Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Koopovereenkomst

Index Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als een overeenkomst van koop en verkoop, is een overeenkomst, waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen.

37 relaties: Algemene voorwaarden (Nederland), Betalingstermijn, Bijzondere overeenkomsten (Nederland), Burgerlijk Wetboek (België), Conformiteitsvereiste, Consument, Dwingend recht, Eigendom, Eigendomsvoorbehoud, Europese richtlijn, Europese Unie, Garantie, Glossarium van de rechtsgeleerdheid, Goed (Nederlands recht), Goederen en zaken, Handel (economie), Handelaar, Hoge Raad der Nederlanden, Huisvesting, Hypothecaire lening, Inkoop, Koop op afbetaling, Levering (Nederlands recht), Natuurlijk persoon, Onrechtmatige daad (Nederland), Overeenkomst (contract), Prijs (economie), Product (economie), Rechtsleer, Redelijkheid en billijkheid, Ruilhandel, Verbintenis, Verjaring, Verkeersopvatting, Verkoper (beroep), Vrijwaring, Zaak (Nederlands recht).

Algemene voorwaarden (Nederland)

Algemene voorwaarden zijn standaardvoorwaarden opgesteld door een verkoper of dienstenaanbieder en bedoeld om deel uit te maken van elke met een koper of afnemer van diensten gesloten overeenkomst, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Algemene voorwaarden (Nederland) · Bekijk meer »

Betalingstermijn

Een betalingstermijn is de periode waarbinnen een verschuldigd bedrag betaald moet zijn.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Betalingstermijn · Bekijk meer »

Bijzondere overeenkomsten (Nederland)

Bijzondere overeenkomsten, ook wel benoemde overeenkomsten genoemd, zijn die overeenkomsten die een eigen, bijzondere, regeling hebben in het Burgerlijk Wetboek.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Bijzondere overeenkomsten (Nederland) · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (België)

Het Burgerlijk Wetboek (BW) is een wetboek van 13 april 2019, BS 14 mei 2019.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Burgerlijk Wetboek (België) · Bekijk meer »

Conformiteitsvereiste

Het conformiteitsvereiste, neergelegd in art.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Conformiteitsvereiste · Bekijk meer »

Consument

Consumenten of verbruikers zijn personen of huishoudens die goederen en diensten consumeren die worden geproduceerd in de economie.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Consument · Bekijk meer »

Dwingend recht

Dwingend recht is het geheel van rechtsregels waarvan niet mag worden afgeweken.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Dwingend recht · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Eigendom · Bekijk meer »

Eigendomsvoorbehoud

Bij eigendomsvoorbehoud worden goederen geleverd, maar gaat de eigendom nog niet op de ontvanger over.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Eigendomsvoorbehoud · Bekijk meer »

Europese richtlijn

Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Europese richtlijn · Bekijk meer »

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een uit 27 Europese landen bestaand statenverband.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Europese Unie · Bekijk meer »

Garantie

Garantie is een begrip waarmee men aangeeft dat men ergens voor instaat.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Garantie · Bekijk meer »

Glossarium van de rechtsgeleerdheid

Onder andere de volgende rechtstermen worden in de rechtswetenschap gehanteerd.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Glossarium van de rechtsgeleerdheid · Bekijk meer »

Goed (Nederlands recht)

Een goed in juridische zin, meervoud goederen, wordt in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een zaak of vermogensrecht.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Goed (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Goederen en zaken

Goederen en zaken zijn termen die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Goederen en zaken · Bekijk meer »

Handel (economie)

Zeecontainers in een haven markt Paardenmarkt van Hedel Handel in effecten Handel is het uitwisselen van producten tussen twee partijen tegen directe of uitgestelde betaling.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Handel (economie) · Bekijk meer »

Handelaar

Een koopman bij een kleine stadswaag in Neurenberg Een handelaar of koopman (meervoud: kooplieden) is iemand die verschillende waren opkoopt en ze vervolgens weer te koop aanbiedt.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Handelaar · Bekijk meer »

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden (kortweg Hoge Raad, gerechtscode HR) is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op civielrechtelijk, strafrechtelijk en belastingrechtelijk gebied.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Hoge Raad der Nederlanden · Bekijk meer »

Huisvesting

Huisvesting is de overkoepelende term voor verschillende typen onderkomens waarin men tijdelijk of permanent onderdak heeft om in te leven, te slapen, te werken of te ontspannen.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Huisvesting · Bekijk meer »

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, in het gewone spraakgebruik ook wel onjuist hypotheek genoemd, is een geldlening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Hypothecaire lening · Bekijk meer »

Inkoop

Inkoop is het proces van kopen van producten, goederen of diensten.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Inkoop · Bekijk meer »

Koop op afbetaling

Koop op afbetaling is een soort koopovereenkomst.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Koop op afbetaling · Bekijk meer »

Levering (Nederlands recht)

Levering is in het Nederlands recht een vast onderdeel van de eigendomsoverdracht.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Levering (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een menselijk individu dat, behoudens gebleken handelingsonbekwaamheid, in juridische zin drager van rechten en verplichtingen is.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Natuurlijk persoon · Bekijk meer »

Onrechtmatige daad (Nederland)

Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Onrechtmatige daad (Nederland) · Bekijk meer »

Overeenkomst (contract)

Contract voor deelname aan een Engels televisieprogramma, Northam, Engeland, 1975. Het gebruik om na het sluiten van een overeenkomst elkaars handen te schudden. Diploma-uitreiking aan een Iraakse politieman na een cursus door Amerikaanse mariniers, 2004. Een overeenkomst, contract of convenant is een afspraak tussen ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen – de partijen, of specifieker contractanten – over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen – de te leveren prestatie – of laten.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Overeenkomst (contract) · Bekijk meer »

Prijs (economie)

De prijs van een goed of dienst is het geldbedrag dat voor dat goed of die dienst moet worden betaald om het goed in eigendom of de dienst geleverd te krijgen.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Prijs (economie) · Bekijk meer »

Product (economie)

Een product in economische zin is alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan een wens of behoefte van een klant te voldoen.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Product (economie) · Bekijk meer »

Rechtsleer

De rechtsleer (ook wel doctrine genoemd) is het geheel van geschriften gewijd aan het recht door gezaghebbende auteurs, meestal rechtsgeleerden.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Rechtsleer · Bekijk meer »

Redelijkheid en billijkheid

Redelijkheid en billijkheid zijn de sociaal aanvaardbare normen zoals ze door het gewoonterecht, ongeschreven recht of algemene rechtsbeginselen zijn geformuleerd.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Redelijkheid en billijkheid · Bekijk meer »

Ruilhandel

Ruilhandel is de vorm van handel waarbij goederen geruild worden voor andere goederen, zonder tussenkomst van geld.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Ruilhandel · Bekijk meer »

Verbintenis

Een verbintenis (Latijn: obligatio) is in de rechtswetenschap een rechtsverhouding krachtens welke de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of crediteur).

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Verbintenis · Bekijk meer »

Verjaring

Verjaring in het burgerlijk recht betekent dat men door verloop van een door de wet bepaalde tijd in rechte iets verkrijgt, verkrijgende verjaring, of van een verbintenis wordt bevrijd, bevrijdende verjaring.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Verjaring · Bekijk meer »

Verkeersopvatting

De verkeersopvatting (Duits: Verkehrsanschauung of Verkehrsauffassung) is een onbepaald begrip in het Nederlandse en Duitse vermogensrecht waarmee gedoeld wordt op de (juridisch relevante) in het maatschappelijk verkeer levende opvattingen.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Verkeersopvatting · Bekijk meer »

Verkoper (beroep)

Een verkoper of verkoopster is een persoon die, veelal in dienst en/of uit naam van een winkel of een ander bedrijf, producten of diensten probeert te verkopen aan een consument of bedrijf.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Verkoper (beroep) · Bekijk meer »

Vrijwaring

Vrijwaring is in het Nederlands recht geen eenduidig begrip.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Vrijwaring · Bekijk meer »

Zaak (Nederlands recht)

In het Nederlandse recht is een zaak in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.

Nieuw!!: Koopovereenkomst en Zaak (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Richt hier:

Aankoop, Aanschaffen, Koopakte, Sale and purchase agreement.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »