Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Faillissement

Een gesloten filiaal van V&D in Utrecht nadat de winkelketen eind 2015 failliet is verklaard Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

19 relaties: Aandeel, Angelsaksisch model, Bank (financiële instelling), Confiscatie, Curator (juridisch), Eigen vermogen, Europese Insolventieverordening, Faillissement (Nederland), Faillissementsfraude, Faillissementswet (België), Liquidatie (financieel), Metonymie, Natuurlijk persoon, Rechtspersoon, Rechtszaak, Rijnlands model, Scandinavisch model, Schuldeiser, Vermogen (bedrijfseconomie).

Aandeel

Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft.

Nieuw!!: Faillissement en Aandeel · Bekijk meer »

Angelsaksisch model

Het Angelsaksische model is de naam van het maatschappelijke systeem dat met name in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in gebruik is.

Nieuw!!: Faillissement en Angelsaksisch model · Bekijk meer »

Bank (financiële instelling)

Een bank is een financieel instituut dat bewaring van geld, leningen, betaalverkeer en diverse andere diensten aanbiedt.

Nieuw!!: Faillissement en Bank (financiële instelling) · Bekijk meer »

Confiscatie

Confiscatie is een algemene term voor een gerechtelijke inbeslagneming.

Nieuw!!: Faillissement en Confiscatie · Bekijk meer »

Curator (juridisch)

Een curator of bewindvoerder is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon.

Nieuw!!: Faillissement en Curator (juridisch) · Bekijk meer »

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de activa af te trekken: Het eigen vermogen wordt in geval van een vennootschap (besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatieve vennootschap (cv in België) en commanditaire vennootschap (cv in Nederland, comm.v(a) in België) opgebouwd door de inleg van aandeelhouders (het bedrag dat bij uitgifte voor een aandeel betaald wordt) en door het inhouden van bedrijfswinsten plus de reserves. Het eigen vermogen wordt aan de rechterkant van de balans onder de passiva genoteerd en is als het ware de schuld van het bedrijf aan zijn eigenaren. Eigen vermogen neemt af wanneer een onderneming verlies lijdt, door het uitbetalen van dividend, door afschrijving en/of amortisatie op goederen/intellectuele eigendommen en door een kapitaalterugstorting/privéonttrekking. Het neemt toe wanneer de onderneming winst maakt en door een kapitaalstorting/privétoevoeging. Het eigen vermogen is bij een gezond bedrijf positief, maar kan bij een bedrijf dat failliet dreigt te gaan negatief zijn. Het boekhoudkundige eigen vermogen hangt overigens af van de gehanteerde boekwaarden. Het eigen vermogen geeft niet de marktwaarde van een onderneming weer. De hoogte van het eigen vermogen t.o.v. van de schulden en boekwaarde heeft wel invloed op de marktwaarde van een onderneming. Verder spelen er ook heel andere factoren een rol, zoals de omzet- en winstverwachtingen. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van een disconteringsvoet en de toekomstige winsten worden hiermee contant gemaakt. Dit geeft een waarde en dat geeft een veel accurater beeld van de huidige waarde van een onderneming dan alleen het eigen vermogen. Voor financiële instellingen wordt het eigen vermogen meer bepaald gedefinieerd als "middelen die volledig en onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de instelling om haar risico's of verliezen in te dekken". Maar banken houden niet graag een zo groot mogelijk eigen vermogen aan. Immers, hoe groter het eigen vermogen hoe lager de rentabiliteit eigen vermogen. Daarom zijn er externe reguleringen inzake minimale eigenvermogenvereisten. Het eigen vermogen is een buffer voor het opvangen van oninbare kredieten. Zo kan een bankfaillissement vermeden worden. Eigen vermogen plus achtergesteld vreemd vermogen (achtergestelde leningen) vormt samen het garantievermogen van een onderneming. Categorie:Financiering Categorie:Balans.

Nieuw!!: Faillissement en Eigen vermogen · Bekijk meer »

Europese Insolventieverordening

Europese vlag De Europese Insolventieverordening (Verordening 1346/2000/EG), van kracht sinds mei 2002, geeft uniforme verwijzingsregels betreffende insolventieprocedures binnen de EU die een connectie hebben met meer dan een lidstaat.

Nieuw!!: Faillissement en Europese Insolventieverordening · Bekijk meer »

Faillissement (Nederland)

Faillissement is een rechtsfiguur uit het insolventierecht.

Nieuw!!: Faillissement en Faillissement (Nederland) · Bekijk meer »

Faillissementsfraude

Faillissementsfraude is fraude die gepleegd wordt tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf.

Nieuw!!: Faillissement en Faillissementsfraude · Bekijk meer »

Faillissementswet (België)

Naar Belgisch recht is het faillissement een gerechtelijke procedure om de bezittingen van een insolvente schuldenaar op ordentelijke wijze te gelde te maken en te verdelen onder diens schuldeisers, waarbij de schuldenaar tijdelijk het beheer van zijn vermogen verliest maar daarna in staat wordt gesteld een nieuwe start te nemen.

Nieuw!!: Faillissement en Faillissementswet (België) · Bekijk meer »

Kerstavond

Kerstavond in de Geboortekerk te Bethlehem Kerstavond is de avond voor Kerstmis en vindt plaats op 24 december.

Nieuw!!: Faillissement en Kerstavond · Bekijk meer »

Kerstgebruiken wereldwijd

Op deze wereldkaart is aangegeven in welke landen kerst niet een feestdag is op 24 of 25 december of 6 of 7 januari Kerstkaart, ca. 1950 A Christmas Carol, een bekend kerstverhaalm 1843 Een vrouw staat onder de maretak, ca. 1898 Het meisje met de zwavelstokjes ziet haar oma Dit is een overzicht van kerstgebruiken in verschillende landen.

Nieuw!!: Faillissement en Kerstgebruiken wereldwijd · Bekijk meer »

Kerstmis

Kerstmis (veelal zo aangeduid door rooms-katholieken), kerst(feest) (veelal zo aangeduid door protestanten) of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar.

Nieuw!!: Faillissement en Kerstmis · Bekijk meer »

Liquidatie (financieel)

Liquidatie is een bedrijfseconomische term.

Nieuw!!: Faillissement en Liquidatie (financieel) · Bekijk meer »

Metonymie

Metonymie of naamsverwisseling (.

Nieuw!!: Faillissement en Metonymie · Bekijk meer »

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens in juridische zin, als iemand die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.

Nieuw!!: Faillissement en Natuurlijk persoon · Bekijk meer »

Nieuwjaar

Tibetexpeditie in 1938 Vogezen, ''Das festliche Jahr in Sitten, Gebräuchen und Festen der germanischen Völker'', 1863 Nieuwjaar is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd.

Nieuw!!: Faillissement en Nieuwjaar · Bekijk meer »

Oudejaarsavond

Afgestoken vuurwerk Oudejaarsavond (ook wel: Silvester of silvesteravond, vernoemd naar de heilige paus Silvester) wordt jaarlijks gevierd op de laatste dag van het jaar, 31 december, ook wel oudejaarsdag genoemd.

Nieuw!!: Faillissement en Oudejaarsavond · Bekijk meer »

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt.

Nieuw!!: Faillissement en Rechtspersoon · Bekijk meer »

Rechtszaak

assisenzaal in het justitiepaleis van Straatsburg Van een rechtszaak, rechtsgeding of proces is sprake als twee of meer partijen een geschil met elkaar hebben en dit geschil aan een rechtbank wordt voorgelegd (aanhangig gemaakt).

Nieuw!!: Faillissement en Rechtszaak · Bekijk meer »

Rijnlands model

Het Rijnlands model is de naam die gebruikt wordt voor een systeem van maatschappelijke ordening.

Nieuw!!: Faillissement en Rijnlands model · Bekijk meer »

Scandinavisch model

vlaggen van de Noordse landen. Het Scandinavische model verwijst naar de economische en sociale modellen van de Scandinavische landen (Denemarken, Groenland, Faeröer, IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland).

Nieuw!!: Faillissement en Scandinavisch model · Bekijk meer »

Schuldeiser

Een schuldeiser (soms ook accipiens genoemd) is een rechtssubject dat een prestatie (iets doen, iets niet doen of iets geven) kan eisen ten opzichte van een ander, de schuldenaar.

Nieuw!!: Faillissement en Schuldeiser · Bekijk meer »

Vermogen (bedrijfseconomie)

Onder het vermogen van een onderneming wordt verstaan de waarde van het totaal aan activa dat in de onderneming is geïnvesteerd zoals gebouwen, machines, inventaris, voorraden handelsgoederen, vervoermiddelen, kas- en bankgeld.

Nieuw!!: Faillissement en Vermogen (bedrijfseconomie) · Bekijk meer »

2018

Het jaar 2018 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Faillissement en 2018 · Bekijk meer »

2019

Het jaar 2019 is een gewoon jaar dat op een dinsdag begint.

Nieuw!!: Faillissement en 2019 · Bekijk meer »

Richt hier:

Bankroet, Deconfiture, Failliet, Faillisement, Gefailleerde.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »