Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Leeuwarden (stad)

Index Leeuwarden (stad)

Leeuwarden (Stadsfries en Stellingwerfs: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert, Bildts: Luwt) is een stad in het noorden van Nederland en de hoofdstad van de provincie Friesland, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Leeuwarden en een van de oudste steden van Noord-Nederland.

466 relaties: Aartsbisschop, Abbingapark, Abdij van Corvey, Abdij van Fulda, Abe Bonnema, ABN AMRO Bank N.V., Academie voor Popcultuur, Academie Vredeman de Vries, Achmea, Achmeatoren, Adel, Adelaarkerk, AEGON, Afsluitdijk, Albrecht van Saksen (1443-1500), Aldlân & De Hemrik, Alkmaar, Amsterdam, Archeologie, Aristide Cavaillé-Coll, Arno Brok, Arriva Personenvervoer Nederland, Arumer Zwarte Hoop, Averotoren, Bakker & Timmenga, Basisbeweging Nederland, Bedevaart, Beeldbepalend pand, Belastingdienst, Beleg van Leeuwarden (1498), Ben Ingwersen, Beschermd stadsgezicht, Beurs- en waaggebouw (Leeuwarden), Bevrijdingsfestival, Bildts, Bilgaard & Havankpark en omgeving, Binnenstad, Binnenstad (Leeuwarden), Bisdom Groningen-Leeuwarden, Bisdom Leeuwarden, Bisschop, Bloemenmarkt, Blokhuispoort, Bolsward, Bonkevaart, Boshuisengasthuis, Buitenpost, Bullemolen, Burmaniahuis, C.S.G. Comenius, ..., Calvinisme, Cambuurstadion, Camminghaburen, Camminghaburen en omgeving, Campus Fryslân, Centraal Apotheek (Leeuwarden), Centraal Beheer, Centraal Justitieel Incassobureau, Centrum voor Film in Friesland, Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, Christelijke Hogeschool Nederland, Christen-Democratisch Appèl, Christian Müller (orgelbouwer), College van burgemeester en wethouders, Concessies in het Nederlandse openbaar vervoer, Connexxion, Culturele hoofdstad van Europa, Cultuurnota, Cuneris Petri, Dairy Campus, Dancetour, De Christengemeenschap, De Harmonie (Leeuwarden), De Ploeg (Groningen), De Salvator, De Schakel (Leeuwarden), De Utrecht (Leeuwarden), De Zuidlanden, Decanaat, Den Haag, Digitale duplicator, Dochteronderneming, Dokkum, Dokkumer Ee, Dominicanen, Doopsgezinde kerk (Leeuwarden), Dorpskerk (Huizum), Douanewetgeving, Dr. Zamenhofpark, Drachten, Duitsland, Ee (De Friese Meren), Eerste divisie (voetbal Nederland), Eeuw, Eewal (Leeuwarden), Egbert Reitsma, Elfstedenhal, Elfstedentocht, Ella Vogelaar, Europaplein (Leeuwarden), Faderpaard, FBTO, Fenix (Leeuwarden), Ferd Crone, Filmfestival, Franeker, Fries Landbouwmuseum, Fries Museum, Fries Verzetsmuseum, Friesch Dagblad, Friese Autobus Maatschappij, Friese elf steden, Friese meren, Friesland, Friesland Bank, Friesland College, Friesland Dairy Foods, Friesland Foods, Froskepôlemolen, Frysk Orkest, Fryske Akademy, Gabbemagasthuis, Galileërkerk, Gashouder, George van Saksen (1471-1539), Gerard de Korte, Gerechtshof (Nederland), Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Gerechtshof Leeuwarden, Gevangenis, Gevel, Goede Herderkerk (Leeuwarden), Gouden Eeuw (Nederland), Gracht, Grafkelder van de Friesche Nassaus, Grietenij, Groenewoud/Buij, Groningen (stad), Groote Bontekoe, Grote Kerkstraat (Leeuwarden), Grote of Jacobijnerkerk, Gunnar Daan, Haak om Leeuwarden, Hans Wiegel, Hanzehogeschool Groningen, Harlingen (stad), Harlingerstraatweg (Leeuwarden), Hasselt (Overijssel), Heavy metal, Heechterp & Schieringen, Heerenveen (plaats), Hemelvaartsdag, Hempens/Teerns & Zuiderburen, Henk Vonhoff, Herenakkoord (overeenkomst), Historisch Centrum Leeuwarden, Hoek (Leeuwarden), Hof van Friesland, Hofhouding, Hoger beroepsonderwijs, Hogeschool Van Hall Larenstein, Holland Casino, Hoofdpostkantoor (Leeuwarden), Hoofdspoorweg, Hoofdstad, Hoogaltaar, Hubert-Jan Henket, Huis (woning), Huis van bewaring, Huizum, Huizum-West, Industriegebied, ING (bank), Intercity, Into the Grave, Ivan Toergenjev, Jabikspaad, Jan Murk de Vries, Jo Vegter, Joden, Joure, Julianapark (Leeuwarden), Kade, Kamer van Koophandel, Kanselarij (Leeuwarden), Kanselier (historisch), Kantoor, Keizer Karel V, Kerkgebouw, Kneppelfreed, Koepelkerk (Leeuwarden), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Koninklijke KPN, Koninklijke Luchtmacht, Kronenbergerpark, Kurioskerk, Latijnse school, Lübeck, Leeuwarden (gemeente), Leeuwarden-Fryslân 2018, Leeuwarder Auto Bedrijf, Leeuwarder Auto Bus Onderneming, Leeuwarder Courant, Leeuwarderadeel, Lemmer, Les Cinémas Pathé Gaumont, Liet, Liet International, Lijst van beelden in Leeuwarden, Lijst van gemeentelijke monumenten in Leeuwarden (stad), Lijst van kerken in Leeuwarden (stad), Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (stad), Liyang, Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, Malta (land), Marathon van Leeuwarden, Maria Louise van Hessen-Kassel, Maria-Tenhemelopneming, Maria-Visitatie, Mariakapel, Marssum, Marte Röling, Mata Hari, Medisch Centrum Leeuwarden, Meppel, Metzler Orgelbau, Middelbaar beroepsonderwijs, Middeleeuwen, Middelsee, Middelzee, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Minnertsga, Mis, Molen, Monument (erfgoed), Moskee Assalam, Mr. P.J. Troelstraweg, Museum De Grutterswinkel, Natuurmuseum Fryslân, Nederland, Nederlandsche Tramweg Maatschappij, Nederlandse Spoorwegen, NHL Hogeschool, NHL Stenden Hogeschool, Nieuw Sint Anthonygasthuis, Nieuwestad, Nijehove, Nijlân & De Zwette, Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij, Noord-Nederland, Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming, Noordelijk Film Festival, Noordelijke Nevenlijnen, Noorderkerk (Leeuwarden), Noorderlicht (fotomanifestatie), NoordNed, Nordwin College, Oecumene, Oldehove (gebouw), Oldehove (Leeuwarden), Omrop Fryslân, Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden, Oostzee, Open Universiteit, Orjol, Oud Sint Anthonygasthuis, Oud-Oost (Leeuwarden), Overijssel, Pakhuis, Paleis van Justitie (Leeuwarden), Park, Particulier, Pathé Nederland, Paus Paulus IV, Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, Pelikaankerk, Peter Jan Margry, Pier Gerlofs Donia, Pier Pander Museum, Piet Paaltjens, Pieter Jelles Troelstra, Pijp (brug), Piter Jelles (scholengemeenschap), Plein, Podium Asteriks, Poldermolen, Potmarge, Potmargezone, Priesterkoor, Princessehof, Prinsentuin (Leeuwarden), Prinses Margrietkanaal, Processie, Protestantisme, Protestantse Kerk in Nederland, Provinciehuis (Friesland), Qbuzz, Raadsgriffier, Rabobank, Rechtbank (Nederland), Rechtbank Assen, Rechtbank Groningen, Rechtbank Leeuwarden, Rechtbank Noord-Nederland, Reformatie, Remonstranten, Renaissance, Rengerspark, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden, Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Hollanderwijk, Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Nieuwe Kanaalgebied, Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Noorder- / Westersingel, Rijksmonument, Rijksuniversiteit Groningen, Rijkswaterstaat, Ring Leeuwarden, Rooms-Katholieke Kerk, Rotterdam, Russisch-Orthodoxe Kerk, Sacristie, Santiago de Compostella, SC Cambuur, Schieringers, Schieringers en Vetkopers, Schilkampen, Simmer 2000, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Sint-Bonifatiuskerk (Leeuwarden), Sint-Dominicuskerk (Leeuwarden), Site (archeologie), Skûtsje, Sneek (stad), Sonnenborgh en omgeving, Speciaal onderwijs, Spoorlijn Arnhem - Leeuwarden, Spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans, Spoorlijn Leeuwarden - Anjum, Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren, Sprinter (treindienstsoort), Stadhouder, Stadhouderlijk Hof, Stadhuis van Leeuwarden, Stadsfries, Stadsrechten, Stadswal, Standbeeld, Statie (missie), Station Feanwâlden, Station Leeuwarden, Station Leeuwarden Achter de Hoven, Station Leeuwarden Camminghaburen, Station Leeuwarden Werpsterhoeke, Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, Stellingwerfs, Stenden Hogeschool, Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden, Stiens, Stins, Stoomtram, Straat (verharde weg), Straatfestival, Sybrand van Haersma Buma, Synagoge, Synagoge (Leeuwarden), Tachtigjarige Oorlog, Terp, Theater Romein, Titus Brandsma, Tjeerd Kuipers, Tresoar, Tuinen (Leeuwarden), Tweebaksmarkt, Uithof (klooster), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Valckx & Van Kouteren, Valletta, Van Aylva, Van Burmania, Van Harinxmakanaal, Veemarkt (handel), VEONN, Verfriesing, Vetkopers, Vierhuis (Leeuwarden), Vitus, Vliegbasis Leeuwarden, Vogelaarwijk, Voorstreek (Leeuwarden), Voortgezet onderwijs, Vossepark & Helicon, Vrijheidswijk (Leeuwarden), Waag (Leeuwarden), Waalse kerk (Leeuwarden), Wageningen University & Research, Watergang (wateroppervlak), Wederopbouwarchitectuur, Westeinde en omgeving, Westerkerk (Leeuwarden), Westerlauwers Fries, Westerpark (Leeuwarden), Wijerd Jelckama, Wijken en buurten in Leeuwarden, Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, Winkel (zaak), WTC Leeuwarden, Zaailand, Zeeklimaat, Zuiderzee, Zuidwesthoek (Friesland), Zwette, Zwolle, 1285, 13e eeuw, 1435, 1519, 1559, 1564, 1566, 1571, 1590, 1609, 1652, 1693, 17 Keuren en 24 Landrechten, 1715, 1741, 1748, 1754, 1755, 1811, 1840, 1852, 1862, 1863, 1864, 1878, 1880, 1882, 1884, 1903, 1905, 1906, 1932, 1940, 1946, 1950-1959, 1960-1969, 1963, 1965, 1972, 1974, 1980, 1980-1989, 1991, 1996, 19e eeuw, 2001, 2002, 2003, 2004, 2018, 20e eeuw, 8e eeuw. Uitbreiden index (416 meer) »

Aartsbisschop

André-Jozef Léonard, twintigste aartsbisschop en vijfde metropoliet van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Aartsbisschop Serédi (1884-1945) Aartsbisschop is een hoge functie in de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en in sommige Evangelisch-Lutherse Kerken.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Aartsbisschop · Bekijk meer »

Abbingapark

Het Abbingapark is een park in Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Abbingapark · Bekijk meer »

Abdij van Corvey

Abdij Corvey met middeleeuws westwerk (2015) De Abdij van Corvey was een tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits behorende rijksabdij (sinds 1792 prinsbisdom) binnen het Heilige Roomse Rijk.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Abdij van Corvey · Bekijk meer »

Abdij van Fulda

De Abdij van Fulda was een benedictijnse abdij in Fulda in de huidige Duitse deelstaat Hessen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Abdij van Fulda · Bekijk meer »

Abe Bonnema

Abe Bonnema (Stiens, 6 september 1926 – Groningen, 9 augustus 2001) was een Nederlandse architect die in de laatste twee decennia van de twintigste eeuw een aantal markante kantoorgebouwen heeft ontworpen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Abe Bonnema · Bekijk meer »

ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. is de beursgenoteerde houdstermaatschappij van de Nederlandse bankgroep ABN AMRO, opgericht tijdens de kredietcrisis door samenvoeging van de Nederlandse takken van het voormalige Fortis en het voormalige ABN AMRO Holding N.V. Eind 2018 telde de bank zo'n 19.000 fulltime medewerkers.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en ABN AMRO Bank N.V. · Bekijk meer »

Academie voor Popcultuur

Minerva Academie voor Popcultuur is een onderdeel van Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen) en bevindt zich in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Academie voor Popcultuur · Bekijk meer »

Academie Vredeman de Vries

Academie Vredeman de Vries, of Academie voor Beeldend Kunstonderwijs "Vredeman de Vries", was een kunstacademie in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Academie Vredeman de Vries · Bekijk meer »

Achmea

Achmea Holding BV is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Achmea · Bekijk meer »

Achmeatoren

De Achmeatoren is een kantoortoren in het centrum van Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Achmeatoren · Bekijk meer »

Adel

Elke adellijke familie heeft een eigen wapenschild, in vele gevallen ook een devies en in de middeleeuwen soms een wapenkreet. Hier het wapenschild van de vorsten van Schwarzenberg Monarchen gebruikten orden om de adel aan zich te binden, hertog Ferdinand van Brunswick-Wolfenbüttel (1721-1792), draagt hier de Orde van de Kousenband Vele dames van adel hadden het voorrecht hofdame te worden De monarch staat in de meeste landen boven de adel; hier Alexander III van Rusland Hogerhuis in Londen, de enige plek waar de Britse adel nog enige politieke macht bezit; dit is de in 1850 afgebrande zaal Sir Winston Churchill met zijn zoon en kleinzoon Maria Louise van Savoye; een van de bekendste adellijke slachtoffers van de Franse Revolutie Leo Tolstoj maakte als graaf deel uit van de Russische adel Ferdinand von Zeppelin, uitvinder van de zeppelin Pierre de Coubertin; een van de oprichters van de moderne versie van de Olympische Spelen Frank De Winne, een Belgisch kosmonaut, werd door de koning tot burggraaf verheven Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa De Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal Bronisław Komorowski Op de begrafenis van edelen worden soms hun eretekens en wapens getoond of meegedragen; begrafenis van aartshertog Otto van Habsburg-Lotharingen De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen (edelen) die van oorsprong een bevoorrechte positie innam.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Adel · Bekijk meer »

Adelaarkerk

De Adelaarkerk is een kerkgebouw in de Nederlandse stad Leeuwarden in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Adelaarkerk · Bekijk meer »

AEGON

Kantoor van AEGON AEGON NV is een van oorsprong Nederlands bedrijf, dat in 1983 is ontstaan na de fusie van AGO en Ennia.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en AEGON · Bekijk meer »

Afsluitdijk

| |- | Satellietfoto van de Afsluitdijk |- | Het sluiten van het laatste gat |- | Filmbeelden van het sluiten van het laatste gat |- | Bezoek aan spuisluizen in aanbouw, circa 1930 |- | Lorentzsluizen bij Kornwerderzand |- | Stevinsluizen bij Den Oever |- | Standbeeld van Cornelis Lely |- | Bronzen reliëf van Hildo Krop: drie steenzetters |- | De steenzetter van Ineke van Dijk geplaatst in 1982, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Afsluitdijk. |- | Afsluitdijk Wadden Center, expositiecentrum, De Nieuwe Afsluitdijk | De Afsluitdijk (Fries: Ofslútdyk, IPA: /’ɔ:slüdik/; West-Fries: Ofsluitdoik) is de waterkering tussen Noord-Holland en Friesland, die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Afsluitdijk · Bekijk meer »

Albrecht van Saksen (1443-1500)

Albrecht III (Grimma, 27 januari 1443 – Emden, 12 september 1500), bijgenaamd de Kloekmoedige, was van 1485 tot 1500 de eerste hertog van Saksen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Albrecht van Saksen (1443-1500) · Bekijk meer »

Aldlân & De Hemrik

Aldlân & De Hemrik is een wijk in de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Aldlân & De Hemrik · Bekijk meer »

Alkmaar

Alkmaar is een stad in de provincie Noord-Holland in Nederland, en de hoofdplaats van de gemeente Alkmaar.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Alkmaar · Bekijk meer »

Amsterdam

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Amsterdam · Bekijk meer »

Archeologie

Opgraving van Anemospilia op Kreta Oudheden in het Louvre Eerste vuistbijl beschreven door John Frere (1800) Noord-Amerikaanse artefacten Archeologie (samenst. Grieks:: 'leer der oudheid') of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verleden te reconstrueren en te duiden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Archeologie · Bekijk meer »

Aristide Cavaillé-Coll

De orgelmakerij van Cavaillé-Coll Signeerplaat van Cavaillé-Coll in de St. Sulpice Familiegraf Cimetière du Montparnasse Aristide Cavaillé-Coll (Montpellier, 4 februari 1811 – Parijs, 13 oktober 1899) was een Frans orgelbouwer.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Aristide Cavaillé-Coll · Bekijk meer »

Arno Brok

Arnoud Adrianus Maria (Arno) Brok (Leerdam, 29 juli 1968) is een Nederlands politicus van de VVD.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Arno Brok · Bekijk meer »

Arriva Personenvervoer Nederland

Arriva Personenvervoer Nederland (kortweg: Arriva) is een Nederlandse vervoersmaatschappij, met haar hoofdvestiging in Heerenveen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Arriva Personenvervoer Nederland · Bekijk meer »

Arumer Zwarte Hoop

Sneek) De Arumer Zwarte Hoop (Fries: Swarte Heap) was het Friese rebellenleger dat door Pier Gerlofs Donia werd gevormd om zich te verzetten tegen de Habsburgers en de Saksen voor een vrij Friesland, Magna Frisia.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Arumer Zwarte Hoop · Bekijk meer »

Averotoren

De Avérotoren is een kantoorgebouw in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Averotoren · Bekijk meer »

Bakker & Timmenga

Orgel uit 1880 in de Kerk van Westernijkerk Orgel uit 1895 in de Morgenster (Leeuwarden) Orgel uit 1908 in de Marthakerk (Raard) Orgel uit 1881 in de Doopsgezinde kerk (IJlst) Orgel uit 1883 in de Kerk van Warstiens Bakker & Timmenga is een Nederlandse orgelmakerij gevestigd in de stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bakker & Timmenga · Bekijk meer »

Basisbeweging Nederland

De Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland (BBN) is van oorsprong een bundeling van oecumenische en maatschappelijk geëngageerde geloofsgroeperingen, staande in de joods-christelijke traditie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Basisbeweging Nederland · Bekijk meer »

Bedevaart

jakobsschelp van de bedevaart naar Santiago de Compostella en tal van andere, waarschijnlijk loden, bedevaartstekens. De basiliek van Fatima. Een bedevaart of pelgrimage (van het Oud­frans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bedevaart · Bekijk meer »

Beeldbepalend pand

Een beeldbepalend pand, soms ook karakteristiek pand genoemd, is een in Nederland gebruikte aanduiding voor een gebouw dat op culturele of historische gronden bescherming geniet van de gemeente.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Beeldbepalend pand · Bekijk meer »

Belastingdienst

Een belastingdienst, soms ook wel fiscus genoemd, is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting, douanerechten en accijns voor een staat verzorgt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Belastingdienst · Bekijk meer »

Beleg van Leeuwarden (1498)

Het Beleg van Leeuwarden was een belegering van de stad Leeuwarden door het leger van Albrecht van Saksen dat onder bevel stond van Willibrord von Schaumberg.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Beleg van Leeuwarden (1498) · Bekijk meer »

Ben Ingwersen

Johannes Bernardus (Ben) Ingwersen, beter bekend als J.B. Ingwersen (Amsterdam, 12 april 1921 - 12 augustus 1996) was een Nederlands architect.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Ben Ingwersen · Bekijk meer »

Beschermd stadsgezicht

Een beschermd stadsgezicht is een samenhangende groep van objecten en gebouwen in een stad die van overheidswege beschermd wordt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Beschermd stadsgezicht · Bekijk meer »

Beurs- en waaggebouw (Leeuwarden)

Het voormalige Beurs- en waaggebouw Het Beurs- en waaggebouw is een gebouw uit 1880 in de Friese hoofdstad Leeuwarden, waarin een beurs en een waag gevestigd waren.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Beurs- en waaggebouw (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Bevrijdingsfestival

Bevrijdingsfestival Overijssel, Zwolle, 2014 Het bevrijdingsfestival is een evenement dat jaarlijks op 5 mei (Bevrijdingsdag) gehouden wordt op diverse locaties in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bevrijdingsfestival · Bekijk meer »

Bildts

Het Bildts is een streektaal met een sterk Hollands karakter die wordt gesproken in de Friese polderstreek het Bildt in de dorpen Sint Annaparochie (Bildts: Sint-Anne), Sint Jacobiparochie (Sint-Jabik), Vrouwenparochie (Froubuurt), Oudebildtzijl (Ouwe-Syl), Westhoek (De Westhoek) en Nij Altoenae.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bildts · Bekijk meer »

Bilgaard & Havankpark en omgeving

Bilgaard & Havankpark en omgeving (Bilgaard & Havankpark e.o.) is een wijk in de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bilgaard & Havankpark en omgeving · Bekijk meer »

Binnenstad

Doorkijk door de poort de stad in, naar 'binnen'. De foto is gemaakt bij de Nobelpoort in Zierikzee. De binnenstad is vaak voorzien van winkels. Ook andere commerciële activiteiten, zoals een toeristische markt, worden hier vaak gehouden. Een binnenstad (of centrum, stadscentrum, stadskern) is het (meestal historische) deel van een stad dat door de aanwezigheid van winkels en andere openbare voorzieningen de centrumfunctie vervult in een stad.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Binnenstad · Bekijk meer »

Binnenstad (Leeuwarden)

De Binnenstad is een wijk in de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland, die bestaat uit het winkelcentrum en het Stationskwartier, dat net buiten de oude stadswallen ligt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Binnenstad (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Het bisdom Groningen-Leeuwarden (Latijn: Dioecesis Groningensis-Leovardiensis) is een van de zeven bisdommen van de Nederlandse katholieke kerkprovincie en werd heropgericht in 1956.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bisdom Groningen-Leeuwarden · Bekijk meer »

Bisdom Leeuwarden

Het bisdom Leeuwarden is een voormalig bisdom van de Rooms-Katholieke Kerk dat van 1559 tot 1580 heeft bestaan.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bisdom Leeuwarden · Bekijk meer »

Bisschop

Patriarch Joachim, 17e-eeuwse Russisch-orthodoxe metropoliet van Moskou en heel Rusland Edward Joseph McCarthy, Canadees bisschop Belgische bisschoppen Een bisschop (Grieks:, episkopos (epi-skopos), letterlijk "op-zichter") is een geestelijke in de hiërarchie van verschillende christelijke kerken, die veelal aan het hoofd staat van een bisdom.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bisschop · Bekijk meer »

Bloemenmarkt

De Bloemenmarkt gezien vanaf de noordelijke kade van het Singel Kerstbomenverkoop vanuit de boten in 1953 De Bloemenmarkt, bloemen- en plantenmarkt voluit, is een permanente markt in de binnenstad van Amsterdam.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bloemenmarkt · Bekijk meer »

Blokhuispoort

Het Blokhuis (1783) door H. Wensel Voormalige gevangenis Blokhuispoort De Blokhuispoort is een gebouwencomplex dat tot december 2007 dienst heeft gedaan als huis van bewaring in de stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Blokhuispoort · Bekijk meer »

Bolsward

Bolsward (Fries: Boalsert) is een stad met inwoners in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland, die ligt ten zuiden van Franeker, ten noordwesten van Sneek en ten oosten van Makkum.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bolsward · Bekijk meer »

Bonkevaart

De Bonkevaart (officieel, Fries: Bonkefeart in de volksmond kortweg de Bonke) is een vaart aan de noordoostkant van Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bonkevaart · Bekijk meer »

Boshuisengasthuis

Het Boshuisengasthuis is een rijksmonument in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Boshuisengasthuis · Bekijk meer »

Buitenpost

Buitenpost (Fries: Bûtenpost) is een dorp en de hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Buitenpost · Bekijk meer »

Bullemolen

De Bullemolen (Fries: Bullemûne) is een poldermolen even ten oosten van het Friese dorp Lekkum, dat deel uitmaakt van de Nederlandse gemeente Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Bullemolen · Bekijk meer »

Burmaniahuis

Het Burmaniahuis is een monumentaal herenhuis in de Nederlandse stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Burmaniahuis · Bekijk meer »

C.S.G. Comenius

Logo C.S.G. Comenius C.S.G. Comenius is een middelbare school in de Nederlandse stad Leeuwarden met ca.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en C.S.G. Comenius · Bekijk meer »

Calvinisme

Westerkerk te Amsterdam Het calvinisme is in strikte zin het theologische gedachtegoed van de hervormer Johannes Calvijn (1509-1564), met de daaruit voortvloeiende sociale en politieke leer.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Calvinisme · Bekijk meer »

Cambuurstadion

Het Cambuurstadion is het stadion van de Nederlandse betaaldvoetbalclub SC Cambuur uit Leeuwarden en was een van de grootste stadions in de Eerste divisie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Cambuurstadion · Bekijk meer »

Camminghaburen

Camminghaburen is een wijk in de stad Leeuwarden, provincie Friesland (Nederland).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Camminghaburen · Bekijk meer »

Camminghaburen en omgeving

Camminghaburen en omgeving (Camminghaburen e.o.) is een wijk in het noordoosten van de stad Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Camminghaburen en omgeving · Bekijk meer »

Campus Fryslân

Campus Fryslân is een faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen gevestigd in de Nederlandse stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Campus Fryslân · Bekijk meer »

Centraal Apotheek (Leeuwarden)

De Centraal Apotheek is een monumentaal pand in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Centraal Apotheek (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Centraal Beheer

Centraal Beheer is een verzekeringsbedrijf dat deel uitmaakt van het Achmea-concern.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Centraal Beheer · Bekijk meer »

Centraal Justitieel Incassobureau

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), gevestigd te Leeuwarden, is een uitvoeringsinstantie van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Centraal Justitieel Incassobureau · Bekijk meer »

Centrum voor Film in Friesland

Het Centrum voor Film in Friesland is een in Leeuwarden gevestigde organisatie die zorg draagt voor de exploitatie van het filmtheater Slieker Film in Leeuwarden, het Fries Film Archief en het Noordelijk Film Festival.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Centrum voor Film in Friesland · Bekijk meer »

Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé (CGBN) is een protestantse middelbare school in de wijk Huizum in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Christelijk Gymnasium Beyers Naudé · Bekijk meer »

Christelijke Hogeschool Nederland

De Christelijke Hogeschool Nederland, kortweg de CHN, was tot 2008 een internationaal georiënteerde hogeschool in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Christelijke Hogeschool Nederland · Bekijk meer »

Christen-Democratisch Appèl

Het Christen-Democratisch Appèl (afgekort: CDA) is een Nederlandse politieke partij en heeft een christendemocratische signatuur.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Christen-Democratisch Appèl · Bekijk meer »

Christian Müller (orgelbouwer)

Hoofdorgel van de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem (1738) Christian Müller (Sankt Andreasberg, 4 februari 1690 – Amsterdam, 8 maart 1763) was een Duits-Nederlandse orgelbouwer.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Christian Müller (orgelbouwer) · Bekijk meer »

College van burgemeester en wethouders

Batavia in 1930, met in het midden burgemeester Meijroos. Het college van burgemeester en wethouders (dikwijls het college van B en W of nog korter B en W genoemd) vormt het dagelijks bestuur van een Nederlandse gemeente.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en College van burgemeester en wethouders · Bekijk meer »

Concessies in het Nederlandse openbaar vervoer

Concessiegebieden in Nederland Concessies in het Nederlandse openbaar vervoer zijn pakketten van lijnen en/of andere vervoersdiensten die, exclusief en onder bepaalde voorwaarden, door een OV-autoriteit (een provincie of een plusregio) wordt gegund aan vervoerders.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Concessies in het Nederlandse openbaar vervoer · Bekijk meer »

Connexxion

Connexxion is een vervoersmaatschappij op het gebied van regionaal personenvervoer en ambulancezorg in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Connexxion · Bekijk meer »

Culturele hoofdstad van Europa

Steden die culturele hoofdstad geweest zijn Liverpool als culturele hoofdstad in 2008 Linz als culturele hoofdstad in 2009 Sinds 1985 draagt elk jaar een stad de titel culturele hoofdstad van Europa; sinds 2004 zijn het elk jaar twee steden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Culturele hoofdstad van Europa · Bekijk meer »

Cultuurnota

De cultuurnota is een beleidsinstrument van de nationale, provinciale en regionale overheid in Nederland, waarmee sturing wordt gegeven aan het kunst- en cultuuraanbod in stad en land en in de diverse media.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Cultuurnota · Bekijk meer »

Cuneris Petri

Cuneris/Cunerus Petri, ook genaamd: Koen Pieters (Brouwershaven, ca. 1530 - Keulen, 15 februari 1580) was de laatste van de twee bisschoppen die het Bisdom Leeuwarden (1559-1579) heeft gekend.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Cuneris Petri · Bekijk meer »

Dairy Campus

De Dairy Campus (uitspr.:; Engels voor "zuivel-campus") is een proefbedrijf en centrum voor wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderwijs, Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, Gorredijk/Leeuwarden (Utgeverij Bornmeer/Tresoar), 2016,, p. 2173-2174.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Dairy Campus · Bekijk meer »

Dancetour

Dancetour is een gratis toegankelijk dance-evenement dat jaarlijks in meerdere Nederlandse steden wordt georganiseerd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Dancetour · Bekijk meer »

De Christengemeenschap

De Christengemeenschap is sinds 1922 een zelfstandig kerkgenootschap dat zichzelf identificeert als "beweging tot religieuze vernieuwing binnen het christendom".

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en De Christengemeenschap · Bekijk meer »

De Harmonie (Leeuwarden)

De Harmonie is de stadsschouwburg en concertzaal van Leeuwarden en staat in de top vijf van grootste schouwburgen van Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en De Harmonie (Leeuwarden) · Bekijk meer »

De Ploeg (Groningen)

De Ploeg is een kunstenaarscollectief dat in 1918 in de stad Groningen werd opgericht.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en De Ploeg (Groningen) · Bekijk meer »

De Salvator

De Salvator is een kerkgebouw in de Nederlandse stad Leeuwarden in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en De Salvator · Bekijk meer »

De Schakel (Leeuwarden)

De Schakel is een kerkgebouw in de Nederlandse stad Leeuwarden in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en De Schakel (Leeuwarden) · Bekijk meer »

De Utrecht (Leeuwarden)

De Utrecht is een monumentaal pand in de stijl van de jugendstil aan de Tweebaksmarkt 48 in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en De Utrecht (Leeuwarden) · Bekijk meer »

De Zuidlanden

Techum Jabikswoude De Zuidlanden is een nieuwbouwwijk in Leeuwarden, hoofdstad van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en De Zuidlanden · Bekijk meer »

Decanaat

Een decanaat, dekenaat of, enkel in Vlaanderen, dekenij is een bestuurlijke en territoriale eenheid binnen zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de oosters-orthodoxe kerken en de Anglicaanse Gemeenschap.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Decanaat · Bekijk meer »

Den Haag

Den Haag, officieel 's-Gravenhage, is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met inwoners (bron: CBS) de op twee na grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Den Haag · Bekijk meer »

Digitale duplicator

Een printer-duplicator (ook: digitale duplicator of duprinter) is een druktechnologie ontworpen voor hoog-volume printtaken (dertig afdrukken of meer van hetzelfde origineel).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Digitale duplicator · Bekijk meer »

Dochteronderneming

Een dochteronderneming, dochtermaatschappij of kortweg dochter genoemd, is een onderneming die geheel of gedeeltelijk eigendom is van een andere onderneming, de moedermaatschappij.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Dochteronderneming · Bekijk meer »

Dokkum

Dokkum is een stad in de gemeente Noardeast-Fryslân (in het Nederlands Noordoost-Friesland), in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Dokkum · Bekijk meer »

Dokkumer Ee

De Dokkumer Ee (officieel, Fries: Dokkumer Ie) is een trekvaart in Friesland, tussen de steden Leeuwarden en Dokkum.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Dokkumer Ee · Bekijk meer »

Dominicanen

Dominicus Guzmán, stichter van de Orde der Predikheren (Dominicanen) De dominicanen of Orde der Predikheren (Latijn: Ordo Praedicatorum, O.P.) vormen een Rooms-katholieke bedelorde, die in 1215 is gesticht in Frankrijk door de Spaanse priester Dominicus Guzmán, met als doel het Evangelie te verkondigen en ketterij te bestrijden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Dominicanen · Bekijk meer »

Doopsgezinde kerk (Leeuwarden)

De doopsgezinde kerk is een kerkgebouw in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Doopsgezinde kerk (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Dorpskerk (Huizum)

De Dorpskerk is een kerkgebouw in Huizum (Leeuwarden) in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Dorpskerk (Huizum) · Bekijk meer »

Douanewetgeving

Nederlands douaneschip Nederlands douanevoertuig Een douanewetgeving is het geheel van regels betreffende de in- en uitvoer van goederen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Douanewetgeving · Bekijk meer »

Dr. Zamenhofpark

Het Dr.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Dr. Zamenhofpark · Bekijk meer »

Drachten

Drachten is de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Drachten · Bekijk meer »

Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland (Duits: Bundesrepublik Deutschland), kortweg Duitsland (Duits: Deutschland, afgekort: BRD), is een land in Centraal-Europa.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Duitsland · Bekijk meer »

Ee (De Friese Meren)

De Ee (Fries en officieel: De Ie) is een rivier in Gaasterland in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Ee (De Friese Meren) · Bekijk meer »

Eerste divisie (voetbal Nederland)

De Eerste divisie (vanwege sponsorrechten ook wel de Keuken Kampioen Divisie genoemd) is de op een na hoogste voetbalcompetitie in Nederland die de KNVB organiseert.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Eerste divisie (voetbal Nederland) · Bekijk meer »

Eeuw

Viering honderdjarig bestaan van een stad Een eeuw of centennium is een aaneengesloten periode van honderd jaar.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Eeuw · Bekijk meer »

Eewal (Leeuwarden)

De Eewal is een straat in de binnenstad van Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Eewal (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Egbert Reitsma

gereformeerde kerk van Andijk uit 1929 ABN-AMRO-gebouw Groningen met geveldecoratie (Sint Maarten) gereformeerde kerk in Kollum, met plafondschilderingen van George Martens Egbert Reitsma (Ulrum, 19 januari 1892 – Glimmen, 19 juni 1976) (in vakliteratuur vaak Egb. Reitsma genoemd) was een Nederlandse architect, die vooral bekendstaat om zijn bakstenen architectuur.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Egbert Reitsma · Bekijk meer »

Elfstedenhal

De Elfstedenhal is een sportcomplex in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Elfstedenhal · Bekijk meer »

Elfstedentocht

Huidige route van de Elfstedentocht De Elfstedentocht (Fries: Alvestêdetocht) is een bijna 200 kilometer lange schaatstocht over natuurijs die wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Elfstedentocht · Bekijk meer »

Ella Vogelaar

Catharina Pieternella (Ella) Vogelaar (Steenbergen, 23 december 1949 – Utrecht, 7 oktober 2019) was van 22 februari 2007 tot en met 14 november 2008 een Nederlands minister zonder portefeuille van Wonen, Wijken en Integratie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Ella Vogelaar · Bekijk meer »

Europaplein (Leeuwarden)

Europaplein in 2011 Het Europaplein is een verkeersplein in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Europaplein (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Faderpaard

Faderpaard was een muziektheatershow in het WTC Expo in Leeuwarden ter gelegenheid van het 135-jarig jubileum van het Koninklijk Friesch Paardenstamboek (KFPS).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Faderpaard · Bekijk meer »

FBTO

FBTO is een verzekeringsmaatschappij uit de Friese stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en FBTO · Bekijk meer »

Fenix (Leeuwarden)

De Fenix was een kerkgebouw in de Nederlandse stad Leeuwarden in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Fenix (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Ferd Crone

Ferdinandus Johannes Maria (Ferd) Crone (Dordrecht, 19 juli 1954) is een Nederlands politicus.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Ferd Crone · Bekijk meer »

Filmfestival

De bekende rode loper op het Filmfestival van Cannes Aankondiging van het internationaal filmfestival Rotterdam Een filmfestival is een feest dat wordt gehouden om films onder de aandacht te brengen van het publiek.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Filmfestival · Bekijk meer »

Franeker

Franeker (Fries: Frjentsjer) is een stad en de hoofdplaats van de gemeente Waadhoeke in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Franeker · Bekijk meer »

Fries Landbouwmuseum

Het Fries Landbouwmuseum is een museum aan de zuidzijde van de stad Leeuwarden met als thema de landbouw.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Fries Landbouwmuseum · Bekijk meer »

Fries Museum

Interieur Het Fries Museum is een museum in de stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Fries Museum · Bekijk meer »

Fries Verzetsmuseum

Het Fries Verzetsmuseum is een museum in de Nederlandse stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Fries Verzetsmuseum · Bekijk meer »

Friesch Dagblad

Het Friesch Dagblad is een Nederlands protestants-christelijk dagblad dat in Friesland, het Groningse Westerkwartier en de Noordoostpolder verschijnt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Friesch Dagblad · Bekijk meer »

Friese Autobus Maatschappij

Mercedes-Benz O408 in de blauwe FRAM-kleur van de jaren negentig De Friese Autobus Maatschappij (FRAM), statutair gevestigd te Leeuwarden maar met hoofdkantoor in Heerenveen, was van 1971 tot 1996 een openbaarvervoerbedrijf in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Friese Autobus Maatschappij · Bekijk meer »

Friese elf steden

Sloten IJlst Hindeloopen De Friese elf steden zijn elf plaatsen in Friesland die stadsrechten verkregen (waar tevens de schaatsmarathon Elfstedentocht naar is vernoemd): De volgorde is die van de laatst verreden schaatselfstedentochten.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Friese elf steden · Bekijk meer »

Friese meren

De Friese meren is een toeristisch gebied in het zuidwesten en midden van Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Friese meren · Bekijk meer »

Friesland

Friesland; officieel, Fries: Fryslân is een provincie in het noorden van Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Friesland · Bekijk meer »

Friesland Bank

Friesland Bank NV was tot 13 december 2013 een bank en dienstverlener die zich richtte op de noordelijke helft van Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Friesland Bank · Bekijk meer »

Friesland College

Het Friesland College is een regionaal opleidingscentrum met vestigingen door de hele provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Friesland College · Bekijk meer »

Friesland Dairy Foods

Friesland Dairy Foods (FDF) was een grote Noord-Nederlandse zuivelcoöperatie in 1990 ontstaan uit diverse fusies van zuivelbedrijven, en in 1997 opgegaan in Friesland Coberco Dairy Foods.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Friesland Dairy Foods · Bekijk meer »

Friesland Foods

Leeuwarden Friesland Foods was de naam van een grote, internationaal opererende zuivelcoöperatie, waarvan de wortels teruggaan tot 1879.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Friesland Foods · Bekijk meer »

Froskepôlemolen

De Froskepôlemolen (vaak foutief gespeld als Froskepôllemolen) (Fries: Froskepôlemûne) is een poldermolen aan de zuidoostelijke rand van Leeuwarden, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Froskepôlemolen · Bekijk meer »

Frysk Orkest

Het Frysk Orkest was een professioneel symfonieorkest gevestigd in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Frysk Orkest · Bekijk meer »

Fryske Akademy

De Fryske Akademy is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut met betrekking tot de provincie Friesland en haar bevolking, taal en cultuur in de breedste zin.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Fryske Akademy · Bekijk meer »

Gabbemagasthuis

Het Gabbemagasthuis is een monumentaal pand in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gabbemagasthuis · Bekijk meer »

Galileërkerk

De Galileërkerk is een voormalig kerkgebouw in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Galileërkerk · Bekijk meer »

Gashouder

Gasometer in Wien-Simmering gashouder in Naaldwijk Een gashouder is een grote voorraadtank voor (licht)gas dat in een gasfabriek uit steenkool werd gewonnen en voor industrieel of huishoudelijk gebruik tijdelijk werd opgeslagen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gashouder · Bekijk meer »

George van Saksen (1471-1539)

George (Meißen, 27 augustus 1471 – Dresden, 17 april 1539) bijgenaamd met de Baard, was hertog van Saksen van 1500 tot 1539.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en George van Saksen (1471-1539) · Bekijk meer »

Gerard de Korte

miniatuur Gerard Johannes Nicolaas de Korte (Vianen, 13 juni 1955) is een Nederlands rooms-katholiek bisschop en bestuurder.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gerard de Korte · Bekijk meer »

Gerechtshof (Nederland)

Leeuwarden Een gerechtshof (vaak kortweg hof) is een rechterlijk college in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gerechtshof (Nederland) · Bekijk meer »

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is een Nederlands gerechtshof dat zaken van de rechtbank Midden-Nederland, Noord-Nederland, Gelderland en Overijssel in hoger beroep behandelt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden · Bekijk meer »

Gerechtshof Leeuwarden

Paleis van Justitie in Leeuwarden Het Gerechtshof Leeuwarden was tot 2013 het hof voor de drie noordelijke provincies van Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gerechtshof Leeuwarden · Bekijk meer »

Gevangenis

Een gevangenis (of, afhankelijk van de context, penitentiaire inrichting, vroeger ook: tuchthuis of cachot) is een gebouw of gebouwencomplex om gedetineerden een gevangenisstraf uit te laten zitten.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gevangenis · Bekijk meer »

Gevel

Huis uit 1630 met trapgevel in 's-Hertogenbosch Gevel van een eind-19e-eeuwse Franse kathedraal Gemetselde ondergevel met daarop een houten topgevel Glazen vliesgevel aan het Bauhaus in Dessau De gevel van een gebouw is dat gedeelte van een gebouw dat, met uitzondering van het dak, van buitenaf zichtbaar is.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gevel · Bekijk meer »

Goede Herderkerk (Leeuwarden)

De Goede Herderkerk was een kerkgebouw in de Nederlandse stad Leeuwarden in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Goede Herderkerk (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Gouden Eeuw (Nederland)

De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gouden Eeuw (Nederland) · Bekijk meer »

Gracht

Grachtengordel van Amsterdam. Gouden-Handrei in Brugge. De Hansegracht in Duisburg (Duitsland) Utrecht. Een gracht (ook singel) is een aangelegde waterweg.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gracht · Bekijk meer »

Grafkelder van de Friesche Nassaus

Grote of Jacobijnerkerk De in Leeuwarden en Groningen residerende stadhouders van Friesland en Groningen bezaten sinds 1591 onder het koor van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden een grafkelder die in 1640 en 1696 werd uitgebreid.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Grafkelder van de Friesche Nassaus · Bekijk meer »

Grietenij

''De Tiende Grietenij van Zevenwouden'': Stelingwerf Westeinde Een grietenij is een voorloper van de huidige Nederlandse gemeente met name in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Grietenij · Bekijk meer »

Groenewoud/Buij

Stadhuis Den Haag, ''Beu'' (2004) Groenewoud/Buij is een Nederlands kunstenaarsduo, bestaande uit Gerard Groenewoud en Tilly Buij.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Groenewoud/Buij · Bekijk meer »

Groningen (stad)

Groningen (Gronings: Grunn, Grunnen of Stad, Fries: Grins), is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen, en de grootste kern in de gelijknamige gemeente.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Groningen (stad) · Bekijk meer »

Groote Bontekoe

Groote Bontekoe is een buurtschap in de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Groote Bontekoe · Bekijk meer »

Grote Kerkstraat (Leeuwarden)

De Grote Kerkstraat is een straat in de binnenstad van Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Grote Kerkstraat (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Grote of Jacobijnerkerk

De Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden is de grootste van de middeleeuwse kerken in deze stad.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Grote of Jacobijnerkerk · Bekijk meer »

Gunnar Daan

Stadsmarkering in Groningen, naar een ontwerp van Gunnar Daan. Honderden bewegende plaatjes vormen een geometrisch patroon en laten vanuit de verte de letter N zien. Galerie Waalkens in Finsterwolde, ontworpen door Gunnar Daan Gunnar Daan (Plasmolen, 15 maart 1939 - Oosternijkerk, 30 oktober 2016) was een Nederlandse architect en beeldend kunstenaar.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Gunnar Daan · Bekijk meer »

Haak om Leeuwarden

De Haak om Leeuwarden is een rijksweg en een verlegging van Rijksweg 31.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Haak om Leeuwarden · Bekijk meer »

Hans Wiegel

Hans Wiegel (Amsterdam, 16 juli 1941) is een Nederlands voormalig politicus en bestuurder voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hans Wiegel · Bekijk meer »

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste en grootste hbo-instelling in het noorden van Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hanzehogeschool Groningen · Bekijk meer »

Harlingen (stad)

Harlingen (Westerlauwers Fries: Harns) is een stad in de Nederlandse provincie Friesland en de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Harlingen (stad) · Bekijk meer »

Harlingerstraatweg (Leeuwarden)

De Harlingerstraatweg is een straat in Leeuwarden, het was de Rijksstraatweg naar Harlingen, en kwam in 1842 gereed.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Harlingerstraatweg (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Hasselt (Overijssel)

Centrum van Hasselt, 2006 Oude Raadhuis, 2007 Interieur van het Oude Raadhuis, 2009? Kunstcollectie van het Oude Raadhuis, 2009? ?: Gezicht op Hasselt, 17e eeuw ?: Overblijfsel Mariaconvent, 19e eeuw Brug over het Zwarte Water, Hasselt, 2009? De Kalkovens, Hasselt, 2009? Korenmolen De Zwaluw, Hasselt, 2000 Hasselt is een plaats in de gemeente Zwartewaterland in de Nederlandse provincie Overijssel.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hasselt (Overijssel) · Bekijk meer »

Heavy metal

Gebaseerd op data afkomstig van ''Encyclopaedia Metallum'' bevonden in 2012 de meeste metalbands per 100.000 inwoners zich in Scandinavië. Heavy metal of metal (in het Nederlands ook metalmuziek genoemd) is een muziekstroming die begin jaren zeventig van de 20e eeuw is ontstaan en voortkwam uit de hardrockmuziek.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Heavy metal · Bekijk meer »

Heechterp & Schieringen

Heechterp & Schieringen is een wijk in het oosten van van de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Heechterp & Schieringen · Bekijk meer »

Heerenveen (plaats)

Heerenveen (Fries: It Hearrenfean, Stellingwerfs: et Vene) is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Heerenveen, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Heerenveen (plaats) · Bekijk meer »

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag of 's Heren Hemelvaart (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hemelvaartsdag · Bekijk meer »

Hempens/Teerns & Zuiderburen

Hempens/Teerns & Zuiderburen is een wijk in het zuidoosten van de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hempens/Teerns & Zuiderburen · Bekijk meer »

Henk Vonhoff

Hendrik Johan Lubert (Henk) Vonhoff (Amsterdam, 22 juni 1931 – Hilversum, 25 juli 2010) was een Nederlandse bestuurder en politicus.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Henk Vonhoff · Bekijk meer »

Herenakkoord (overeenkomst)

Een herenakkoord (Engels: gentlemen's agreement of gentle agreement) is een overeenkomst gesloten tussen twee of meer partijen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Herenakkoord (overeenkomst) · Bekijk meer »

Historisch Centrum Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groeneweg. Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het centrum voor informatie en activiteiten betreffende de geschiedenis van de gemeente Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Historisch Centrum Leeuwarden · Bekijk meer »

Hoek (Leeuwarden)

Hoek was een Fries terpdorp, dat samen met Nijehove en Oldehove in 1435 de stad Leeuwarden werd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hoek (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Hof van Friesland

Het Hof van Friesland bestond tussen 1499 en 1811.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hof van Friesland · Bekijk meer »

Hofhouding

De Franse koning Lodewijk XIV ontvangt de pauselijke ambassadeur aan zijn hof, 1664. De hofhouding of het hof is het geheel van personen waarmee een hoge wereldlijke of geestelijke machthebber zich omringt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hofhouding · Bekijk meer »

Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs, dat wordt afgekort als hbo, is een onderwijsvorm binnen het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hoger beroepsonderwijs · Bekijk meer »

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein (Engels: Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences), vaak afgekort als VHL, is een Nederlandse University of Applied Sciences met een vestiging in Leeuwarden en Velp (bij Arnhem).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hogeschool Van Hall Larenstein · Bekijk meer »

Holland Casino

Holland Casino (handelsnaam van Holland Casino N.V., opgericht als de Nationale stichting tot exploitatie van casinospelen in Nederland) is de enige legale aanbieder van casinospelen in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Holland Casino · Bekijk meer »

Hoofdpostkantoor (Leeuwarden)

Het hoofdpostkantoor in Leeuwarden is een voormalig postkantoor gelegen aan de Tweebaksmarkt nummer 25 en is een rijksmonument.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hoofdpostkantoor (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Hoofdspoorweg

Een hoofdspoorweg is een spoorweg die een onderdeel is van een hoofdspoorwegnet.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hoofdspoorweg · Bekijk meer »

Hoofdstad

Een hoofdstad is een stad die de voornaamste politieke status geniet in een land, deelstaat, provincie of andere bestuurlijke entiteit.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hoofdstad · Bekijk meer »

Hoogaltaar

Het hoogaltaar is het altaar in de sluiting van het priesterkoor, dus helemaal aan het oosteinde van een kerk.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hoogaltaar · Bekijk meer »

Hubert-Jan Henket

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam Teylers Museum, Haarlem Hubert-Jan Henket (Heerlen, 11 maart 1940) is een Nederlandse architect.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Hubert-Jan Henket · Bekijk meer »

Huis (woning)

|Rijtjeshuizen |- |Hoekwoning |- |Traditionele houten woning in het dorp Kaborno, Polen |- |geprefabriceerd huis |- |Een huis uit de Middeleeuwen in het Archeon |- |Batak-huis in Noord-Sumatra, Indonesië |- |Een huis in Venezuela (2007) |- |Leeuwen (1927) | Een huis, woning of (Vlaams) woonst is een bouwwerk waarin mensen kunnen wonen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Huis (woning) · Bekijk meer »

Huis van bewaring

Penitentiaire inrichting 'De Schie' in Rotterdam is naast gevangenis ook huis van bewaring Een huis van bewaring, vroeger Huis van Arrest genoemd, is in Nederland een cellencomplex waar mensen geen gevangenisstraf, maar voorlopige hechtenis ondergaan.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Huis van bewaring · Bekijk meer »

Huizum

Huizum (Fries: Huzum) is een gebied in de stad Leeuwarden in de provincie Friesland (Nederland) gelegen in de Potmargezone.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Huizum · Bekijk meer »

Huizum-West

Huizum-West is een woonwijk in de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Huizum-West · Bekijk meer »

Industriegebied

Wegwijzer naar industriegebied Een industriegebied is een zone die in het plan van ruimtelijke ordening aangemerkt wordt als geschikt voor grote bedrijven en (zware) industrie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Industriegebied · Bekijk meer »

ING (bank)

ING of ING Bank is een Nederlandse, internationaal actieve bank.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en ING (bank) · Bekijk meer »

Intercity

De intercity (IC) is een treinsoort die een snelle verbinding vormt tussen grotere steden en in principe slechts op de grote, belangrijke stations stopt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Intercity · Bekijk meer »

Into the Grave

Into the Grave is een metalfestival in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Into the Grave · Bekijk meer »

Ivan Toergenjev

Ivan Sergejevitsj Toergenjev (Russisch: Ива́н Серге́евич Турге́нев, Ivan Sergejevitsj Toergenjev) (Orjol, 9 november 1818 – Bougival (bij Parijs), 3 september 1883) was een Russisch schrijver en dichter.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Ivan Toergenjev · Bekijk meer »

Jabikspaad

| | Het Jabikspaad (Fries voor Jacobuspad) is een pelgrimsroute van ongeveer 130 kilometer, die loopt van Sint Jacobiparochie in Noordwest Friesland tot aan Hasselt in de Kop van Overijssel.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Jabikspaad · Bekijk meer »

Jan Murk de Vries

Jan Murk (JanMurk) de Vries (Bolsward, 11 november 1919 – Harlingen, 9 mei 2015) was een Nederlands edelsmid, glasschilder, tekenaar, kunstschilder, beeldhouwer en monumentaal kunstenaar.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Jan Murk de Vries · Bekijk meer »

Jo Vegter

Johannes Jacobus Margarethus (Jo) Vegter (Sappemeer, 16 september 1906 – Gorssel, 7 augustus 1982), in vakliteratuur meest J.J.M. Vegter genoemd, was een Nederlands architect.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Jo Vegter · Bekijk meer »

Joden

De Joden vormen een volk of etniciteit, ook bekend als de Israëlieten, het Joodse volk of het volk Israël.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Joden · Bekijk meer »

Joure

Joure (Fries: De Jouwer) is een plaats in de Nederlandse provincie Friesland en de hoofdplaats van de gemeente De Friese Meren.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Joure · Bekijk meer »

Julianapark (Leeuwarden)

Julianapark is een buurt en een stadspark in de Nederlandse stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Julianapark (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Kade

Kade van de Oude Haven te Vlaardingen (Nederland) Een kade of kaai is een beschoeide of gemetselde oeverstrook.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Kade · Bekijk meer »

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) is een zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland het wettelijke Handelsregister bijhoudt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Kamer van Koophandel · Bekijk meer »

Kanselarij (Leeuwarden)

De Kanselarij is een monumentaal gebouw in Leeuwarden (Turfmarkt 13).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Kanselarij (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Kanselier (historisch)

Kanselarijattributen op een schilderij van Cornelis Norbertus Gysbrechts (1665) Een kanselier (Latijn: cancellarius) was het hoofd van een kanselarij (Latijn: cancellaria), het bureau waar de oorkondes en andere documenten van een bepaalde vorst of andere bestuurlijke instelling werden opgesteld, bezegeld en uitgevaardigd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Kanselier (historisch) · Bekijk meer »

Kantoor

bureau op een kantoor Foto van het kantoorpersoneel in het kantoor van de goederenloods van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Leiden, ca. 1885 Een kantoor of bureel is een werkplaats waar administratief werk wordt gedaan.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Kantoor · Bekijk meer »

Keizer Karel V

Keizer Karel V, vóór zijn mondigverklaring Karel van Luxemburg genoemd (Gent, 24 februari 1500 – Cuacos de Yuste, Spanje, 21 september 1558), was een telg uit het huis Habsburg.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Keizer Karel V · Bekijk meer »

Kerkgebouw

kluiskerk te Warfhuizen Meerssen Uden, in neo-romano-gotische stijl Vianen Sint-Servaasbasiliek (rechts) in Maastricht Een hoogaltaar met communiebank Een kerkgebouw of kerk (uit het Grieks: Κυριακη (οικια); kyriakon.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Kerkgebouw · Bekijk meer »

Kneppelfreed

Kneppelfreed (Fries voor 'knuppelvrijdag'), ook bekend als 'de slag op het Zaailand', vond plaats op 16 november 1951.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Kneppelfreed · Bekijk meer »

Koepelkerk (Leeuwarden)

De Koepelkerk is een voormalig protestants kerkgebouw op de hoek van de Vredeman de Vriesstraat en de Alma Tademastraat in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Koepelkerk (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (afgekort KNMI) is een wetenschappelijk instituut van de Nederlandse overheid, gespecialiseerd in weerkunde, klimaatwetenschap en seismologie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut · Bekijk meer »

Koninklijke KPN

Voormalig hoofdkantoor van KPN in Den Haag KPN (voluit Koninklijke KPN N.V.) is leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Koninklijke KPN · Bekijk meer »

Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is naast de Koninklijke Marine (KM), de Koninklijke Landmacht (KL) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) het jongste Nederlandse krijgsmachtdeel.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Koninklijke Luchtmacht · Bekijk meer »

Kronenbergerpark

Het Kronenbergerpark is het park in het midden van de wijk Camminghaburen in Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Kronenbergerpark · Bekijk meer »

Kurioskerk

De Kurioskerk is een kerkgebouw in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Kurioskerk · Bekijk meer »

Latijnse school

|Latijnse School in Nijmegen uit 1545 |- |nieuwe Latijnse school in Maastricht, 1787 |- |Opschrift boven de poort van de Latijnse School in Gouda: ''"Praesidium atque decus quae sunt et gaudia vitae - Formant hic animos Graeca Latina rudes"'', vrij vertaald: "Om eens tot steun, sieraad en bron van vreugde in het leven te zijn, vormen Grieks en Latijn hier de nog ruwe geest" | De Latijnse school was vóór de 19e eeuw een in heel Europa wijdverbreid schooltype, dat leerlingen (uitsluitend jongens, afkomstig uit de hogere en middenklasse) voorbereidde op een religieus ambt of een studie aan een universiteit.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Latijnse school · Bekijk meer »

Lübeck

| De Hanzestad Lübeck (Deens: Lybæk, Nederduits: Lübe(e)k), is een kreisfreie Stadt aan de monding van de Trave in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Lübeck · Bekijk meer »

Leeuwarden (gemeente)

Leeuwarden (Stadsfries: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert) is een gemeente in het noorden van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Leeuwarden (gemeente) · Bekijk meer »

Leeuwarden-Fryslân 2018

Televisiespotje voor de landelijke televisie thumb Leeuwarden-Fryslân 2018 (afgekort LF2018) is de titel voor Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa in 2018.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Leeuwarden-Fryslân 2018 · Bekijk meer »

Leeuwarder Auto Bedrijf

LAB stalling te Bolsward Makkum. LAB-bus 17 uit 1968, thans museumbus. De V.o.f. Leeuwarder Auto Bedrijf (LAB) te Leeuwarden was een particulier bedrijf dat van 1920 tot 1970 openbaar vervoer per autobus verzorgde in het westelijk deel van de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Leeuwarder Auto Bedrijf · Bekijk meer »

Leeuwarder Auto Bus Onderneming

De Leeuwarder Auto Bus Onderneming N.V. (LABO) te Leeuwarden was een particulier bedrijf dat van 1925 tot 1 januari 1971 openbaar vervoer per autobus verzorgde in het noordwestelijk deel van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Leeuwarder Auto Bus Onderneming · Bekijk meer »

Leeuwarder Courant

Leeuwarden De Leeuwarder Courant (LC) is het grootste regionale dagblad van Friesland en wordt uitgegeven door NDC mediagroep.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Leeuwarder Courant · Bekijk meer »

Leeuwarderadeel

Topografische gemeentekaart van Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel (Fries: Ljouwerteradiel) is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland ten noorden van Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Leeuwarderadeel · Bekijk meer »

Lemmer

Lemmer (Fries: De Lemmer) is een plaats in de gemeente De Friese Meren (voorheen Lemsterland) in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Lemmer · Bekijk meer »

Les Cinémas Pathé Gaumont

Les Cinémas Pathé Gaumont is een Franse internationale bioscoop-exploitant, met bioscopen in Frankrijk, Nederland, Zwitserland, België en Tunesië.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Les Cinémas Pathé Gaumont · Bekijk meer »

Liet

Liet is de naam van een serie muzikale talentenjachten die sinds 1991 bijna elk jaar worden gehouden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Liet · Bekijk meer »

Liet International

Liet International (voorheen Liet Ynternasjonaal en Liet-Lávlut) is een internationale competitie en presentatie van liedjes, gezongen in minderheidstalen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Liet International · Bekijk meer »

Lijst van beelden in Leeuwarden

Dit is een (onvolledige) chronologische lijst van beelden in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Lijst van beelden in Leeuwarden · Bekijk meer »

Lijst van gemeentelijke monumenten in Leeuwarden (stad)

De plaats Leeuwarden, hoofdplaats van de gemeente Leeuwarden, kent 299 gemeentelijke monumenten: |.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Lijst van gemeentelijke monumenten in Leeuwarden (stad) · Bekijk meer »

Lijst van kerken in Leeuwarden (stad)

Deze lijst bevat een overzicht van de kerkgebouwen in de Nederlandse stad Leeuwarden, provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Lijst van kerken in Leeuwarden (stad) · Bekijk meer »

Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (stad)

De stad Leeuwarden telt ten minste 612 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (stad) · Bekijk meer »

Liyang

Liyang is een stad in de provincie Jiangsu van China.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Liyang · Bekijk meer »

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen

Dienstregeling staatsspoorwegen 1863De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS of MtEvSS), kortweg Staatsspoorwegen (SS) was een particulier bedrijf dat op 26 september 1863 in Den Haag werd opgericht om de spoorlijnen te exploiteren die door de Staat der Nederlanden (SN) werden aangelegd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen · Bekijk meer »

Malta (land)

Malta, officieel de Republiek Malta (Maltees: Repubblika ta' Malta), is een Zuid-Europese dwergstaat gelegen in de Middellandse Zee die bestaat uit de eilanden Malta, Gozo, Comino, het kleinere Manoel Island en de kleine onbewoonde eilanden Cominotto, Filfla, Fungus Rock en de Saint Paul's Islands.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Malta (land) · Bekijk meer »

Marathon van Leeuwarden

De marathon van Leeuwarden was een hardloopwedstrijd over verschillende afstanden in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Marathon van Leeuwarden · Bekijk meer »

Maria Louise van Hessen-Kassel

Maria Louise van Hessen-Kassel door Lancelot Volders Maria Louise van Hessen-Kassel (Kassel, 7 februari 1688 — Leeuwarden, 9 april 1765), bijgenaamd Marijke Meu of Maaike Meu, was de moeder van stadhouder Willem IV en in die hoedanigheid van 1711 tot 1731 regentes voor hem.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Maria Louise van Hessen-Kassel · Bekijk meer »

Maria-Tenhemelopneming

Maria-Tenhemelopneming, Maria Hemelvaart of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is de feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" wordt herdacht en gevierd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Maria-Tenhemelopneming · Bekijk meer »

Maria-Visitatie

De visitatie door Jacopo Pontormo (ca. 1528) Maria-Visitatie of Maria-Bezoek is een christelijke feestdag die gevierd wordt op 31 mei en 30 maart.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Maria-Visitatie · Bekijk meer »

Mariakapel

Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Maastricht Wegkapelletje gewijd aan ''Notre-Dame de Bon-Secours'' in Thieusies, Wallonië Een Mariakapel is een aan Maria gewijde christelijke kapel.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Mariakapel · Bekijk meer »

Marssum

Marssum (officieel, Fries: Marsum) is een dorp in de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Marssum · Bekijk meer »

Marte Röling

Marte Röling (Laren (NH), 16 december 1939) is een Nederlandse kunstenares en actrice.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Marte Röling · Bekijk meer »

Mata Hari

Handtekening van Margaretha Geertruida Zelle Mata Hari, pseudoniem van Margaretha Geertruida (Griet) Zelle (Leeuwarden, 7 augustus 1876 – Vincennes, 15 oktober 1917), was een Nederlands exotisch danseres.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Mata Hari · Bekijk meer »

Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een ziekenhuis in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Medisch Centrum Leeuwarden · Bekijk meer »

Meppel

Topografische gemeentekaart van Meppel, oktober 2016 Meppel (Drents: Möppelt) is een gemeente en stad in het uiterste zuidwesten van de Nederlandse provincie Drenthe.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Meppel · Bekijk meer »

Metzler Orgelbau

Metzler-orgel uit 1986 in de University Church of St Mary the Virgin in Oxford Metzler Orgelbau AG is een bedrijf van orgelbouwers, gevestigd in Dietikon, nabij Zürich in Zwitserland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Metzler Orgelbau · Bekijk meer »

Middelbaar beroepsonderwijs

Instroom en doorstroom in het Nederlandse mbo Het middelbaar beroepsonderwijs (afgekort mbo) is een Nederlandse onderwijsvorm.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Middelbaar beroepsonderwijs · Bekijk meer »

Middeleeuwen

Mainzer Dom vanuit het zuidwesten De middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500) vormen in de geschiedenis van Europa de periode tussen de oudheid en de vroegmoderne tijd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Middeleeuwen · Bekijk meer »

Middelsee

Middelsee is een nieuwbouwwijk in het zuiden van de stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Middelsee · Bekijk meer »

Middelzee

De Middelzee. De plaatsen zijn ter oriëntatie weergeven. De steden zoals Sneek bestonden ten tijde van de Middelzee nog niet. Ander kaartje met de Middelzee in verschillende periodes. Het lichtpaarse deel ten noorden van Sneek (Snits) en IJlst (Drylts) zijn de Friese Hempolders die nooit een deel van de Middelzee zijn geweest De Middelzee (Fries: Middelsee) of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Middelzee · Bekijk meer »

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt zich in Nederland bezig met de rechtsorde in alle stadia.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Ministerie van Justitie en Veiligheid · Bekijk meer »

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is van 2003 tot 2010 en sinds 2017 onder deze naam een Nederlands ministerie met als beleidsterreinen onder meer landbouw, natuurbeheer, bosbouw, visserij en voedsel.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit · Bekijk meer »

Minnertsga

Minnertsga (Fries: Minnertsgea) is een dorp in de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Minnertsga · Bekijk meer »

Mis

kluiskerk in Warfhuizen De mis (veelal Heilige Mis of H. Mis; Heilig Misoffer, eucharistieviering, soms ook Goddelijke Liturgie) is de viering van het sacrament van de eucharistie in de Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerken, de Oosters-Orthodoxie en (soms) de Lutherse Kerk en Anglicaanse Gemeenschap.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Mis · Bekijk meer »

Molen

Uden Eenvoudige standerdmolen in Oekraïne Een molen is een werktuig met een draaiend mechaniek en een aandrijving, dat kan dienen voor het malen, persen of stampen van granen, verfpigmenten en andere grondstoffen, het zagen van hout, pompen van water, takelen van een last of opwekken van elektriciteit.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Molen · Bekijk meer »

Monument (erfgoed)

Schokland en omgeving (Werelderfgoed) Monumentenschildje voor rijksmonumenten Aanduiding archeologisch monument Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Monument (erfgoed) · Bekijk meer »

Moskee Assalam

De Assalam-moskee is een Marokkaanse moskee in Leeuwarden en is onderdeel van de stichting Marokkaans Religieus Centrum Assalam.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Moskee Assalam · Bekijk meer »

Mr. P.J. Troelstraweg

De Mr.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Mr. P.J. Troelstraweg · Bekijk meer »

Museum De Grutterswinkel

Museum De Grutterswinkel is een museum in de Nederlandse stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Museum De Grutterswinkel · Bekijk meer »

Natuurmuseum Fryslân

Het Natuurmuseum Fryslân is een natuurmuseum in de stad Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Natuurmuseum Fryslân · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Nederland · Bekijk meer »

Nederlandsche Tramweg Maatschappij

De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) was tussen 1880 en 1956 verantwoordelijk voor het aanleggen, exploiteren en onderhouden van de tramlijnen in Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Nederlandsche Tramweg Maatschappij · Bekijk meer »

Nederlandse Spoorwegen

HGB I. Onderaan de foto zijn de spoorlijnen van Station Utrecht Centraal te zien Arend N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) is een Nederlands spoorwegbedrijf, een semi-overheidsbedrijf met een nv-status, waarvan de aandelen in handen zijn van de Staat der Nederlanden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Nederlandse Spoorwegen · Bekijk meer »

NHL Hogeschool

NHL Hogeschool was van 1987 tot 2018 een onderwijsinstelling voor het hoger onderwijs in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en NHL Hogeschool · Bekijk meer »

NHL Stenden Hogeschool

Voormalige hoofdlocatie van de NHL Hogeschool Voormalige hoofdlocatie van Stenden Hogeschool NHL Stenden Hogeschool (internationale naam NHL Stenden University of Applied Sciences) is een onderwijsinstelling voor het hoger onderwijs met campussen in Nederland en in het buitenland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en NHL Stenden Hogeschool · Bekijk meer »

Nieuw Sint Anthonygasthuis

Het Nieuw Sint Anthonygasthuis is een monumentaal gasthuiscomplex in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Nieuw Sint Anthonygasthuis · Bekijk meer »

Nieuwestad

De Nieuwestad is een buurt en een winkelstraat met een gracht in de binnenstad van Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Nieuwestad · Bekijk meer »

Nijehove

Nijehove was een Fries terpdorp, dat samen met Hoek en Oldehove op 3 augustus 1435 Leeuwarden werd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Nijehove · Bekijk meer »

Nijlân & De Zwette

Nijlân & De Zwette is een wijk aan de westzijde van de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Nijlân & De Zwette · Bekijk meer »

Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij

| | De Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij (NFLS) werd opgericht op 31 mei 1899 te Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij · Bekijk meer »

Noord-Nederland

Noord-Nederland Het landsdeel Noord-Nederland is een Nederlandse NUTS 1-regio.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Noord-Nederland · Bekijk meer »

Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming

De N.V. Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming (NOF), opgericht in 1938 te Aalsum, maar al spoedig gevestigd te Dokkum, was een streekvervoeronderneming, die tot 1971 openbaar vervoer per autobus verzorgde in de noordoostelijke hoek van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming · Bekijk meer »

Noordelijk Film Festival

Het Noordelijk Film Festival is een filmfestival in Leeuwarden dat jaarlijks plaatsvindt in november.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Noordelijk Film Festival · Bekijk meer »

Noordelijke Nevenlijnen

De Noordelijke Nevenlijnen Onder de noemer Noordelijke Nevenlijnen worden de zeven niet-geëlektrificeerde spoorlijnen voor reizigersvervoer in de provincies Groningen en Friesland verstaan.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Noordelijke Nevenlijnen · Bekijk meer »

Noorderkerk (Leeuwarden)

De Noorderkerk is een kerkgebouw in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Noorderkerk (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Noorderlicht (fotomanifestatie)

Noorderlicht is een internationaal podium voor fotografie en andere vormen van beeldcultuur.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Noorderlicht (fotomanifestatie) · Bekijk meer »

NoordNed

Wadloper in de groene kleurstelling van NoordNed NoordNed Personenvervoer BV was een openbaarvervoerbedrijf dat treinen exploiteerde in Friesland en Groningen (op de Noordelijke Nevenlijnen) en bussen in Noord- en Zuidwest-Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en NoordNed · Bekijk meer »

Nordwin College

Nordwin College, voorheen AOC Friesland is een regionaal opleidingencentrum voor aan voeding-, natuur- en milieugerelateerde opleidingen in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Nordwin College · Bekijk meer »

Oecumene

Een algemeen symbool van oecumene, symboliseert de christelijke kerk als een kruis afgebeeld als de mast op een boot op zee. Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè dat wil zeggen "de bewoonde wereld".

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Oecumene · Bekijk meer »

Oldehove (gebouw)

De Oldehove is een vrijstaande kerktoren in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Oldehove (gebouw) · Bekijk meer »

Oldehove (Leeuwarden)

Oldehove was een Fries terpdorp, dat samen met Nijehove en Hoek in 1435 de stad Leeuwarden werd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Oldehove (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Omrop Fryslân

Omrop Fryslân (Fries voor Omroep Friesland) is een Nederlandse regionale omroep.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Omrop Fryslân · Bekijk meer »

Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden

Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden is het genadebeeld van Maria dat wordt vereerd in de Sint-Dominicuskerk te Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden · Bekijk meer »

Oostzee

De Oostzee of Baltische Zee is een randzee van de Atlantische Oceaan die ruwweg tussen Zweden, Finland, Polen, Duitsland, Denemarken, Rusland en de Baltische staten ligt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Oostzee · Bekijk meer »

Open Universiteit

De Open Universiteit is een universiteit in Nederland en Vlaanderen, die wetenschappelijk onderwijs ontwikkelt en verzorgt met een open en toegankelijk karakter.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Open Universiteit · Bekijk meer »

Orjol

Orjol (Russisch: Орёл, volgens de Franse transliteratie ook wel Orel) is een stad in het zuidwesten van Europees-Rusland en heeft ruim 300.000 inwoners (2013).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Orjol · Bekijk meer »

Oud Sint Anthonygasthuis

Het Oud Sint Anthonygasthuis is een monumentaal pand in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Oud Sint Anthonygasthuis · Bekijk meer »

Oud-Oost (Leeuwarden)

Oud-Oost is een wijk in de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Oud-Oost (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Overijssel

Overijssel (Nedersaksisch: Oaveriessel) is een provincie in het oosten van Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Overijssel · Bekijk meer »

Pakhuis

19e-eeuwse Speicherstadt in Hamburg Alkmaar Een pakhuis is een gebouw dat dient voor opslag van goederen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Pakhuis · Bekijk meer »

Paleis van Justitie (Leeuwarden)

Paleis van Justitie in Leeuwarden Luchtfoto uit de periode 1920-1940. Paleis van Justitie Leeuwarden is een gerechtsgebouw in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Paleis van Justitie (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Park

Engelse tuin Stadspark Maastricht Een park is een door de mens ontworpen en aangelegd groen gebied met een overwegend recreatieve functie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Park · Bekijk meer »

Particulier

Het bijvoeglijk naamwoord particulier verwijst naar activiteiten in een samenleving, die niet vanuit een bedrijf of vanuit de overheid worden georganiseerd: het particulier initiatief.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Particulier · Bekijk meer »

Pathé Nederland

Pathé Tuschinski tijdens een première. Pathé Arnhem Pathé Nederland is een keten van (vaak grote) bioscopen in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Pathé Nederland · Bekijk meer »

Paus Paulus IV

Paus Paulus IV, geboren als Giovanni Pietro Carafa (Capriglia Irpina, 28 juni 1476 – Rome, 18 augustus 1559), regeerde vanaf 23 mei 1555 tot zijn dood als paus over de Rooms-Katholieke Kerk en over de Pauselijke Staat.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Paus Paulus IV · Bekijk meer »

Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella

Kathedraal van Santiago de Compostella, eindpunt van de pelgrimsroute De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (ook wel Sint Jacobsroute of Jacobsweg genoemd) (Spaans: Camino de Santiago; Galicisch: Camiño de Santiago) is de pelgrimsroute naar het graf van de apostel Jakobus in Santiago de Compostella in Spanje.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella · Bekijk meer »

Pelikaankerk

De Pelikaankerk is een kerkgebouw van de protestantse gemeente in Leeuwarden ontworpen door de architect Egbert Reitsma (1892-1976).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Pelikaankerk · Bekijk meer »

Peter Jan Margry

Petrus Johannes Joseph (Peter Jan) Margry (Breda, 6 april 1956), lid van de familie Margry, is een Nederlands historicus, was van 1987-1993 archiefinspecteur en is sindsdien als etnoloog verbonden aan het Meertens Instituut en aan de Universiteit van Amsterdam.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Peter Jan Margry · Bekijk meer »

Pier Gerlofs Donia

| Sneek) |- | Illustratie in een boek uit 1622 van hoe Grote Pier eruit kan hebben gezien. Pier draagt hier echter een 17e-eeuws, in plaats van een 16e-eeuws kostuum. Let op de ''kullezak'', die de mannelijkheid symboliseert. (Leeuwarden, Fries Museum) | Pier Gerlofs Donia, Grote Pier (Fries: Grutte Pier, in de spelling voor 1980 Greate Pier), (Kimswerd, ca. 1480 - Sneek, 28 oktober 1520) was een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder, kaper, zeerover en volksheld.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Pier Gerlofs Donia · Bekijk meer »

Pier Pander Museum

Het Pier Pander Museum is een museum in de stad Leeuwarden voor de artistieke nalatenschap van de Friese beeldhouwer Pier Pander (1864-1919).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Pier Pander Museum · Bekijk meer »

Piet Paaltjens

Piet Paaltjens is het pseudoniem van de Nederlandse dichter en predikant François Haverschmidt, ook wel geschreven als François HaverSchmidt (Leeuwarden, 14 februari 1835 – Schiedam, 19 januari 1894).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Piet Paaltjens · Bekijk meer »

Pieter Jelles Troelstra

Pieter Jelles Troelstra (Leeuwarden, 20 april 1860 - Den Haag, 12 mei 1930) was een Nederlandse advocaat, journalist en politicus.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Pieter Jelles Troelstra · Bekijk meer »

Pijp (brug)

Leeuwarden Een pijp is een halfronde, meestal gemetselde, lage brug.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Pijp (brug) · Bekijk meer »

Piter Jelles (scholengemeenschap)

Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met elf scholen in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Piter Jelles (scholengemeenschap) · Bekijk meer »

Plein

Een plein in Kuala Lumpur Sint-Pietersplein in Rome Een plein is een onbebouwde ruimte omgeven door gebouwen en maakt deel uit van het stratennet van een stad of dorp.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Plein · Bekijk meer »

Podium Asteriks

Podium Asteriks is een poppodium in Leeuwarden, opgericht in 2010.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Podium Asteriks · Bekijk meer »

Poldermolen

| |- |achtkante poldermolen |- |Wipmolen met open scheprad |- |Spinnenkop |- |Tjasker in Duitsland |- |Molendriegang bij Leidschendam. | Een poldermolen of molengemaal is een windmolen die water van een lager niveau naar een hoger niveau verplaatst.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Poldermolen · Bekijk meer »

Potmarge

De Potmarge is een riviertje in het zuiden van de stad Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Potmarge · Bekijk meer »

Potmargezone

Potmargezone is een woonwijk in de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Potmargezone · Bekijk meer »

Priesterkoor

Plattegrond van een kerk met daarin de situering van het 'priesterkoor' (grijs). Koor met daar omheen een koorommegang: Sint-Willibrorduskerk te Antwerpen Het koor, priesterkoor of hoogkoor is in de westerse bouwkunst de ruimte in een kerkgebouw waar zich het hoofdaltaar bevindt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Priesterkoor · Bekijk meer »

Princessehof

Princessehof is een in 1693 gebouwd herenhuis, eigenlijk een klein stadspaleis, aan de Grote Kerkstraat 11 in de stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Princessehof · Bekijk meer »

Prinsentuin (Leeuwarden)

De Prinsentuin is een park aan de noordkant van de binnenstad van Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Prinsentuin (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Prinses Margrietkanaal

Het Prinses Margrietkanaal is het Friese deel van het grote scheepvaartkanaal van Lemmer naar Groningen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Prinses Margrietkanaal · Bekijk meer »

Processie

Sacramentsprocessie op het Franse platteland, 19e eeuw Liturgische processie in de oud-katholieke kerk in Den Haag, waarschijnlijk met priester Cornelius Henricus van Vlooten. Isaac Israels (1880 of 1881), Museum Catharijneconvent Flores ceremoniële torens (''tabut'' of ''tabuik'') door de stad worden gedragen Onze-Lieve-Vrouwebasiliek tijdens de heiligdomsvaart van Maastricht Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de vorm van een optocht, waarbij gelovigen hun geloof openbaar belijden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Processie · Bekijk meer »

Protestantisme

Luther volgens de overlevering zijn 95 stellingen openbaar maakte. Gedächtniskirche in Speyer, ter nagedachtenis aan het 'protest' van de Luthersen tegen het beperken van de godsdienstvrijheid. Het protestantisme is een van de vier grote stromingen binnen het christendom, naast het rooms-katholicisme de oosters-orthodoxe kerken en het anglicanisme.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Protestantisme · Bekijk meer »

Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland (in dagelijks spraakgebruik vaak afgekort tot Protestantse Kerk of PKN) is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Protestantse Kerk in Nederland · Bekijk meer »

Provinciehuis (Friesland)

Het provinciehuis Friesland (Fries: Provinsjehûs Fryslân) is het provinciehuis van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Provinciehuis (Friesland) · Bekijk meer »

Qbuzz

Qbuzz is een Nederlandse vervoersmaatschappij.De hoofdvestiging is sinds oprichting in Amersfoort.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Qbuzz · Bekijk meer »

Raadsgriffier

De raadsgriffier is een functionaris in het Nederlandse lokale bestuur.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Raadsgriffier · Bekijk meer »

Rabobank

Utrecht in 1996 Een Rabobankfiliaal in Mijnsheerenland in de jaren 70 Wim Crouwel & Wim van der Weerd) in 1973 Amsterdam met het logo en huisstijl ontworpen door het Engelse Newell & Sorrell in 1994. In 2010 heeft Edenspiekermann de huisstijl gemoderniseerd. De Rabobank (handelsnaam van de Coöperatieve Rabobank) is een Nederlandse bank, statutair gevestigd te Amsterdam, met het hoofdkantoor in Utrecht.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rabobank · Bekijk meer »

Rechtbank (Nederland)

De oude rechtbank van Haarlem aan de Janstraat. Nieuwe Haarlemse rechtbank aan het Klokhuisplein. De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg in Nederland voor het bestuursrecht (waaronder begrepen het fiscaal recht), het civiel recht en het strafrecht.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rechtbank (Nederland) · Bekijk meer »

Rechtbank Assen

Rechtbank Assen was tot 2013 een van de negentien rechtbanken in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rechtbank Assen · Bekijk meer »

Rechtbank Groningen

de oude rechtbank in de Oude Boteringestraat De rechtbank Groningen was tot 1 januari 2013 een van de 19 rechtbanken in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rechtbank Groningen · Bekijk meer »

Rechtbank Leeuwarden

Rechtbank Leeuwarden was tot 2013 een rechtbank in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rechtbank Leeuwarden · Bekijk meer »

Rechtbank Noord-Nederland

De rechtbank Noord-Nederland is een van de elf rechtbanken in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rechtbank Noord-Nederland · Bekijk meer »

Reformatie

De protestantse Reformatie is het zestiende-eeuwse schisma binnen het westerse christendom, dat ingezet werd door Maarten Luther, Johannes Calvijn en andere vroege protestanten.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Reformatie · Bekijk meer »

Remonstranten

De remonstranten (of de Remonstrantse Broederschap, Arminianen, of rekkelijken) zijn een afsplitsing van de (Nederduits) Gereformeerde Kerk, ontstaan in het begin van de 17e eeuw.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Remonstranten · Bekijk meer »

Renaissance

Rafael, ''De School van Athene'' De renaissance (letterlijk: wedergeboorte) is een periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de middeleeuwen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Renaissance · Bekijk meer »

Rengerspark

Rengerspark is een buurt en park in Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rengerspark · Bekijk meer »

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (Latijn: Belgium Foederatum) was tussen 1588 en 1795 een confederatie met trekken van een defensieverbond en een douane-unie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden · Bekijk meer »

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden

Gezicht Leeuwarden is een van rijkswege beschermd stadsgezicht in de binnenstad van Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden · Bekijk meer »

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Hollanderwijk

Gezicht Leeuwarden - Hollanderwijk is een van rijkswege beschermd stadsgezicht in de Hollanderwijk in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Hollanderwijk · Bekijk meer »

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Nieuwe Kanaalgebied

Gezicht Leeuwarden - Nieuwe Kanaalgebied is een van rijkswege beschermd stadsgezicht in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Nieuwe Kanaalgebied · Bekijk meer »

Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Noorder- / Westersingel

Gezicht Leeuwarden - Noorder- / Westersingel is een van rijkswege beschermd stadsgezicht in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rijksbeschermd gezicht Leeuwarden - Noorder- / Westersingel · Bekijk meer »

Rijksmonument

Monumentenschildje voor rijksmonumenten, geïntroduceerd in 2014 Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rijksmonument · Bekijk meer »

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de universiteit in de Nederlandse stad Groningen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rijksuniversiteit Groningen · Bekijk meer »

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rijkswaterstaat · Bekijk meer »

Ring Leeuwarden

(A31) | | De rondweg van Leeuwarden (Ring Leeuwarden) is de ringweg van Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Ring Leeuwarden · Bekijk meer »

Rooms-Katholieke Kerk

Petrus (875) Andrej Roebljov (ca. 1400) De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rooms-Katholieke Kerk · Bekijk meer »

Rotterdam

Rotterdam is een havenstad in het westen van Nederland, in de provincie Zuid-Holland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Rotterdam · Bekijk meer »

Russisch-Orthodoxe Kerk

De oudgelovige bojarynja Morozova wordt gearresteerd afgevoerd. Schilderij van Vasili Soerikov. De Russisch-Orthodoxe Kerk (Russisch: Русская Православная Церковь, Russkaja Pravoslavnaja Tserkov) of het Patriarchaat van Moskou (Московский Патриархат; Moskovski Patriarchat) is een van de oosters-orthodoxe kerken.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Russisch-Orthodoxe Kerk · Bekijk meer »

Sacristie

Sacristie-ingang Sacristie van de Keulse Dom Lavabo in de Chiesa di san gaetano De grote sacristie in de kathedraal van Burgos De sacristie is het vertrek in een kerk waar zowel het liturgisch vaatwerk als het liturgisch textiel (de parament) bewaard worden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Sacristie · Bekijk meer »

Santiago de Compostella

Santiago de CompostellaVernederlandste spelling met dubbele L volgens de lijst van de Taalunie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Santiago de Compostella · Bekijk meer »

SC Cambuur

SC Cambuur-Leeuwarden, kortweg SC Cambuur, is een professionele Nederlandse voetbalclub uit Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en SC Cambuur · Bekijk meer »

Schieringers

De Schieringers was de aanduiding van een partij in partijtwisten die in de 14de en 15de eeuw Groningen en Friesland teisterden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Schieringers · Bekijk meer »

Schieringers en Vetkopers

Schieringers en Vetkopers zijn de namen van de twee partijen in de twisten in Friesland en Groningen in de late middeleeuwen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Schieringers en Vetkopers · Bekijk meer »

Schilkampen

Schilkampen (Fries: Skilkampen) is een buurt en straat in de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Schilkampen · Bekijk meer »

Simmer 2000

miniatuur Simmer 2000 (simmer is Fries voor zomer) was een evenement in de zomer van 2000 waarin Friezen die inmiddels buiten Friesland woonden werden uitgenodigd om naar it heitelân (het vaderland) terug te keren voor een reünie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Simmer 2000 · Bekijk meer »

Sint Annaparochie

Sint Annaparochie (Bildts en Fries: Sint-Anne of Sint Anne) is een dorp van de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Sint Annaparochie · Bekijk meer »

Sint Jacobiparochie

Sint Jacobiparochie (Bildts, Fries: Sint Jabik of Sint-Jabik) is een dorp in de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Sint Jacobiparochie · Bekijk meer »

Sint-Bonifatiuskerk (Leeuwarden)

De Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden is een rooms-katholieke kerk gewijd aan de HH.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Sint-Bonifatiuskerk (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Sint-Dominicuskerk (Leeuwarden)

De Sint-Dominicuskerk is een rooms-katholiek kerkgebouw in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Sint-Dominicuskerk (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Site (archeologie)

Site van de marae Taputapuātea in Frans-Polynesië Een site is in de archeologie een plaats waar bewijs van menselijke activiteiten uit het verleden bewaard is gebleven (prehistorisch, historisch of hedendaags) en onderzocht is of kan worden met behulp van de discipline archeologie.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Site (archeologie) · Bekijk meer »

Skûtsje

Skûtsje ''Risico'' (1911) nabij de Fluessen thumb Filmpje over skûtsjesilen Een skûtsje (uitspraak: skoetsje, Fries voor 'schuitje') is een houten of stalen Friese tjalk gebouwd voor het vervoer van vracht in Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Skûtsje · Bekijk meer »

Sneek (stad)

Sneek (Fries: Snits) is een stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Sneek (stad) · Bekijk meer »

Sonnenborgh en omgeving

Sonnenborgh en omgeving (Sonnenborgh e.o.) is een wijk in de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Sonnenborgh en omgeving · Bekijk meer »

Speciaal onderwijs

Leraar en leerling. Het speciaal onderwijs is in Nederland de benaming voor onderwijs aan kinderen die vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, leer- of gedragsproblemen of -stoornissen extra zorg op school nodig hebben.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Speciaal onderwijs · Bekijk meer »

Spoorlijn Arnhem - Leeuwarden

| Staatslijn A is de volgens de wet van 18 augustus 1860 door de Staat der Nederlanden aangelegde spoorweg die de steden Arnhem, Zutphen, Deventer, Zwolle, Meppel en Leeuwarden met elkaar verbindt.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Spoorlijn Arnhem - Leeuwarden · Bekijk meer »

Spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans

| Staatslijn B is de volgens de Wet op de Aanleg van Staatsspoorwegen van 18 augustus 1860 door de Staat der Nederlanden aangelegde spoorweg tussen Harlingen en Nieuweschans (destijds geschreven als Nieuwe Schans, sinds 2009 Bad Nieuweschans genoemd), via Leeuwarden en Groningen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans · Bekijk meer »

Spoorlijn Leeuwarden - Anjum

| De spoorlijn Leeuwarden – Anjum, ook wel Dokkumer Lokaaltje genoemd, was een spoorlijn tussen Station Leeuwarden en Station Dokkum-Aalsum, de oostelijke tak van het voormalige spoornetwerk van de Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij (NFLS).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Spoorlijn Leeuwarden - Anjum · Bekijk meer »

Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren

| De Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren is door de overheid aangelegd als onderdeel van de derde staatsaanleg van spoorwegen in Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren · Bekijk meer »

Sprinter (treindienstsoort)

De sprinter is een treindienstsoort van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en Keolis Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Sprinter (treindienstsoort) · Bekijk meer »

Stadhouder

Maurits van Oranje (1567-1625) is een van de bekendste stadhouders in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Stadhouder was de titel van een van de belangrijkste functionarissen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stadhouder · Bekijk meer »

Stadhouderlijk Hof

Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden is een voormalig paleis van de koninklijke familie en was in haar bezit tot 1971.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stadhouderlijk Hof · Bekijk meer »

Stadhuis van Leeuwarden

Het Stadhuis van Leeuwarden is het stadhuis aan het Hofplein in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stadhuis van Leeuwarden · Bekijk meer »

Stadsfries

Omgeving waar het Stadsfries gesproken wordt Stadsfries, Stadfries of Stads (Stadsfrys in de taal zelf, Stedsk in het Fries, Liwwadders of Leewaddes in Leeuwarden) is de samenvattende naam van de stadsdialecten die in Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Franeker, Dokkum, Harlingen, Stavoren, Kollum en Heerenveen worden gesproken.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stadsfries · Bekijk meer »

Stadsrechten

Dit houtsnijwerk in de vorm van een boek aan de gevel van het stadhuis van Enkhuizen geeft de tekst weer van de oorkonde waarmee graaf Willem V van Holland de nederzetting in 1356 stadsrechten gaf Stadsrechten waren in het middeleeuwse Europa bijzondere rechten en privileges die aan een plaats werden toegekend.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stadsrechten · Bekijk meer »

Stadswal

van links naar rechts: de contrescarp, bedekte weg, gracht, onderwal, bedekte weg, helemaal rechts de hoofdwal met boven op de borstwering. Een stadswal of omwalling (ook wel hoofdwal) is een verdedigingswerk in de vorm van een dijk om een stad of kasteel.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stadswal · Bekijk meer »

Standbeeld

Een standbeeld is een beeldhouwwerk van een of meer mensen of andere wezens dat ter ere of ter nagedachtenis van iemand of iets in het openbaar is neergezet, vaak op een voetstuk of sokkel.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Standbeeld · Bekijk meer »

Statie (missie)

Een statie is - in de rooms-katholieke missie - de standplaats van een missionaris.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Statie (missie) · Bekijk meer »

Station Feanwâlden

Station Feanwâlden is het station van de plaats Veenwouden in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Station Feanwâlden · Bekijk meer »

Station Leeuwarden

Station achterzijde, perrons Stationshal, Jugendstil tegeltableaus uit 1904 Station Leeuwarden is het belangrijkste spoorwegstation in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Station Leeuwarden · Bekijk meer »

Station Leeuwarden Achter de Hoven

Station Leeuwarden Achter de Hoven (door Prorail Achter de Hoven genoemd, door de NS geschreven als Leeuwarden Achter d Hoven) was een treinstation in Leeuwarden, gelegen aan de spoorlijn Leeuwarden – Groningen, nabij de wijk Achter de Hoven.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Station Leeuwarden Achter de Hoven · Bekijk meer »

Station Leeuwarden Camminghaburen

Station Leeuwarden Camminghaburen is een treinstation aan de oostkant van Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Station Leeuwarden Camminghaburen · Bekijk meer »

Station Leeuwarden Werpsterhoeke

Station Leeuwarden Werpsterhoeke is een gepland spoorwegstation aan de Spoorlijn Zwolle - Leeuwarden in het zuiden van Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Station Leeuwarden Werpsterhoeke · Bekijk meer »

Stedelijk Gymnasium Leeuwarden

Het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden is een openbare school.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stedelijk Gymnasium Leeuwarden · Bekijk meer »

Stellingwerfs

Stellingwerfs taalgebied Het Stellingwerfs (Stellingwarfs) is een Nedersaksische streektaal die nog wordt gesproken in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (samen de Stellingwerven), Steenwijkerland en het aangrenzende deel van Drenthe (waar men de eigen streektaal ook wel Drents noemt).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stellingwerfs · Bekijk meer »

Stenden Hogeschool

Studielandschap in Leeuwarden Stenden Hogeschool was van 2008 tot 2018 een onderwijsconglomeraat in Noord-Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stenden Hogeschool · Bekijk meer »

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

De Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden, meer bekend onder de naam Pasveer, is een showkorps uit de Friese stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden · Bekijk meer »

Stiens

Stiens is een dorp in de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stiens · Bekijk meer »

Stins

De Schierstins in Veenwouden Een stins (mv. zowel stinsen als stinzen) is een middeleeuwse, verdedigbare, bewoonbare toren (later ook horizontaal gebouwd) in de Nederlandse provincies Friesland en Groningen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stins · Bekijk meer »

Stoomtram

Naarden-Bussum, omstreeks 1940 Station Zwolle Veerallee van de Stoomtram Zwolle – Blokzijl in 1934 Java (1915-1940) Een stoomtram is een tram die wordt voortbewogen door een stoommachine.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Stoomtram · Bekijk meer »

Straat (verharde weg)

Een straat in een woonwijk van Delft Een straat (uit het Latijn (via) strata) is een verharde weg.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Straat (verharde weg) · Bekijk meer »

Straatfestival

Een straatfestival is een festival dat plaatsvindt op straat, over het algemeen in het centrum van een stad of dorp.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Straatfestival · Bekijk meer »

Sybrand van Haersma Buma

Sybrand van Haersma Buma (Workum, 30 juli 1965) is een Nederlandse bestuurder en politicus van het CDA.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Sybrand van Haersma Buma · Bekijk meer »

Synagoge

De Grote Synagoge van Deventer ''Sjachariet'' in ''beet midrasj Vayoel Moshe'' van Satmar te Jeruzalem Belzer hoofdkantoor tijdens Purim 5766 Een synagoge (Oudgrieks συναγωγή voor huis van samenkomst; Hebreeuws: בית כנסת', Beit Knesset of Beis Knesses) is in het jodendom een gebeds- en gemeenschapshuis, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Synagoge · Bekijk meer »

Synagoge (Leeuwarden)

Deel van de voorgevel De Synagoge van Leeuwarden is een voormalige synagoge uit 1805 en een van de weinige overgebleven joodse gebouwen in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Synagoge (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Tachtigjarige Oorlog

De Tachtigjarige Oorlog was een strijd in de Nederlanden die in 1568 begon en eindigde in 1648, met een tussenliggende wapenstilstand (het Twaalfjarig Bestand) van 1609 tot 1621.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Tachtigjarige Oorlog · Bekijk meer »

Terp

Zicht op de terp van Hogebeintum (Friesland). Zicht op de terp van Hogebeintum (Friesland). De goudschat uit de zevende eeuw, in 1866 gevonden in de terp van Wieuwerd (Friesland). Een terp is een ter bewoning aangelegde verhoging in het landschap.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Terp · Bekijk meer »

Theater Romein

Theater Romein was van 1992 tot en met 2005 het vlakkevloertheater van Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Theater Romein · Bekijk meer »

Titus Brandsma

Karmeliet Brandsma Titus Brandsma, Manuscript van zijn biografie van Theresia van Avila, geschreven in de gevangenis Nijmegen, beeld van Titus Brandsma op het universiteitsterrein Heyendaal Titus Brandsma (geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster bij Bolsward, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Titus Brandsma · Bekijk meer »

Tjeerd Kuipers

|- | Rotterdam: Bergsingelkerk |- | Amsterdam: De Zeven Landen |- | Amsterdam: Woningbouw in Zaanstraat | Tjeerd Kuipers (Gorredijk, 21 december 1857 - Laren, 13 november 1942) was een Nederlandse architect.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Tjeerd Kuipers · Bekijk meer »

Tresoar

Tresoar (Fries voor "schat"), Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum ("Fries Historisch en Letterkundig Centrum") is de grootste erfgoedinstelling van Friesland en gevestigd in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Tresoar · Bekijk meer »

Tuinen (Leeuwarden)

De Tuinen is een straat in het centrum van Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Tuinen (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Tweebaksmarkt

De Tweebaksmarkt is een straat in de binnenstad van Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Tweebaksmarkt · Bekijk meer »

Uithof (klooster)

Een uithof is een grote kloosterboerderij / abdijhoeve van waaruit de vaak aanzienlijke landerijen die aan een kloosterorde toebehoorden, werden bewerkt en beheerd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Uithof (klooster) · Bekijk meer »

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het regiokantoor van het UWV in Amsterdam Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen · Bekijk meer »

Valckx & Van Kouteren

De Rotterdamsche Electrische Kerk- & Concertorgelfabriek Valckx & Van Kouteren & Co.'s was van 1923 tot 1959 een firma van orgelbouwers te Rotterdam, opgericht door Peter Gerardus Valckx (1893-1978) en Jan van Kouteren (1879-1953) en hun compagnons Hageman en De Haan.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Valckx & Van Kouteren · Bekijk meer »

Valletta

Valletta is de hoofdstad van de republiek Malta, op het gelijknamige eiland in de Middellandse Zee.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Valletta · Bekijk meer »

Van Aylva

Familiewapen van Van Aylva, (1814) Van Aylva (vermoedelijke uitspraak) is een oud adellijk geslacht, afkomstig uit Witmarsum dat sinds 1814 tot de (moderne) Nederlandse adel behoorde en in 1827 uitstierf.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Van Aylva · Bekijk meer »

Van Burmania

Familiewapen van Van Burmania Van Burmania is een Nederlandse familie waarvan leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren en die in 1825 uitstierf.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Van Burmania · Bekijk meer »

Van Harinxmakanaal

Het Van Harinxmakanaal in de Nederlandse provincie Friesland loopt vanaf het Prinses Margrietkanaal (ten zuiden van Suawoude) langs Leeuwarden en Franeker naar Harlingen waar het uitmondt in de Waddenzee.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Van Harinxmakanaal · Bekijk meer »

Veemarkt (handel)

Bioscoopjournaal uit september 1936. Beelden van een veemarkt in de open lucht in de omgeving van Arnhem. Veemarkt van Leeuwarden in 1949 Terrein van een veemarkt in Engeland Veemarkt in Newport, Wales Veemarkt op het Martiniplein in Sneek, 1903 Veemarkt in Malton Veemarkt Amsterdam, kantinegebouw Veemarkt in Frankrijk Veemarkt in Argentinië Veemarkt in Tienen, België (voor 1914) Een veemarkt is een markt waarop levend vee wordt verhandeld.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Veemarkt (handel) · Bekijk meer »

VEONN

Groningen VEONN bus in eigen kleurstelling in Zwolle VEONN (Vervoersonderneming Noord-Nederland) was een Noord-Nederlands openbaarvervoerbedijf dat in op 1 januari 1996 ontstond uit een fusie tussen de FRAM uit Friesland en de DVM/NWH uit Drenthe en de Noordoostpolder / Noordwest-Overijssel.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en VEONN · Bekijk meer »

Verfriesing

Stroobos en Surhuizum. Hier is sprake van een inconsistente naamvoering, beide plaatsen liggen immers in dezelfde gemeente. Verfriesing (Fries: ferfrysking) of verfriezing is het veranderen van Nederlandstalige namen in het Westerlauwers Fries in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Verfriesing · Bekijk meer »

Vetkopers

De Vetkopers waren een partij in Friesland en Groningen in de 14de en 15de eeuw.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Vetkopers · Bekijk meer »

Vierhuis (Leeuwarden)

Vierhuis (Fries: Fjouwerhús) is een buurtschap in de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Vierhuis (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Vitus

Vitus is een heilige en martelaar van de Rooms-Katholieke Kerk en de orthodoxe kerken.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Vitus · Bekijk meer »

Vliegbasis Leeuwarden

Bombardement fliegerhorst Leeuwarden door B-26 Marauder's 24 feb 1944 Luchtfoto, gezien naar het oosten Gloster Meteor vanaf 1949 Hawker Hunter vanaf 1956 F-104 Starfighter vanaf 1964 F-16 Falcon vanaf 1979 F-35 Lightning 2 vanaf 2019 En MQ-9 Reaper vanaf 2020 Vliegbasis Leeuwarden is een van de drie laatste Main Operation Bases (MOB's) van de Koninklijke Luchtmacht.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Vliegbasis Leeuwarden · Bekijk meer »

Vogelaarwijk

Overvecht in Utrecht Klarendal in Arnhem Bijlmermeer in Amsterdam Woensel-West in Eindhoven Vreewijk in Rotterdam Vogelaarwijk is de populaire benaming voor een veertigtal probleemwijken in Nederland volgens een lijst die minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie in 2007 vaststelde.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Vogelaarwijk · Bekijk meer »

Voorstreek (Leeuwarden)

De Voorstreek is een straat tevens gracht in het centrum van Leeuwarden in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Voorstreek (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Voortgezet onderwijs

In Nederland is voortgezet onderwijs het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Voortgezet onderwijs · Bekijk meer »

Vossepark & Helicon

Vossepark & Helicon is een wijk in de stad Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Vossepark & Helicon · Bekijk meer »

Vrijheidswijk (Leeuwarden)

De Vrijheidswijk is een wijk aan de noordzijde van de stad Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Vrijheidswijk (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Waag (Leeuwarden)

De Waag is een waaggebouw in de Nederlandse stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Waag (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Waalse kerk (Leeuwarden)

De Waalse kerk is een kerkgebouw in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Waalse kerk (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Wageningen University & Research

De eerste studenten met vaandel bij het hoofdgebouw van de Rijkslandbouwschool Wageningen, 1879 Wageningen University & Research is een grotendeels Engelstalige Nederlandse universiteit in de Gelderse stad Wageningen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Wageningen University & Research · Bekijk meer »

Watergang (wateroppervlak)

Voorbeeld van een beek Een watergang of waterloop is een lijnvormig (in de betekenis van 'veeleer lang dan breed') landschapselement, gevuld met stromend of stilstaand water.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Watergang (wateroppervlak) · Bekijk meer »

Wederopbouwarchitectuur

Wederopbouwarchitectuur is een bouwstijl waarin gebouwen worden opgetrokken bij de heropbouw van een gebied na oorlogsvernielingen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Wederopbouwarchitectuur · Bekijk meer »

Westeinde en omgeving

Westeinde en omgeving (Westeinde e.o.) is een wijk van de stad Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Westeinde en omgeving · Bekijk meer »

Westerkerk (Leeuwarden)

De Westerkerk is een kerkgebouw in de stad Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Westerkerk (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Westerlauwers Fries

| |- | De taalsituatie in Noord-Nederland | Westerlauwers Fries (kortweg Fries, in het Fries: Frysk) is het Fries dat gesproken wordt in de Nederlandse provincie Friesland en in enkele dorpen van het Westerkwartier van de provincie Groningen.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Westerlauwers Fries · Bekijk meer »

Westerpark (Leeuwarden)

Het Westerpark is een stadspark in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Westerpark (Leeuwarden) · Bekijk meer »

Wijerd Jelckama

Wijerd Jelckama (ca.1490-1523) was een Friese piraat, rebel en vrijheidsstrijder.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Wijerd Jelckama · Bekijk meer »

Wijken en buurten in Leeuwarden

Wijkindeling gemeente Leeuwarden sinds 2018 De Nederlandse gemeente Leeuwarden is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Wijken en buurten in Leeuwarden · Bekijk meer »

Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg

Wapen van Willem Lodewijk van Nassau Willem Lodewijk (Dillenburg, 13 maart 1560 – Leeuwarden, 31 mei 1620) was graaf van Nassau-Dillenburg, van 1584 tot zijn dood stadhouder van Friesland en later ook van de gewesten Groningen (1594) en Drenthe (1596).

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg · Bekijk meer »

Winkel (zaak)

Winkelend publiek in een winkelcentrum in Delft Standbeeld van winkelende vrouwen in de Grote Houtstraat in Haarlem, Kees Verkade, 1966 Een winkel in 1720, Willem van Mieris Winkelend publiek tijdens kerst, 1875, Heinrich Zille Een winkel is een plaats waar koopwaar wordt aangeboden en verkocht.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Winkel (zaak) · Bekijk meer »

WTC Leeuwarden

WTC Leeuwarden of WTC Expo is het grootste evenementen- en beurscomplex van Friesland en een van de grotere van Nederland.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en WTC Leeuwarden · Bekijk meer »

Zaailand

Het Zaailand (ook Zaailandplein in de media) is de niet-officiële, maar veelgebruikte benaming voor het Wilhelminaplein in Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Zaailand · Bekijk meer »

Zeeklimaat

Schematische kaart van gebieden met een warm zeeklimaat (Cfa) Schematische kaart van gebieden met een gematigd of koel zeeklimaat (Cfb en Cfc) Het zeeklimaat, maritiem klimaat, oceanisch klimaat of regenklimaat is een klimaat dat sterk wordt beïnvloed door de nabijheid van een zee en vooral oceaan, in tegenstelling tot een landklimaat.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Zeeklimaat · Bekijk meer »

Zuiderzee

De Zuiderzee was een binnenzee in het noordelijk deel van Nederland die vanaf ongeveer het begin van de late middeleeuwen tot 1932 heeft bestaan.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Zuiderzee · Bekijk meer »

Zuidwesthoek (Friesland)

De Zuidwesthoek (Fries: Súdwesthoeke) is een streek in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Friesland en valt ongeveer samen met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Zuidwesthoek (Friesland) · Bekijk meer »

Zwette

De Zwette (officieel, Fries: De Swette) of Sneekertrekvaart is de waterverbinding tussen Sneek en Leeuwarden.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Zwette · Bekijk meer »

Zwolle

Zwolle is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Overijssel.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en Zwolle · Bekijk meer »

1285

Slag bij Col de Panissars: Alfons III geeft opdracht de achtervolging op de stervende Filips III te staken Het jaar 1285 is het 85e jaar in de 13e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1285 · Bekijk meer »

13e eeuw

De 13e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 13e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1201 tot en met 1300.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 13e eeuw · Bekijk meer »

1435

Vrede van Atrecht Het jaar 1435 is het 35e jaar in de 15e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1435 · Bekijk meer »

1519

Verovering van Tenochtitlán Het jaar 1519 is het 19e jaar in de 16e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1519 · Bekijk meer »

1559

Het jaar 1559 is het 59e jaar in de 16e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1559 · Bekijk meer »

1564

Het jaar 1564 is het 64e jaar in de 16e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1564 · Bekijk meer »

1566

Het jaar 1566 is het 66e jaar in de 16e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1566 · Bekijk meer »

1571

Cyprus Het jaar 1571 is het 71e jaar in de 16e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1571 · Bekijk meer »

1590

Turfschip Breda Het jaar 1590 is het 90e jaar in de 16e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1590 · Bekijk meer »

1609

De Banda-eilanden Het jaar 1609 is het 9e jaar in de 17e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1609 · Bekijk meer »

1652

De aankomst van Van Riebeeck aan de Kaap Het jaar 1652 is het 52e jaar in de 17e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1652 · Bekijk meer »

1693

Het jaar 1693 is het 93e jaar in de 17e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1693 · Bekijk meer »

17 Keuren en 24 Landrechten

De 17 Keuren en 24 Landrechten zijn een verzameling teksten waarin delen van het recht en de vrijheden van Friesland werden vastgelegd.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 17 Keuren en 24 Landrechten · Bekijk meer »

1715

Zonsverduistering Het jaar 1715 is het 15e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1715 · Bekijk meer »

1741

Het jaar 1741 is het 41e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1741 · Bekijk meer »

1748

Het jaar 1748 is het 48e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1748 · Bekijk meer »

1754

Frans Indië Het jaar 1754 is het 54e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1754 · Bekijk meer »

1755

Het jaar 1755 is het 55e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1755 · Bekijk meer »

1811

Napoleon Bonaparte De Komeet van 1811 boven Sankt Goar en de Burcht Katz Venezuela verklaart zich onafhankelijk Het jaar 1811 is het 11e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1811 · Bekijk meer »

1840

Het jaar 1840 is het 40e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1840 · Bekijk meer »

1852

De Cruquius, een van drie gemalen waarmee de Haarlemmermeer drooggemalen wordt Het jaar 1852 is het 52e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1852 · Bekijk meer »

1862

Het Witte Huis tijdens de Burgeroorlog Het jaar 1862 is het 62e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1862 · Bekijk meer »

1863

Het jaar 1863 is het 63e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1863 · Bekijk meer »

1864

Karl Marx Hondo (Japan), september 1864'', 1864, Jacob Eduard van Heemskerck van Beest. Het jaar 1864 is het 64e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1864 · Bekijk meer »

1878

Het jaar 1878 is het 78e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1878 · Bekijk meer »

1880

Paul Kruger Het jaar 1880 is het 80e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1880 · Bekijk meer »

1882

Beeld van James Joyce in Dublin. Het jaar 1882 is het 82e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1882 · Bekijk meer »

1884

Grover Cleveland Copeland stoommotorfiets Het jaar 1884 is het 84e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1884 · Bekijk meer »

1903

17 december: Gebroeders Wright Een groep gevangenen omstreeks 1903 voert een werkstraf uit in een zogenoemde "''Chain gang''" Het jaar 1903 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1903 · Bekijk meer »

1905

1905 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1905 · Bekijk meer »

1906

Chinatown, San Francisco na de aardbeving aardbeving in 1906. De Kriéger Electric Landaulet (cira 1906). Het jaar 1906 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1906 · Bekijk meer »

1932

Koninginnedag in Amsterdam anno 1932. Roermond. Burgemeester M.A.M. Waszink spreekt over de 700 jaar oude stad. Bioscoopjournaal uit 1932. Een heer spreekt over de sport handbal een geeft commentaar over de achtergrond van deze sport. Hij voorspelt dat handbal snel het voetbal in populariteit zal evenaren. Bioscoopjournaal uit juli 1932. Veldloop in Amersfoort. Het jaar 1932 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1932 · Bekijk meer »

1940

Winter Hulp Nederland (afkorting WHN). Beelden van de activiteiten rond de eerste collecte ten bate van Winter Hulp Nederland. Bioscoopjournaal uit 1940. Overal in Nederland wordt gewerkt aan het herstellen van de door de gevechten in de meidagen 1940 aangerichte schade. Metropole Palace in een zaal "rijden" de drie een wedstrijd op hometrainers. snaren en catgut (medisch hechtmateriaal voor operaties) bij de N.V. Eerste Nederlandsche Snaaren en Catgutfabriek-Hakkert te Rotterdam. Bioscoopjournaal uit juli 1940. Achtereenvolgende fasen bij het fabriceren van isolatiedekens van glaswol. Bioscoopjournaal uit januari 1940. De vervaardiging van etalagepoppen in een atelier te Amsterdam. Het jaar 1940 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1940 · Bekijk meer »

1946

Het jaar 1946 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1946 · Bekijk meer »

1950-1959

De jaren 1950-1959 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 20e eeuw.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1950-1959 · Bekijk meer »

1960-1969

De jaren 1960-1969 (van de gangbare jaartelling), ook aangeduid als de jaren zestig, zijn een decennium in de 20e eeuw.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1960-1969 · Bekijk meer »

1963

Bioscoopjournaal uit 1963: de winter was extreem streng, waardoor op diverse plaatsen in Nederland kon worden geskied. Bioscoopjournaal uit september 1963: Het 50-jarig bestaan van het Vredespaleis te Den Haag. Bioscoopjournaal uit 1963. Wedstrijd voor best verzorgde hond in Rotterdam, georganiseerd door de Dierenbescherming en de Commissie Vakantiebesteding. lopen van Groningen over het wad naar Schiermonnikoog. Het jaar 1963 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1963 · Bekijk meer »

1965

Bioscoopjournaal uit 1965. De regen in de zomer leidt in Nederland tot overlast voor vakantiegangers. Polygoonjournaal uit 1965 over de zeilwedstrijden tijdens de Sneekweek op het Sneekermeer. wegwedstrijd om het kampioenschap van Nederland op het Circuit Park Zandvoort. Museum voor Land en Volkenkunde te Rotterdam, met diverse weefsels, kostuums, versierde gebruiksvoorwerpen, bruidscadeau's en dodenkleden. EHBO verbindt een vinger. Vervolgens keurt de jury de gelegde straatjes. Bioscoopjournaal uit 1965. In Zandvoort wordt gewerkt aan het 19 verdiepingen hoge appartementenhotel, dat binnenkort geopend wordt. De strandtenten worden opgebouwd voor het komende seizoen, souvenirwinkels met ansichtkaarten zijn gereed. Het jaar 1965 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1965 · Bekijk meer »

1972

de wei in. Noord- als Zuid-Vietnam. Het Medisch Comité Nederland-Vietnam in Nijmegen richt zich op hulp aan Noord-Vietnam en heeft speciale fietsen voor Vietnam laten maken voor gebruik door artsen. Bioscoopjournaal uit juli 1972 over het verregende begin van de zomervakantie. Het jaar 1972 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1972 · Bekijk meer »

1974

tachograaf. Vlieg er eens uit', waarin de deelnemers proberen m.b.v. zelfgebouwde voertuigen zo lang mogelijk in de lucht te blijven na een sprong vanaf een stellage. koppeling. Het jaar 1974 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1974 · Bekijk meer »

1980

Hoogovens in IJmuiden zijn steeds meer vrouwen werkzaam. Het bedrijf is via personeelsadvertenties nadrukkelijk op zoek naar vrouwelijke werknemers. suikerwerken, koekjes en chocolade. veredeling. Bioscoopjournaal uit 1980. Veehouder Henk van Butselaar uit het Gelderse Lunteren heeft zelf een windmolen gebouwd waarmee hij voldoende energie kan opwekken om in eigen gebruik te voorzien. De resterende stroom wordt overgeheveld naar het provinciale elektriciteitsnet. modelspeedboten. Er werd in vier klassen geracet waarbij de boten uit de zwaarste klasse snelheden van meer dan 70 km per uur bereikten. Emmen en Assen voor tochten tussen de 40 en 100 kilometer per dag. monumenten. Deze pagina geeft een overzicht van gebeurtenissen in het jaar 1980 volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1980 · Bekijk meer »

1980-1989

De jaren 1980-1989 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 20e eeuw.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1980-1989 · Bekijk meer »

1991

Het jaar 1991 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1991 · Bekijk meer »

1996

Het jaar 1996 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 1996 · Bekijk meer »

19e eeuw

De 19e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 19e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1801 tot en met 1900.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 19e eeuw · Bekijk meer »

2001

Het jaar 2001 was het eerste jaar in de 21e eeuw en het allereerste jaar in het 3e millennium volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 2001 · Bekijk meer »

2002

Het jaar 2002 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 2002 · Bekijk meer »

2003

Het jaar 2003 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 2003 · Bekijk meer »

2004

Het jaar 2004 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 2004 · Bekijk meer »

2018

Het jaar 2018 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 2018 · Bekijk meer »

20e eeuw

De 20e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 20e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1901 tot en met 2000.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 20e eeuw · Bekijk meer »

8e eeuw

De 8e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 8e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 701 tot en met 800.

Nieuw!!: Leeuwarden (stad) en 8e eeuw · Bekijk meer »

Richt hier:

De Olde Bereleut, Friese Hoofdstad, Leeuwarden (Stad), Lwd.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »