Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Goederenrecht

Index Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht, het stelsel van rechtsregels met betrekking tot dat wat als iemands vermogen geldt, de verkrijging, het verlies en de overdracht ervan.

41 relaties: Appartementsrecht, Beschikking, Boerenbond (Vlaanderen), Dwingend recht, Eigendom, Eigendomsrecht, Erfdienstbaarheid, Erfpacht, Erfrecht, Erfrecht (België), Erfrecht (Nederland), Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Goed (Belgisch recht), Goed (economie), Goed (Nederlands recht), Goederen en zaken, Huwelijksvermogensrecht, Hypothecaire lening, Kadaster, Naakte eigendom, Nederlands recht, Numerus clausus, Opstal (bouwwerk), Overeenkomst (contract), Pand (rechtsvorm), Personen- en familierecht, Portacabin-arrest, Recht van hypotheek, Recht van opstal, Rechtshandeling, Registergoed, Vastgoed, Verbintenissenrecht, Vermogensrecht, Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, Vorderingsrecht, Vrtnws.be, Vruchtgebruik, Zaak (Nederlands recht), Zakelijk recht, Zakelijk recht (Belgisch recht).

Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw (met daarbij behorende grond) splitst in meerdere appartementsrechten.

Nieuw!!: Goederenrecht en Appartementsrecht · Bekijk meer »

Beschikking

De term beschikking heeft meerdere vaste betekenissen in het recht.

Nieuw!!: Goederenrecht en Beschikking · Bekijk meer »

Boerenbond (Vlaanderen)

De Boerenbond is een vereniging voor boeren met ook een werking in de Oostkantons.

Nieuw!!: Goederenrecht en Boerenbond (Vlaanderen) · Bekijk meer »

Dwingend recht

Dwingend recht is het geheel van rechtsregels waarvan niet mag worden afgeweken.

Nieuw!!: Goederenrecht en Dwingend recht · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten.

Nieuw!!: Goederenrecht en Eigendom · Bekijk meer »

Eigendomsrecht

Het volle eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat een natuurlijk of rechtspersoon of een collectief kan hebben met betrekking tot een goed of zaak.

Nieuw!!: Goederenrecht en Eigendomsrecht · Bekijk meer »

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid of servituut is een zakelijk recht, en wel een last, waarmede een onroerende zaak - het dienend of lijdend erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersend erf - is bezwaard.

Nieuw!!: Goederenrecht en Erfdienstbaarheid · Bekijk meer »

Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht dat een persoon de bevoegdheid geeft om een onroerende zaak die van iemand anders is, zoals bouwgrond in bezit van de gemeente, te houden en te gebruiken.

Nieuw!!: Goederenrecht en Erfpacht · Bekijk meer »

Erfrecht

Het erfrecht in België en Nederland regelt de erfopvolging of successie, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van een persoon als deze overlijdt.

Nieuw!!: Goederenrecht en Erfrecht · Bekijk meer »

Erfrecht (België)

Het Belgisch erfrecht is een rechtstak binnen het vermogensrecht van het Belgisch burgerlijk recht die de juridische overgang van nalatenschappen bij overlijden regelt, de vererving, het stamt uit de tijd van Napoleon.

Nieuw!!: Goederenrecht en Erfrecht (België) · Bekijk meer »

Erfrecht (Nederland)

erfuiter: de karnkan is beter. Het Nederlandse erfrecht regelt wat er met bezittingen en schulden van een persoon gebeurt na overlijden, het is vastgelegd in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Nieuw!!: Goederenrecht en Erfrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), officieel Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld.

Nieuw!!: Goederenrecht en Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Goed (Belgisch recht)

Een goed is in het Belgisch recht een voorwerp dat vatbaar is voor toe-eigening.

Nieuw!!: Goederenrecht en Goed (Belgisch recht) · Bekijk meer »

Goed (economie)

Goederen zijn in de economie alle zaken die in het economisch verkeer een waarde bezitten.

Nieuw!!: Goederenrecht en Goed (economie) · Bekijk meer »

Goed (Nederlands recht)

Een goed in juridische zin, meervoud goederen, wordt in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een zaak of vermogensrecht.

Nieuw!!: Goederenrecht en Goed (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Goederen en zaken

Goederen en zaken zijn termen die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht.

Nieuw!!: Goederenrecht en Goederen en zaken · Bekijk meer »

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht is het rechtsgebied dat de wettelijke bepalingen en rechtspraak bevat die de onderlinge rechten en verplichtingen vastleggen voor mensen die een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Nieuw!!: Goederenrecht en Huwelijksvermogensrecht · Bekijk meer »

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, in het gewone spraakgebruik ook wel onjuist hypotheek genoemd, is een geldlening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.

Nieuw!!: Goederenrecht en Hypothecaire lening · Bekijk meer »

Kadaster

340x340px 210x210px 210x210px Met kadaster wordt van oudsher en wereldwijd een register aangeduid waar allesomvattend wordt bijgehouden welke grondstukken en opstallen er in een bepaald bestuursrechtelijk gebied aan bepaalde personen toebehoren.

Nieuw!!: Goederenrecht en Kadaster · Bekijk meer »

Naakte eigendom

Blote of naakte eigendom is een eigendomsrecht zonder het genot over de zaak, dat dus bij iemand anders ligt (bv. een vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter).

Nieuw!!: Goederenrecht en Naakte eigendom · Bekijk meer »

Nederlands recht

Het Nederlands recht is het geheel van (gerechtelijk) afdwingbare en algemeen geldende maatschappelijke normen (rechtsregels) in Nederland.

Nieuw!!: Goederenrecht en Nederlands recht · Bekijk meer »

Numerus clausus

Een numerus clausus (Latijn: gesloten aantal) is de beperkte toelating van (bepaalde categoriën) studenten tot een opleiding met als redengeving de capaciteit van die opleiding, voorheen ook de voorkeuren van de bestuurders van de opleiding.

Nieuw!!: Goederenrecht en Numerus clausus · Bekijk meer »

Opstal (bouwwerk)

Een schutting is eveneens een opstal Een opstal is een bouwwerk, een door de mens op de grond geplaatst (gestald) object.

Nieuw!!: Goederenrecht en Opstal (bouwwerk) · Bekijk meer »

Overeenkomst (contract)

Contract voor deelname aan een Engels televisieprogramma, Northam, Engeland, 1975. Het gebruik om na het sluiten van een overeenkomst elkaars handen te schudden. Diploma-uitreiking aan een Iraakse politieman na een cursus door Amerikaanse mariniers, 2004. Een overeenkomst, contract of convenant is een afspraak tussen ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen – de partijen, of specifieker contractanten – over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen – de te leveren prestatie – of laten.

Nieuw!!: Goederenrecht en Overeenkomst (contract) · Bekijk meer »

Pand (rechtsvorm)

Het recht van pand is een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering (het onderpand) bezwaard kan worden.

Nieuw!!: Goederenrecht en Pand (rechtsvorm) · Bekijk meer »

Personen- en familierecht

Geboorteakte Tjeerd Epema, Baarderadeel, Friesland, 18 juni 1906 Het personen- en familierecht is een rechtsgebied binnen het burgerlijk recht bestaand uit twee onderdelen die nauw met elkaar verbonden zijn en zich bezighouden met enerzijds het recht van individuele personen, zoals burgerlijke rechten, rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid, anderzijds alle regelingen bevatten die betrekking hebben op verhoudingen binnen een familie zoals afstamming, geboorte, huwelijk, ouderschap, gezag, adoptie, voogdij, echtscheiding en alimentatie.

Nieuw!!: Goederenrecht en Personen- en familierecht · Bekijk meer »

Portacabin-arrest

Het arrest Ontvanger/Rabobank Terneuzen-Axel (HR 31 oktober 1997, ''NJ'' 1998/97) beter bekend als Portacabin-arrest, is een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad die betrekking heeft op natrekking van een portacabin (noodgebouw), in verband met bodembeslag door de fiscus.

Nieuw!!: Goederenrecht en Portacabin-arrest · Bekijk meer »

Recht van hypotheek

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, dat gekoppeld is aan een lening, althans een maximaal te lenen bedrag.

Nieuw!!: Goederenrecht en Recht van hypotheek · Bekijk meer »

Recht van opstal

Het recht van opstal (Latijn: superficies) is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak die eigendom is van een ander rechtssubject, gebouwen, werken of beplantingen (de zogenaamde opstallen) in eigendom te hebben.

Nieuw!!: Goederenrecht en Recht van opstal · Bekijk meer »

Rechtshandeling

Een rechtshandeling (Lat. actus juridicus) in de theorie van het recht is een handeling die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen.

Nieuw!!: Goederenrecht en Rechtshandeling · Bekijk meer »

Registergoed

Registergoederen zijn goederen die wettelijk verplicht worden ingeschreven in een openbaar register (het kadaster).

Nieuw!!: Goederenrecht en Registergoed · Bekijk meer »

Vastgoed

Vastgoed in Peking Vastgoed, ook bekend als onroerend goed of immo(biliën), is een term die zowel in alledaagse conversaties als in juridische contexten gebruikt wordt om een duidelijk afgebakend deel van het aardoppervlak en de daarop gebouwde constructies, zoals gebouwen en huizen, aan te duiden.

Nieuw!!: Goederenrecht en Vastgoed · Bekijk meer »

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht.

Nieuw!!: Goederenrecht en Verbintenissenrecht · Bekijk meer »

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Nieuw!!: Goederenrecht en Vermogensrecht · Bekijk meer »

Vlaams infocentrum land- en tuinbouw

Het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) is een organisatie die onafhankelijke informatie en communicatie over de Vlaamse land- en tuinbouw wil bevorderen.

Nieuw!!: Goederenrecht en Vlaams infocentrum land- en tuinbouw · Bekijk meer »

Vorderingsrecht

Een vorderingsrecht of een obligatoir recht is het recht van een crediteur (of schuldeiser) tegenover de debiteur (of schuldenaar).

Nieuw!!: Goederenrecht en Vorderingsrecht · Bekijk meer »

Vrtnws.be

Vrtnws.be is de nieuwswebsite van de nieuwsdienst (VRT NWS) van de Vlaamse openbare omroep VRT.

Nieuw!!: Goederenrecht en Vrtnws.be · Bekijk meer »

Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik (Frans: usufruit) is een beperkt zakelijk recht dat gevestigd kan worden op een goed in juridische zin om gebruik te mogen maken van goederen die eigendom zijn van iemand anders en daarvan de vruchten te genieten.

Nieuw!!: Goederenrecht en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Zaak (Nederlands recht)

In het Nederlandse recht is een zaak in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.

Nieuw!!: Goederenrecht en Zaak (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Zakelijk recht

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de houder of drager ervan, de titularis genaamd, een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

Nieuw!!: Goederenrecht en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Zakelijk recht (Belgisch recht)

Een zakelijk recht is in het Belgisch recht een vermogensrecht of patrimoniaal recht, dat dus in geld waardeerbaar is.

Nieuw!!: Goederenrecht en Zakelijk recht (Belgisch recht) · Bekijk meer »

Richt hier:

Zakenrecht.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »