Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Overdracht (Nederlands recht)

Index Overdracht (Nederlands recht)

In Nederland is overdracht van eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten mogelijk, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.

20 relaties: Authentieke akte, Bezit (Nederlands recht), Burgerlijk Wetboek (Nederland), Diefstal, Eigendom, Executeur, Goede trouw, Goederen en zaken, Houderschap, Kadaster, Koopovereenkomst, Levering (Nederlands recht), Nalatenschap (Nederland), Revindicatie (naar Nederlands recht), Schenking, Testament (akte), Testamentair bewind, Vordering, Vorderingsrecht, Zakelijk recht.

Authentieke akte

Een authentieke akte is een officieel document dat door een openbaar ambtenaar is opgesteld en gewaarmerkt, geregeld bij de wet.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Authentieke akte · Bekijk meer »

Bezit (Nederlands recht)

Bezit is in het Nederlands vermogensrecht het houden van een goed voor zichzelf (art. 107 eerste lid, Burgerlijk Wetboek Boek 3 (BW 3)).

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Bezit (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (Nederland)

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Burgerlijk Wetboek (Nederland) · Bekijk meer »

Diefstal

Fietsen worden vaak gestolen, zelfs als ze op slot zitten, door het wiel te verwijderen of het slot door te knippen Diefstal is een in het strafrecht als misdrijf aangemerkt delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Diefstal · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Eigendom · Bekijk meer »

Executeur

proost Johan van Limburg wordt benoemd als executeur testamentair van tante Margretha van Limburg proosdis van Rellinghausen. Een executeur is in het Nederlands erfrecht degene die door een erflater bij testament kan worden benoemd om na overlijden bepaalde taken uit te voeren in de eerste fase van de afwikkeling van de nalatenschap.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Executeur · Bekijk meer »

Goede trouw

Goede trouw (Latijn: bona fides) is een juridisch begrip en zou vrij vertaald kunnen worden met “handelend vanuit zuivere motieven”.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Goede trouw · Bekijk meer »

Goederen en zaken

Goederen en zaken zijn termen die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Goederen en zaken · Bekijk meer »

Houderschap

Houderschap of detentie betekent in het Nederlands vermogensrecht dat iemand de macht heeft over een zaak van een ander maar zich niet als de eigenaar gedraagt.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Houderschap · Bekijk meer »

Kadaster

340x340px 210x210px 210x210px Met kadaster wordt van oudsher en wereldwijd een register aangeduid waar allesomvattend wordt bijgehouden welke grondstukken en opstallen er in een bepaald bestuursrechtelijk gebied aan bepaalde personen toebehoren.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Kadaster · Bekijk meer »

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als een overeenkomst van koop en verkoop, is een overeenkomst, waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Koopovereenkomst · Bekijk meer »

Levering (Nederlands recht)

Levering is in het Nederlands recht een vast onderdeel van de eigendomsoverdracht.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Levering (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Nalatenschap (Nederland)

Ruzie om de nalatenschap brengt inkomen voor de advocaat (Amerikaanse cartoon 1902) Een nalatenschap, ook erfenis genoemd, is in het Nederlands recht het geheel van bezittingen (zaken en vermogensrechten), schulden en vorderingen van een persoon dat bij overlijden op een of meer andere personen overgaat, de erfgenamen.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Nalatenschap (Nederland) · Bekijk meer »

Revindicatie (naar Nederlands recht)

Revindicatie is het recht van de eigenaar van een roerende of van een onroerende zaak om die van eenieder die deze zaak zonder recht onder zich heeft op te eisen (artikel 5:2 BW).

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Revindicatie (naar Nederlands recht) · Bekijk meer »

Schenking

Een schenking, gift of donatie is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij de schenker roerend of onroerend goed overdraagt aan de begiftigde zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Schenking · Bekijk meer »

Testament (akte)

Louis-Léopold Boilly, ca. 1800)Een testament, officiele begrip in Nederland uiterste wil, is een hoogstpersoonlijk, niet openbaar document waarin iemand schriftelijk vastlegt, of door een notaris laat vastleggen, wat er na overlijden met zijn/haar nalatenschap gebeurt in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen van het erfrecht.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Testament (akte) · Bekijk meer »

Testamentair bewind

335x335px Testamentair bewind is een rechtsfiguur uit het Nederlands erfrecht waarmee een persoon bij testament een bewind kan instellen over na te laten vermogen om er voor te zorgen dat goederen van de nalatenschap na overlijden op een verstandige manier worden beheerd gedurende een bepaalde periode.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Testamentair bewind · Bekijk meer »

Vordering

Een vordering is, eenvoudig gesproken, het (op)eisen van iets bij iemand, aanspraak maken op iets.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Vordering · Bekijk meer »

Vorderingsrecht

Een vorderingsrecht of een obligatoir recht is het recht van een crediteur (of schuldeiser) tegenover de debiteur (of schuldenaar).

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Vorderingsrecht · Bekijk meer »

Zakelijk recht

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de houder of drager ervan, de titularis genaamd, een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

Nieuw!!: Overdracht (Nederlands recht) en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Richt hier:

Overdracht (recht).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »