Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Faillissement

Index Faillissement

Een gesloten filiaal van V&D in Utrecht nadat de winkelketen eind 2015 failliet is verklaard Het faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een rechtspersoon of natuurlijk persoon die langdurig niet meer in staat is aan zijn/haar financiële verplichtingen te voldoen, het is een zware juridische maatregel die wordt opgelegd ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers in het algemeen belang van een geordend rechtsverkeer.

38 relaties: Aandeel, André Haakmat, Angelsaksisch model, Antwerpen (stad), Archieven van de Insolvente Boedelskamer Antwerpen, Bank (financiële instelling), Bestuurdersaansprakelijkheid, Confiscatie, Curator (juridisch), Desi Bouterse, Eigen vermogen, Europese Insolventieverordening, Faillissement (Nederland), Faillissementsfraude, Faillissementswet (België), Hoge Raad der Nederlanden, Internationaal recht, Liquidatie (financieel), Metonymie, Misdrijf, Natuurlijk persoon, Nederlanden, Paleis op de Dam, Rechtspersoon, Rechtszaak, Rembrandt van Rijn, Rijnlands model, Scandinavisch model, Schuldeiser, Soevereiniteit, Suriname, Surseance van betaling, Vereffening, Vermogen (bedrijfseconomie), Wet schuldsanering natuurlijke personen, Willem Oltmans, 1643, 17e eeuw.

Aandeel

Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft.

Nieuw!!: Faillissement en Aandeel · Bekijk meer »

André Haakmat

André Richard Haakmat (21 maart 1939) is een Surinaams politicus en advocaat.

Nieuw!!: Faillissement en André Haakmat · Bekijk meer »

Angelsaksisch model

Het Angelsaksische model is in de economie de naam voor een systeem van maatschappelijke organisatie dat met name in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten in gebruik is met vrije marktwerking als basisbeginsel.

Nieuw!!: Faillissement en Angelsaksisch model · Bekijk meer »

Antwerpen (stad)

Antwerpen (Frans: Anvers) is een centrumstad in het Vlaams Gewest in België.

Nieuw!!: Faillissement en Antwerpen (stad) · Bekijk meer »

Archieven van de Insolvente Boedelskamer Antwerpen

De Archieven van de Insolvente Boedelskamer Antwerpen zijn sedert 2009 ingeschreven op de Werelderfgoedlijst voor Documenten genoemd, opgemaakt door de UNESCO.

Nieuw!!: Faillissement en Archieven van de Insolvente Boedelskamer Antwerpen · Bekijk meer »

Bank (financiële instelling)

Een commerciële bank of kredietinstelling (ook secundaire bank genoemd) is een financieel instituut met een lopende rekening bij een centrale bank.

Nieuw!!: Faillissement en Bank (financiële instelling) · Bekijk meer »

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon, veelal een vennootschap of een vzw, hebben verricht.

Nieuw!!: Faillissement en Bestuurdersaansprakelijkheid · Bekijk meer »

Confiscatie

Confiscatie is een algemene term voor een gerechtelijke inbeslagneming.

Nieuw!!: Faillissement en Confiscatie · Bekijk meer »

Curator (juridisch)

Een curator in de juridische betekenis is iemand die door de rechter is aangewezen om uitvoer te geven aan een rechterlijke maatregel en in dat kader het beheer te voeren over de bezittingen en schulden van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon.

Nieuw!!: Faillissement en Curator (juridisch) · Bekijk meer »

Desi Bouterse

Desiré Delano (Desi) Bouterse (Domburg, 13 oktober 1945) is een Surinaams oud-legerleider en -president en veroordeeld drugscrimineel en moordenaar.

Nieuw!!: Faillissement en Desi Bouterse · Bekijk meer »

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de activa af te trekken: Het eigen vermogen wordt in geval van een vennootschap (besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatieve vennootschap (cv in België) en commanditaire vennootschap (cv in Nederland, comm.v(a) in België) opgebouwd door de inleg van aandeelhouders (het bedrag dat bij uitgifte voor een aandeel betaald wordt) en door het inhouden van bedrijfswinsten plus de reserves. Het eigen vermogen wordt aan de rechterkant van de balans onder de passiva genoteerd en is als het ware de schuld van het bedrijf aan zijn eigenaren. Eigen vermogen neemt af wanneer een onderneming verlies lijdt, door het uitbetalen van dividend, door afschrijving en/of amortisatie (op goederen/intellectuele eigendommen) en door een kapitaalterugstorting/privéonttrekking. Het neemt toe wanneer de onderneming winst maakt en door een kapitaalstorting/privétoevoeging. Het eigen vermogen is bij een gezond bedrijf positief, maar kan bij een bedrijf dat failliet dreigt te gaan negatief zijn. Het boekhoudkundige eigen vermogen hangt overigens af van de gehanteerde boekwaarden. Het eigen vermogen geeft niet de marktwaarde van een onderneming weer. De hoogte van het eigen vermogen t.o.v. van de schulden en boekwaarde heeft wel invloed op de marktwaarde van een onderneming. Verder spelen er ook heel andere factoren een rol, zoals de omzet- en winstverwachtingen. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van een disconteringsvoet en de toekomstige winsten worden hiermee contant gemaakt. Dit geeft een waarde en dat geeft een veel accurater beeld van de huidige waarde van een onderneming dan alleen het eigen vermogen. Voor financiële instellingen wordt het eigen vermogen meer bepaald gedefinieerd als "middelen die volledig en onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de instelling om haar risico's of verliezen in te dekken". Maar banken houden niet graag een zo groot mogelijk eigen vermogen aan. Immers, hoe groter het eigen vermogen hoe lager de rentabiliteit eigen vermogen. Daarom zijn er externe reguleringen inzake minimale eigenvermogenvereisten. Het eigen vermogen is een buffer voor het opvangen van oninbare kredieten. Zo kan een bankfaillissement vermeden worden. Eigen vermogen plus achtergesteld vreemd vermogen (achtergestelde leningen) vormt samen het garantievermogen van een onderneming. Categorie:Financiering Categorie:Balans.

Nieuw!!: Faillissement en Eigen vermogen · Bekijk meer »

Europese Insolventieverordening

Europese vlag De Europese Insolventieverordening (Verordening 1346/2000/EG), van kracht sinds mei 2002, geeft uniforme verwijzingsregels betreffende insolventieprocedures binnen de EU die een connectie hebben met meer dan een lidstaat.

Nieuw!!: Faillissement en Europese Insolventieverordening · Bekijk meer »

Faillissement (Nederland)

Faillissement is een rechtsfiguur uit het insolventierecht.

Nieuw!!: Faillissement en Faillissement (Nederland) · Bekijk meer »

Faillissementsfraude

Faillissementsfraude is fraude die gepleegd wordt tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf.

Nieuw!!: Faillissement en Faillissementsfraude · Bekijk meer »

Faillissementswet (België)

Naar Belgisch recht is het faillissement een gerechtelijke procedure om de bezittingen van een insolvente schuldenaar op ordentelijke wijze te gelde te maken en te verdelen onder diens schuldeisers, waarbij de schuldenaar tijdelijk het beheer van zijn vermogen verliest maar daarna in staat wordt gesteld een nieuwe start te nemen.

Nieuw!!: Faillissement en Faillissementswet (België) · Bekijk meer »

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden (kortweg Hoge Raad, gerechtscode HR) is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op civielrechtelijk, strafrechtelijk en belastingrechtelijk gebied.

Nieuw!!: Faillissement en Hoge Raad der Nederlanden · Bekijk meer »

Internationaal recht

Internationaal recht is meestal internationaal publiekrecht, volkenrecht of volkerenrecht, Amnesty International (maart 2022 bekeken)"Internationaal recht is ten eerste het straf- en privaatrecht tussen staten (ook volkenrecht genoemd) en ten tweede het recht dat boven nationaal recht gaat.". op 25 april 2023.

Nieuw!!: Faillissement en Internationaal recht · Bekijk meer »

Liquidatie (financieel)

Liquidatie is een juridische en bedrijfseconomische term voor de situatie waarbij vast vermogen en goederen te gelde moeten worden gemaakt om het geld volgens een bepaalde doel in te kunnen zetten, het liquideren of liquide maken.

Nieuw!!: Faillissement en Liquidatie (financieel) · Bekijk meer »

Metonymie

Metonymie of naamsverwisseling (.

Nieuw!!: Faillissement en Metonymie · Bekijk meer »

Misdrijf

De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht en overige wetten verschillende betekenissen heeft.

Nieuw!!: Faillissement en Misdrijf · Bekijk meer »

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een menselijk individu dat, behoudens gebleken handelingsonbekwaamheid, in juridische zin drager van rechten en verplichtingen is.

Nieuw!!: Faillissement en Natuurlijk persoon · Bekijk meer »

Nederlanden

De Lage Landen vanuit de ruimte gezien De Nederlanden of de Lage Landen is een regio in Noordwest-Europa die ongeveer overeenkomt met de huidige Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en de Franse departementen Nord, Pas-de-Calais, het graafschap Artesië en Picardië ten noorden van de Somme.

Nieuw!!: Faillissement en Nederlanden · Bekijk meer »

Paleis op de Dam

Stadhuis in aanbouw door Johannes Lingelbach (1656) Het Stadhuis omstreeks 1670 naar Gerrit Berckheyde. Jacob de Graeff en Sijbrand Valckenier legden met deze Zilveren troffel op 28 oktober 1648 de eerste steen De nog niet gedempte Nieuwezijds Voorburgwal met het Stadhuis, in 1686 door Gerrit Berckheyde Atlas gegoten door de gebroeders Hemony op het dak van het paleis De burgerzaal in het paleis Een gedeelte van de marmeren vloer met de kaart van Europa Het Koninklijk Paleis Amsterdam (bekend als het Paleis op de Dam en soms nog als het Stadhuis op de Dam) is een paleis op de Dam in de binnenstad van Amsterdam.

Nieuw!!: Faillissement en Paleis op de Dam · Bekijk meer »

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden en rechtshandelingen verrichten als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt.

Nieuw!!: Faillissement en Rechtspersoon · Bekijk meer »

Rechtszaak

assisenzaal in het justitiepaleis van Straatsburg Van een rechtszaak, rechtsgeding of proces is sprake als twee of meer partijen een geschil met elkaar hebben en dit geschil door de eiser aan een rechtbank wordt voorgelegd (aanhangig gemaakt); de andere partij is de gedaagde of verweerder.

Nieuw!!: Faillissement en Rechtszaak · Bekijk meer »

Rembrandt van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 15 juli 1606/1607 – Amsterdam, 4 oktober 1669) was een Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar.

Nieuw!!: Faillissement en Rembrandt van Rijn · Bekijk meer »

Rijnlands model

Het Rijnlands model is de naam die gebruikt wordt voor een systeem van maatschappelijke ordening.

Nieuw!!: Faillissement en Rijnlands model · Bekijk meer »

Scandinavisch model

vlaggen van de Noordse landen. Het Scandinavische model of Noordse model verwijst naar de economische en sociale modellen van de Scandinavische of Noordse landen (Denemarken, Groenland, Faeröer, IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland).

Nieuw!!: Faillissement en Scandinavisch model · Bekijk meer »

Schuldeiser

Een schuldeiser (soms ook accipiens genoemd) is een rechtssubject dat een schuldvordering heeft op een schuldenaar (solvens), zijnde een aanspraak op een prestatie (iets doen, iets niet doen of iets geven).

Nieuw!!: Faillissement en Schuldeiser · Bekijk meer »

Soevereiniteit

Soevereiniteit of souvereiniteit is het recht van een bestuursorgaan om het hoogste gezag uit te oefenen zonder dat verantwoording is verschuldigd aan een ander orgaan.

Nieuw!!: Faillissement en Soevereiniteit · Bekijk meer »

Suriname

Suriname, officieel de Republiek Suriname, is een republiek aan de noordkust van Zuid-Amerika met als hoofdstad Paramaribo.

Nieuw!!: Faillissement en Suriname · Bekijk meer »

Surseance van betaling

Surseance van betaling (vóór 1996 geschreven als surséance van betaling) is een uitstel van betaling.

Nieuw!!: Faillissement en Surseance van betaling · Bekijk meer »

Vereffening

Vereffening of liquidatie is een proces waarbij een gemeenschap van goederen, de boedel, wordt afgewikkeld en dat wat eventueel aan positief vermogen over is, wordt verdeeld onder de rechthebbenden.

Nieuw!!: Faillissement en Vereffening · Bekijk meer »

Vermogen (bedrijfseconomie)

Onder het vermogen van een onderneming wordt verstaan de waarde van het totaal aan activa dat in de onderneming is geïnvesteerd zoals gebouwen, machines, inventaris, voorraden handelsgoederen, vervoermiddelen, kas- en bankgeld.

Nieuw!!: Faillissement en Vermogen (bedrijfseconomie) · Bekijk meer »

Wet schuldsanering natuurlijke personen

De Wet schuldsanering natuurlijke personen of Wsnp is een Nederlandse wet uit 1998, die burgers een mogelijkheid biedt in een situatie waar zich door eigen toedoen teveel schulden hebben opgehoopt, tot een regeling met de schuldeisers te komen en tot een toekomst zonder invordering van schulden.

Nieuw!!: Faillissement en Wet schuldsanering natuurlijke personen · Bekijk meer »

Willem Oltmans

Willem Leonard Oltmans (Huizen, 10 juni 1925 – Amsterdam, 30 september 2004) was een Nederlands journalist, auteur en pamflettist.

Nieuw!!: Faillissement en Willem Oltmans · Bekijk meer »

1643

Lodewijk XIII van Frankrijk Het jaar 1643 is het 43e jaar in de 17e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Faillissement en 1643 · Bekijk meer »

17e eeuw

De 17e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 17e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1601 tot en met 1700.

Nieuw!!: Faillissement en 17e eeuw · Bekijk meer »

Richt hier:

Bankroet, Deconfiture, Failliet, Faillisement, Gefailleerde.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »