Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Chemische kinetiek

Index Chemische kinetiek

De chemische kinetiek of kinetica is een onderwerp van de fysische chemie, waarin men zich bezighoudt met de beschrijving van de snelheid waarmee een chemische reactie voortgang heeft.

31 relaties: Activeringsenergie, Afgeleide, Chemische reactie, Concentratie (oplossing), Conductometrie, Differentiaalvergelijking, Druk (grootheid), Evenredigheid, Exotherm proces, Fotochemie, Fotokatalyse, Fotometrie, Fysische chemie, Halveringstijd, Heterogene reactie, Homogene reactie, Integraalrekening, Ionsterkte, Katalysator, Michaelis-Mentenvergelijking, Molecuul, Radioactief verval, Reactant, Reactiemechanisme, Reactiesnelheid (scheikunde), Stoichiometrie, Temperatuur, Thermodynamica, Vergelijking van Arrhenius, Vlampunt, Zilverchloride.

Activeringsenergie

right De activeringsenergie (meestal aangeduid als Ea) is de energie die een systeem nodig heeft om een chemische reactie te laten doorgaan.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Activeringsenergie · Bekijk meer »

Afgeleide

In de wiskunde is de afgeleide of het differentiaalquotiënt een maat voor verandering van een functie ten opzichte van verandering van zijn variabelen.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Afgeleide · Bekijk meer »

Chemische reactie

Een chemische reactie is het proces waarbij chemische verbindingen (moleculen) of atomen langs chemische weg worden omgezet in andere verbindingen, door het vormen dan wel breken van chemische bindingen.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Chemische reactie · Bekijk meer »

Concentratie (oplossing)

Toenemende concentratie van een kleurstof. De concentratie of sterkte van een oplossing geeft aan hoeveel stof er is opgelost per hoeveelheid oplossing (of oplosmiddel).

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Concentratie (oplossing) · Bekijk meer »

Conductometrie

Conductometrie of geleidbaarheidsmeting is een van de elektrochemische analysemethoden, ook wel elektroanalyse genoemd.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Conductometrie · Bekijk meer »

Differentiaalvergelijking

Een differentiaalvergelijking (afk.: DV) is een wiskundige vergelijking voor een functie waarin, naast eventueel de functie zelf, een of meer van de afgeleiden van die functie voorkomen.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Differentiaalvergelijking · Bekijk meer »

Druk (grootheid)

Druk; de drukkracht per oppervlakte waar het op werkt. psi In de natuurkunde is druk de drukkracht per oppervlakte-eenheid.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Druk (grootheid) · Bekijk meer »

Evenredigheid

Variabele y is direct evenredig met variabele x met een evenredigheidsconstante 0,6 Variable y is omgekeerd evenredig met variabele x met een evenredigheidsconstante 1 Evenredigheid is in de wiskunde het verband tussen twee grootheden waarbij de verhouding of het product constant is en niet nul.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Evenredigheid · Bekijk meer »

Exotherm proces

De thermietreactie in de metallurgie is een klassiek voorbeeld van een exotherm proces. Een exotherm of exo-energetisch proces is in de thermodynamica een proces waarbij energie vrijkomt, die vervolgens wordt afgegeven aan de omgeving.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Exotherm proces · Bekijk meer »

Fotochemie

Illustratie van het elektromagnetisch spectrum. Zie ook het zichtbare spectrum, en de ultraviolette en infrarode regionen. Fotochemie is het deelgebied van de scheikunde dat zich bezighoudt met de invloed van licht op chemische reacties.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Fotochemie · Bekijk meer »

Fotokatalyse

Van fotokatalyse is sprake als een chemische reactie versneld wordt in de aanwezigheid van zowel een katalysator als van licht.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Fotokatalyse · Bekijk meer »

Fotometrie

Fotometrie is het deel van de optica dat zich bezighoudt met het meten van de hoeveelheid lichtenergie die door een bron wordt uitgezonden of door een oppervlak wordt opgevangen.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Fotometrie · Bekijk meer »

Fysische chemie

Fysische chemie, fysische scheikunde of fysicochemie is, naast de anorganische en de organische chemie, een van de klassieke deelgebieden van de scheikunde.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Fysische chemie · Bekijk meer »

Halveringstijd

De halveringstijd of (als veelgebruikt germanisme afkomstig van Halbwertszeit) halfwaardetijd, t_, is in de scheikunde en de kernfysica de tijd waarna van een oorspronkelijke hoeveelheid stof nog precies de helft over is.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Halveringstijd · Bekijk meer »

Heterogene reactie

Een heterogene reactie is een chemische reactie tussen twee of meer stoffen die zich in verschillende fasen bevinden.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Heterogene reactie · Bekijk meer »

Homogene reactie

Een homogene reactie is een chemische reactie waarbij er tussen de reactanten zich geen grensvlakken bevinden.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Homogene reactie · Bekijk meer »

Integraalrekening

De oppervlakte van S is de integraal van f(x) tussen de curve y.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Integraalrekening · Bekijk meer »

Ionsterkte

De ionsterkte van een oplossing van zouten is een gewogen som van de concentraties van alle ionen die aanwezig zijn, gewogen met het kwadraat van de ionlading: Hierbij zijn de z_i de lading en de c_i de molaire concentratie van de ionen, van de verschillende zouten.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Ionsterkte · Bekijk meer »

Katalysator

De werking van een katalysator schematisch voorgesteld. Doordat tussenproducten worden gevormd, is de activeringsenergie lager en verloopt de reactie sneller. Een katalysator is in de scheikunde een stof die de snelheid van een specifieke chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Katalysator · Bekijk meer »

Michaelis-Mentenvergelijking

Activeringsenergiecurven met en zonder enzym. De Michaelis-Mentenvergelijking beschrijft de enzymkinetiek aan de hand van het toonaangevende model dat is genoemd naar de opstellers Leonor Michaelis en Maud Menten.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Michaelis-Mentenvergelijking · Bekijk meer »

Molecuul

Verschillende modellen van een molecuul glucose Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Molecuul · Bekijk meer »

Radioactief verval

Radioactief verval is het fysico-chemische verschijnsel dat van een atoom spontaan de atoomkern verandert.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Radioactief verval · Bekijk meer »

Reactant

Een reactant is een chemische stof die meedoet in een chemische reactie.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Reactant · Bekijk meer »

Reactiemechanisme

Het reactiemechanisme van een chemische reactie is het hoe-en-waarom van het verlopen van een bepaalde reactie onder bepaalde condities.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Reactiemechanisme · Bekijk meer »

Reactiesnelheid (scheikunde)

Het roesten van ijzer is een thermodynamisch spontaan, maar kinetisch traag proces. De reactiesnelheid is een grootheid in de fysische chemie (meer bepaald in de chemische kinetiek) die weergeeft hoe snel een reactie doorgaat, met name hoe snel de reagentia worden omgezet tot producten en hoe snel het chemisch evenwicht wordt bereikt.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Reactiesnelheid (scheikunde) · Bekijk meer »

Stoichiometrie

Volledige verbranding van methaan Stoichiometrie, stoechiometrie of, verouderd, stechiometrie, (Oudgrieks: στοιχεῖον, stoicheion, element, en μέτρον, metron, maat) is de berekening van de verhouding waarin samengestelde stoffen met elkaar reageren en de verhouding tussen de reactanten en producten van een chemische reactie.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Stoichiometrie · Bekijk meer »

Temperatuur

Thermische vibraties van een molecuul. Hoe hoger de temperatuur, hoe heviger de trillingen. Temperatuur of warmtegraad is een begrip dat aanduidt hoe warm of koud iets is.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Temperatuur · Bekijk meer »

Thermodynamica

Thermodynamica (Oudgrieks thermos (θερμός), warm, en dunamis (δύναμις), kracht), of warmteleer is het onderdeel van de natuurkunde dat de interacties bestudeert tussen grote verzamelingen van deeltjes op een macroscopisch niveau.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Thermodynamica · Bekijk meer »

Vergelijking van Arrhenius

De vergelijking van Arrhenius voorspelt de mate van chemische reactie, dat wil zeggen de reactiesnelheid, bij een bepaalde temperatuur, gezien de activeringsenergie en de kans van succesvolle botsing van moleculen.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Vergelijking van Arrhenius · Bekijk meer »

Vlampunt

Verbranding van een stof. Het vlampunt van een chemische stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Vlampunt · Bekijk meer »

Zilverchloride

Zilverchloride (AgCl) behoort tot de zilverhalogeniden.

Nieuw!!: Chemische kinetiek en Zilverchloride · Bekijk meer »

Richt hier:

Chemische kinetica, Eerste orde reactie, Kinetiek, Reactiekinetiek, Tweede orde reactie.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »