Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Rechter

Index Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt.

62 relaties: Advocaat (beroep), Arbeidsrecht, Arbeidsrechtbank, Arbitrage (conflict), Bef (kleding), België, Bestuursrecht (Nederland), Binckhorst (wijk in Den Haag), Burgerlijk recht, Centrale Commissie voor de Rijnvaart, Common law, Den Haag, Enkelvoudige en meervoudige kamer, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Executoriale titel, Exequatur, Failliete boedel, Fiscaal recht, Gerechtsdeurwaarder, Gerechtshof (Nederland), Gerechtssecretaris, Geschil, Griffier (rechtbank), Herziene Rijnvaartakte, Hof van beroep (België), Hof van Cassatie, Hof van Justitie van de Europese Unie, Hoge Raad der Nederlanden, Huurrecht (Nederland), Internationaal Gerechtshof, Internationaal Strafhof, Jeugdrecht (België), Jeugdrechtbank (België), Jeugdstrafrecht (Nederland), Kantongerecht, Koninklijk besluit, Kort geding, Lekenrechtspraak, Luxemburg (stad), Magistraat, Nederland, Openbaar Ministerie, Overtreding (strafrecht), Personen- en familierecht, Politieagent, Proces-verbaal, Pruik, Raad van State (Nederland), Rechtbank, Rechtbank van koophandel, ..., Rechter (Israël), Rechter in handelszaken, Rechter in sociale zaken, Rechterlijke macht, Rechtspraak, Rechtszitting, Straatsburg, Strafrecht, Toga (kleding), Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Wraking, 1980-1989. Uitbreiden index (12 meer) »

Advocaat (beroep)

''Trois avocats en consultation'' (Drie advocaten in gesprek), een negentiende-eeuws schilderij van Honoré Daumier Engelse advocaat, begin 20e eeuw Franse advocaat, begin 20e eeuw Een advocaat is een door de wet beschermd vertrouwenspersoon die in burgerlijke zaken en in strafzaken een partij bijstaat en dan vaak raadsman of raadsvrouw wordt genoemd.

Nieuw!!: Rechter en Advocaat (beroep) · Bekijk meer »

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

Nieuw!!: Rechter en Arbeidsrecht · Bekijk meer »

Arbeidsrechtbank

Een arbeidsrechtbank is een rechtswezen van overheidswege dat over tewerkstellings- en arbeidsgeschillen oordeelt.

Nieuw!!: Rechter en Arbeidsrechtbank · Bekijk meer »

Arbitrage (conflict)

Arbitrage is particuliere rechtspraak (rechtspraak buiten de gewone rechter om).

Nieuw!!: Rechter en Arbitrage (conflict) · Bekijk meer »

Bef (kleding)

Bef Franz Christoph von Hutten, Fürst-Aartsbisschop Een bef (van het Frans bavette.

Nieuw!!: Rechter en Bef (kleding) · Bekijk meer »

België

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Nieuw!!: Rechter en België · Bekijk meer »

Bestuursrecht (Nederland)

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde.

Nieuw!!: Rechter en Bestuursrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Binckhorst (wijk in Den Haag)

De Binckhorst is een wijk in Den Haag op de grens met Voorburg.

Nieuw!!: Rechter en Binckhorst (wijk in Den Haag) · Bekijk meer »

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of (in Nederland) privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht,...). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd.

Nieuw!!: Rechter en Burgerlijk recht · Bekijk meer »

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

thumb De Europese welvaart is mede gebaseerd op de vrije scheepvaart op de Rijn.

Nieuw!!: Rechter en Centrale Commissie voor de Rijnvaart · Bekijk meer »

Common law

Common law Common law is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke gewoonterecht (customary law).

Nieuw!!: Rechter en Common law · Bekijk meer »

Den Haag

Den Haag of 's-Gravenhage is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met inwoners (bron: CBS) de op twee na grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam.

Nieuw!!: Rechter en Den Haag · Bekijk meer »

Enkelvoudige en meervoudige kamer

Bij rechtbanken en gerechtshoven in Nederland kent men enkelvoudige en meervoudige kamers.

Nieuw!!: Rechter en Enkelvoudige en meervoudige kamer · Bekijk meer »

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (afgekort: EHRM, Frans: Cour européenne des droits de l'homme, Engels: European Court of Human Rights) is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen elk van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Nieuw!!: Rechter en Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Executoriale titel

Een executoriale titel (of uitvoerbare titel) is het originele stuk dat een deurwaarder nodig heeft om tot executie te kunnen overgaan.

Nieuw!!: Rechter en Executoriale titel · Bekijk meer »

Exequatur

Een exequatur is de aantekening op een arbitraal vonnis door een rechter van de rechtbank waar het betreffende vonnis wordt gedeponeerd.

Nieuw!!: Rechter en Exequatur · Bekijk meer »

Failliete boedel

Een failliete boedel bestaat uit alle bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon die failliet is verklaard, zolang het faillissement nog niet is beëindigd.

Nieuw!!: Rechter en Failliete boedel · Bekijk meer »

Fiscaal recht

Onder de term belastingrecht (of fiscaal recht) wordt verstaan het geheel aan regels over de heffing en de invordering van belastingen.

Nieuw!!: Rechter en Fiscaal recht · Bekijk meer »

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden.

Nieuw!!: Rechter en Gerechtsdeurwaarder · Bekijk meer »

Gerechtshof (Nederland)

Leeuwarden Een gerechtshof (vaak kortweg hof) is een rechterlijk college in Nederland.

Nieuw!!: Rechter en Gerechtshof (Nederland) · Bekijk meer »

Gerechtssecretaris

Een gerechtssecretaris, bij sommige gerechten ook wel juridisch medewerker genoemd, is werkzaam bij een rechtbank of gerechtshof en maakt deel uit van de juridische staf van het gerecht.

Nieuw!!: Rechter en Gerechtssecretaris · Bekijk meer »

Geschil

Er is sprake van een geschil als partijen serieus met elkaar van mening verschillen.

Nieuw!!: Rechter en Geschil · Bekijk meer »

Griffier (rechtbank)

Een griffier is een ander woord voor secretaris.

Nieuw!!: Rechter en Griffier (rechtbank) · Bekijk meer »

Herziene Rijnvaartakte

Een binnenvaartschip op de Rijn De Herziene Rijnvaartakte is een op 17 oktober 1868 te Mannheim gesloten verdrag.

Nieuw!!: Rechter en Herziene Rijnvaartakte · Bekijk meer »

Hof van beroep (België)

Het hof van beroep behandelt in België het hoger beroep tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel.

Nieuw!!: Rechter en Hof van beroep (België) · Bekijk meer »

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België, Frankrijk en andere door het Franse recht geïnspireerde rechtstelsels.

Nieuw!!: Rechter en Hof van Cassatie · Bekijk meer »

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een instelling van de Europese Unie.

Nieuw!!: Rechter en Hof van Justitie van de Europese Unie · Bekijk meer »

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden (kortweg Hoge Raad) is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op civielrechtelijk, strafrechtelijk en belastingrechtelijk gebied.

Nieuw!!: Rechter en Hoge Raad der Nederlanden · Bekijk meer »

Huurrecht (Nederland)

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst.

Nieuw!!: Rechter en Huurrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof (ook wel Internationaal Hof van Justitie genoemd; Frans: Cour internationale de justice; Engels: International Court of Justice) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties.

Nieuw!!: Rechter en Internationaal Gerechtshof · Bekijk meer »

Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, ICC/CPI) is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in het statuut.

Nieuw!!: Rechter en Internationaal Strafhof · Bekijk meer »

Jeugdrecht (België)

Jeugdrecht, in België, is het geheel van rechtsregels en rechtspraak ten aanzien van minderjarigen en hun ouders met een tweeledige bedoeling.

Nieuw!!: Rechter en Jeugdrecht (België) · Bekijk meer »

Jeugdrechtbank (België)

De jeugdrechtbank is in België een speciale kamer van de rechtbank van eerste aanleg, gericht op jongeren, meestal tot hun 18de verjaardag.

Nieuw!!: Rechter en Jeugdrechtbank (België) · Bekijk meer »

Jeugdstrafrecht (Nederland)

Het jeugdstrafrecht is het geheel aan bijzondere wetten, procedures, autoriteiten en instanties die bedoeld zijn om jeugdigen, die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit, te vervolgen of berechten.

Nieuw!!: Rechter en Jeugdstrafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Kantongerecht

Sector kanton in Heerenveen Voormalig (tot 1 november 2007) kantongerecht te Beetsterzwaag (mei 2004) Kantongerecht in Den Haag, Prinsegracht hoek Lombardstraat (nu appartementengebouw) Het kantongerecht was in Nederland het onderste niveau in de rechtspraak.

Nieuw!!: Rechter en Kantongerecht · Bekijk meer »

Koninklijk besluit

Een koninklijk besluit (KB) is een besluit van de regering.

Nieuw!!: Rechter en Koninklijk besluit · Bekijk meer »

Kort geding

Een kort geding (in het Vlaams kortgeding) is een kort durende civiele procedure voor spoedeisende zaken die naar hun aard snel beslist moeten worden.

Nieuw!!: Rechter en Kort geding · Bekijk meer »

Lekenrechtspraak

Lekenrechtspraak staat voor rechtspraak die formeel -door de wet of door de partijen- toegewezen is aan niet-beroeps rechters.

Nieuw!!: Rechter en Lekenrechtspraak · Bekijk meer »

Luxemburg (stad)

Adolfsbrug in Luxemburg-stad kathedraal Het Groothertogelijk Paleis Luxemburg (Frans: Luxembourg, Luxemburgs: Lëtzebuerg) is de hoofdstad en grootste stad van het Groothertogdom Luxemburg.

Nieuw!!: Rechter en Luxemburg (stad) · Bekijk meer »

Magistraat

Een magistraat is in principe iedereen die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt.

Nieuw!!: Rechter en Magistraat · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Rechter en Nederland · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie, vaak afgekort tot OM en ook wel parket genoemd, is belast met de handhaving van de rechtsorde.

Nieuw!!: Rechter en Openbaar Ministerie · Bekijk meer »

Overtreding (strafrecht)

Een overtreding is in het strafrecht een relatief licht strafbaar feit.

Nieuw!!: Rechter en Overtreding (strafrecht) · Bekijk meer »

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Nieuw!!: Rechter en Personen- en familierecht · Bekijk meer »

Politieagent

Politieagent in Boston Een politieagent(e), politieman of politievrouw is een persoon die in dienst is bij de politie.

Nieuw!!: Rechter en Politieagent · Bekijk meer »

Proces-verbaal

Een proces-verbaal is de akte waarmee een overheidsambtenaar (bijvoorbeeld politie of een andere opsporingsambtenaar) verslag uitbrengt, zoals constateringen van feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld het tijdstip, de plaats en de toedracht van een overtreding, misdrijf of ongeluk), de schriftelijke weergave van verklaringen (bijvoorbeeld van getuigen en verdachten) in zijn aanwezigheid, zijn verrichtingen, en de persoonsgegevens van betrokkenen en getuigen.

Nieuw!!: Rechter en Proces-verbaal · Bekijk meer »

Pruik

Typisch 17e-eeuwse Franse herenpruik (buste van Jules Hardouin-Mansart Een pruik is een kunstmatig kapsel, dat op het hoofd gedragen de suggestie geeft een werkelijk kapsel te zijn.

Nieuw!!: Rechter en Pruik · Bekijk meer »

Raad van State (Nederland)

Het heringerichte gebouw van de Raad van State in 2014 De Raad van State (RvS) is in Nederland een adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van het land.

Nieuw!!: Rechter en Raad van State (Nederland) · Bekijk meer »

Rechtbank

Een rechtszaak bij de Old Bailey. Damstraat te Haarlem. Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben.

Nieuw!!: Rechter en Rechtbank · Bekijk meer »

Rechtbank van koophandel

De rechtbank van koophandel (Frans: Tribunal de commerce, Duits: Handelsgericht), in de praktijk dikwijls handelsrechtbank genoemd, is de voornaamste rechtbank voor commerciële geschillen in België.

Nieuw!!: Rechter en Rechtbank van koophandel · Bekijk meer »

Rechter (Israël)

Een rechter (in een aantal Bijbelvertalingen richter genoemd), was een tijdelijke leider van het volk Israël in de tijd tussen de uittocht uit Egypte en koning David.

Nieuw!!: Rechter en Rechter (Israël) · Bekijk meer »

Rechter in handelszaken

Een rechter in handelszaken of een handelsrechter of ook wel consulaire rechter is in België een lekenrechter, die bij de rechtbank van koophandel wordt aangesteld bij Koninklijk Besluit en op gezamenlijke voordracht van de ministers van justitie, economie en middenstand.

Nieuw!!: Rechter en Rechter in handelszaken · Bekijk meer »

Rechter in sociale zaken

Een rechter in sociale zaken of een sociale rechter is in België een lekenrechter, die bij de arbeidsrechtbank wordt aangesteld.

Nieuw!!: Rechter en Rechter in sociale zaken · Bekijk meer »

Rechterlijke macht

Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.

Nieuw!!: Rechter en Rechterlijke macht · Bekijk meer »

Rechtspraak

Rechtspraak is het proces waarin door een rechter een oordeel wordt gevormd over een rechtszaak.

Nieuw!!: Rechter en Rechtspraak · Bekijk meer »

Rechtszitting

Een zitting in een Amerikaanse rechtbank Een rechtszitting is een onderdeel van een juridisch proces, namelijk het deel waar het geschil wordt besproken met de rechter(s).

Nieuw!!: Rechter en Rechtszitting · Bekijk meer »

Straatsburg

| |- | de Kathedraal, voor de Ill |- | la Petite France |- | voorgevel van de Kathedraal |- | Deze voetgangersbrug over de Rijn verbindt Straatsburg sinds 2004 met het Duitse Kehl |- | Zicht op Straatsburg omstreeks 1493 |- | Titelblad: ''Relation Aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien'' | Straatsburg (Frans: Strasbourg, Duits: Straßburg) is de hoofdstad van de Elzas en van de nieuwe, grotere regio Grand Est in het noordoosten van Frankrijk.

Nieuw!!: Rechter en Straatsburg · Bekijk meer »

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Nieuw!!: Rechter en Strafrecht · Bekijk meer »

Toga (kleding)

hermelijn en bef Een toga, soms ook tabbaard genoemd, is een wijd, lang gewaad dat gedragen wordt door kerkelijke of wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders.

Nieuw!!: Rechter en Toga (kleding) · Bekijk meer »

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

De Nederlandse Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, lex Mulder, wet Mulder), bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht worden afgedaan, niet volgens het strafrecht.

Nieuw!!: Rechter en Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften · Bekijk meer »

Wraking

Wraking is een procedure bij de rechtbank, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen.

Nieuw!!: Rechter en Wraking · Bekijk meer »

1980-1989

De jaren 1980-1989 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 20e eeuw.

Nieuw!!: Rechter en 1980-1989 · Bekijk meer »

Richt hier:

Burgerlijke rechter, Kinderrechter, Raad van Beroep (CCR), Rolrechter, Voorzieningenrechter.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »