recht · Bekijk meer »

België

''"La Brabançonne"'' Het volkslied van het Koninkrijk België. (Instrumentaal) België, officieel het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat aan de Noordzee ligt en aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk grenst.

Nieuw!!: Vermogensrecht en België · Bekijk meer »

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of in Nederland privaatrecht, is het geheel van de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen, i.h.b. het personen- en familierecht en vermogensrecht.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Burgerlijk recht · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (Nederland)

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Burgerlijk Wetboek (Nederland) · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking uit te sluiten.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Eigendom · Bekijk meer »

Erfrecht

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Erfrecht · Bekijk meer »

Goed (Nederlands recht)

Het Nederlandse goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht (in de zin van rechtsgebied).

Nieuw!!: Vermogensrecht en Goed (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Goede trouw

Goede trouw (Latijn: bona fides) is een juridisch begrip en zou vrij vertaald kunnen worden met “handelend vanuit zuivere motieven”.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Goede trouw · Bekijk meer »

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht anders gezegd het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Goederenrecht · Bekijk meer »

Kadaster

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Kadaster · Bekijk meer »

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als een overeenkomst van koop en verkoop, is een overeenkomst, waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Koopovereenkomst · Bekijk meer »

Natrekking

Natrekking is een rechtsfiguur waarbij een kleinere, op zich zelfstandige zaak, deel gaat uitmaken van een grotere zaak.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Natrekking · Bekijk meer »

Overdracht (Nederlands recht)

In Nederland is overdracht van eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten mogelijk, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Overdracht (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Particulier vermogen

Particulier vermogen is vermogen van een natuurlijk persoon.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Particulier vermogen · Bekijk meer »

Positief recht

Het positief recht - ook wel vigerend recht of objectief recht genoemd - is het recht dat op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats geldt.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Positief recht · Bekijk meer »

Rechtshandeling

Een rechtshandeling (Lat. actus juridicus) in de theorie van het recht is een handeling die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Rechtshandeling · Bekijk meer »

Redelijkheid en billijkheid

Redelijkheid en billijkheid behelst de sociaal aanvaardbare normen zoals ze door het gewoonterecht, ongeschreven recht of algemene rechtsbeginselen zijn geformuleerd.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Redelijkheid en billijkheid · Bekijk meer »

Schuld (debet)

Iemand heeft een schuld aan een ander en is een schuldenaar of debiteur, als die ander een vordering, veelal uitgedrukt in geld, op de eerstgenoemde heeft.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Schuld (debet) · Bekijk meer »

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Verbintenissenrecht · Bekijk meer »

Volmacht (juridisch)

Een volmacht is een meestal schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Volmacht (juridisch) · Bekijk meer »

Vrucht (Nederlands recht)

Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende over vruchten: Art.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Vrucht (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik (Frans: usufruit) is een zakelijk recht om gebruik te maken van goederen die eigendom zijn van iemand anders en daarvan de vruchten te genieten.

Nieuw!!: Vermogensrecht en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Richt hier:

Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »