Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Sociologie

Index Sociologie

Sociologie is de studie van de sociale relaties tussen mensen, en in het bijzonder van de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten van menselijke samenlevingen.

140 relaties: Aardrijkskunde, Actor-netwerktheorie, Anthony Giddens, Antropologie, Arbeidssociologie, Auguste Comte, Émile Durkheim, Beveiliging en bewaking, Bruno Latour, Collectief bewustzijn, Conflictsociologie, Constructivisme (filosofie), Criminologie, Cultuur, Cultuursociologie, Database, Datareductie, Demografie, Economie, Economische sociologie, Empirisme, Enquête (onderzoek), Erasmus Universiteit Rotterdam, Etnografie, Etnomethodologie, Eurobarometer, Factoranalyse, Fenomenologie, Fenomenologische sociologie, Filosofie, Focusgroep, Fout (statistiek), Framing, Frankfurter Schule, Franse Revolutie, Functionalisme (sociologie), Gedrag, Geschiedenis, Geschiedenis van de sociologie, Gezin, Godsdienstsociologie, Hoofdcomponentenanalyse, Hypothese (statistiek), Institutionalisering, Interpretatieve sociologie, Jürgen Habermas, Jean Baudrillard, Judith Butler, Kapitalisme, Karl Marx, ..., Katholieke Universiteit Leuven, Kennissociologie, Kennistheorie, Lijst van sociologen, Maatschappij (sociale wetenschappen), Macht (sociale wetenschappen), Max Horkheimer, Max Weber (socioloog), Medische sociologie, Mens, Methodologie, Milieusociologie, Modernisering, Narratologie, Natiestaat, Natuurwetenschap, Niklas Luhmann, Normen en waarden, Onderwijssociologie, Participerende observatie, Pierre Bourdieu, PISA (onderwijs), Pluralisme (filosofie), Politicologie, Politieke filosofie, Positivisme, Postmodernisme, Psychologie, Racisme, Radboud Universiteit Nijmegen, Radicale sociologie, Ralf Dahrendorf, Rationalisering (sociologie), Rechtssociologie, Regressie-analyse, Religie, Rijksuniversiteit Groningen, Rolpatroon, Rurale sociologie, Samenleving, SAS (programmeertaal), Secularisatie, Significantie, Sociaal feit, Sociale cohesie, Sociale filosofie, Sociale geografie, Sociale identiteit, Sociale institutie, Sociale ongelijkheid, Sociale psychologie, Sociale reproductie, Sociale wetenschappen, Socialisatie (sociale wetenschappen), Sociobiologie, Sociologie (tijdschrift), Sociologie Magazine, Sociometrie, Sportsociologie, SPSS, Statistiek, Steekproef, Stochastische variabele, Structuralisme (sociale wetenschappen), Structuratietheorie, Structure-agency-debat, Structureel functionalisme, Stuart Hall, Synchronisch versus diachronisch, Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse, Talcott Parsons, Tijdschrift voor Sociologie, Tilburg University, Toevalsbeweging, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vereniging voor Sociologie, Verlichting (stroming), Verstedelijking, Vertoog, Vrije Universiteit Amsterdam, Vrije Universiteit Brussel, Vrouwenemancipatie, Wet, Wetenschapsfilosofie, Wetenschapssociologie, Zygmunt Bauman. Uitbreiden index (90 meer) »

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde of geografie (Oudgrieks: γῆ, aarde en γράφειν, (be)schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de wereld.

Nieuw!!: Sociologie en Aardrijkskunde · Bekijk meer »

Actor-netwerktheorie

Actor-netwerktheorie (Actor-Network Theory), vaak afgekort als ANT, of sociologie van de translatie, is een benadering binnen de sociale wetenschappen die sociale fenomenen analyseert als (sociale) netwerken waarin de klassieke tegenstelling tussen actieve personen en passieve objecten in twijfel wordt getrokken.

Nieuw!!: Sociologie en Actor-netwerktheorie · Bekijk meer »

Anthony Giddens

Anthony GiddensAnthony Giddens, Baron Giddens (Londen, 18 januari 1938) is een Brits socioloog en politicus.

Nieuw!!: Sociologie en Anthony Giddens · Bekijk meer »

Antropologie

Antropologie (menskunde of mensleer) is een tak van wetenschap die de mens in al zijn aspecten, zowel fysiek als cultureel, bestudeert.

Nieuw!!: Sociologie en Antropologie · Bekijk meer »

Arbeidssociologie

Arbeidssociologie is de sociologische discipline die zich richt op arbeid zelf, de wijze waarop deze georganiseerd wordt en hoe deze wordt ervaren.

Nieuw!!: Sociologie en Arbeidssociologie · Bekijk meer »

Auguste Comte

Auguste Comte Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (Montpellier, 17 februari 1798 – Parijs, 5 september 1857) was een Frans wiskundige en filosoof.

Nieuw!!: Sociologie en Auguste Comte · Bekijk meer »

Émile Durkheim

Émile Durkheim (Épinal, 15 april 1858 – Parijs, 15 november 1917) kan als de eerste echte socioloog in Europa worden beschouwd, en heeft zich als wetenschapper vooral beziggehouden met het probleem van de sociale cohesie, één van de hoofdvragen in de sociologie.

Nieuw!!: Sociologie en Émile Durkheim · Bekijk meer »

Beveiliging en bewaking

Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden.

Nieuw!!: Sociologie en Beveiliging en bewaking · Bekijk meer »

Bruno Latour

Bruno Latour (Beaune, 22 juni 1947) is een Frans socioloog en filosoof afkomstig uit een familie van wijnproducenten.

Nieuw!!: Sociologie en Bruno Latour · Bekijk meer »

Collectief bewustzijn

Het collectieve bewustzijn is volgens de Franse socioloog Durkheim het geheel van opvattingen en sentimenten die gemeenschappelijk zijn voor een gemiddelde burger van dezelfde samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Collectief bewustzijn · Bekijk meer »

Conflictsociologie

Conflictsociologie is een paradigma binnen de sociologie dat stelt dat elk sociaal systeem niet door consensus gekenmerkt wordt, maar door conflict, voortkomend uit sociale ongelijkheid.

Nieuw!!: Sociologie en Conflictsociologie · Bekijk meer »

Constructivisme (filosofie)

Het constructivisme (ook wel: sociaal-constructivisme) is een psychologische kennistheorie die stelt dat verschijnselen in de werkelijkheid sociale constructies zijn.

Nieuw!!: Sociologie en Constructivisme (filosofie) · Bekijk meer »

Criminologie

Criminologie is een gedragswetenschap die als studie-object het crimineel gedrag heeft, en de maatschappelijke reactie hierop.

Nieuw!!: Sociologie en Criminologie · Bekijk meer »

Cultuur

Cultuur is dat wat de mens schept.

Nieuw!!: Sociologie en Cultuur · Bekijk meer »

Cultuursociologie

Cultuursociologie is een deeldiscipline van de sociologie die bestudeert hoe cultuur als een overkoepelend geheel van waarden en betekenissen kan gebruikt worden om bepaalde maatschappelijke tendensen te verklaren.

Nieuw!!: Sociologie en Cultuursociologie · Bekijk meer »

Database

Een database, gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik.

Nieuw!!: Sociologie en Database · Bekijk meer »

Datareductie

Datareductie of gegevensvermindering is de aanpassing van cijfers of teksten en andere digitale informatie naar een gecorrigeerde, geordende en vereenvoudigde vorm.

Nieuw!!: Sociologie en Datareductie · Bekijk meer »

Demografie

Demografie (Grieks: dèmos; "volk" en graphoo; "beschrijven"; "bevolkingsbeschrijving") of bevolkingsleer is de wetenschap die de kwantitatieve aspecten van de bevolking bestudeert, uitgevoerd door een demograaf, die studie verricht naar de samenstelling van de bevolking naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit en/of beroep.

Nieuw!!: Sociologie en Demografie · Bekijk meer »

Economie

Economie (uit het Griekse oikos (οἶκος), huis en nomos (νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging.

Nieuw!!: Sociologie en Economie · Bekijk meer »

Economische sociologie

Economische sociologie is de tak van de sociologie die zich bezighoudt met de sociale oorzaken en effecten van economische verschijnselen.

Nieuw!!: Sociologie en Economische sociologie · Bekijk meer »

Empirisme

Het empirisme is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis slechts uit de ervaring voortkomt.

Nieuw!!: Sociologie en Empirisme · Bekijk meer »

Enquête (onderzoek)

Een enquête of bevraging is een manier van onderzoek doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst, die aan meerdere personen wordt voorgelegd.

Nieuw!!: Sociologie en Enquête (onderzoek) · Bekijk meer »

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een universiteit in Rotterdam.

Nieuw!!: Sociologie en Erasmus Universiteit Rotterdam · Bekijk meer »

Etnografie

Etnograaf Bronislaw Malinowski met de inheemse bevolking op een Kiriwina-eiland in 1918. Etnografie betekent letterlijk het in kaart brengen van etnieën.

Nieuw!!: Sociologie en Etnografie · Bekijk meer »

Etnomethodologie

Etnomethodologie is een benadering binnen de sociologie die stelt dat sociale orde ontstaat doordat deelnemers aan een interactieproces zowel de gedragingen van de ander als die van henzelf interpreteren op basis van enkele achterliggende en welbepaalde regels.

Nieuw!!: Sociologie en Etnomethodologie · Bekijk meer »

Eurobarometer

Vlag van de Europese Unie. De Eurobarometer is een reeks van opiniepeilingen die sinds 1973 worden uitgevoerd namens de Europese Commissie om de publieke opinie in de EU-lidstaten in kaart te brengen.

Nieuw!!: Sociologie en Eurobarometer · Bekijk meer »

Factoranalyse

Factoranalyse is een multivariate statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen een kleiner aantal achterliggende variabelen identificeert.

Nieuw!!: Sociologie en Factoranalyse · Bekijk meer »

Fenomenologie

Edmund Husserl, grondlegger van de fenomenologie. De fenomenologie (van Oudgrieks φαινόμενον phainómenon 'het zichtbare', 'verschijning' en λόγος lógos 'rede', 'leer') is een filosofische stroming in de hedendaagse filosofie ontstaan op de grens van de 19e en 20e eeuw, die uitgaat van de directe en intuïtieve ervaring van fenomenen, en hieruit de essentiële eigenschappen van ervaringen en de essentie van wat men ervaart probeert af te leiden.

Nieuw!!: Sociologie en Fenomenologie · Bekijk meer »

Fenomenologische sociologie

De fenomenologische sociologie bestudeert hoe mensen in hun dagelijks leven de culturele realiteit ervaren.

Nieuw!!: Sociologie en Fenomenologische sociologie · Bekijk meer »

Filosofie

Auguste Rodin, ''Le Penseur'', 1880-82 De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid.

Nieuw!!: Sociologie en Filosofie · Bekijk meer »

Focusgroep

De focusgroep is een kwalitatieve onderzoeksvorm waarbij een groep van mensen gevraagd wordt naar hun percepties, ideeën en meningen over een product, service, concept, advertentie of idee.

Nieuw!!: Sociologie en Focusgroep · Bekijk meer »

Fout (statistiek)

Het begrip fout is een integraal onderdeel van de statistische toetsingstheorie.

Nieuw!!: Sociologie en Fout (statistiek) · Bekijk meer »

Framing

Framing is een Engelse term die begin 21e eeuw in het Nederlands terechtgekomen is en verwijst naar een overtuigingstechniek in communicatie.

Nieuw!!: Sociologie en Framing · Bekijk meer »

Frankfurter Schule

De Frankfurter Schule is een Duitse sociologische en filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20ste eeuw en zich bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie.

Nieuw!!: Sociologie en Frankfurter Schule · Bekijk meer »

Franse Revolutie

Jeanne-Louise (Nanine) Vallain (1767-1815) De Franse Revolutie (1789–1799"Het is gebruikelijk de omwenteling te laten beginnen met de bijeenkomst van de Staten-Generaal op 5 mei 1789 en te laten eindigen óf met de val van Robespierre (27 juli 1794), óf met de staatsgreep van Bonaparte (24 dec. 1799)." Encarta-encyclopedie Winkler Prins (1993–2002) s.v. "Franse Revolutie. §1. Chronologisch verloop van de gebeurtenissen". Microsoft Corporation/Het Spectrum.) was een invloedrijke politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw waarbij de absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht.

Nieuw!!: Sociologie en Franse Revolutie · Bekijk meer »

Functionalisme (sociologie)

Het functionalisme is een stroming in de sociologie en culturele antropologie die uitgaat van de veronderstelling dat sociale verschijnselen een bepaalde functie vervullen in de samenleving en dat sociale verschijnselen onderling samenhang vertonen.

Nieuw!!: Sociologie en Functionalisme (sociologie) · Bekijk meer »

Gedrag

Gedrag is de acties of de reacties van een voorwerp of een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de omgeving.

Nieuw!!: Sociologie en Gedrag · Bekijk meer »

Geschiedenis

allegorie van geschiedenis), Nikolaos Gyzis, 1892 Geschiedenis verwijst in de eerste plaats naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen.

Nieuw!!: Sociologie en Geschiedenis · Bekijk meer »

Geschiedenis van de sociologie

De sociologie als academische discipline is ontstaan aan het einde van de 19e eeuw.

Nieuw!!: Sociologie en Geschiedenis van de sociologie · Bekijk meer »

Gezin

Een gezin van twee ouders en drie kinderen Gezin is de term voor alle samenwerkingsvormen die een herkenbare sociale eenheid op microniveau vormen, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.

Nieuw!!: Sociologie en Gezin · Bekijk meer »

Godsdienstsociologie

Godsdienstsociologie is de studie naar (de interactie tussen) religie en samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Godsdienstsociologie · Bekijk meer »

Hoofdcomponentenanalyse

Hoofdcomponentenanalyse, of principale-componentenanalyse, is een multivariate analysemethode in de statistiek om een grote hoeveelheid gegevens te beschrijven met een kleiner aantal relevante grootheden, de hoofdcomponenten of principale componenten.

Nieuw!!: Sociologie en Hoofdcomponentenanalyse · Bekijk meer »

Hypothese (statistiek)

In de statistische toetsingstheorie worden hypothesen, veronderstellingen, gemaakt over de te onderzoeken kansverdelingen.

Nieuw!!: Sociologie en Hypothese (statistiek) · Bekijk meer »

Institutionalisering

De term institutionalisering wordt veel gebruikt in sociale theorieën om te verwijzen naar het proces iets te plaatsen (bijvoorbeeld een concept, een sociale rol, een bepaalde waarde of een gedragswijze) binnen een organisatie, sociaal systeem, of de samenleving als geheel.

Nieuw!!: Sociologie en Institutionalisering · Bekijk meer »

Interpretatieve sociologie

Interpretatieve sociologie is een stroming binnen de sociologie.

Nieuw!!: Sociologie en Interpretatieve sociologie · Bekijk meer »

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 juni 1929) is een Duits filosoof en socioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Jürgen Habermas · Bekijk meer »

Jean Baudrillard

Foto van Jean Baudrillard in 2004 Jean Baudrillard (Reims, 20 juli 1929 - Parijs, 6 maart 2007) was een Franse socioloog, mediawetenschapper, cultuurcriticus en postmodern filosoof.

Nieuw!!: Sociologie en Jean Baudrillard · Bekijk meer »

Judith Butler

Judith Butler. Judith Butler (Cleveland (Ohio), 24 februari 1956) is een Amerikaans filosoof en lesbisch feministe.

Nieuw!!: Sociologie en Judith Butler · Bekijk meer »

Kapitalisme

New York, een icoon van het kapitalisme. Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken.

Nieuw!!: Sociologie en Kapitalisme · Bekijk meer »

Karl Marx

Jenny von Westphalen Karl Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie sterk heeft beïnvloed.

Nieuw!!: Sociologie en Karl Marx · Bekijk meer »

Katholieke Universiteit Leuven

De Katholieke Universiteit Leuven of KU Leuven is een katholieke universiteit waarvan de hoofdcampus gevestigd is in de Belgische stad Leuven.

Nieuw!!: Sociologie en Katholieke Universiteit Leuven · Bekijk meer »

Kennissociologie

Kennissociologie is een tak van de sociologie, die zich richt op samenhang tussen de menselijke gedachten, sociale context, en de effecten die ideeën hebben op de samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Kennissociologie · Bekijk meer »

Kennistheorie

Kennistheorie of epistemologie (Oudgrieks: ἐπιστήμη, epistēmē: kennis en λόγος, logos: leer), ook wel kentheorie, kennisleer, kenleer of criteriologie genaamd, is de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis onderzoekt.

Nieuw!!: Sociologie en Kennistheorie · Bekijk meer »

Lijst van sociologen

Deze lijst van sociologen bevat de namen van meer of minder bekende sociologen, of wetenschappers uit andere disciplines die voor de sociologie van belang zijn geweest.

Nieuw!!: Sociologie en Lijst van sociologen · Bekijk meer »

Maatschappij (sociale wetenschappen)

verstedelijkte maatschappij rond Chicago, 2005. Tegenwoordig woont en werkt meer dan 50% van de wereldbevolking in steden en verstedelijkte gebieden. Westers publiek bij een show in Melbourne. Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving, maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten.

Nieuw!!: Sociologie en Maatschappij (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Macht (sociale wetenschappen)

Macht is volgens socioloog Max Weber het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in.

Nieuw!!: Sociologie en Macht (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Max Horkheimer

Max Horkheimer (links vooraan), Theodor Adorno (rechts vooraan) en Jürgen Habermas (rechts achteraan) in 1965 in Heidelberg Max Horkheimer (Zuffenhausen, 14 februari 1895 – Neurenberg, 7 juli 1973) was een Joods-Duitse socioloog en filosoof.

Nieuw!!: Sociologie en Max Horkheimer · Bekijk meer »

Max Weber (socioloog)

Maximilian Carl Emil (Max) Weber (Erfurt, 21 april 1864 – München, 14 juni 1920) was een Duitse politiek econoom, geschiedkundige, rechtsgeleerde en socioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Max Weber (socioloog) · Bekijk meer »

Medische sociologie

Medische sociologie is de sociologische analyse van maatschappelijke fenomenen die een relatie hebben tot de gezondheid van de mens.

Nieuw!!: Sociologie en Medische sociologie · Bekijk meer »

Mens

De mens (wetenschappelijke naam: Homo sapiens) is een tweevoetige primatensoort uit de familie Hominidae.

Nieuw!!: Sociologie en Mens · Bekijk meer »

Methodologie

Methodologie is de studie van de wetenschappelijke methoden, de procedures en werkwijzen, die moeten worden gebruikt om kennis te verwerven en om de wetenschap vooruit te helpen.

Nieuw!!: Sociologie en Methodologie · Bekijk meer »

Milieusociologie

Milieusociologie is dat deel van de sociologie dat zich richt op de samenhang en de interactie tussen samenleving en milieu.

Nieuw!!: Sociologie en Milieusociologie · Bekijk meer »

Modernisering

Het begrip modernisering verwijst in eerste instantie naar het geheel van samenhangende maatschappelijke veranderingen die vanaf de industriële revolutie hebben plaatsgevonden.

Nieuw!!: Sociologie en Modernisering · Bekijk meer »

Narratologie

De narratologie is een tekstbenadering in de literaire kritiek en in de antropologie, die het vertellen (of de vertelwijze) van verhalen als haar studieobject kiest.

Nieuw!!: Sociologie en Narratologie · Bekijk meer »

Natiestaat

Munsterse vrede in 1648 De term natiestaat wordt wel gebruikt om aan te geven dat binnen een staat één natie (dominant) aanwezig is en dient om een soeverein territorium te bieden aan een bepaalde natie en haar culturele identiteit.

Nieuw!!: Sociologie en Natiestaat · Bekijk meer »

Natuurwetenschap

De natuurwetenschappen zijn de takken van de wetenschap die met behulp van empirische en wetenschappelijke methoden op zoek gaan naar natuurwetten die verklaringen kunnen bieden voor natuurverschijnselen.

Nieuw!!: Sociologie en Natuurwetenschap · Bekijk meer »

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann Niklas Luhmann (Lüneburg, Duitsland, 8 december 1927 - Oerlinghausen, Duitsland, 6 november 1998) was een Duits socioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Niklas Luhmann · Bekijk meer »

Normen en waarden

Normen en waarden zijn de omgangsvormen en principes volgens welke men publiekelijk en in sociaal verband handelt.

Nieuw!!: Sociologie en Normen en waarden · Bekijk meer »

Onderwijssociologie

Onderwijssociologie is een subdiscipline van de sociologie die zich buigt over de relatie tussen het sociale enerzijds en het instituut onderwijs anderzijds.

Nieuw!!: Sociologie en Onderwijssociologie · Bekijk meer »

Participerende observatie

Participerende observatie is een onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker probeert een nauwe band op te bouwen met een groep of individu.

Nieuw!!: Sociologie en Participerende observatie · Bekijk meer »

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu (Denguin, 1 augustus 1930 – Parijs, 23 januari 2002) was een Franse socioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Pierre Bourdieu · Bekijk meer »

PISA (onderwijs)

PISA (Programme for International Student Assessment) is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de OESO.

Nieuw!!: Sociologie en PISA (onderwijs) · Bekijk meer »

Pluralisme (filosofie)

Pluralisme is een systeem dat stelt dat de werkelijkheid bestaat uit een veelheid aan principes en niet herleid kan worden tot één enkel principe zoals bij het monisme.

Nieuw!!: Sociologie en Pluralisme (filosofie) · Bekijk meer »

Politicologie

Politicologie (ook wel politieke wetenschap of politieke wetenschappen) is de sociaalwetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de studie van politiek.

Nieuw!!: Sociologie en Politicologie · Bekijk meer »

Politieke filosofie

Politika'' maakte van deze twee Griekse filosofen wellicht de meest invloedrijke politieke filosofen uit de geschiedenis. Politieke filosofie is een filosofisch vakgebied waarin vraagstukken rond politiek en maatschappij aan de orde zijn.

Nieuw!!: Sociologie en Politieke filosofie · Bekijk meer »

Positivisme

Auguste Comte, een van de grootste exponenten van het positivisme. Het positivisme is de opvatting dat alleen de empirische wetenschappen geldige kennis opleveren.

Nieuw!!: Sociologie en Positivisme · Bekijk meer »

Postmodernisme

Het Inntel Hotel Zaandam (voltooid in 2010) heeft een postmoderne architectuur die verwijst naar de huisjes van de Zaanse Schans Postmodernisme is de overkoepelende naam voor een cultuurstroming die een reeks van filosofische standpunten en esthetische stijlen in de kunst sinds eind jaren 1950 betreft.

Nieuw!!: Sociologie en Postmodernisme · Bekijk meer »

Psychologie

Psychologie – een samenstelling uit het Griekse ψυχή (psychè), ziel en λόγος (logos) woord, gedachte, rede – is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.

Nieuw!!: Sociologie en Psychologie · Bekijk meer »

Racisme

Racisme is het exceptionalistische idee dat rassen gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten opzichte van elkaar.

Nieuw!!: Sociologie en Racisme · Bekijk meer »

Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit Nijmegen is een Nederlandse universiteit.

Nieuw!!: Sociologie en Radboud Universiteit Nijmegen · Bekijk meer »

Radicale sociologie

De radicale sociologie is een stroming binnen de sociologie die is begonnen in de jaren zestig van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten.

Nieuw!!: Sociologie en Radicale sociologie · Bekijk meer »

Ralf Dahrendorf

Ralf Gustav Dahrendorf (Hamburg, 1 mei 1929 – Keulen, 17 juni 2009) was een Duits-Brits socioloog en politicus.

Nieuw!!: Sociologie en Ralf Dahrendorf · Bekijk meer »

Rationalisering (sociologie)

Rationalisatie of rationalisering in de sociologie is de overgang van een traditionele naar een rationele samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Rationalisering (sociologie) · Bekijk meer »

Rechtssociologie

De rechtssociologie is een onderdeel van de sociologie waarbinnen onderzoek wordt verricht naar de wisselwerking tussen het recht en de samenleving.

Nieuw!!: Sociologie en Rechtssociologie · Bekijk meer »

Regressie-analyse

Regressie-analyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang, aangeduid als regressie.

Nieuw!!: Sociologie en Regressie-analyse · Bekijk meer »

Religie

shinto, sikhisme, taoïsme, Tenrikyo 5e rij: Thelema, Unitaristisch Universalisme, wicca, zoroastrisme Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

Nieuw!!: Sociologie en Religie · Bekijk meer »

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de universiteit in de Nederlandse stad Groningen.

Nieuw!!: Sociologie en Rijksuniversiteit Groningen · Bekijk meer »

Rolpatroon

Een rolpatroon is een manier waarop mensen onderling functioneren.

Nieuw!!: Sociologie en Rolpatroon · Bekijk meer »

Rurale sociologie

Rurale sociologie is een domein binnen de sociologie die het sociale leven in niet-stedelijke gebieden onderzoekt.

Nieuw!!: Sociologie en Rurale sociologie · Bekijk meer »

Samenleving

Blik op Takeshita Street in Tokio, Japan. Onder een samenleving of gemeenschap wordt verstaan een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken.

Nieuw!!: Sociologie en Samenleving · Bekijk meer »

SAS (programmeertaal)

SAS (Statistical Analysis System) is de naam voor software die voor onder meer business intelligence ingezet kan worden.

Nieuw!!: Sociologie en SAS (programmeertaal) · Bekijk meer »

Secularisatie

Secularisatie is, strikt genomen, het onteigenen van bezit van de Kerk.

Nieuw!!: Sociologie en Secularisatie · Bekijk meer »

Significantie

Significantie is een begrip uit de statistiek.

Nieuw!!: Sociologie en Significantie · Bekijk meer »

Sociaal feit

Een sociaal feit (fait social) is volgens Durkheim een waarneembaar sociaal verschijnsel.

Nieuw!!: Sociologie en Sociaal feit · Bekijk meer »

Sociale cohesie

Sociale cohesie duidt op de samenhang in een maatschappij.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale cohesie · Bekijk meer »

Sociale filosofie

Sociale filosofie is een deelgebied van de filosofie en houdt zich bezig met de vraag naar het ontstaan, de zin en het wezen van de maatschappij.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale filosofie · Bekijk meer »

Sociale geografie

Sociale geografie is een sociale wetenschap die maatschappelijke verschijnselen in heden en verleden bestudeert vanuit een ruimtelijke invalshoek.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale geografie · Bekijk meer »

Sociale identiteit

Sociale identiteit is het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale identiteit · Bekijk meer »

Sociale institutie

Een institutie is een formele of informele regel die het gedrag en de interactie binnen een groep beperkt.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale institutie · Bekijk meer »

Sociale ongelijkheid

Sociale ongelijkheid is de ongelijke verdeling over personen en groepen van zaken die belangrijk worden geacht in een samenleving en de ongelijke waardering en behandeling van hen op basis van maatschappelijke positie en leefstijl.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale ongelijkheid · Bekijk meer »

Sociale psychologie

Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar hoe (menselijke) gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door werkelijke of ingebeelde anderen (Allport, 1985).

Nieuw!!: Sociologie en Sociale psychologie · Bekijk meer »

Sociale reproductie

Sociale reproductie is de overdracht van de sociale positie van ouders op kind.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale reproductie · Bekijk meer »

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen worden gevormd door die takken van wetenschap die betrekking hebben op de mens in zijn sociale omgeving.

Nieuw!!: Sociologie en Sociale wetenschappen · Bekijk meer »

Socialisatie (sociale wetenschappen)

Socialisatie is het dwingend proces waarbij iemand, bewust en onbewust, door internalisering de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd.

Nieuw!!: Sociologie en Socialisatie (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Sociobiologie

Sociobiologie is de tak van biologie die zich bezighoudt met onderzoek naar de evolutionaire oorsprong van sociaal gedrag bij dieren, inclusief de mens.

Nieuw!!: Sociologie en Sociobiologie · Bekijk meer »

Sociologie (tijdschrift)

Sociologie is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift dat wordt uitgegeven door Amsterdam University Press.

Nieuw!!: Sociologie en Sociologie (tijdschrift) · Bekijk meer »

Sociologie Magazine

Sociologie Magazine, tot 2009 Facta - sociaal-wetenschappelijk magazine geheten, is een magazine dat op een journalistieke manier informeert over ontwikkelingen in de sociale wetenschappen in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Nieuw!!: Sociologie en Sociologie Magazine · Bekijk meer »

Sociometrie

Een sociogram. Sociometrie is een kwantitatieve methode om sociale relaties te meten.

Nieuw!!: Sociologie en Sociometrie · Bekijk meer »

Sportsociologie

De sportsociologie is een deeldiscipline binnen de sociologie waarbij gefocust wordt op sportbeoefening en -beleving als een sociaal fenomeen.

Nieuw!!: Sociologie en Sportsociologie · Bekijk meer »

SPSS

SPSS is een statistisch computerprogramma voor de sociale wetenschappen dat ontstaan is in 1968 en ontwikkeld werd door Norman Nie en Hadlai 'Tex' Hull.

Nieuw!!: Sociologie en SPSS · Bekijk meer »

Statistiek

Statistiek is de wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.

Nieuw!!: Sociologie en Statistiek · Bekijk meer »

Steekproef

Keurmeester op een kaasmarkt Een steekproef of monster, een statistisch begrip, is een selectie uit een totale populatie ten behoeve van een meting van bepaalde eigenschappen van die populatie.

Nieuw!!: Sociologie en Steekproef · Bekijk meer »

Stochastische variabele

In de kansrekening is een stochastische variabele of stochastische grootheid een grootheid waarvan de waarde een reëel getal is dat afhangt van de toevallige uitkomst in een kansexperiment.

Nieuw!!: Sociologie en Stochastische variabele · Bekijk meer »

Structuralisme (sociale wetenschappen)

Ferdinand de Saussure legde de fundamenten voor het structuralisme in zijn semiotiek. Het structuralisme is een theoretische benaderingswijze en intellectuele stroming binnen de sociale wetenschappen en hedendaagse filosofie die haar bloeitijd in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw kende.

Nieuw!!: Sociologie en Structuralisme (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Structuratietheorie

De structuratietheorie is een poging om de klassieke dilemma’s in de sociale theorie op te heffen.

Nieuw!!: Sociologie en Structuratietheorie · Bekijk meer »

Structure-agency-debat

Het structure-agency-debat is de methodologische discussie of sociale structuur centraal moet worden gesteld in de sociale wetenschappen, of het menselijk handelen.

Nieuw!!: Sociologie en Structure-agency-debat · Bekijk meer »

Structureel functionalisme

Structureel functionalisme is een variant van het functionalisme in de sociologie waarbij de functie van sociale verschijnselen wordt verklaard aan de hand van de bijdrage van het verschijnsel aan een sociaal systeem en de veranderingen die het daarmee teweegbrengt in dat systeem.

Nieuw!!: Sociologie en Structureel functionalisme · Bekijk meer »

Stuart Hall

Stuart McPhail Hall (Kingston, 3 februari 1932 – Londen, 10 februari 2014) was een cultuurtheoreticus en socioloog, geboren op Jamaica, die vanaf 1951 woonde en werkte in het Verenigd Koninkrijk.

Nieuw!!: Sociologie en Stuart Hall · Bekijk meer »

Synchronisch versus diachronisch

Diachronisch of diachroon komt van de Oud-Griekse woorden dia ("door") en chronos ("tijd").

Nieuw!!: Sociologie en Synchronisch versus diachronisch · Bekijk meer »

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse (Qualitative Comparative Analysis, QCA) is een techniek voor data-analyse die gebruik maakt van datareductie via booleaanse algebra.

Nieuw!!: Sociologie en Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse · Bekijk meer »

Talcott Parsons

Talcott ParsonsTalcott Parsons (Colorado Springs (Colorado), 13 december 1902 - München, 8 mei 1979) was een Amerikaanse socioloog en bioloog.

Nieuw!!: Sociologie en Talcott Parsons · Bekijk meer »

Tijdschrift voor Sociologie

Het Tijdschrift voor Sociologie (TvS) werd opgericht in 1980 door de Vlaamse Vereniging voor Sociologie.

Nieuw!!: Sociologie en Tijdschrift voor Sociologie · Bekijk meer »

Tilburg University

Tilburg University (tot 2010 Universiteit van Tilburg, UvT) is een katholieke universiteit in Tilburg (Nederland).

Nieuw!!: Sociologie en Tilburg University · Bekijk meer »

Toevalsbeweging

dimensie te beginnen bij 0. De plot geeft de huidige positie op de lijn (verticale as) versus de tijdstappen (horizontale as). Een toevalsbeweging (Engels: random walk), is een wiskundige formalisering van een traject dat bestaat uit opeenvolgende willekeurige stappen.

Nieuw!!: Sociologie en Toevalsbeweging · Bekijk meer »

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een universiteit in Antwerpen, België.

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit Antwerpen · Bekijk meer »

Universiteit Gent

De Universiteit Gent (UGent, tot 1991 Rijksuniversiteit Gent, tot 2003 RUG) is een universiteit in België, gelegen in de Oost-Vlaamse stad Gent.

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit Gent · Bekijk meer »

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden (Latijnse naam: Academia Lugduno-Batava; Engelse naam: Leiden University, afkorting: LEI) werd opgericht in 1575 en is de oudste universiteit van Nederland. De universiteit telt zeven faculteiten (zes in Leiden en één in Den Haag), waaraan in 2017 meer dan 28.000 studenten ingeschreven stonden. De naam van de universiteit was tot 1998 Rijksuniversiteit Leiden (RUL). Alumni van de Universiteit Leiden ontvingen 16 Nobelprijzen.

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit Leiden · Bekijk meer »

Universiteit Utrecht

Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht (UU) is een Nederlandse universiteit die gevestigd is in de stad Utrecht.

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit Utrecht · Bekijk meer »

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is de grootste universiteit van Nederland en een van de twee universiteiten die Amsterdam rijk is.

Nieuw!!: Sociologie en Universiteit van Amsterdam · Bekijk meer »

Vereniging voor Sociologie

De Vlaamse Vereniging voor Sociologie is een feitelijke vereniging die tot doel heeft 'de beoefening en ontwikkeling van de sociologie te bevorderen en de beroepsbelangen van de sociologen te behartigen'.

Nieuw!!: Sociologie en Vereniging voor Sociologie · Bekijk meer »

Verlichting (stroming)

''Antoine Laurent Lavoisier en Marie-Anne Pierrette Paulze'' door Jacques-Louis David 1788, ''Metropolitan Museum of Art'', New York. model van het zonnestelsel door Joseph Wright of Derby De Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa die ruwweg samenviel met de 18e eeuw.

Nieuw!!: Sociologie en Verlichting (stroming) · Bekijk meer »

Verstedelijking

Verstedelijking of urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in het levenspatroon van de bevolking.

Nieuw!!: Sociologie en Verstedelijking · Bekijk meer »

Vertoog

Vertoog of discours (Engels: discourse, Frans: discours) is het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau (politiek, wetenschap, literatuur, 'alledaags') waarmee de betreffende groep de werkelijkheid structureert en daarmee impliciet vastlegt wat zij voor moraliteit en waarheid houdt.

Nieuw!!: Sociologie en Vertoog · Bekijk meer »

Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam (afkorting: VU) is een brede onderzoeks- en onderwijsuniversiteit in Amsterdam.

Nieuw!!: Sociologie en Vrije Universiteit Amsterdam · Bekijk meer »

Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een Nederlandstalige universiteit in Brussel, oorspronkelijk gesticht als de Université libre de Bruxelles in 1834.

Nieuw!!: Sociologie en Vrije Universiteit Brussel · Bekijk meer »

Vrouwenemancipatie

Hoogovens in IJmuiden zijn steeds meer vrouwen werkzaam. Het bedrijf is via personeelsadvertenties nadrukkelijk op zoek naar vrouwelijke werknemers. Vrouwenemancipatie is een wereldwijde beweging voor gelijkberechtiging van vrouwen op juridisch, politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak.

Nieuw!!: Sociologie en Vrouwenemancipatie · Bekijk meer »

Wet

Wetten zijn geschreven rechtsregels.

Nieuw!!: Sociologie en Wet · Bekijk meer »

Wetenschapsfilosofie

Atheense school van Rafaël (1509) debatteren Plato en Aristoteles over de bron van alle kennis. Plato verwijst hierbij omhoog naar de hemelse sferen, en Aristoteles omlaag naar het aardse bestaan, als de bron van alle kennis. Wetenschapsfilosofie is een discipline van de filosofie die zich bezighoudt met het kritisch onderzoek naar de vooronderstellingen, de methoden en de resultaten van de wetenschappen.

Nieuw!!: Sociologie en Wetenschapsfilosofie · Bekijk meer »

Wetenschapssociologie

Wetenschapssociologie of "sociologie van de wetenschap" is een tak van de sociologie die zich richt op de sociologische studie van de wetenschap.

Nieuw!!: Sociologie en Wetenschapssociologie · Bekijk meer »

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman Zygmunt Bauman (Poznań, 19 november 1925 – Leeds, 9 januari 2017) was een Pools-Britse socioloog en filosoof van Joodse afkomst.

Nieuw!!: Sociologie en Zygmunt Bauman · Bekijk meer »

Richt hier:

Sociologe, Sociologen, Sociologisch, Socioloog.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »