Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Ylide

Index Ylide

Een ylide is een neutrale dipolaire molecule waarin een negatief geladen atoom (meestal een carbanion) rechtstreeks aan een heteroatoom (meestal stikstof, fosfor of zwavel) met een formeel positieve lading is gebonden.

47 relaties: Acylgroep, Aldehyde, Aminozuur, Arylgroep, Aziridine, Betaïne (stofklasse), Carbanion, Condensatiereactie, Deprotonering, Diazoverbinding, Dipolaire verbinding, Dizuurstof, Dubbele binding (scheikunde), Edelgasconfiguratie, Elektron, Elektronenzuigende groep, Epoxide, Ether (scheikunde), Fenylgroep, Fosfor, Fullereen, Heteroatoom, Horner-Wadsworth-Emmons-reactie, Iminium, Kalium-tert-butoxide, Keton, Orbitaal, Organische chemie, Oxidatie, Oxidator, Reactief intermediair, Resonantie (scheikunde), Sigmatrope omlegging, SN2-reactie, Sommelet-Hauser-omlegging, Sterke base, Stikstof (element), Substituent, Sulfide, Sulfoxide, Thio-ether, Trifenylfosfine, Wittig-reactie, Zouten, Zuurstof (element), Zwavel, Zwitterion.

Acylgroep

Structuurformule van een acylgroep. De aanduiding acyl wordt in de organische chemie gebruikt om een molecuul-deel aan te duiden dat gevormd wordt door een carbonylgroep en een alifatische staart.

Nieuw!!: Ylide en Acylgroep · Bekijk meer »

Aldehyde

Algemene structuurformule van een aldehyde. Een aldehyde is.

Nieuw!!: Ylide en Aldehyde · Bekijk meer »

Aminozuur

Algemene structuur van α-aminozuren. De R staat voor residu-groep Een aminozuur is een organische verbinding die zowel een carboxygroep (-COOH) als een aminegroep (-NH2) bezit.

Nieuw!!: Ylide en Aminozuur · Bekijk meer »

Arylgroep

In de context van organische moleculen verwijst arylgroep naar elke functionele groep of substituent afgeleid van een simpele aromatische ring.

Nieuw!!: Ylide en Arylgroep · Bekijk meer »

Aziridine

Aziridine of ethyleenimine is een chemische heterocyclische verbinding met een ringstructuur bestaande uit een aminegroep en twee methyleengroepen.

Nieuw!!: Ylide en Aziridine · Bekijk meer »

Betaïne (stofklasse)

Structuurformule van trimethylglycine. Een betaïne is in de organische chemie een stofklasse van verbindingen, waarbij in de structuur zowel een formele positieve als een formele negatieve lading voorkomt.

Nieuw!!: Ylide en Betaïne (stofklasse) · Bekijk meer »

Carbanion

Een carbanion is een ion met een negatieve lading op de koolstof.

Nieuw!!: Ylide en Carbanion · Bekijk meer »

Condensatiereactie

Een condensatiereactie is een chemische reactie, waarbij relatief eenvoudige organische moleculen (monomeren) met elkaar reageren tot grotere moleculen: dimeren, oligomeren of polymeren.

Nieuw!!: Ylide en Condensatiereactie · Bekijk meer »

Deprotonering

Deprotonering of deprotonatie is de scheikundige term voor het afscheiden van een waterstofion (H+) van een molecule of ion.

Nieuw!!: Ylide en Deprotonering · Bekijk meer »

Diazoverbinding

Resonantiestructuren van een diazoverbinding Diazoverbindingen zijn een groep organische verbindingen waarin twee stikstof-atomen direct aan elkaar gekoppeld zijn en een van de stikstofatomen aan een koolstofatoom gebonden is.

Nieuw!!: Ylide en Diazoverbinding · Bekijk meer »

Dipolaire verbinding

De resonantiestructuren van een isocyanide tonen aan dat het om een dipolaire verbinding gaat. Een dipolaire verbinding is een elektrisch neutrale molecule, waarvan enkele atomen in minstens een van de mogelijke resonantiestructuren een formele ladingen dragen.

Nieuw!!: Ylide en Dipolaire verbinding · Bekijk meer »

Dizuurstof

Apparaat om zuurstof uit lucht te winnen in een bunker. Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof.

Nieuw!!: Ylide en Dizuurstof · Bekijk meer »

Dubbele binding (scheikunde)

Een dubbele binding is een chemische binding tussen twee atomen waarbij twee gemeenschappelijke elektronenparen (dus in totaal 4 elektronen) betrokken zijn.

Nieuw!!: Ylide en Dubbele binding (scheikunde) · Bekijk meer »

Edelgasconfiguratie

Een edelgasconfiguratie is een toestand van de elektronenconfiguratie van een atoom of een ion, waarbij de elektronen in de buitenste elektronenschil de configuratie van de elektronen van een edelgas hebben.

Nieuw!!: Ylide en Edelgasconfiguratie · Bekijk meer »

Elektron

Het elektron (Oudgrieks:, betekenis: barnsteen dat door wrijving elektrisch geladen werd) is een negatief geladen elementair deeltje, dat gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in een atoom, of zich vrij in de ruimte kan bevinden.

Nieuw!!: Ylide en Elektron · Bekijk meer »

Elektronenzuigende groep

Een elektronenzuigende groep (kortweg: elektronenzuiger) is een substituent, meestal organisch van aard, dat de elektronenwolk rondom een reactiecentrum (het atoom, meestal koolstof, waarop dit substituent is gebonden) zodanig vervormt, dat de elektronen ervan worden weggetrokken.

Nieuw!!: Ylide en Elektronenzuigende groep · Bekijk meer »

Epoxide

Structuurformule van een epoxide. Een epoxide is een cyclische ether met slechts drie ringatomen.

Nieuw!!: Ylide en Epoxide · Bekijk meer »

Ether (scheikunde)

Algemene structuurformule van een ether. Een ether is een organische verbinding van de algemene vorm R-O-R', waarbij de centrale zuurstof een directe binding heeft met twee koolstofatomen die deel zijn van een alkyl- of arylgroep.

Nieuw!!: Ylide en Ether (scheikunde) · Bekijk meer »

Fenylgroep

Structuurformule van een fenylgroep. Een fenylgroep (in het Engels en Frans als phenyl gespeld) is een arylgroep en bestaat uit een benzeenring waarvan één waterstofatoom is verwijderd.

Nieuw!!: Ylide en Fenylgroep · Bekijk meer »

Fosfor

Witte fosfor in water Fosfor is een scheikundig element met symbool P en atoomnummer 15.

Nieuw!!: Ylide en Fosfor · Bekijk meer »

Fullereen

Buckminsterfullereen (C60) Animatie C60-vibratie Fullerenen zijn geheel uit koolstof bestaande moleculen, in de vorm van een holle bol, ellipsoïde of buis.

Nieuw!!: Ylide en Fullereen · Bekijk meer »

Heteroatoom

Een heteroatoom is in de organische chemie een atoom, anders dan koolstof of waterstof, dat in de structuur een plaats inneemt waar zich ook een C-atoom kan bevinden.

Nieuw!!: Ylide en Heteroatoom · Bekijk meer »

Horner-Wadsworth-Emmons-reactie

De Horner-Wadsworth-Emmons-reactie (veelal afgekort tot HWE-reactie) is een organische reactie en een variant van de Wittig-reactie.

Nieuw!!: Ylide en Horner-Wadsworth-Emmons-reactie · Bekijk meer »

Iminium

De algemene structuur van het iminiumion Een iminiumion bestaat uit een positief geladen stikstofatoom dat met een dubbele binding aan een koolstofatoom gebonden is.

Nieuw!!: Ylide en Iminium · Bekijk meer »

Kalium-tert-butoxide

Kalium-tert-butoxide, vaak afgekort tot KOtBu, is een witte, op bordkrijt lijkende organische verbinding, die in de synthetisch organische chemie veel gebruikt wordt als base in eliminatiereacties.

Nieuw!!: Ylide en Kalium-tert-butoxide · Bekijk meer »

Keton

Een keton is.

Nieuw!!: Ylide en Keton · Bekijk meer »

Orbitaal

Orbitalen Een orbitaal is in de kwantummechanica het gebied rondom een atoomkern waarin elektronen met een bepaalde energie zich met 90% waarschijnlijkheid bevinden.

Nieuw!!: Ylide en Orbitaal · Bekijk meer »

Organische chemie

Organische chemie of koolstofchemie is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met organische verbindingen; dat wil zeggen chemische verbindingen die koolstof- en, bijna altijd, waterstof-atomen bevatten.

Nieuw!!: Ylide en Organische chemie · Bekijk meer »

Oxidatie

fluor vormen een ionbinding door middel van een redoxreactie. Natrium staat zijn buitenste elektron af aan het fluoratoom. Het natrium wordt geoxideerd en het fluor wordt gereduceerd. Oxidatie is het scheikundige proces waarbij een stof (de reductor) elektronen afstaat aan een andere stof (de oxidator).

Nieuw!!: Ylide en Oxidatie · Bekijk meer »

Oxidator

GHS-etikettering Symbool voor oxiderend in de verouderde WMS-etikettering Een oxidator of elektronenacceptor is een chemische stof die in een chemische reactie elektronen kan opnemen.

Nieuw!!: Ylide en Oxidator · Bekijk meer »

Reactief intermediair

Een reactief intermediair is een fundamenteel begrip in de organische en anorganische chemie.

Nieuw!!: Ylide en Reactief intermediair · Bekijk meer »

Resonantie (scheikunde)

Chemische resonantieIUPAC Gold Book of mesomerieIUPAC Gold Book is een manier om de elektronendistributie weer te geven bij bepaalde moleculen en samengestelde ionen die niet met behulp van één Lewisstructuurformule beschreven kunnen worden.

Nieuw!!: Ylide en Resonantie (scheikunde) · Bekijk meer »

Sigmatrope omlegging

Een sigmatrope omlegging is in de organische chemie een pericyclische reactie waarbij de netto reactie neerkomt op het verplaatsen van een sigma-binding.

Nieuw!!: Ylide en Sigmatrope omlegging · Bekijk meer »

SN2-reactie

De SN2-reactie is een reactiemechanisme in de scheikunde.

Nieuw!!: Ylide en SN2-reactie · Bekijk meer »

Sommelet-Hauser-omlegging

De Sommelet-Hauser-omlegging is een intramoleculaire 2,3-sigmatrope omlegging van een benzyl-quaternair ammoniumzout met behulp van een sterke base, zoals een alkalimetaalamide.

Nieuw!!: Ylide en Sommelet-Hauser-omlegging · Bekijk meer »

Sterke base

Een sterke base is een base die in een waterige oplossing volledig in ionen dissocieert.

Nieuw!!: Ylide en Sterke base · Bekijk meer »

Stikstof (element)

Stikstof (Latijn: nitrogenium) is een scheikundig element met symbool N en met atoomnummer 7.

Nieuw!!: Ylide en Stikstof (element) · Bekijk meer »

Substituent

n-octaanketen: broom, methoxy en ethyl. Een substituent is in de organische chemie een atoom of een atoomgroep, die één of meer waterstofatomen in een organisch molecuul kan vervangen.

Nieuw!!: Ylide en Substituent · Bekijk meer »

Sulfide

Een reeks sulfideneerslagen Een sulfide is een ion van zwavel in oxidatietoestand 2− (S2−).

Nieuw!!: Ylide en Sulfide · Bekijk meer »

Sulfoxide

Algemeen structuurformule van een sulfoxide. De sulfoxiden vormen een klasse van organische zwavelverbindingen.

Nieuw!!: Ylide en Sulfoxide · Bekijk meer »

Thio-ether

Algemene structuurformule van een thio-ether. Een thio-ether of (organisch) sulfide is in de organische chemie een functionele groep, die gekenmerkt wordt door de binding tussen een zwavelatoom en 2 alkyl- of arylgroepen (R1 en R2), met als algemene formule R1-S-R2.

Nieuw!!: Ylide en Thio-ether · Bekijk meer »

Trifenylfosfine

Trifenylfosfine (volgens de IUPAC-nomenclatuur: trifenylfosfaan) is een veel gebruikte organische fosforverbinding met als brutoformule P(C6H5)3, vaak afgekort tot PPh3.

Nieuw!!: Ylide en Trifenylfosfine · Bekijk meer »

Wittig-reactie

De wittig-reactie is een chemische reactie van een aldehyde of een keton met een trifenyl-fosforylide (wittig-reagens).

Nieuw!!: Ylide en Wittig-reactie · Bekijk meer »

Zouten

Een zout is een samengestelde stof die wordt gevormd door een ionbinding, een chemische binding tussen positieve en negatieve ionen.

Nieuw!!: Ylide en Zouten · Bekijk meer »

Zuurstof (element)

Zuurstof is een chemisch element met symbool O (Uit het Latijn: oxygenium) en atoomnummer 8.

Nieuw!!: Ylide en Zuurstof (element) · Bekijk meer »

Zwavel

Zwavel is een scheikundig element met symbool S en atoomnummer 16.

Nieuw!!: Ylide en Zwavel · Bekijk meer »

Zwitterion

Aminozuren hebben zowel een positief (aminogroep) als negatief (carboxylgroep) geladen molecuuldeel. Het isomeer rechts is een zwitterion. Een zwitterion (Duits: zwitter, hermafrodiet), of een dipolair ion, draagt zowel een positieve als negatieve lading, op verschillende plaatsen in de verbinding.

Nieuw!!: Ylide en Zwitterion · Bekijk meer »

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »