Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Adviesorgaan

Index Adviesorgaan

Een Raad van Advies (RvA) of adviesraad is een vaste groep onafhankelijke personen die een bepaalde organisatie adviseert over het te voeren beleid.

42 relaties: Adviescollege, Adviesraad Migratie, Bedrijf, Centraal Planbureau, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Commissie, Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Federaal Planbureau, Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Federale Overheidsdienst Justitie, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Gendergelijkheid, Gezondheidsraad, Gremium, Hoge Gezondheidsraad, Hoge Raad van Adel, Kansspelcommissie, Maatschappij (sociale wetenschappen), Management, Nationale Arbeidsraad, Onderwijsraad, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Overheid, Paritair comité, Politiek, Politiek en overheid in Nederland, Publieke sector, Raad (overlegorgaan), Raad van Advies (Sint Maarten), Raad van State (Nederland), Raad voor Cultuur, Raad voor het Verbruik, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Recht, Regering, Sociaal netwerk, Sociaal-Economische Raad (Nederland), Stichting, Vereniging (organisatie), Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Adviescollege

Een adviescollege adviseert de regering over wet- en regelgeving of over beleid.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Adviescollege · Bekijk meer »

Adviesraad Migratie

Logo Adviesraad Migratie De Adviesraad Migratie (voorheen ACVZ - Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken) is een onafhankelijke adviesorgaan - ingesteld bij wet - dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Nederlandse regering en het parlement over migratie in brede zin.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Adviesraad Migratie · Bekijk meer »

Bedrijf

Een bedrijf of onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en diensten.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Bedrijf · Bekijk meer »

Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) is een Nederlandse overheidsinstantie die als kerntaak het maken van economische prognoses en analyses heeft.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Centraal Planbureau · Bekijk meer »

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), in het Frans Conseil Central de l'Economie (CCE), is in België de raad waarbinnen overleg plaatsvindt tussen de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties).

Nieuw!!: Adviesorgaan en Centrale Raad voor het Bedrijfsleven · Bekijk meer »

Commissie

Een commissie is een aangewezen groep mensen met een bepaalde, al dan niet van hogerhand opgelegde taak die zij gezamenlijk uit proberen te voeren.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Commissie · Bekijk meer »

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) was tot 31 maart 2011 verantwoordelijk voor het toezicht op de Belgische financiële sector.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen · Bekijk meer »

Federaal Planbureau

Het Federaal Planbureau (FPB) (Frans: Bureau Fédéral du Plan/Duits: Föderales Planbüro) is een onafhankelijke Belgische instelling van openbaar nut.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Federaal Planbureau · Bekijk meer »

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is een Belgische federale overheidsdienst die als opdracht heeft de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie · Bekijk meer »

Federale Overheidsdienst Justitie

De Federale Overheidsdienst Justitie (Frans: Service Public Fédéral Justice, Duits: Föderaler Öffentlicher Dienst Justiz), het voormalige Belgische Ministerie van Justitie, is de Belgische federale dienst die zich bezighoudt met de rechtsorde in alle stadia.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Federale Overheidsdienst Justitie · Bekijk meer »

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De Federale Overheidsdient Sociale Zekerheid (vaak afgekort tot FOD Sociale Zekerheid of FOD SZ) is een Belgische federale overheidsdienst.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid · Bekijk meer »

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is een van de negen Federale Overheidsdiensten van België.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu · Bekijk meer »

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) is een van de negen federale overheidsdiensten van België.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg · Bekijk meer »

Gendergelijkheid

Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Gendergelijkheid · Bekijk meer »

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad (GR) is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Gezondheidsraad · Bekijk meer »

Gremium

Een gremium (meervoud 'gremia') is in het bestuursrecht een college van bestuur of anderszins bestuurlijk adviserend orgaan van (meestal verkozen) vertegenwoordigers.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Gremium · Bekijk meer »

Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is in België het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Hoge Gezondheidsraad · Bekijk meer »

Hoge Raad van Adel

De Hoge Raad van Adel is het adviesorgaan van de Nederlandse regering voor adelszaken en overheidsheraldiek.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Hoge Raad van Adel · Bekijk meer »

Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie (KSC) is een overheidsdienst in België, en werd opgericht bij de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Kansspelcommissie · Bekijk meer »

Maatschappij (sociale wetenschappen)

Chicago, 2005. Tegenwoordig woont en werkt meer dan 50% van de wereldbevolking in steden en verstedelijkte gebieden. Melbourne. Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Maatschappij (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Management

Met management (Engels leenwoord, letterlijk vertaald "beheer"), wordt in algemene zin gedoeld op het organiseren, leiden of sturen en uitvoeren van activiteiten van een persoon, groep, organisatie of onderneming en het beheer van menselijke en materiële hulpmiddelen.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Management · Bekijk meer »

Nationale Arbeidsraad

De Nationale Arbeidsraad (NAR) is een publiekrechtelijke instelling in België die collectieve arbeidsovereenkomsten sluit en aan de federale ministers en de Kamer van volksvertegenwoordigers advies geeft over sociale vraagstukken.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Nationale Arbeidsraad · Bekijk meer »

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is een adviesorgaan van de Nederlandse regering op het terrein van het onderwijs.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Onderwijsraad · Bekijk meer »

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in Nederland dat na rampen, grote ongevallen of andersoortige incidenten onderzoek kan doen naar de oorzaken en gevolgen van het betreffende incident.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Onderzoeksraad voor Veiligheid · Bekijk meer »

Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Overheid · Bekijk meer »

Paritair comité

Een paritair comité is een Belgisch overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Paritair comité · Bekijk meer »

Politiek

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Politiek · Bekijk meer »

Politiek en overheid in Nederland

De politiek in Nederland vindt plaats binnen een parlementaire democratie, een constitutionele monarchie en een gedecentraliseerde eenheidsstaat.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Politiek en overheid in Nederland · Bekijk meer »

Publieke sector

De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Publieke sector · Bekijk meer »

Raad (overlegorgaan)

Savoie in de Franse Alpen Een raad, raadsorgaan, raadinstantie of raadcollege is een groep personen aan wie adviserende, toezichthoudende, uitvoerende, beslissende en/of deels bestuurlijke bevoegdheden zijn toegekend.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Raad (overlegorgaan) · Bekijk meer »

Raad van Advies (Sint Maarten)

De Raad van Advies is een adviesorgaan van de regering van Sint Maarten.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Raad van Advies (Sint Maarten) · Bekijk meer »

Raad van State (Nederland)

Het heringerichte gebouw van de Raad van State in 2014 De Raad van State (RvS) is een van de Hoge Colleges van Staat in Nederland, met twee politiek-bestuurlijke taken.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Raad van State (Nederland) · Bekijk meer »

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het belangrijkste adviesorgaan voor de Nederlandse regering op het gebied van kunst, cultuur en media.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Raad voor Cultuur · Bekijk meer »

Raad voor het Verbruik

De Raad voor het Verbruik is het centrale adviesorgaan voor de bescherming van de consument in België, opgericht bij koninklijk besluit van 20 februari 1964.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Raad voor het Verbruik · Bekijk meer »

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement, ingesteld bij Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving en gestart op 1 januari 2015.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving · Bekijk meer »

Recht

Vrouwe Justitia is het symbool voor de rechtspraak Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast, en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Recht · Bekijk meer »

Regering

Een regering is een orgaan van de staatkundige organisatie, belast met de uitvoerende macht voor een bepaald grondgebied.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Regering · Bekijk meer »

Sociaal netwerk

Een voorbeeld van een sociaal-netwerkdiagram Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als “netwerk” wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen, bijvoorbeeld een groep personen die elkaar kennen of organisaties (bedrijven, instellingen) die samenwerken.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Sociaal netwerk · Bekijk meer »

Sociaal-Economische Raad (Nederland)

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een Nederlands adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Sociaal-Economische Raad (Nederland) · Bekijk meer »

Stichting

Een stichting is een zelfstandig vermogen dat een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel nastreeft dat door de stichter is vastgelegd, al kan dit doel in de loop van de tijd worden aangepast.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Stichting · Bekijk meer »

Vereniging (organisatie)

Een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Vereniging (organisatie) · Bekijk meer »

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijke denktank en adviesorgaan voor de Nederlandse regering.

Nieuw!!: Adviesorgaan en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid · Bekijk meer »

Richt hier:

Adviescommissie, Adviesraad, Raad van Advies, Raad van Advies (hoofdbetekenis), Raad van advies, Raad van advies (hoofdbetekenis).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »