Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Entropie

Index Entropie

Smeltende ijsblokjes: een klassiek voorbeeld van toenemende entropie. Entropie (S) is een belangrijk begrip in de thermodynamica.

52 relaties: Abiogenese, Absolute temperatuur, Absoluut nulpunt, Bit (eenheid), Boltzmannconstante, Brownse beweging (natuurkunde), Derde wet van de thermodynamica, Dispersie (natuurkunde), Dissipatie, Eerste wet van de thermodynamica, Elasticiteit (materiaalkunde), Emergentie, Entropie (informatietheorie), Erik Verlinde, Gasconstante, Ideaal gas, Informatietheorie, Inwendige energie, Isentroop, Josiah Willard Gibbs, Joule, Kelvin (eenheid), Kringproces, Ludwig Boltzmann, Macroscopische schaal, Metafoor, Mol (eenheid), Molecuul, Observabele, Ontsnappingssnelheid, Oppervlaktespanning, Plancklengte, Plimsoll, Polymeer, Potentiële energie, Reversibel proces, Rudolf Clausius, Schwarzschildradius, Seth Lloyd, SI-stelsel, Snaartheorie, Standaardomstandigheden, Statistische thermodynamica, Thermodynamica, Thermodynamisch evenwicht, Tijddilatatie, Toestandsfunctie, Tweede wet van de thermodynamica, Vrije energie, Waarnemingshorizon, ..., Warmte, Warmtecapaciteit. Uitbreiden index (2 meer) »

Abiogenese

Abiogenese of de oorsprong van het leven is het natuurlijke proces waarbij leven is ontstaan uit niet-levende materie, zoals eenvoudige organische verbindingen.

Nieuw!!: Entropie en Abiogenese · Bekijk meer »

Absolute temperatuur

De absolute temperatuur, thermodynamische temperatuur of kelvintemperatuur is de temperatuur gemeten ten opzichte van het absolute nulpunt.

Nieuw!!: Entropie en Absolute temperatuur · Bekijk meer »

Absoluut nulpunt

Van boven naar onder: het atmosferische kookpunt van water,het tripelpunt van water, het atmosferische smeltpunt van water, enhet absolute nulpunt Gemeten snelheidsverdeling van atomen met vorming van een bose-einsteincondensaat Het absolute nulpunt is de ondergrens van de thermodynamische temperatuur waarbij de enthalpie en de entropie van een gas hun minimale waarden bereiken.

Nieuw!!: Entropie en Absoluut nulpunt · Bekijk meer »

Bit (eenheid)

De bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen.

Nieuw!!: Entropie en Bit (eenheid) · Bekijk meer »

Boltzmannconstante

De boltzmannconstante of constante van Boltzmann, weergegeven door k of kB, is een natuurkundige constante die zowel het verband aangeeft tussen temperatuur en energie als tussen entropie en waarschijnlijkheid.

Nieuw!!: Entropie en Boltzmannconstante · Bekijk meer »

Brownse beweging (natuurkunde)

Computersimulatie van drie sporen van een brownse beweging in een vlak, die steeds gedetailleerder berekend wordt: met 32 (blauw), 256 (lichtblauw) en 2048 stapjes (nog lichter blauw). De brownse of browniaanse beweging is een natuurkundig verschijnsel, in 1827 beschreven door de Schotse botanicus Robert Brown bij onderzoek van stuifmeelkorrels in een vloeistof onder de microscoop.

Nieuw!!: Entropie en Brownse beweging (natuurkunde) · Bekijk meer »

Derde wet van de thermodynamica

De derde wet van de thermodynamica is een van de vier centrale wetten uit de thermodynamica.

Nieuw!!: Entropie en Derde wet van de thermodynamica · Bekijk meer »

Dispersie (natuurkunde)

Dispersie in een prisma levert een kleurenspectrum op. Onder dispersie (of spreiding) wordt in de natuurkunde het verschijnsel verstaan dat de voortplantingssnelheid van een golf afhankelijk is van de frequentie, en dus ook van de golflengte.

Nieuw!!: Entropie en Dispersie (natuurkunde) · Bekijk meer »

Dissipatie

Onder dissipatie wordt verstaan de onvermijdelijke irreversibele thermodynamische processen die in de meeste realistische (niet-ideale) systemen optreden en die resulteren in een verlies van "nuttige" energie.

Nieuw!!: Entropie en Dissipatie · Bekijk meer »

Eerste wet van de thermodynamica

De eerste wet van de thermodynamica, ook wel Eerste Hoofdwet genoemd, stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan.

Nieuw!!: Entropie en Eerste wet van de thermodynamica · Bekijk meer »

Elasticiteit (materiaalkunde)

Een materiaal is elastisch als het een tegenkracht - veerkracht genoemd - uitoefent als er een kracht op wordt uitgeoefend en het daardoor wordt vervormd.

Nieuw!!: Entropie en Elasticiteit (materiaalkunde) · Bekijk meer »

Emergentie

Een termietenheuvel is een klassiek voorbeeld van emergentie in de natuur Emergentie is een begrip uit de systeemtheorie, filosofie en wetenschap en verwijst naar de ontwikkeling van complexe georganiseerde systemen, die bepaalde nieuwe eigenschappen vertonen die niet aanwezig zijn bij hun samenstellende delen.

Nieuw!!: Entropie en Emergentie · Bekijk meer »

Entropie (informatietheorie)

Entropie is een maat voor de onzekerheid (of onwetendheid) bij het waarnemen van een reeks gebeurtenissen.

Nieuw!!: Entropie en Entropie (informatietheorie) · Bekijk meer »

Erik Verlinde

Erik Peter Verlinde (Woudenberg, 21 januari 1962) is hoogleraar in de theoretische fysica aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.

Nieuw!!: Entropie en Erik Verlinde · Bekijk meer »

Gasconstante

De gasconstante, ook algemene gasconstante of molaire gasconstante genoemd, is de evenredigheidsconstante R die voorkomt in de algemene gaswet en de vergelijking van Van der Waals.

Nieuw!!: Entropie en Gasconstante · Bekijk meer »

Ideaal gas

Een ideaal gas is een hypothetisch gas dat precies aan de algemene gaswet voldoet.

Nieuw!!: Entropie en Ideaal gas · Bekijk meer »

Informatietheorie

Informatietheorie is de wiskundige theorie die zich bezighoudt met het zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk overdragen en opslaan van informatie via onbetrouwbare kanalen (media).

Nieuw!!: Entropie en Informatietheorie · Bekijk meer »

Inwendige energie

Inwendige energie, een begrip uit de thermodynamica, is een vorm van energie die verbonden is aan het bestaan van een systeem.

Nieuw!!: Entropie en Inwendige energie · Bekijk meer »

Isentroop

Isentroop is een term uit de thermodynamica.

Nieuw!!: Entropie en Isentroop · Bekijk meer »

Josiah Willard Gibbs

Josiah Willard Gibbs (New Haven (Connecticut), 11 februari 1839 - aldaar, 28 april 1903) was een Amerikaanse natuurkundige en scheikundige.

Nieuw!!: Entropie en Josiah Willard Gibbs · Bekijk meer »

Joule

De joule (symbool J) is de internationale (SI) eenheid van energie.

Nieuw!!: Entropie en Joule · Bekijk meer »

Kelvin (eenheid)

graden Celsius en een Kelvinschaal William Thomson alias Lord Kelvin De kelvin (symbool: K) is de eenheid van thermodynamische temperatuur, een van de zeven basiseenheden van het SI-stelsel.

Nieuw!!: Entropie en Kelvin (eenheid) · Bekijk meer »

Kringproces

rendement Een kringproces is een proces in een thermodynamisch systeem waarbij een arbeidsmedium een reeks van toestandsveranderingen doorgaat, zodanig dat de eindtoestand van het arbeidsmedium gelijk is aan de begintoestand.

Nieuw!!: Entropie en Kringproces · Bekijk meer »

Ludwig Boltzmann

Klemenčič, Hausmanninger Boltzmanns graf op het Zentralfriedhof, Wenen, met borstbeeld en entropieformule. Ludwig Eduard Boltzmann (Erdberg voorstad van Wenen, 20 februari 1844 – Duino-Aurisina bij Triëst, 5 september 1906) was een natuur- en wiskundige uit Oostenrijk-Hongarije.

Nieuw!!: Entropie en Ludwig Boltzmann · Bekijk meer »

Macroscopische schaal

Macroscopische schaal is een in de natuurwetenschappen gehanteerde term om fysieke objecten te beschrijven die met het blote oog waarneembaar zijn.

Nieuw!!: Entropie en Macroscopische schaal · Bekijk meer »

Metafoor

Grandville. Een metafoor (uit Grieks metaphora: overdracht, namelijk van betekenis) is een vorm van beeldspraak, waarbij er sprake is van een impliciete (onuitgesproken) vergelijking.

Nieuw!!: Entropie en Metafoor · Bekijk meer »

Mol (eenheid)

De mol (meervoud molen) is een van de zeven basiseenheden in het SI-stelsel, het Internationaal Stelsel van Eenheden.

Nieuw!!: Entropie en Mol (eenheid) · Bekijk meer »

Molecuul

Verschillende modellen van een molecuul glucose Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit.

Nieuw!!: Entropie en Molecuul · Bekijk meer »

Observabele

Een observabele (van het Latijnse observabilis.

Nieuw!!: Entropie en Observabele · Bekijk meer »

Ontsnappingssnelheid

Het kanon van Newton De ontsnappingssnelheid van een hemellichaam (bijvoorbeeld een planeet) is de minimale snelheid waarmee een niet-aangedreven voorwerp (met veel kleinere massa dan het hemellichaam) vanaf dat hemellichaam zou moeten worden weggeschoten (onder ideale theoretische condities, geen wrijving van de atmosfeer, geen invloed van andere hemellichamen) zodat de afstand tot dat hemellichaam naar oneindig nadert en het object dus niet naar het hemellichaam terugvalt.

Nieuw!!: Entropie en Ontsnappingssnelheid · Bekijk meer »

Oppervlaktespanning

nettokracht naar de vloeistof gericht. Verschil in vorm door hoge en lage oppervlaktespanning: druppels van kwik (A), water (B) en water met zeep (C) op een vast oppervlak Oppervlaktespanning is het natuurkundig verschijnsel dat het oppervlak van een vloeistof aan een vloeistof-gasovergang zich gedraagt als een veerkrachtige laag.

Nieuw!!: Entropie en Oppervlaktespanning · Bekijk meer »

Plancklengte

De plancklengte, ook kwantumlengte, aangegeven met, is een eenheid, die in de kwantummechanica wordt gebruikt.

Nieuw!!: Entropie en Plancklengte · Bekijk meer »

Plimsoll

Een plimsoll (⦵ of o) is een grafisch teken dat in de thermodynamica als superscript gebruikt wordt om aan te duiden dat bij een bepaalde grootheid is uitgegaan van een bepaald stelsel van standaardomstandigheden.

Nieuw!!: Entropie en Plimsoll · Bekijk meer »

Polymeer

Buizen van polyvinylchloride (pvc), een synthetisch polymeer. Molecuulmodel van een lineair polymeer, in dit geval polypropyleen. Een polymeer (Grieks: poly is veel en meros is deel) is een organische verbinding waarvan de moleculen bestaan uit een opeenvolging van identieke, of soortgelijke, delen (monomere eenheden) die chemisch aan elkaar zijn gekoppeld.

Nieuw!!: Entropie en Polymeer · Bekijk meer »

Potentiële energie

De wagentjes in een achtbaan bereiken hun maximale potentiële energie op de top, vlak voor zij zich naar beneden storten. De wrijving buiten beschouwing latend, is eenmaal beneden alle potentiële energie van het wagentje omgezet in kinetische energie In de natuurkunde is de potentiële energie de arbeid die een voorwerp in staat is (potentie) te verrichten als gevolg van de toestand waarin het voorwerp zich bevindt.

Nieuw!!: Entropie en Potentiële energie · Bekijk meer »

Reversibel proces

Een reversibel proces, ofwel een omkeerbaar proces, bestaat uit een oneindig aantal oneindig kleine veranderingen van een toestandsfunctie die elk een overgang tussen twee nauwelijks verschillende evenwichtstoestanden tot gevolg hebben; het hele proces kan in omgekeerde richting worden uitgevoerd, waarna noch binnen het systeem noch daarbuiten iets veranderd is.

Nieuw!!: Entropie en Reversibel proces · Bekijk meer »

Rudolf Clausius

Rudolf Julius Emmanuel Clausius (Köslin (nu Koszalin), 2 januari 1822 – Bonn, 24 augustus 1888) was een Pruisisch natuurkundige.

Nieuw!!: Entropie en Rudolf Clausius · Bekijk meer »

Schwarzschildradius

De schwarzschildradius of -straal (genoemd naar Karl Schwarzschild, die het effect in 1916 bedacht heeft) is de grensradius of -straal van een rond object (meestal een zwart gat) vanaf waar de ontsnappingssnelheid gelijkstaat aan de snelheid van het licht.

Nieuw!!: Entropie en Schwarzschildradius · Bekijk meer »

Seth Lloyd

Seth Lloyd, 2013 Seth Lloyd (2 augustus 1960) is een Amerikaanse natuurkundige en hoogleraar werktuigbouwkunde aan het MIT.

Nieuw!!: Entropie en Seth Lloyd · Bekijk meer »

SI-stelsel

Het Internationale Stelsel van Eenheden (Frans: Système international d'unités) of SI-stelsel is het metrieke stelsel van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, massa, snelheid en temperatuur.

Nieuw!!: Entropie en SI-stelsel · Bekijk meer »

Snaartheorie

standaardmodel of een wereldblad uitgeveegd door gesloten snaren in de snaartheorie. De snaartheorie of stringtheorie is een theorie die poogt de vier fundamentele natuurkrachten in de natuurkunde (de elektromagnetische kracht, de sterke en zwakke kernkracht en de zwaartekracht) in één allesomvattende theorie onder te brengen.

Nieuw!!: Entropie en Snaartheorie · Bekijk meer »

Standaardomstandigheden

Standaardomstandigheden zijn in de chemische thermodynamica een stel omstandigheden die als eindig aftelpunt voor veranderingen in de thermodynamische grootheden gekozen zijn.

Nieuw!!: Entropie en Standaardomstandigheden · Bekijk meer »

Statistische thermodynamica

Bose-Einsteincondensatie In de statistische thermodynamica (ook wel statistische mechanica genoemd), worden de fysische eigenschappen van stoffen berekend als een gewogen gemiddelde.

Nieuw!!: Entropie en Statistische thermodynamica · Bekijk meer »

Thermodynamica

Thermodynamica (Oudgrieks thermos (θερμός), warm, en dunamis (δύναμις), kracht), of warmteleer is het onderdeel van de natuurkunde dat de interacties bestudeert tussen grote verzamelingen van deeltjes op een macroscopisch niveau.

Nieuw!!: Entropie en Thermodynamica · Bekijk meer »

Thermodynamisch evenwicht

Een thermodynamisch evenwicht is een toestand waarin een thermodynamisch systeem zowel een thermisch als een mechanisch evenwicht en een evenwichtsreactie bezit.

Nieuw!!: Entropie en Thermodynamisch evenwicht · Bekijk meer »

Tijddilatatie

Tijddilatatie, tijdsdilatatie of tijdsrek (dilatatie.

Nieuw!!: Entropie en Tijddilatatie · Bekijk meer »

Toestandsfunctie

Een toestandsfunctie is een functie van een of meer variabelen die een grote rol speelt in de thermodynamica.

Nieuw!!: Entropie en Toestandsfunctie · Bekijk meer »

Tweede wet van de thermodynamica

Schema voor een warmtemachine: warmte Q stroomt van reservoir 1 met temperatuur T1 naar het koudere reservoir 2 en door een warmtemotor kan hieruit Arbeid W worden gehaald. De tweede wet van de thermodynamica, ook wel Tweede Hoofdwet genoemd, is een fundamentele wetmatigheid gebaseerd op de volgende elementaire macroscopische waarnemingen.

Nieuw!!: Entropie en Tweede wet van de thermodynamica · Bekijk meer »

Vrije energie

Bij de omzetting van energie in mechanische arbeid gaat er altijd energie "verloren" in de vorm van warmte (b.v. door middel van wrijving).

Nieuw!!: Entropie en Vrije energie · Bekijk meer »

Waarnemingshorizon

Deeltje E neemt de gebeurtenis P nooit waar, omdat deze gebeurtenis buiten zijn waarnemingshorizon ligt (hier aangegeven in het geel). Een waarnemingshorizon of gebeurtenissenhorizon is in de kosmologie de grens van waarachter informatie (in de vorm van materie of licht) een bepaald ander punt niet meer kan bereiken.

Nieuw!!: Entropie en Waarnemingshorizon · Bekijk meer »

Warmte

In de natuurkunde is warmte, veelal aangeduid met het symbool Q, een vorm van energie-uitwisseling tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn (ofwel verschillende temperatuur hebben wanneer de temperatuur voor de systemen gedefinieerd is; dit is het geval wanneer de systemen in intern thermisch evenwicht zijn).

Nieuw!!: Entropie en Warmte · Bekijk meer »

Warmtecapaciteit

De warmtecapaciteit van een voorwerp is in de thermodynamica het vermogen van dat voorwerp om energie in de vorm van warmte op te slaan.

Nieuw!!: Entropie en Warmtecapaciteit · Bekijk meer »

Richt hier:

Entropie (thermodynamica), Molaire entropie.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »