Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Overheid

Index Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

99 relaties: Aardgasbaten, Algemene wet bestuursrecht, Ambtenaar, Belasting in Nederland, Beleid, België, Belgische federale regering, Belgische monarchie, BES-fonds, Bestuur, Bestuursorgaan, Bestuursrecht (Nederland), Bevoegd gezag, Bruto binnenlands product, Bureaucratie, Burgemeester, Burger, Burgermaatschappij, Caribisch Nederland, Collectief goed, Commissaris van de Koning, Deelstaat, Defensie (landsverdediging), Democratie, Deregulering, Doelmatigheid, Etatisme, Federaal Parlement van België, Gedecentraliseerde eenheidsstaat, Gedeputeerde, Gemeente (bestuur), Gemeentefonds (Nederland), Gemeenteraad, Gezag, Gezondheidszorg, Hoge Colleges van Staat, Infrastructuur, Inkomensverdeling, Kabinet (België), Kamer van volksvertegenwoordigers, Koning (titel), Koningin (titel), Krijgsmacht, Maakbaarheid, Markt (economie), Marktfalen, Minister, Ministerraad, Nachtwakersstaat, Nederland, ..., Nederlandse Grondwet, Neoliberalisme (hedendaags), New Public Management, Onderwijs, Openbare orde, Overheid van België, Overheidsbestedingen, Overheidsfalen, Overheidsorganisatie, Overheidsschuld, Overheidsuitgaven, Parlementaire democratie, Pers (media), Politicologie, Politie, Politiek en overheid in Nederland, Politieke partij, Privatisering, Provinciale Staten (Nederland), Provincie, Provinciefonds, Publieke sector, Publiekrecht, Rechterlijke macht, Rechtshandhaving, Regering, Rijksoverheid, Ronald Reagan, Schatkist (overheid), Semioverheid, Senaat (België), Sociaaldemocratie, Sociale zekerheid, Staat (politiek), Staatshoofd, Staatsrecht, Thatcherisme, Verzelfstandiging, Verzorgingsstaat, Volkshuisvesting, Volksvertegenwoordiger, Volksvertegenwoordiging, Waterschap (Nederland), Werkgever, Werknemer, Wet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wethouder, Zelfstandig bestuursorgaan. Uitbreiden index (49 meer) »

Aardgasbaten

Aardgasbaten zijn de baten (opbrengsten) die een staat verdient aan de winning van aardgas.

Nieuw!!: Overheid en Aardgasbaten · Bekijk meer »

Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke.

Nieuw!!: Overheid en Algemene wet bestuursrecht · Bekijk meer »

Ambtenaar

Aandeel van de lonen van ambtenaren in de overheidsuitgaven Een ambtenaar is iemand die op grond van een bijzondere vorm van arbeidsovereenkomst of benoeming werkzaam is voor een overheid.

Nieuw!!: Overheid en Ambtenaar · Bekijk meer »

Belasting in Nederland

De uitvoering van de rijksbelastingwetgeving vindt plaats door de Belastingdienst. Belastingen vormen in Nederland het grootste deel van de inkomsten van de overheden.

Nieuw!!: Overheid en Belasting in Nederland · Bekijk meer »

Beleid

Beleid is de systematische wijze waarop een organisatie of afdeling binnen een organisatie met een bepaalde zaak omgaat om een bepaald doel te bereiken.

Nieuw!!: Overheid en Beleid · Bekijk meer »

België

België, officieel het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat aan de Noordzee ligt en aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk grenst.

Nieuw!!: Overheid en België · Bekijk meer »

Belgische federale regering

De Belgische federale regering is de uitvoerende macht van België.

Nieuw!!: Overheid en Belgische federale regering · Bekijk meer »

Belgische monarchie

Wapenschild van de Koning der Belgen Troon van de Koning der Belgen, 2023. Koning Leopold I, de stamvader van de Belgische dynastie Koning Leopold met de constitutie en de Kroon Het Koninklijk Paleis van Brussel De Belgische monarchie ontstond in 1831 toen België, na de op Nederland bevochten onafhankelijkheid, een eigen koninkrijk vormde.

Nieuw!!: Overheid en Belgische monarchie · Bekijk meer »

BES-fonds

Het BES-fonds is een begrotingsfonds, waaruit de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gesubsidieerd.

Nieuw!!: Overheid en BES-fonds · Bekijk meer »

Bestuur

Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt.

Nieuw!!: Overheid en Bestuur · Bekijk meer »

Bestuursorgaan

Bestuursorgaan is een begrip in zowel het Nederlands als het Belgisch recht.

Nieuw!!: Overheid en Bestuursorgaan · Bekijk meer »

Bestuursrecht (Nederland)

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde.

Nieuw!!: Overheid en Bestuursrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Bevoegd gezag

In Nederland is het bevoegd gezag in een bepaalde zaak het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven.

Nieuw!!: Overheid en Bevoegd gezag · Bekijk meer »

Bruto binnenlands product

Een kaart van wereldeconomieën naar grootte van het BBP (nominaal) in US dollar, ''Wereldbank'', 2014 Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Nieuw!!: Overheid en Bruto binnenlands product · Bekijk meer »

Bureaucratie

Bureaucratie is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties.

Nieuw!!: Overheid en Bureaucratie · Bekijk meer »

Burgemeester

Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau.

Nieuw!!: Overheid en Burgemeester · Bekijk meer »

Burger

Symbolische grenspaal in het dorp Baarle, burgers rond twee bestuursculturen, België en Nederland. In staatsrechtelijke zin is een burger een lid van de bevolking van een staat of bijvoorbeeld een gemeente; meer specifiek gaat het over zijn of haar rechtsverhouding tot een overheidsorganisatie.

Nieuw!!: Overheid en Burger · Bekijk meer »

Burgermaatschappij

De burgermaatschappij, ook wel civil society of het maatschappelijk middenveld genoemd, is het geheel van particuliere organisaties in een samenleving, die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen.

Nieuw!!: Overheid en Burgermaatschappij · Bekijk meer »

Caribisch Nederland

Caribisch Nederland is de benaming gehanteerd door de Rijksoverheid voor de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee, die sinds 10 oktober 2010 als drie afzonderlijke openbare lichamen, de Caribische openbare lichamen, deel van Nederland zijn.

Nieuw!!: Overheid en Caribisch Nederland · Bekijk meer »

Collectief goed

Een collectief goed is een goed waarvan mensen die er niet voor betalen niet kunnen worden uitgesloten, en waarbij consumptie door de een niet ten koste gaat van consumptie door de ander.

Nieuw!!: Overheid en Collectief goed · Bekijk meer »

Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning (CvdK of CdK) is in Nederland de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten van de provincies, en is als zodanig ook vaak het 'gezicht' van het bestuur van de provincie.

Nieuw!!: Overheid en Commissaris van de Koning · Bekijk meer »

Deelstaat

''states'') van de Verenigde Staten ''estados'') en het Federaal District van Brazilië Een deelstaat of staat is een staat die samen met andere staten een unie vormt.

Nieuw!!: Overheid en Deelstaat · Bekijk meer »

Defensie (landsverdediging)

Ávila Defensie is het door de overheid verdedigen van het eigen grondgebied tegen een vijandig land dat dat grondgebied of een gedeelte ervan probeert te confisqueren.

Nieuw!!: Overheid en Defensie (landsverdediging) · Bekijk meer »

Democratie

Perikles spreekt de volksvergadering van Athene toe (geromantiseerde voorstelling door Philipp von Foltz, 1853). De Atheense volksvergadering geldt in het Westen als het oervoorbeeld van democratisch bestuur. Democratie (van het Grieks /dèmos, "volk" en /kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

Nieuw!!: Overheid en Democratie · Bekijk meer »

Deregulering

Deregulering is het verminderen van officiële regelingen, wetten en bemoeienissen van overheidswege.

Nieuw!!: Overheid en Deregulering · Bekijk meer »

Doelmatigheid

Een activiteit is doelmatig of efficiënt als weinig middelen nodig zijn voor het behalen van het resultaat van die activiteit.

Nieuw!!: Overheid en Doelmatigheid · Bekijk meer »

Etatisme

Etatisme (van Frans état, staat) is een, vaak pejoratief gebruikte, term ter aanduiding van de opvatting dat een overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting.

Nieuw!!: Overheid en Etatisme · Bekijk meer »

Federaal Parlement van België

Het Federaal Parlement, ook het Belgische Parlement of de (Wetgevende) Kamers genoemd, is de nationale volksvertegenwoordiging van België, en zetelt in het Paleis der Natie in Brussel.

Nieuw!!: Overheid en Federaal Parlement van België · Bekijk meer »

Gedecentraliseerde eenheidsstaat

Een gedecentraliseerde eenheidsstaat is een staatsvorm waarbij territoriale eenheden binnen een eenheidsstaat zelfstandige bevoegdheden hebben.

Nieuw!!: Overheid en Gedecentraliseerde eenheidsstaat · Bekijk meer »

Gedeputeerde

In België en Nederland is een gedeputeerde de titel van een lid van de provinciale uitvoerende macht, terwijl in andere talen hiermee vaak een parlementslid/volksvertegenwoordiger bedoeld wordt.

Nieuw!!: Overheid en Gedeputeerde · Bekijk meer »

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een woonkern of groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat.

Nieuw!!: Overheid en Gemeente (bestuur) · Bekijk meer »

Gemeentefonds (Nederland)

Het Gemeentefonds is in Nederland een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd.

Nieuw!!: Overheid en Gemeentefonds (Nederland) · Bekijk meer »

Gemeenteraad

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente.

Nieuw!!: Overheid en Gemeenteraad · Bekijk meer »

Gezag

Gezag of autoriteit is in de sociologie de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie om een andere persoon of groep te leiden.

Nieuw!!: Overheid en Gezag · Bekijk meer »

Gezondheidszorg

Aantal dokters per 10.000 mensen - WHO 2010 dodeurl.

Nieuw!!: Overheid en Gezondheidszorg · Bekijk meer »

Hoge Colleges van Staat

De Nederlandse staatsinrichting kent enkele Hoge Colleges van Staat, ze behoren tot de wetgevende macht.

Nieuw!!: Overheid en Hoge Colleges van Staat · Bekijk meer »

Infrastructuur

Autosnelwegen, onderdeel van de verkeersinfrastructuur Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.

Nieuw!!: Overheid en Infrastructuur · Bekijk meer »

Inkomensverdeling

Ongelijkheid van inkomensverdelingen wereldwijd in 2014, uitgedrukt in de Gini-coëfficiënt per land. Groen.

Nieuw!!: Overheid en Inkomensverdeling · Bekijk meer »

Kabinet (België)

Een kabinet is in de Belgische samenleving, in de eerste plaats in de politiek, de aanduiding van een dienst bestaande uit een groep medewerkers, en de werklocatie van deze groep, die een politicus met een belangrijke functie in de uitvoerende macht of de wetgevende macht ondersteunen.

Nieuw!!: Overheid en Kabinet (België) · Bekijk meer »

Kamer van volksvertegenwoordigers

Het Belgische federale parlementsgebouw of het Paleis der Natie te Brussel. Plenaire vergaderzaal. De Kamer van volksvertegenwoordigers (Frans: Chambre des représentants; Duits: Abgeordnetenkammer) of kortweg de Kamer is sinds 1831 een van de twee kamers van het tweekamerstelsel van het Federaal parlement van België.

Nieuw!!: Overheid en Kamer van volksvertegenwoordigers · Bekijk meer »

Koning (titel)

De kroon van Denemarken, het ambtsteken van een koning. Koning is na keizer de hoogste vorstelijke titel.

Nieuw!!: Overheid en Koning (titel) · Bekijk meer »

Koningin (titel)

Wilhelmina Verenigd Koninkrijk Engeland Koningin Liliuokalani van Hawaï Isabella II Maria II Een koningin is ófwel het vrouwelijke staatshoofd van een koninkrijk, ófwel de gemalin van de koning die die positie bekleedt.

Nieuw!!: Overheid en Koningin (titel) · Bekijk meer »

Krijgsmacht

Slag bij Heiligerlee 1568 Een krijgsmacht is een geheel van door een staat opgerichte gewapende organisaties en ondersteunende voorzieningen ten dienste van de militaire implicaties van het buitenlands beleid.

Nieuw!!: Overheid en Krijgsmacht · Bekijk meer »

Maakbaarheid

Maakbaarheid is de mate waarin iets gerealiseerd kan worden, zowel fysiek als psychisch.

Nieuw!!: Overheid en Maakbaarheid · Bekijk meer »

Markt (economie)

Een markt is het geheel van omstandigheden waaronder gevraagde en aangeboden hoeveelheden van een bepaald product of een bepaalde dienst verhandeld worden en waar een prijs ontstaat.

Nieuw!!: Overheid en Markt (economie) · Bekijk meer »

Marktfalen

Marktfalen is het niet optimaal oplossen van een verdelingsvraagstuk door marktwerking, zoals begrepen in de neoklassieke economie.

Nieuw!!: Overheid en Marktfalen · Bekijk meer »

Minister

Een minister is een persoon die deelneemt aan de regering van een land en tevens politiek verantwoordelijk is voor een beleidsterrein van dat land.

Nieuw!!: Overheid en Minister · Bekijk meer »

Ministerraad

Een ministerraad wordt gevormd door alle ministers van een regering, dus zonder eventuele staatssecretarissen of onderministers.

Nieuw!!: Overheid en Ministerraad · Bekijk meer »

Nachtwakersstaat

Een nachtwakersstaat, of een kleine staat, is een staat waar de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met de burgers.

Nieuw!!: Overheid en Nachtwakersstaat · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Overheid en Nederland · Bekijk meer »

Nederlandse Grondwet

De nieuwe Grondwet wordt aangenomen (1814) Gijsbert Karel van Hogendorp rond 1810 De Nederlandse Grondwet is de hoogste wet in Nederland.

Nieuw!!: Overheid en Nederlandse Grondwet · Bekijk meer »

Neoliberalisme (hedendaags)

De econoom Friedrich Hayek (1899-1992) geldt als een van de belangrijkste neoliberale denkers. Neoliberalisme ('nieuw liberalisme') is een stroming binnen het liberalisme, waarin de overheid de rol heeft van schepper en handhaver van markten en concurrentie, met de nadruk op het maximaliseren van individuele vrijheid.

Nieuw!!: Overheid en Neoliberalisme (hedendaags) · Bekijk meer »

New Public Management

Het New Public Management (NPM) is een managementfilosofie gebruikt door overheden en semi-overheden sinds de jaren 80 om de publieke sector te moderniseren.

Nieuw!!: Overheid en New Public Management · Bekijk meer »

Onderwijs

Utrecht, waar audiovisuele toepassingen een belangrijk onderwerp vormen. Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen.

Nieuw!!: Overheid en Onderwijs · Bekijk meer »

Openbare orde

Openbare orde is een zeer ruim begrip met vele betekenissen die alle min of meer verwijzen naar de wettelijke orde die door de Staat georganiseerd moet worden.

Nieuw!!: Overheid en Openbare orde · Bekijk meer »

Overheid van België

Dit is een verwijspagina met een summiere uitleg om een gestructureerd overzicht te bieden.

Nieuw!!: Overheid en Overheid van België · Bekijk meer »

Overheidsbestedingen

Overheidsinkoop, is het geheel van activiteiten die een overheid onderneemt met als doel het afsluiten van contracten voor de uitvoering van overheidsopdrachten.

Nieuw!!: Overheid en Overheidsbestedingen · Bekijk meer »

Overheidsfalen

Overheidsfalen is het niet Pareto-optimaal uitpakken van overheidsingrijpen in een markt, naar analogie van marktfalen.

Nieuw!!: Overheid en Overheidsfalen · Bekijk meer »

Overheidsorganisatie

Provinciehuis Groningen. Provinciehuis Antwerpen. waterschap Hunsingo in Onderdendam. Overheidsorganisatie (of overheidsinstelling) is een algemene aanduiding die wordt gebruikt voor allerlei soorten organisaties die namens de overheid taken uitvoeren.

Nieuw!!: Overheid en Overheidsorganisatie · Bekijk meer »

Overheidsschuld

Schuldklok van de Vereniging van belastingbetalers in Duitsland, opgenomen op 29 juli 2006 in Berlijn De staatsschuld of overheidsschuld omvat het totaal van de schulden van de centrale overheid, de niet-centrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) en de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.

Nieuw!!: Overheid en Overheidsschuld · Bekijk meer »

Overheidsuitgaven

De overheidsuitgaven (ook staatsuitgaven genoemd) omvatten alle overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen.

Nieuw!!: Overheid en Overheidsuitgaven · Bekijk meer »

Parlementaire democratie

Een parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid.

Nieuw!!: Overheid en Parlementaire democratie · Bekijk meer »

Pers (media)

Journalisten aan het werk in Montreal (Canada) in de jaren 40 Pers is een overkoepelende benaming voor bijna alle vormen van journalistieke media die gericht zijn op het publiek berichten over recente gebeurtenissen.

Nieuw!!: Overheid en Pers (media) · Bekijk meer »

Politicologie

De fasen van besluitvorming volgens de systeemtheorie van David Easton Politicologie (ook wel politieke wetenschap, politieke wetenschappen of staatkunde genoemd) is de sociaalwetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de studie van politiek.

Nieuw!!: Overheid en Politicologie · Bekijk meer »

Politie

Een Duitse en Nederlandse politiewagen naast elkaar Een Belgische politiewagen Politieboot in de haven van Rotterdam De politie is een overheidsdienst belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, directe hulpverlening en het uitvoeren van aanhoudingen.

Nieuw!!: Overheid en Politie · Bekijk meer »

Politiek en overheid in Nederland

De politiek in Nederland vindt plaats binnen een parlementaire democratie, een constitutionele monarchie en een gedecentraliseerde eenheidsstaat.

Nieuw!!: Overheid en Politiek en overheid in Nederland · Bekijk meer »

Politieke partij

Een politieke partij is een organisatie die erop gericht is door deelname aan verkiezingen invloed te verkrijgen op overheidsbeleid in een bepaald geografisch gebied.

Nieuw!!: Overheid en Politieke partij · Bekijk meer »

Privatisering

Privatisering is het proces waarbij de eigendom van bedrijven en diensten overgaat van overheid naar de particuliere sector.

Nieuw!!: Overheid en Privatisering · Bekijk meer »

Provinciale Staten (Nederland)

In Nederland vormen de Provinciale Staten (vaak kortweg Staten genoemd, vooral in samenstellingen) sinds 11 maart 2003 het college van volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau.

Nieuw!!: Overheid en Provinciale Staten (Nederland) · Bekijk meer »

Provincie

Rome Een provincie is een deelgebied van een land met vaak een eigen regionaal bestuur.

Nieuw!!: Overheid en Provincie · Bekijk meer »

Provinciefonds

Het Provinciefonds is een Nederlands begrotingsfonds, waaruit provincies worden gesubsidieerd.

Nieuw!!: Overheid en Provinciefonds · Bekijk meer »

Publieke sector

De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties.

Nieuw!!: Overheid en Publieke sector · Bekijk meer »

Publiekrecht

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid.

Nieuw!!: Overheid en Publiekrecht · Bekijk meer »

Rechterlijke macht

Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht die bestaat uit de leden van het Openbaar Ministerie en de leden van de rechtbanken/Gerechtshoven, waaraan de rechtspraak is opgedragen.

Nieuw!!: Overheid en Rechterlijke macht · Bekijk meer »

Rechtshandhaving

Snelle interventiewagen van de Italiaanse politie. Rechtshandhaving is het geheel van handelingen van diverse takken van de overheid die op een georganiseerde en legale manier optreden om de wet te doen naleven door het opsporen, ontmoedigen, rehabiliteren of bestraffen van mensen die de wettelijke regels en normen overtreden, of door het opleggen van dwingende voorwaarden, al dan niet tijdelijk.

Nieuw!!: Overheid en Rechtshandhaving · Bekijk meer »

Regering

Een regering is een orgaan van de staatkundige organisatie, belast met de uitvoerende macht voor een bepaald grondgebied.

Nieuw!!: Overheid en Regering · Bekijk meer »

Rijksoverheid

Vlag van de Rijksoverheid De Rijksoverheid, vaak kortweg het Rijk genoemd, is het onderdeel van de Nederlandse overheid dat wettelijke taken heeft op landelijk niveau: de 'centrale overheid'.

Nieuw!!: Overheid en Rijksoverheid · Bekijk meer »

Ronald Reagan

Ronald Wilson Reagan (Tampico (Illinois), 6 februari 1911 – Los Angeles, 5 juni 2004) was de 40e president van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989.

Nieuw!!: Overheid en Ronald Reagan · Bekijk meer »

Schatkist (overheid)

Met de schatkist of rijksschatkist wordt het totaal van de geldmiddelen van een land aangeduid.

Nieuw!!: Overheid en Schatkist (overheid) · Bekijk meer »

Semioverheid

Het Erasmus Medisch Centrum is op twee manieren semioverheid, als onderwijsinstelling en als ziekenhuis. Semioverheid is een algemene aanduiding die wordt gebruikt voor allerlei soorten organisaties die 'dicht tegen de overheid aan zitten'.

Nieuw!!: Overheid en Semioverheid · Bekijk meer »

Senaat (België)

De Senaat (Frans: Sénat, Duits: Senat) is sinds 1831 een van de twee kamers van het tweekamerstelsel van het Federaal parlement van België.

Nieuw!!: Overheid en Senaat (België) · Bekijk meer »

Sociaaldemocratie

De sociaaldemocratie is van oorsprong een parlementair ingestelde variant van de bredere socialistische beweging, die door middel van verkiezingen en hervormingen van het kapitalisme tot een samenleving met meer gelijkheid wil komen.

Nieuw!!: Overheid en Sociaaldemocratie · Bekijk meer »

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.

Nieuw!!: Overheid en Sociale zekerheid · Bekijk meer »

Staat (politiek)

Een staat is een hiërarchische, politieke organisatie die gezag uitoefent over een land.

Nieuw!!: Overheid en Staat (politiek) · Bekijk meer »

Staatshoofd

Een staatshoofd is een persoon die het hoogste gezag vertegenwoordigt of belichaamt in een land.

Nieuw!!: Overheid en Staatshoofd · Bekijk meer »

Staatsrecht

Het staatsrecht, grondwettelijk recht of constitutioneel recht is het recht inzake de staat als organisatorisch verband.

Nieuw!!: Overheid en Staatsrecht · Bekijk meer »

Thatcherisme

Voormalig premier van Groot-Brittannië Margaret Thatcher naar wie het thatcherisme is vernoemd. Trends in inkomensongelijkheid in VK, 1979-2006 Als thatcherisme (Engels Thatcherism) worden het beleid en de politieke stijl aangeduid die Margaret Thatcher, premier van het Verenigd Koninkrijk van 1979 tot 1990, in haar land introduceerde.

Nieuw!!: Overheid en Thatcherisme · Bekijk meer »

Verzelfstandiging

Verzelfstandiging bij de overheid is het proces waarbij een overheidsbedrijf wordt omgevormd in een zelfstandig publiekrechtelijk of privaatrechtelijk bedrijf.

Nieuw!!: Overheid en Verzelfstandiging · Bekijk meer »

Verzorgingsstaat

Met verzorgingsstaat wordt een bestuurlijk systeem aangeduid waarin een staat in meerdere of mindere mate verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van arbeidsomstandigheden, armenzorg, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid.

Nieuw!!: Overheid en Verzorgingsstaat · Bekijk meer »

Volkshuisvesting

Utrecht Volkshuisvesting is een begrip uit politiek en overheidsbeleid dat betrekking heeft op het verantwoord huisvesten van de bevolking.

Nieuw!!: Overheid en Volkshuisvesting · Bekijk meer »

Volksvertegenwoordiger

Een volksvertegenwoordiger is iemand die door middel van verkiezingen is verkozen om de bevolking van een land of van een stad of een ander gebied te vertegenwoordigen in een overheidsorgaan.

Nieuw!!: Overheid en Volksvertegenwoordiger · Bekijk meer »

Volksvertegenwoordiging

De volksvertegenwoordiging is een politiek lichaam dat het volk vertegenwoordigt en gewoonlijk een wetgevende functie vervult.

Nieuw!!: Overheid en Volksvertegenwoordiging · Bekijk meer »

Waterschap (Nederland)

De 21 waterschappen, situatie 2023 Een waterschap is een op basis van de Waterschapswet ingesteld openbaar lichaam dat in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen.

Nieuw!!: Overheid en Waterschap (Nederland) · Bekijk meer »

Werkgever

De werkgever geeft werk aan de werknemer.

Nieuw!!: Overheid en Werkgever · Bekijk meer »

Werknemer

Groepsfoto van het personeel van de Militaire Strafgevangenis in het voormalige Pesthuis te Leiden. 1880 De werknemer is de contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst.

Nieuw!!: Overheid en Werknemer · Bekijk meer »

Wet

Wetten zijn geschreven rechtsregels.

Nieuw!!: Overheid en Wet · Bekijk meer »

Wet gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een Nederlandse wet, ingegaan op 1 januari 1985, waarin gemeenschappelijke regelingen worden getroffen tussen de openbare lichamen, gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuw!!: Overheid en Wet gemeenschappelijke regelingen · Bekijk meer »

Wethouder

Een wethouder is een openbaar bestuurder binnen een Nederlandse gemeente.

Nieuw!!: Overheid en Wethouder · Bekijk meer »

Zelfstandig bestuursorgaan

Een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) is in Nederland een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar die niet direct onder het gezag van een ministerie valt, en die als zodanig bij wet is ingesteld of aangewezen.

Nieuw!!: Overheid en Zelfstandig bestuursorgaan · Bekijk meer »

Richt hier:

Overheden, Overheidsbeleid, Public sector.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »