Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Ruimtelijke ordening

Index Ruimtelijke ordening

Amsterdam dat in 1934 tot stand kwam en na de Tweede Wereldoorlog ten uitvoer is gebracht Ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning is het proces waarbij met een groot aantal regels de leefruimte planmatig wordt benut en ingericht.

70 relaties: Ambachtseconomie, Amsterdam, Appartement, Auto, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Belgische Kust, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen, Bestemmingsplan (Nederland), Bijzonder plan van aanleg, Bodem, Bos (vegetatie), Broeikasgas, Centralisme, Cultuur, Dagrecreatie, Dagvaarding, Decentralisatie, Decreet (staatsrecht), Dirk Van Mechelen, Eddy Baldewijns, Esthetica, Filedruk, Geluidshinder, Gemeente (bestuur), Geschiedenis, Gewesten van België, Gewestplan, Industriegebied, Infrastructuur, Kabinet-Balkenende III, Landbouw, Landschapsarchitectuur, Landschapsbescherming, Legislatuur, Lintdorp, Luchtvervuiling, Midden- en kleinbedrijf, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Natuurgebied, Natuurreservaat, Nota Ruimte, Nota ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Ondergrond, Overstroming, Park, Planologie, Planologische kernbeslissing, Ruimtelijk Structuurplan, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ..., Ruimtelijk uitvoeringsplan, Staatshervorming (België), Stedenbouwkunde, Steve Stevaert, Streekplan, Structuurvisie, Verblijfsrecreatie, Verbrusseling, Vergunning, Verkaveling, Verkeersongeval, Vlaamse Regering, Vlaanderen, Voorkeursrecht, Waterschaarste, Wet ruimtelijke ordening, Woonpark, Woonwijk, 1 juli, 2008. Uitbreiden index (20 meer) »

Ambachtseconomie

De ambachtseconomie is de sector binnen de economie waarin vakmensen met hun geschoolde handen producten of diensten verlenen om zich een bestaan te verwerven.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Ambachtseconomie · Bekijk meer »

Amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Amsterdam · Bekijk meer »

Appartement

Huurappartementen van woningcorporatie Ymere in het Oostelijk Havengebied Amsterdam Een appartement is een individuele woning in een groter gebouw met gemeenschappelijke delen zoals een flat of appartementsgebouw (Vlaams).

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Appartement · Bekijk meer »

Auto

Een auto of automobiel ('zelfbewegend', namelijk rijtuig zonder trekdier) (automobiel uit Grieks auto- 'zelf' en Latijn mobile 'bewegend') is een zelfstandig voortbewegend, rijdend vervoermiddel.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Auto · Bekijk meer »

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), ook de bouwshift genoemd, is een beleidsplan van de Vlaamse Regering inzake ruimtelijke ordening dat moet verhinderen dat er tegen 2040 nog open ruimte verdwijnt in Vlaanderen.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Beleidsplan Ruimte Vlaanderen · Bekijk meer »

Belgische Kust

Belgische kustlijn met namen De Belgische kust in Koksijde Belgische kust in De Panne: zandstrand, duinen en lineaire verstedelijking De Belgische Kust als onderdeel van de Vlaamse Kust of Kuststreek is de landstreek waarmee België (en meer bepaald het Vlaamse gedeelte van België) grenst aan de Noordzee.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Belgische Kust · Bekijk meer »

Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) is een Nederlandse beroepsvereniging voor stedenbouwkundigen en planologen, opgericht in 1935.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen · Bekijk meer »

Bestemmingsplan (Nederland)

Spieker) Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Bestemmingsplan (Nederland) · Bekijk meer »

Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg of bpa is de Belgische term voor een stedenbouwkundig plan voor een gemeente of een deel van een gemeente.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Bijzonder plan van aanleg · Bekijk meer »

Bodem

Bodemprofiel van de bovenlaag van het aardoppervlak De bodem is de bovenste laag van de aardkorst, maar de definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt (de rhizosfeer), of waarin zich bodemvormende processen afspelen.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Bodem · Bekijk meer »

Bos (vegetatie)

Bos in de winter Police, Polen Bos in de Eifel, Duitsland Beukenbos (Zoniënwoud, Brussel) Bospad in de herfst Een bos is een begroeiing (aanplant of vegetatie/formatie) met bomen in een dominante boomlaag, of meerdere boomlagen.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Bos (vegetatie) · Bekijk meer »

Broeikasgas

Hoge-resolutie-infraroodspectrum van het broeikasgas methaan (CH4) in de gastoestand Infraroodabsorptiespectrum van methaan (CH4) Gemiddelde methaanconcentratie in de troposfeer 2006–2009 Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Broeikasgas · Bekijk meer »

Centralisme

Centralisme of centralisatie is het streven naar een organisatie of natie die zo veel mogelijk vanuit een centraal punt of zelfs door een centraal orgaan of persoon bestuurd wordt.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Centralisme · Bekijk meer »

Cultuur

Cultuur is dat wat de mens schept.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Cultuur · Bekijk meer »

Dagrecreatie

Een dagje naar het strand Dagrecreatie, of dagtoerisme is een vorm van recreatie die niet langer duurt dan een dag.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Dagrecreatie · Bekijk meer »

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Dagvaarding · Bekijk meer »

Decentralisatie

Decentralisatie is het ongedaan maken van eerdere centralisaties.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Decentralisatie · Bekijk meer »

Decreet (staatsrecht)

Een decreet is een uitgevaardigde opdracht die is gemaakt door een regeringsleider, regering of parlement en die de status van wet heeft.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Decreet (staatsrecht) · Bekijk meer »

Dirk Van Mechelen

Dirk Louis Maria Van Mechelen (Kapellen, 27 augustus 1957) is een Belgisch Open Vld-politicus.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Dirk Van Mechelen · Bekijk meer »

Eddy Baldewijns

Edouard S.L.J.L. (Eddy) Baldewijns (Borlo, 22 april 1945) is een Belgisch politicus voor de sp.a.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Eddy Baldewijns · Bekijk meer »

Esthetica

Titelpagina van Baumgartens ''Aesthetica'', 1750 Esthetica of esthetiek is de leer van de zintuiglijke waarneming, in meer specifieke zin de tak van de filosofie die zich bezighoudt met schoonheid en kunst.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Esthetica · Bekijk meer »

Filedruk

A13 De filedruk of filezwaarte wordt gebruikt als maat van drukte op het autosnelwegennet en uitgedrukt in kilometerminuten (kmmin).

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Filedruk · Bekijk meer »

Geluidshinder

Een Boeing 747-400 vliegt laag over een woonwijk tijdens de landing. Hoe schadelijk is geluidsoverlast? - Universiteit van Nederland. Geluidshinder (ook: geluidhinder) of geluid(s)overlast is verstoring veroorzaakt door lawaai of andere hinderlijke klanken.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Geluidshinder · Bekijk meer »

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een woonkern of groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Gemeente (bestuur) · Bekijk meer »

Geschiedenis

allegorie van geschiedenis), Nikolaos Gyzis, 1892 Geschiedenis is onder meer de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen in het verleden, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Geschiedenis · Bekijk meer »

Gewesten van België

Het gewest is een gebiedsgebonden overheid in België.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Gewesten van België · Bekijk meer »

Gewestplan

Een gewestplan is in het Vlaams Gewest een ruimtelijk plan waarin een exacte functiebestemming is toegekend aan heel het grondgebied.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Gewestplan · Bekijk meer »

Industriegebied

Wegwijzer naar industriegebied Spoorwegen (zwart), buurtspoorwegen en tramlijnen (rood) en waterwegen (blauw) in een zuidelijk deel van de Borinage. Stafkaart uit 1933. Een industriegebied is een gebied dat gekenmerkt wordt door een concentratie van industrie.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Industriegebied · Bekijk meer »

Infrastructuur

Autosnelwegen, onderdeel van de verkeersinfrastructuur Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Infrastructuur · Bekijk meer »

Kabinet-Balkenende III

Het kabinet-Balkenende III was het Nederlandse kabinet dat regeerde van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007, met Jan Peter Balkenende als minister-president.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Kabinet-Balkenende III · Bekijk meer »

Landbouw

De oogst van tarwe in Duitsland. Een maaidorser verzamelt en laadt de gedorste tarwe in een aanhanger Landbouw of agricultuur is het geheel van menselijke activiteiten waarbij de bodem wordt gebruikt voor de productie van planten en dieren, ten behoeve van de economie.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Landbouw · Bekijk meer »

Landschapsarchitectuur

Oranjerie van het kasteel van Versailles is een voorbeeld van landschapsarchitectuur Landschapsarchitectuur is het ontwerpen, plannen en omvormen van de ruimtelijke indeling van een onbebouwd plangebied.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Landschapsarchitectuur · Bekijk meer »

Landschapsbescherming

Onder landschapsbescherming verstaat men de activiteiten die tot doel hebben het platteland of landelijke gebieden te behoeden voor ontwikkelingen die het karakter van het landschap, met name de verschillende landschapstypen en de daarmee verbonden habitats aantasten.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Landschapsbescherming · Bekijk meer »

Legislatuur

Een legislatuur (van het Latijn: lex, legis: wet) is het wetgevend lichaam of de wetgevende macht van een bepaald land.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Legislatuur · Bekijk meer »

Lintdorp

Plaats B heeft lintbebouwing, plaats A nietEen lintdorp, wegdorp, straatdorp, dijkdorp of streekdorp is een uitgestrekt dorp dat zich heeft ontwikkeld langs een kanaal, dijk, weg, oeverwal of kreekrug.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Lintdorp · Bekijk meer »

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling door industrie, Italië Sporen bij een luchtbehandelingssysteem Lezing van luchtkwaliteitexpert Wouter Peters (Wageningen Universiteit / Rijksuniversiteit Groningen) over luchtvervuiling - Universiteit van Nederland Is er nog ergens schone lucht? - Universiteit van Vlaanderen Luchtvervuiling treedt op wanneer schadelijke of overmatige hoeveelheden stoffen, waaronder gassen, deeltjes en biomoleculen, in de troposfeer van de aarde worden geïntroduceerd.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Luchtvervuiling · Bekijk meer »

Midden- en kleinbedrijf

Met midden- en kleinbedrijf (mkb), in Vlaanderen kleine of middelgrote onderneming of kmo (spelling volgens Van Dale, vaak ook als "KMO" gespeld) genoemd, is de bedrijfssector die in het algemeen uit ondernemingen tot 250 werknemers bestaat.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Midden- en kleinbedrijf · Bekijk meer »

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) was in Nederland het ministerie voor zaken betreffende huisvesting, de ruimtelijke ordening en het beheer van het milieu.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer · Bekijk meer »

Natuurgebied

Een natuurgebied is een gebied met opvallende eigenschappen als het gaat om flora, vegetatie, fauna, geologische, geomorfologische of landschappelijke gesteldheid, zoals dit tot uiting komt in een grote uitgestrektheid, verscheidenheid aan landvormen en biodiversiteit.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Natuurgebied · Bekijk meer »

Natuurreservaat

Brandenburg Een natuurreservaat is een gebied dat zo belangrijk wordt geacht voor flora, fauna of landschap dat het onder bescherming is gesteld.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Natuurreservaat · Bekijk meer »

Nota Ruimte

De Nota Ruimte is een nota die het Nederlands kabinet op 27 april 2004 presenteerde.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Nota Ruimte · Bekijk meer »

Nota ruimtelijke ordening

Een Nota Ruimtelijke Ordening is een beleidsvoornemen van een minister van Ruimtelijke Ordening waaruit op grond van de Wet ruimtelijke ordening dwingende planologische kernbeslissingen volgen ten aanzien van de ruimtelijke ordening van Nederland.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Nota ruimtelijke ordening · Bekijk meer »

Omgevingswet

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht) beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Omgevingswet · Bekijk meer »

Ondergrond

Ondergrond is in de geologie, geofysica en fysische geografie al het gesteente dat zich onder het aardoppervlak bevindt.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Ondergrond · Bekijk meer »

Overstroming

Overstromingen in Midden- en Zuid Nederland Een overstroming is een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een meer, rivier of zee plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staan.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Overstroming · Bekijk meer »

Park

Engelse tuin Stadspark Maastricht Een park https://etymologiebank.nl/trefwoord/park1 is een tenmiste voor een deel door de mens ontworpen en aangelegd groen gebied met een overwegend recreatieve functie, met name om te wandelen.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Park · Bekijk meer »

Planologie

Hoe ruimte voor transport wordt gebruikt in Berlijn (stedelijke ruimte toegewezen voor transport) in relatie tot hoe mensen er zich verplaatsen (modal split) Planologie is de wetenschappelijke reflectie op de ruimtelijke planning.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Planologie · Bekijk meer »

Planologische kernbeslissing

Een Planologische kernbeslissing was tot de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening in 2008, een plan van de Nederlandse Rijksoverheid voor de inrichting van Nederland of van delen van Nederland.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Planologische kernbeslissing · Bekijk meer »

Ruimtelijk Structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan of structuurplan is in Vlaanderen een plan dat de verwachte en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft voor een gemeente (of delen ervan), voor een provincie of een gewest.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Ruimtelijk Structuurplan · Bekijk meer »

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is een door het Vlaams gewest opgemaakt ruimtelijk structuurplan dat de gewenste toekomstige ruimtelijke ordening in Vlaanderen coördineert.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen · Bekijk meer »

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP, is in Vlaanderen een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Ruimtelijk uitvoeringsplan · Bekijk meer »

Staatshervorming (België)

Met de term staatshervorming wordt in België het proces aangeduid waarbij, door opeenvolgende grondwetswijzigingen, de unitaire Belgische staat van 1830 is geëvolueerd naar een federale staat met drie gewesten en drie gemeenschappen, met elk hun autonome bevoegdheden.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Staatshervorming (België) · Bekijk meer »

Stedenbouwkunde

Dubai. Stedenbouwkunde, stedebouwkunde of urbanisme is een vakgebied binnen de bouwkunde dat onderzoek doet naar wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebouwde gebieden, inclusief de openbare ruimte.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Stedenbouwkunde · Bekijk meer »

Steve Stevaert

Steve Robert Jos Stevaert (Rijkhoven, 12 april 1954 – Hasselt, 2 april 2015; Het Laatste Nieuws; 2 april 2015) was een Belgisch politicus van de SP en vervolgens de sp.a.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Steve Stevaert · Bekijk meer »

Streekplan

Een streekplan was tot de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008, een document dat in Nederland beschreef wat er met de ruimte in (een deel van) een provincie mocht gebeuren.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Streekplan · Bekijk meer »

Structuurvisie

Structuurvisie is in Nederland de benaming van een ambtelijk document in de ruimtelijke ordening.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Structuurvisie · Bekijk meer »

Verblijfsrecreatie

Verblijfsrecreatie of verblijfstoerisme is een vorm van recreatie waarbij de recreant voor een bepaalde tijd, maar ten minste een nacht in het recreatiegebied of de toeristische plaats verblijft.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Verblijfsrecreatie · Bekijk meer »

Verbrusseling

Verbrusseling (in het Frans: bruxellisation) is een pejoratief woord gebruikt door planologen om de anarchistische stedelijke ontwikkeling in een oude en historische stad te omschrijven.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Verbrusseling · Bekijk meer »

Vergunning

Een vergunning of ontheffing is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Vergunning · Bekijk meer »

Verkaveling

Verkaveling is de manier waarop land in stukken, kavels geheten, is verdeeld.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Verkaveling · Bekijk meer »

Verkeersongeval

Infografiek verkeersongevallen Een verkeersongeval of verkeersongeluk is een ongeval (meestal een botsing, soms iets anders, bijvoorbeeld te water raken) waarbij een of meer verkeersdeelnemers betrokken zijn.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Verkeersongeval · Bekijk meer »

Vlaamse Regering

Martelarenplein De Vlaamse Regering is de uitvoerende macht van Vlaanderen.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Vlaamse Regering · Bekijk meer »

Vlaanderen

Vlaanderen is de noordelijke deelstaat van België, waar Nederlands de officiële taal is.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Vlaanderen · Bekijk meer »

Voorkeursrecht

Het voorkeursrecht of recht van voorverkoop (in België: voorkeurrecht) is een wettelijk of contractueel recht ten gunste van bepaalde privépersonen (huurders, landbouwers, mede-eigenaren van een onverdeelde boedel, enz.) of publiekrechtelijke rechtspersonen (lokale overheden, enz.) om een goed met voorrang op alle andere personen te kopen wanneer de eigenaar zijn voornemen tot verkopen kenbaar maakt.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Voorkeursrecht · Bekijk meer »

Waterschaarste

Watergebrek in de landbouw, Verenigde Staten 2011 Baseline water stress: verhouding van de totale jaarlijkse wateropnames tot de totale jaarlijkse beschikbare hernieuwbare aanvoer van water, rekening houdend met het stroomopwaartse consumptieve gebruik Waterstress per land, gedefinieerd als de ratio tussen het gebruik van water en het aanbod (2019) Waterschaarste is het tekort aan voldoende schoon water.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Waterschaarste · Bekijk meer »

Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Wet ruimtelijke ordening · Bekijk meer »

Woonpark

Een woonpark is een in Vlaanderen gebruikelijke term om een woonzone in een groene ruimte mee aan te duiden.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Woonpark · Bekijk meer »

Woonwijk

Antwerpen Woonstraat in Koekelberg, Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Boogschuttersstraat) Montana Een woonwijk is een gebied (wijk) in een gemeente waar voornamelijk woningen staan.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en Woonwijk · Bekijk meer »

1 juli

1 juli is de 182ste dag van het jaar (183ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en 1 juli · Bekijk meer »

2008

Het jaar 2008 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Ruimtelijke ordening en 2008 · Bekijk meer »

Richt hier:

Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke plannen.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »