Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Sociologie

Index Sociologie

Sociologie is de studie van de sociale relaties tussen mensen, en in het bijzonder van de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten van menselijke samenlevingen.

163 relaties: Aardrijkskunde, Actor-netwerktheorie, Anthony Giddens, Antropologie, Arbeidssociologie, Auguste Comte, Émile Durkheim, Beveiliging en bewaking, Bruno Latour, Collectief bewustzijn, Conflictsociologie, Constructivisme (filosofie), Correspondentieanalyse, Criminologie, Culturele antropologie, Cultuur, Cultuursociologie, Database, Datareductie, Demografie, Dwang, Economie, Economie (systeem), Economische sociologie, Empirisme, Erasmus Universiteit Rotterdam, Etnografie, Etnomethodologie, Eurobarometer, Factoranalyse, Fenomenologie, Fenomenologische sociologie, Filosofie, Focusgroep, Fout (statistiek), Framing, Frankfurter Schule, Franse Revolutie, Functionalisme (sociologie), Gedrag, Gefundeerde theorie, Geschiedenis, Geschiedenis van de sociologie, Gezin, Godsdienstsociologie, Hoofdcomponentenanalyse, Hypothese (statistiek), Inductie (filosofie), Interpretatieve sociologie, J.A.A. van Doorn, ..., Jürgen Habermas, Jean Baudrillard, Judith Butler, Kansverdeling, Kapitalisme, Karl Marx, Katholieke Universiteit Leuven, Kees Schuyt, Kennissociologie, Kennistheorie, Klassenstrijd, Kwantitatief, Lijst van sociologen, Maatschappij (sociale wetenschappen), Macht (sociale wetenschappen), Materie, Max Horkheimer, Max Weber (socioloog), Medische sociologie, Mens, Meten, Methodologie, Milieusociologie, Militaire sociologie, Modernisering, Narratologie, Natiestaat, Natuurwetenschap, Niklas Luhmann, Normen en waarden, Onderwijssociologie, Participerende observatie, Pierre Bourdieu, PISA (onderwijs), Pluralisme (filosofie), Politicologie, Politiek, Politieke filosofie, Positivisme, Postmodernisme, Psychologie, Racisme, Radboud Universiteit, Radicale sociologie, Ralf Dahrendorf, Rationalisering (sociologie), Rechtssociologie, Redundantieanalyse, Regressieanalyse, Religie, Reproduceerbaarheid, Rijksuniversiteit Groningen, Rolpatroon, Ruis (communicatie), Rurale sociologie, Samenleving, SAS (programmeertaal), Secularisering, Significantie, Sociaal feit, Sociale cohesie, Sociale filosofie, Sociale geografie, Sociale identiteit, Sociale institutie, Sociale omgeving, Sociale ongelijkheid, Sociale psychologie, Sociale reproductie, Sociale structuur, Sociale verandering, Sociale wetenschappen, Socialisatie (sociale wetenschappen), Sociobiologie, Sociologie (tijdschrift), Sociologie Magazine, Sociometrie, Sportsociologie, SPSS, Statistiek, Steekproef, Stochastische variabele, Structuralisme (sociale wetenschappen), Structuratietheorie, Structure-agency-debat, Structureel functionalisme, Stuart Hall, Synchronisch versus diachronisch, Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse, Talcott Parsons, Tijdschrift voor Sociologie, Tilburg University, Toevalsbeweging, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vakwetenschap, Variabele (onderzoek), Vereniging voor Sociologie, Verlichting (stroming), Verstedelijking, Vertoog, Vrije Universiteit Amsterdam, Vrije Universiteit Brussel, Vrouwenemancipatie, Wet, Wetenschapsfilosofie, Wetenschapssociologie, Zygmunt Bauman, 19e eeuw, 20e eeuw. Uitbreiden index (113 meer) »

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde of geografie (Oudgrieks: γῆ, aarde en γράφειν, (be)schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de wereld.

Nieuw!!: Sociologie en Aardrijkskunde · Bekijk meer »

Actor-netwerktheorie

Actor-netwerktheorie (Actor-Network Theory), vaak afgekort als ANT, of sociologie van de translatie, is een benadering binnen de sociale wetenschappen die sociale fenomenen analyseert als (sociale) netwerken waarin de klassieke tegenstelling tussen actieve personen en passieve objecten in twijfel wordt getrokken.

Nieuw!!: Sociologie en Actor-netwerktheorie · Bekijk meer »

Anthony Giddens

Anthony GiddensAnthony Giddens, Baron Giddens (Londen, 18 januari 1938) is een Brits socioloog en politicus.

Nieuw!!: Sociologie en Anthony Giddens · Bekijk meer »

Antropologie

Antropologie (Grieks: ανθρωπολογία; menskunde of mensleer) is een wetenschap die de mens in al zijn aspecten, zowel fysiek als cultureel, bestudeert.

Nieuw!!: Sociologie en Antropologie · Bekijk meer »

Arbeidssociologie

Arbeidssociologie is de sociologische discipline die zich richt op arbeid zelf, de wijze waarop deze georganiseerd wordt en hoe deze wordt ervaren.

Nieuw!!: Sociologie en Arbeidssociologie · Bekijk meer »

Auguste Comte

Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (Montpellier, 17 februari 1798 – Parijs, 5 september 1857) was een Frans filosoof en socioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Auguste Comte · Bekijk meer »

Émile Durkheim

De Fransman Émile Durkheim (Épinal, 15 april 1858 – Parijs, 15 november 1917) kan als de eerste echte socioloog in Europa worden beschouwd.

Nieuw!!: Sociologie en Émile Durkheim · Bekijk meer »

Beveiliging en bewaking

Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden.

Nieuw!!: Sociologie en Beveiliging en bewaking · Bekijk meer »

Bruno Latour

Bruno Latour (Beaune (Côte-d'Or), 22 juni 1947 – Parijs, 9 oktober 2022) was een Frans socioloog en filosoof die zich voornamelijk bezighield met wetenschapssociologie en technieksociologie.

Nieuw!!: Sociologie en Bruno Latour · Bekijk meer »

Collectief bewustzijn

Het collectieve bewustzijn is volgens de Franse socioloog Durkheim het geheel van opvattingen en sentimenten die gemeenschappelijk zijn voor een gemiddelde burger van dezelfde samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Collectief bewustzijn · Bekijk meer »

Conflictsociologie

Conflictsociologie is een paradigma binnen de sociologie dat stelt dat elk sociaal systeem niet door consensus gekenmerkt wordt, maar door conflict, voortkomend uit sociale ongelijkheid.

Nieuw!!: Sociologie en Conflictsociologie · Bekijk meer »

Constructivisme (filosofie)

Het constructivisme of constructionisme is een groep van kennistheorieën die de nadruk legt op het feit dat kennis tot stand komt door een actieve constructie, eerder dan een passieve representatie van de werkelijkheid.

Nieuw!!: Sociologie en Constructivisme (filosofie) · Bekijk meer »

Correspondentieanalyse

Correspondentieanalyse (afkorting: CA, ook Reciprocal Averaging, RA) is een methode voor ordinatie, verwant aan hoofdcomponentenanalyse.

Nieuw!!: Sociologie en Correspondentieanalyse · Bekijk meer »

Criminologie

Criminologie is een gedragswetenschap die als studie-object het crimineel gedrag heeft, en de maatschappelijke reactie hierop.

Nieuw!!: Sociologie en Criminologie · Bekijk meer »

Culturele antropologie

Culturele antropologie (ook volkenkunde, etnologie, sociale antropologie of sociaal-culturele antropologie genoemd), niet te verwarren met volkskunde, is de wetenschap die het sociale gedrag, de economische structuur en de religie van volken en bevolkingsgroepen bestudeert.

Nieuw!!: Sociologie en Culturele antropologie · Bekijk meer »

Cultuur

Cultuur is dat wat de mens schept.

Nieuw!!: Sociologie en Cultuur · Bekijk meer »

Cultuursociologie

Cultuursociologie is een deeldiscipline van de sociologie die bestudeert hoe cultuur als een overkoepelend geheel van waarden en betekenissen kan gebruikt worden om bepaalde maatschappelijke tendensen te verklaren.

Nieuw!!: Sociologie en Cultuursociologie · Bekijk meer »

Database

Een database, gegevensbank of databank is een (meestal digitaal opgeslagen) gegevensverzameling, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik.

Nieuw!!: Sociologie en Database · Bekijk meer »

Datareductie

Datareductie of gegevensverwerking is de aanpassing van cijfers of teksten en andere digitale data en informatie naar een gecorrigeerde, geordende en vereenvoudigde vorm.

Nieuw!!: Sociologie en Datareductie · Bekijk meer »

Demografie

Demografie (Oudgrieks: δῆμος volk, γράφω beschrijven; bevolkingsbeschrijving) of bevolkingsleer is de wetenschap die de kwantitatieve aspecten van de bevolking bestudeert.

Nieuw!!: Sociologie en Demografie · Bekijk meer »

Dwang

Dwang is een verschijnsel dat een rol speelt in het recht, de sociologie en de psychologie.

Nieuw!!: Sociologie en Dwang · Bekijk meer »

Economie

Economie (uit het Oudgriekse oikos (οἶκος), huis en nomos (νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die mensen maken bij de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten.

Nieuw!!: Sociologie en Economie · Bekijk meer »

Economie (systeem)

Economie is de wijze van productie, distributie en consumptie van schaarse goederen en diensten in een samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Economie (systeem) · Bekijk meer »

Economische sociologie

Economische sociologie is de tak van de sociologie die zich bezighoudt met de sociale oorzaken en effecten van economische verschijnselen.

Nieuw!!: Sociologie en Economische sociologie · Bekijk meer »

Empirisme

Het empirisme is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis voornamelijk of geheel voortkomt uit de ervaring.

Nieuw!!: Sociologie en Empirisme · Bekijk meer »

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een universiteit in Rotterdam.

Nieuw!!: Sociologie en Erasmus Universiteit Rotterdam · Bekijk meer »

Etnografie

Bronislaw Malinowski met de inheemse bevolking op Kiriwina in 1918 Etnografie is een methode van de etnologie en culturele antropologie om etniciteit in kaart te brengen.

Nieuw!!: Sociologie en Etnografie · Bekijk meer »

Etnomethodologie

Etnomethodologie is een benadering binnen de sociologie die stelt dat sociale orde ontstaat doordat deelnemers aan een interactieproces zowel de gedragingen van de ander als die van henzelf interpreteren op basis van enkele achterliggende en welbepaalde regels.

Nieuw!!: Sociologie en Etnomethodologie · Bekijk meer »

Eurobarometer

Vlag van de Europese Unie. De Eurobarometer is een reeks van opiniepeilingen die sinds 1973 worden uitgevoerd namens de Europese Commissie om de publieke opinie in de EU-lidstaten in kaart te brengen.

Nieuw!!: Sociologie en Eurobarometer · Bekijk meer »

Factoranalyse

Factoranalyse is een multivariate statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen een kleiner aantal achterliggende variabelen identificeert.

Nieuw!!: Sociologie en Factoranalyse · Bekijk meer »

Fenomenologie

Edmund Husserl, grondlegger van de fenomenologie. De fenomenologie (van Oudgrieks φαινόμενον phainómenon 'het zichtbare', 'verschijning' en λόγος lógos 'rede', 'leer') is een filosofische stroming in de hedendaagse filosofie - ontstaan op de grens van de 19e en 20e eeuw -, die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring van fenomenen en hieruit de essentiële eigenschappen van ervaringen en de essentie van wat men ervaart, probeert af te leiden.

Nieuw!!: Sociologie en Fenomenologie · Bekijk meer »

Fenomenologische sociologie

De fenomenologische sociologie bestudeert hoe mensen in hun dagelijks leven de culturele realiteit ervaren.

Nieuw!!: Sociologie en Fenomenologische sociologie · Bekijk meer »

Filosofie

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid.

Nieuw!!: Sociologie en Filosofie · Bekijk meer »

Focusgroep

De focusgroep is een kwalitatieve onderzoeksvorm waarbij een groep van mensen gevraagd wordt naar hun percepties, ideeën en meningen over een product, service, concept, advertentie of idee.

Nieuw!!: Sociologie en Focusgroep · Bekijk meer »

Fout (statistiek)

Het begrip fout is een integraal onderdeel van de statistische toetsingstheorie.

Nieuw!!: Sociologie en Fout (statistiek) · Bekijk meer »

Framing

Framing of denkraam is een overtuigingstechniek in communicatie waarbij woorden en beelden zo gekozen worden, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht.

Nieuw!!: Sociologie en Framing · Bekijk meer »

Frankfurter Schule

De Frankfurter Schule is een Duitse sociologische en filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20e eeuw en zich bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie.

Nieuw!!: Sociologie en Frankfurter Schule · Bekijk meer »

Franse Revolutie

Jeanne-Louise (Nanine) Vallain (1767-1815), Museum van de Franse Revolutie De Franse Revolutie (1789–1799)"Het is gebruikelijk de omwenteling te laten beginnen met de bijeenkomst van de Staten-Generaal op 5 mei 1789 en te laten eindigen óf met de val van Robespierre (27 juli 1794), óf met de staatsgreep van Bonaparte (24 dec. 1799)." Encarta-encyclopedie Winkler Prins (1993–2002) s.v. "Franse Revolutie.

Nieuw!!: Sociologie en Franse Revolutie · Bekijk meer »

Functionalisme (sociologie)

Het functionalisme is een stroming in de sociologie en culturele antropologie die uitgaat van de veronderstelling dat sociale verschijnselen een bepaalde functie vervullen in de samenleving en dat sociale verschijnselen onderling samenhang vertonen.

Nieuw!!: Sociologie en Functionalisme (sociologie) · Bekijk meer »

Gedrag

Gedrag is het geheel van acties en reacties van een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de natuurlijke omgeving en de sociale omgeving.

Nieuw!!: Sociologie en Gedrag · Bekijk meer »

Gefundeerde theorie

Gefundeerde theorie (Engels: grounded theory) is een sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethode voor de ontwikkeling van theorieën door het systematisch verzamelen en analyseren van kwalitatieve gegevens (interviewtranscripten, observatieprotocollen).

Nieuw!!: Sociologie en Gefundeerde theorie · Bekijk meer »

Geschiedenis

allegorie van geschiedenis), Nikolaos Gyzis, 1892 Geschiedenis is onder meer de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen in het verleden, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen.

Nieuw!!: Sociologie en Geschiedenis · Bekijk meer »

Geschiedenis van de sociologie

De sociologie als academische discipline is ontstaan aan het einde van de 19e eeuw.

Nieuw!!: Sociologie en Geschiedenis van de sociologie · Bekijk meer »

Gezin

Een gezin van twee ouders en drie kinderen Gezin is de term voor alle samenlevingsvormen die een herkenbare sociale eenheid zijn, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.

Nieuw!!: Sociologie en Gezin · Bekijk meer »

Godsdienstsociologie

Godsdienstsociologie is de studie naar (de interactie tussen) religie en samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Godsdienstsociologie · Bekijk meer »

Hoofdcomponentenanalyse

Hoofdcomponentenanalyse, of principale-componentenanalyse (afkorting: PCA), is een multivariate analysemethode in de statistiek om een grote hoeveelheid gegevens te beschrijven met een kleiner aantal relevante grootheden, de hoofdcomponenten of principale componenten.

Nieuw!!: Sociologie en Hoofdcomponentenanalyse · Bekijk meer »

Hypothese (statistiek)

In de statistische toetsingstheorie is een hypothese een veronderstelling die gemaakt wordt over de te onderzoeken kansverdelingen.

Nieuw!!: Sociologie en Hypothese (statistiek) · Bekijk meer »

Inductie (filosofie)

Inductie is een manier van abductief redeneren waarbij er op grond van een aantal specifieke waarnemingen tot een algemene regel, generalisatie geheten, wordt gekomen.

Nieuw!!: Sociologie en Inductie (filosofie) · Bekijk meer »

Interpretatieve sociologie

De interpretatieve sociologie is een stroming binnen de sociologie.

Nieuw!!: Sociologie en Interpretatieve sociologie · Bekijk meer »

J.A.A. van Doorn

Jacques van Doorn (1974) Jacobus Adrianus Antonius (Jacques) van Doorn (Maastricht, 5 maart 1925 – St.Geertruid, 14 mei 2008) was een invloedrijk Nederlandse socioloog, publicist, columnist en hoogleraar.

Nieuw!!: Sociologie en J.A.A. van Doorn · Bekijk meer »

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 juni 1929) is een Duits filosoof en socioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Jürgen Habermas · Bekijk meer »

Jean Baudrillard

Jean Baudrillard (Reims, 27 juli 1929 - Parijs, 6 maart 2007) was een Franse socioloog, mediawetenschapper, cultuurcriticus en postmodern filosoof.

Nieuw!!: Sociologie en Jean Baudrillard · Bekijk meer »

Judith Butler

Judith Butler (Cleveland (Ohio), 24 februari 1956) is een Amerikaans filosoof en feminist.

Nieuw!!: Sociologie en Judith Butler · Bekijk meer »

Kansverdeling

In de kansrekening speelt het begrip kansverdeling, waarschijnlijkheidsverdeling of -distributie (niet te verwarren met de distributie in de analyse) een centrale rol.

Nieuw!!: Sociologie en Kansverdeling · Bekijk meer »

Kapitalisme

New York, een icoon van het kapitalisme. Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken.

Nieuw!!: Sociologie en Kapitalisme · Bekijk meer »

Karl Marx

Jenny von Westphalen Karl Heinrich Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie, de journalistiek en de historiografie sterk heeft beïnvloed.

Nieuw!!: Sociologie en Karl Marx · Bekijk meer »

Katholieke Universiteit Leuven

Zegel van de KU Leuven (sinds 1970), met verwijzing naar haar voorganger uit 1425. pauselijke brief gegeven op 13 december 1833 van de Katholieke Universiteit van Mechelen en daarna van Leuven De Katholieke Universiteit Leuven of KU Leuven is een katholieke universiteit, opgericht in 1834, waarvan de hoofdcampus gevestigd is in de Belgische stad Leuven.

Nieuw!!: Sociologie en Katholieke Universiteit Leuven · Bekijk meer »

Kees Schuyt

Cornelis Johannes Maria (Kees) Schuyt (Leidschendam, 11 januari 1943) is een Nederlands socioloog, jurist en columnist.

Nieuw!!: Sociologie en Kees Schuyt · Bekijk meer »

Kennissociologie

Kennissociologie is een tak van de sociologie, die zich richt op samenhang tussen de menselijke gedachten, sociale context, en de effecten die ideeën hebben op de samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Kennissociologie · Bekijk meer »

Kennistheorie

Kennistheorie of epistemologie (Oudgrieks: ἐπιστήμη, epistēmē: kennis en λόγος, logos: leer), ook wel kentheorie, kennisleer, kenleer of criteriologie genaamd, is de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt.

Nieuw!!: Sociologie en Kennistheorie · Bekijk meer »

Klassenstrijd

uitgever.

Nieuw!!: Sociologie en Klassenstrijd · Bekijk meer »

Kwantitatief

Kwantitatief wil zeggen: uitgedrukt in getallen.

Nieuw!!: Sociologie en Kwantitatief · Bekijk meer »

Lijst van sociologen

Deze lijst van sociologen bevat de namen van meer of minder bekende sociologen, of wetenschappers uit andere disciplines die voor de sociologie van belang zijn geweest.

Nieuw!!: Sociologie en Lijst van sociologen · Bekijk meer »

Maatschappij (sociale wetenschappen)

Chicago, 2005. Tegenwoordig woont en werkt meer dan 50% van de wereldbevolking in steden en verstedelijkte gebieden. Melbourne. Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten.

Nieuw!!: Sociologie en Maatschappij (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Macht (sociale wetenschappen)

Macht is volgens socioloog Max Weber het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in.

Nieuw!!: Sociologie en Macht (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Materie

Materie of stof is een verzamelbegrip voor datgene waaruit het waarneembare universum is opgebouwd; waarneembaar in die zin dat materie massa heeft en plaats (ruimte) inneemt.

Nieuw!!: Sociologie en Materie · Bekijk meer »

Max Horkheimer

Max Horkheimer (links vooraan), Theodor Adorno (rechts vooraan) en Jürgen Habermas (rechts achteraan) in 1965 in Heidelberg Max Horkheimer (Zuffenhausen, 14 februari 1895 – Neurenberg, 7 juli 1973) was een Duitse socioloog en filosoof.

Nieuw!!: Sociologie en Max Horkheimer · Bekijk meer »

Max Weber (socioloog)

Maximilian Carl Emil (Max) Weber (Erfurt, 21 april 1864 – München, 14 juni 1920) was een Duitse politiek econoom, geschiedkundige, rechtsgeleerde en socioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Max Weber (socioloog) · Bekijk meer »

Medische sociologie

Medische sociologie is de sociologische analyse van maatschappelijke fenomenen die een relatie hebben tot de gezondheid van de mens.

Nieuw!!: Sociologie en Medische sociologie · Bekijk meer »

Mens

Mensen (Homo sapiens) zijn intelligente primaten die gekenmerkt worden door hun rechtopstaande houding en tweevoetige voortbeweging, hun fijne motoriek en gebruik van werktuigen, hun complex taalgebruik en geavanceerde en zeer georganiseerde samenlevingen.

Nieuw!!: Sociologie en Mens · Bekijk meer »

Meten

Diverse meters Meten is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid die vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid, of het indelen van een verschijnsel in een categorie (ordinale schaal of nominale schaal).

Nieuw!!: Sociologie en Meten · Bekijk meer »

Methodologie

Methodologie is de studie van de wetenschappelijke methoden, de procedures en werkwijzen, die moeten worden gebruikt om kennis te verwerven en om de wetenschap vooruit te helpen.

Nieuw!!: Sociologie en Methodologie · Bekijk meer »

Milieusociologie

Milieusociologie is dat deel van de sociologie dat zich richt op de samenhang en de interactie tussen samenleving en milieu.

Nieuw!!: Sociologie en Milieusociologie · Bekijk meer »

Militaire sociologie

Militaire sociologie is een deeldiscipline van sociologie.

Nieuw!!: Sociologie en Militaire sociologie · Bekijk meer »

Modernisering

Het begrip modernisering verwijst in eerste instantie naar het geheel van samenhangende maatschappelijke veranderingen die vanaf de industriële revolutie hebben plaatsgevonden.

Nieuw!!: Sociologie en Modernisering · Bekijk meer »

Narratologie

Narratologie is een tekstbenadering in de literaire kritiek en in de antropologie, die het vertellen (of de vertelwijze) van verhalen als haar studieobject kiest.

Nieuw!!: Sociologie en Narratologie · Bekijk meer »

Natiestaat

Münsterse vrede in 1648 Een natiestaat of nationale staat is een staat met één dominante natie, waarmee een soeverein territorium wordt geboden aan een bepaalde natie en haar culturele identiteit.

Nieuw!!: Sociologie en Natiestaat · Bekijk meer »

Natuurwetenschap

Albert Einstein. Natuurwetenschap is een overkoepelende term voor dat deel van de wetenschap dat, met empirische en wetenschappelijke methoden, probeert de natuurwetten te achterhalen die schuilgaan achter de natuurverschijnselen.

Nieuw!!: Sociologie en Natuurwetenschap · Bekijk meer »

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann Niklas Luhmann (Lüneburg, Duitsland, 8 december 1927 - Oerlinghausen, Duitsland, 6 november 1998) was een Duits socioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Niklas Luhmann · Bekijk meer »

Normen en waarden

Normen en waarden zijn de omgangsvormen en principes volgens welke men publiekelijk en in sociaal verband handelt.

Nieuw!!: Sociologie en Normen en waarden · Bekijk meer »

Onderwijssociologie

Onderwijssociologie is een subdiscipline van de sociologie die zich buigt over de relatie tussen het sociale enerzijds en het instituut onderwijs anderzijds.

Nieuw!!: Sociologie en Onderwijssociologie · Bekijk meer »

Participerende observatie

Participerende observatie is een onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker probeert een nauwe band op te bouwen met een groep of individu.

Nieuw!!: Sociologie en Participerende observatie · Bekijk meer »

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu (Denguin, 1 augustus 1930 – Parijs, 23 januari 2002) was een Franse socioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Pierre Bourdieu · Bekijk meer »

PISA (onderwijs)

PISA (Programme for International Student Assessment) is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de OESO.

Nieuw!!: Sociologie en PISA (onderwijs) · Bekijk meer »

Pluralisme (filosofie)

Pluralisme is een systeem dat stelt dat de werkelijkheid bestaat uit een veelheid aan principes en niet herleid kan worden tot één enkel principe zoals bij het monisme.

Nieuw!!: Sociologie en Pluralisme (filosofie) · Bekijk meer »

Politicologie

De fasen van besluitvorming volgens de systeemtheorie van David Easton Politicologie (ook wel politieke wetenschap, politieke wetenschappen of staatkunde genoemd) is de sociaalwetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de studie van politiek.

Nieuw!!: Sociologie en Politicologie · Bekijk meer »

Politiek

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.

Nieuw!!: Sociologie en Politiek · Bekijk meer »

Politieke filosofie

Politieke filosofie is een filosofisch vakgebied waarin vraagstukken rond politiek en maatschappij aan de orde zijn.

Nieuw!!: Sociologie en Politieke filosofie · Bekijk meer »

Positivisme

Auguste Comte, een van de grootste exponenten van het positivisme. Het positivisme is de filosofische opvatting dat alleen de empirische wetenschappen geldige kennis opleveren.

Nieuw!!: Sociologie en Positivisme · Bekijk meer »

Postmodernisme

Postmodernisme is de overkoepelende naam voor een cultuurstroming die een reeks van filosofische standpunten en esthetische stijlen in de kunst sinds eind jaren 1950 betreft.

Nieuw!!: Sociologie en Postmodernisme · Bekijk meer »

Psychologie

Psychologie (verouderd: zielkunde) is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.

Nieuw!!: Sociologie en Psychologie · Bekijk meer »

Racisme

Anonieme brief uit 1919 tegen Sicilianen aan de Engelse krant ''Evening Sun'' met de racistische bewering dat bij vermenging van rassen het vermeende slechtere ras de overhand zou krijgen Racisme is de opvatting of doctrine dat er menselijke rassen te onderscheiden zijn met daaraan gerelateerde verschillen in karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens waarbij het eigen ras superieur zou zijn aan andere rassen.

Nieuw!!: Sociologie en Racisme · Bekijk meer »

Radboud Universiteit

Overzicht van het universiteitsterrein in 1976 De Radboud Universiteit is een rooms-katholieke, Nederlandse universiteit.

Nieuw!!: Sociologie en Radboud Universiteit · Bekijk meer »

Radicale sociologie

De radicale sociologie is een stroming binnen de sociologie die is begonnen in de jaren zestig van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten.

Nieuw!!: Sociologie en Radicale sociologie · Bekijk meer »

Ralf Dahrendorf

Ralf Gustav Dahrendorf (Hamburg, 1 mei 1929 – Keulen, 17 juni 2009) was een Duits-Brits socioloog en politicus.

Nieuw!!: Sociologie en Ralf Dahrendorf · Bekijk meer »

Rationalisering (sociologie)

Rationalisatie of rationalisering is in de sociologie de overgang van een traditionele naar een moderne, rationele samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Rationalisering (sociologie) · Bekijk meer »

Rechtssociologie

De rechtssociologie is een onderdeel van de sociologie waarbinnen onderzoek wordt verricht naar de wisselwerking tussen het recht en de samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Rechtssociologie · Bekijk meer »

Redundantieanalyse

Redundantieanalyse (RDA) is de canonische (gebonden, constrained) ordinatiemethode, die regressieanalyse combineert met hoofdcomponentenanalyse.

Nieuw!!: Sociologie en Redundantieanalyse · Bekijk meer »

Regressieanalyse

Regressieanalyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang, aangeduid als regressie.

Nieuw!!: Sociologie en Regressieanalyse · Bekijk meer »

Religie

shinto, sikhisme, taoïsme, Tenrikyō 5e rij: Thelema, Unitaristisch Universalisme, wicca, zoroastrisme Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat, gebaseerd op geloven in de leer van de religie.

Nieuw!!: Sociologie en Religie · Bekijk meer »

Reproduceerbaarheid

Reproduceerbaarheid is het steeds opnieuw kunnen bereiken van een vergelijkbaar resultaat wanneer een beschreven procedure wordt uitgevoerd.

Nieuw!!: Sociologie en Reproduceerbaarheid · Bekijk meer »

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de universiteit in de Nederlandse stad Groningen.

Nieuw!!: Sociologie en Rijksuniversiteit Groningen · Bekijk meer »

Rolpatroon

Een rolpatroon is een manier waarop mensen onderling functioneren.

Nieuw!!: Sociologie en Rolpatroon · Bekijk meer »

Ruis (communicatie)

Ruis is een verzamelnaam voor storingen in menselijke communicatie.

Nieuw!!: Sociologie en Ruis (communicatie) · Bekijk meer »

Rurale sociologie

Rurale sociologie is een domein binnen de sociologie die het sociale leven in niet-stedelijke gebieden (het platteland) onderzoekt.

Nieuw!!: Sociologie en Rurale sociologie · Bekijk meer »

Samenleving

Blik op Takeshita Street in Tokio, Japan. Een samenleving of gemeenschap is een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormt en waarbinnen interactie bestaat tussen de groepsleden.

Nieuw!!: Sociologie en Samenleving · Bekijk meer »

SAS (programmeertaal)

SAS (Statistical Analysis System) is de naam voor software die voor onder meer business intelligence ingezet kan worden.

Nieuw!!: Sociologie en SAS (programmeertaal) · Bekijk meer »

Secularisering

Secularisering (van het Latijn saeculum: het aardse leven, wereld) is de algemene benaming voor de verwereldlijking zoals die tot uitdrukking komt in ontkerkelijking, de reductie van religie tot het private terrein en de afname van de maatschappelijke invloed van religie (laïcisme).

Nieuw!!: Sociologie en Secularisering · Bekijk meer »

Significantie

Statistische significantie is de aannemelijkheid dat een correlatie in de statistiek niet op toeval berust.

Nieuw!!: Sociologie en Significantie · Bekijk meer »

Sociaal feit

Een sociaal feit (fait social) is volgens Durkheim een waarneembaar sociaal verschijnsel.

Nieuw!!: Sociologie en Sociaal feit · Bekijk meer »

Sociale cohesie

Niveaus van vertrouwen zijn hoger in landen met een lagere economische ongelijkheid Sociale cohesie is de samenhang in een maatschappij.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale cohesie · Bekijk meer »

Sociale filosofie

Sociale filosofie is een deelgebied binnen de filosofie dat zich bezighoudt met de vraag naar het ontstaan, de zin en het wezen van de maatschappij.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale filosofie · Bekijk meer »

Sociale geografie

Sociale geografie is de sociale wetenschap die maatschappelijke verschijnselen in heden en verleden bestudeert vanuit een ruimtelijke (geografische) invalshoek.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale geografie · Bekijk meer »

Sociale identiteit

Sociale identiteit is het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale identiteit · Bekijk meer »

Sociale institutie

Een sociale institutie, of kortweg institutie als de context duidelijk is, is een formele of informele regel die individueel gedrag, en de interactie tussen individuen binnen een groep inperkt.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale institutie · Bekijk meer »

Sociale omgeving

Sociale omgeving of milieu is het geheel van sociale, culturele, economische, religieuze factoren dat van invloed is op het menselijk gedrag.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale omgeving · Bekijk meer »

Sociale ongelijkheid

Sociale ongelijkheid is de ongelijke verdeling over personen en groepen, van zaken die belangrijk worden geacht in een samenleving, en de ongelijke waardering en behandeling van personen, vanwege hun maatschappelijke positie en leefstijl.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale ongelijkheid · Bekijk meer »

Sociale psychologie

Sociale psychologie werd door Floyd Henry Allport aanvankelijk gedefinieerd als de 'wetenschappelijke studie naar menselijk gedrag en bewustzijn' (1924).

Nieuw!!: Sociologie en Sociale psychologie · Bekijk meer »

Sociale reproductie

Sociale reproductie is de overdracht van de sociale positie van ouders op kind.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale reproductie · Bekijk meer »

Sociale structuur

Sociale structuur is het betrekkelijk vaste en duurzame patroon in het sociaal handelen.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale structuur · Bekijk meer »

Sociale verandering

Sociale verandering of maatschappelijke verandering, zijn in de sociologie de veranderingen binnen een maatschappij over een langere periode.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale verandering · Bekijk meer »

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen worden gevormd door die takken van wetenschap die betrekking hebben op de mens in zijn sociale omgeving.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale wetenschappen · Bekijk meer »

Socialisatie (sociale wetenschappen)

Socialisatie is het dwingend proces waarbij een individu, bewust en onbewust, door internalisering de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van de groep krijgt aangeleerd.

Nieuw!!: Sociologie en Socialisatie (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Sociobiologie

Sociobiologie is de tak van biologie die zich bezighoudt met onderzoek naar de evolutionaire oorsprong van sociaal gedrag bij dieren, inclusief de mens.

Nieuw!!: Sociologie en Sociobiologie · Bekijk meer »

Sociologie (tijdschrift)

Sociologie is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift dat wordt uitgegeven door Amsterdam University Press.

Nieuw!!: Sociologie en Sociologie (tijdschrift) · Bekijk meer »

Sociologie Magazine

Sociologie Magazine, tot 2009 Facta - sociaal-wetenschappelijk magazine geheten, is een magazine dat op een journalistieke manier informeert over ontwikkelingen in de sociale wetenschappen in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Nieuw!!: Sociologie en Sociologie Magazine · Bekijk meer »

Sociometrie

Een sociogram. Sociometrie is een kwantitatieve methode om sociale relaties te meten.

Nieuw!!: Sociologie en Sociometrie · Bekijk meer »

Sportsociologie

De sportsociologie is een deeldiscipline binnen de sociologie waarbij gefocust wordt op sportbeoefening en -beleving als een sociaal fenomeen.

Nieuw!!: Sociologie en Sportsociologie · Bekijk meer »

SPSS

SPSS is een statistisch computerprogramma voor de sociale wetenschappen dat ontstaan is in 1968 en ontwikkeld werd door Norman Nie en Hadlai 'Tex' Hull.

Nieuw!!: Sociologie en SPSS · Bekijk meer »

Statistiek

Statistiek is de wetenschap en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.

Nieuw!!: Sociologie en Statistiek · Bekijk meer »

Steekproef

Keurmeester op een kaasmarkt Een steekproef of monster, een begrip in de statistiek, of trekking in de kansrekening, is een selectie uit een totale populatie ten behoeve van een meting van bepaalde eigenschappen van die populatie.

Nieuw!!: Sociologie en Steekproef · Bekijk meer »

Stochastische variabele

In de kansrekening is een stochastische variabele of stochastische grootheid een grootheid waarvan de waarde een reëel getal is dat afhangt van de toevallige uitkomst in een kansexperiment.

Nieuw!!: Sociologie en Stochastische variabele · Bekijk meer »

Structuralisme (sociale wetenschappen)

Ferdinand de Saussure legde de fundamenten voor het structuralisme in zijn semiotiek Structuralisme is een benaderingswijze die ervan uitgaat dat niet-direct waarneembare of onbewuste structuren ten grondslag liggen aan alle sociale verschijnselen.

Nieuw!!: Sociologie en Structuralisme (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Structuratietheorie

De structuratietheorie is een poging om de klassieke dilemma’s in de sociale theorie op te heffen.

Nieuw!!: Sociologie en Structuratietheorie · Bekijk meer »

Structure-agency-debat

Het structure-agency-debat is de methodologische discussie of sociale structuur centraal moet worden gesteld in de sociale wetenschappen, of het menselijk handelen.

Nieuw!!: Sociologie en Structure-agency-debat · Bekijk meer »

Structureel functionalisme

Structureel functionalisme is een variant van het functionalisme in de sociologie waarbij de functie van sociale verschijnselen wordt verklaard aan de hand van de bijdrage van het verschijnsel aan een sociaal systeem en de veranderingen die het daarmee teweegbrengt in dat systeem.

Nieuw!!: Sociologie en Structureel functionalisme · Bekijk meer »

Stuart Hall

Stuart Hall Stuart McPhail Hall (Kingston, 3 februari 1932 – Londen, 10 februari 2014) was een cultuurtheoreticus en socioloog, geboren op Jamaica, die vanaf 1951 woonde en werkte in het Verenigd Koninkrijk.

Nieuw!!: Sociologie en Stuart Hall · Bekijk meer »

Synchronisch versus diachronisch

Diachronisch of diachroon is een vergelijkend onderzoek door de tijd.

Nieuw!!: Sociologie en Synchronisch versus diachronisch · Bekijk meer »

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse (Qualitative Comparative Analysis, QCA) is een techniek voor data-analyse die gebruik maakt van datareductie via booleaanse algebra.

Nieuw!!: Sociologie en Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse · Bekijk meer »

Talcott Parsons

Talcott ParsonsTalcott Parsons (Colorado Springs (Colorado), 13 december 1902 - München, 8 mei 1979) was een Amerikaanse socioloog en bioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Talcott Parsons · Bekijk meer »

Tijdschrift voor Sociologie

Het Tijdschrift voor Sociologie (TvS) werd opgericht in 1980 door de Vlaamse Vereniging voor Sociologie en bestond tot en met 2013.

Nieuw!!: Sociologie en Tijdschrift voor Sociologie · Bekijk meer »

Tilburg University

Tilburg University (tot 2010 Universiteit van Tilburg, UvT) is een katholieke universiteit in Tilburg en is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen.

Nieuw!!: Sociologie en Tilburg University · Bekijk meer »

Toevalsbeweging

dimensie te beginnen bij 0. De plot geeft de huidige positie op de lijn (verticale as) versus de tijdstappen (horizontale as). Een toevalsbeweging (Engels: random walk) is een wiskundige formalisering van een traject dat bestaat uit opeenvolgende willekeurige stappen.

Nieuw!!: Sociologie en Toevalsbeweging · Bekijk meer »

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een Vlaamse universiteit in Antwerpen.

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit Antwerpen · Bekijk meer »

Universiteit Gent

De Universiteit Gent of UGent (tot 1991 Rijksuniversiteit Gent of RUG) is een universiteit in België, gelegen in de Oost-Vlaamse stad Gent.

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit Gent · Bekijk meer »

Universiteit Hasselt

De Universiteit Hasselt (kortweg UHasselt) is een universiteit met campussen in Diepenbeek en Hasselt.

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit Hasselt · Bekijk meer »

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht (UU) is een Nederlandse universiteit in de stad Utrecht (tot 20 oktober 1992 bekend als de Rijksuniversiteit te Utrecht (RUU)).

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit Utrecht · Bekijk meer »

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een van de twee universiteiten in Amsterdam.

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit van Amsterdam · Bekijk meer »

Vakwetenschap

Vakwetenschap of vakdiscipline, kort voor vakspecialistische wetenschap, is een bestaand wetenschappelijk (academisch) vakgebied.

Nieuw!!: Sociologie en Vakwetenschap · Bekijk meer »

Variabele (onderzoek)

Een afhankelijke variabele in statistiek en wetenschappelijk onderzoek is een variabele waarover een voorspelling wordt gedaan om hypotheses te toetsen.

Nieuw!!: Sociologie en Variabele (onderzoek) · Bekijk meer »

Vereniging voor Sociologie

De Vlaamse Vereniging voor Sociologie is een feitelijke vereniging die tot doel heeft 'de beoefening en ontwikkeling van de sociologie te bevorderen en de beroepsbelangen van de sociologen te behartigen'.

Nieuw!!: Sociologie en Vereniging voor Sociologie · Bekijk meer »

Verlichting (stroming)

salon, 1755. In dergelijke salons, waarin ook voor vrouwen een rol was weggelegd, kwamen wetenschappers, letterkundigen en aristocraten bijeen. De Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18e eeuw.

Nieuw!!: Sociologie en Verlichting (stroming) · Bekijk meer »

Verstedelijking

Het Plein in Den Haag, 2012 Verstedelijking of urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking.

Nieuw!!: Sociologie en Verstedelijking · Bekijk meer »

Vertoog

Vertoog of discours (Engels: discourse, Frans: discours) is het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau (politiek, wetenschap, literatuur, 'alledaags') waarmee de betreffende groep de werkelijkheid structureert en daarmee impliciet vastlegt wat zij voor moraliteit en waarheid houdt.

Nieuw!!: Sociologie en Vertoog · Bekijk meer »

Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam (afgekort VU) is een brede onderzoeks- en onderwijsuniversiteit in Amsterdam.

Nieuw!!: Sociologie en Vrije Universiteit Amsterdam · Bekijk meer »

Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel, uitspraak Braemgebouw Rectoraatsgebouw van de VUB De Vrije Universiteit Brussel is een vrijzinnige en Nederlandstalige universiteit in Brussel.

Nieuw!!: Sociologie en Vrije Universiteit Brussel · Bekijk meer »

Vrouwenemancipatie

Hoogovens in IJmuiden zijn steeds meer vrouwen werkzaam. Het bedrijf is via personeelsadvertenties nadrukkelijk op zoek naar vrouwelijke werknemers. Vrouwenemancipatie is een wereldwijde beweging voor de gelijkberechtiging van vrouwen op juridisch, politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak.

Nieuw!!: Sociologie en Vrouwenemancipatie · Bekijk meer »

Wet

Wetten zijn geschreven rechtsregels.

Nieuw!!: Sociologie en Wet · Bekijk meer »

Wetenschapsfilosofie

Atheense school van Rafaël (1509) debatteren Plato en Aristoteles over de bron van alle kennis. Plato verwijst hierbij omhoog naar de hemelse sferen, en Aristoteles omlaag naar het aardse bestaan, als de bron van alle kennis. Wetenschapsfilosofie is een discipline van de filosofie die zich bezighoudt met het kritisch onderzoek naar de vooronderstellingen, de methoden en de resultaten van de wetenschappen.

Nieuw!!: Sociologie en Wetenschapsfilosofie · Bekijk meer »

Wetenschapssociologie

Wetenschapssociologie of sociologie van de wetenschap, is de tak van de sociologie die zich richt op de sociologische studie van het 'wetenschappelijke bedrijf'.

Nieuw!!: Sociologie en Wetenschapssociologie · Bekijk meer »

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman in 2013 Zygmunt Bauman (Poznań, 19 november 1925 – Leeds, 9 januari 2017) was een Pools-Britse socioloog en filosoof van Joodse afkomst.

Nieuw!!: Sociologie en Zygmunt Bauman · Bekijk meer »

19e eeuw

De 19e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 19e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1801 tot en met 1900.

Nieuw!!: Sociologie en 19e eeuw · Bekijk meer »

20e eeuw

De 20e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 20e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1901 tot en met 2000.

Nieuw!!: Sociologie en 20e eeuw · Bekijk meer »

Richt hier:

Sociologe, Sociologen, Sociologisch, Socioloog.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »