Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Byzantijnse Rijk

Index Byzantijnse Rijk

| |- | |- | | Het Byzantijnse Rijk (kortweg Byzantium of Oost-Romeinse Rijk, Grieks: Βασιλεία Ρωμαίων, Basileía Rhōmaíōn, Romeinse Rijk, ook wel Romania, Grieks: Ῥωμανία, Rhōmanía) was een keizerrijk, dat in de late oudheid en de daaropvolgende middeleeuwen een groot deel van het oostelijke Middellandse Zeegebied besloeg, met als hoofdstad Constantinopel.

569 relaties: Absolute monarchie, Adriatische Zee, Africa (Romeinse Rijk), Afrika, Aghlabiden, Agnes van Frankrijk (1171-1240), Ajjoebiden, Akademeia, Al-Aqsamoskee, Alaşehir (district), Alanen, Alemannen, Aleppo (stad), Alexander de Grote, Alexios I Komnenos, Alexios II Komnenos, Alexios III Angelos, Alexios IV Angelos, Alexios V Doukas Mourtzouphlos, Almogàvers, Alp Arslan, Amalasuntha, Amalrik I van Jeruzalem, Amorische dynastie, Anastasius I (keizer), Anatolië, Andreas Palaiologos, Andronikos I Komnenos, Andronikos II Palaiologos, Angelen, Anthimus I van Constantinopel, Antieke filosofie, Antiochië, Apulië, Arabieren, Arabisch, Aramees, Arcadius, Architectuur, Ardabur, Arianisme, Armeens, Armenia (Romeinse provincie), Armenië, Aspar, Asparoech, Assyrische Kerk van het Oosten, Astronomie, Athalarik, Athanagild, ..., Attila de Hun, Attisch (dialect), Augustus (keizer), Augustus (titel), Avaarse Rijk, Avaren (Europa), Avaren (Kaukasus), Şanlıurfa (stad), Azië, Balkan (schiereiland), Balkanoorlog (582-602), Balkanromaanse talen, Basileios I, Basileios II Boulgaroktonos, Basileus, Basiliscus, Bayezid I, Béla III van Hongarije, Bei, Beleg en val van Constantinopel (1453), Beleg van Antiochië (1097-1098), Beleg van Constantinopel (717-718), Beleg van Edessa, Belegering, Belisarius, Bevolkingsdaling, Biblioteca Nacional de España, Bibliotheek van Alexandrië, Bithynië, Bogomielen, Bohemund I van Antiochië, Bonifatius I van Monferrato, Boudewijn I van Constantinopel, Bourgondiërs, Bretons (volk), Britannia (Romeinse provincie), Bul (document), Bulgaarse Rijk, Bulgaren, Bulgarije, Bureaucratie, Byzantijns-Arabische oorlogen, Byzantijns-Bulgaarse oorlogen, Byzantijns-Ottomaanse oorlogen, Byzantijns-Sassanidische oorlog (572-591), Byzantijns-Seltsjoekse oorlogen, Byzantijnse architectuur, Byzantijnse kunst, Byzantijnse literatuur, Byzantion, Caesar (titel), Calabrië, Capua, Carthago, Catanië (stad), Cavalerie, Centraal-Azië, Centralisme, Chalcidice, Chersonesos (Krim), Chinese talen, Christendom, Chrysargyron, Cilicië, Codex Justinianus, Concilie, Concilie van Arles (314), Concilie van Chalcedon, Constans II Pogonatos, Constantijn de Grote, Constantijn IV, Constantijn V Kopronymos, Constantijn VII Porphyrogennetos, Constantijn X Doukas, Constantijn XI Palaiologos Dragases, Constantinopel, Corpus Iuris Civilis, Crisis van de derde eeuw, Ctesiphon, Cyprus, Cyprus (eiland), Dalmatia, Damascus, Damietta, Derde Kruistocht, Derde Rome, Despotaat Epirus, Digesten, Diglossie, Diocletianus, Donau, Donauvorstendommen, Doukai, Dromon, Economische stagnatie, Edirne (stad), Eerste Bulgaarse Rijk, Eerste Concilie van Nicea, Eerste Kruistocht, Egeïsche Zee, Emir, Emiraat Kreta, Emiraat Sicilië, Encycliek, Enna (stad), Enrico Dandolo, Eudokia Makrembolitissa, Eufraat, Eurazië, Europa (werelddeel), Eusebius van Caesarea, Evolutie, Exarchaat van Ravenna, Excommunicatie, Feodalisme, Ferentino, Filioque, Filips van Zwaben, Fitna (islam), Follis (munt), Franken (volk), Frankische Rijk, Frankrijk, Gallië, Gallipoli (stad), Gazi (krijger), Genua (stad), Georgië, Georgios Maniakes, Georgisch, Gepiden, Geschiedenis van Cyprus, Geschiedenis van Europa, Gilde (beroepsgroep), Gotische Oorlog (535-554), Graan, Griekenland, Grieks, Grieks vuur, Groothertog, Grootvorstendom Moskou, Grote Volksverhuizing, Hagia Sophia, Heidendom, Heilige Land, Heilige Roomse Rijk, Heilige Stoel, Hellenisme, Henri Pirenne, Hephthalieten, Heracliden (Byzantijnse Rijk), Herakleios, Hertogdom Benevento, Hertogdom Bourgondië, Hieronymus Wolf, Hohenstaufen, Hongaren, Honorarium, Honorius (keizer), Hunnen, Huurlingen in de oudheid, Huwelijksoorkonde van keizerin Theophanu, Hymne, Iberische Oorlog (526-532), Iconenverering, Iconoclasme, Icoon (religieuze kunst), Illyricum, Inflatie, Instituten, Irak, Irene Doukas, Irene van Byzantium, Isaäk I Komnenos, Isaäk II Angelos, Isaäk Komnenos van Cyprus, Isaurische Oorlog, Islamitische veroveringen, Istanboel, Italiaanse renaissance, Italië, Ivan III van Moskou, Ivan IV van Rusland, Jeruzalem, Jezus (traditioneel-christelijk), Jodendom, Johannes de Cappadociër, Johannes de Doper, Johannes I Tzimiskes, Johannes II Komnenos, Johannes IV Doukas Laskaris, Johannes V Palaiologos, John Bagnell Bury, John Julius Norwich, Justiniaanse dynastie, Justinianus I, Justinianus II Rhinotmetos, Justinus I, Justinus II, Kalief, Kalifaat, Kalifaat van de Abbasiden, Kalifaat van de Fatimiden, Kan (titel), Karel de Grote, Karolingen, Katapanaat Italië, Katholicisme, Kaukasus (gebied), Keizer, Keizer Frederik I Barbarossa, Keizer Lotharius III, Keizer Otto I de Grote, Keizer Otto II, Keizer Sigismund, Keizerrijk Nicea, Keizerrijk Rusland, Keizerrijk Trebizonde, Kerkelijke Staat, Ketter, Khusro I, Khusro II, Kievse Rijk, Klassieke oudheid, Kleed van Edessa, Koemanen, Koinè, Komnenen, Koninkrijk Hongarije (1000-1526), Koninkrijk Iberië, Konya (stad), Koptisch (taal), Korfoe (eiland), Korinthe (stad), Kreta, Kroem, Kruistocht, Kruisvaardersinvasie van Egypte, Kruisvaardersstaten, Kutriguren, Larisa (stad), Latakia (stad), Late middeleeuwen, Late oudheid, Latijn, Latijnse Keizerrijk, Latijnse Kerk, Leo I van Byzantium, Leo II van Byzantium, Leo III van Byzantium, Leo V van Byzantium, Leontios I, Levant, Liberius (patricius), Lijst van Byzantijnse keizers, Lijst van doges van Venetië, Lijst van Romeinse keizers, Lingua franca, Literair genre, Litouwen, Liudolfingen, Lodewijk van Champagne, Longobarden, Louvre, Macedonië (regio), Macedonische dynastie, Macedonische renaissance, Madrid (stad), Magna Graecia, Malatya (stad), Manicheïsme, Manuel I Komnenos, Marcianus (keizer), Marcus Aurelius, Maria (moeder van Jezus), Maria van Antiochië, Mauricius, Maximianus, Maximus Confessor, Mehmet II, Melus van Bari, Mesopotamië, Messina (stad), Metafysica, Mezzogiorno, Michaël I van Constantinopel, Michaël II Psellos, Michaël III van Byzantium, Michaël IV Paphlagon, Michaël VII Doukas, Michaël VIII Palaiologos, Middeleeuwen, Middelgrieks, Middellandse Zee, Middellandse Zeegebied, Moesië, Monarchie, Mongolen, Mongoolse Rijk, Monofysitisme, Monotheïsme, Monotheletisme en mono-energisme, Moord op de Latijnen in Constantinopel, Moskee, Moskou, Mozaïek, Muren van Constantinopel, Mystras, Napels (stad), Narses (generaal), Narthex, Nicea, Nika-oproer, Nikephorische dynastie, Nikephoros II Phokas, Nikephoros III Botaneiates, Noord-Afrika, Normandiërs, Odoaker, Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel, Olympus (berg), Omajjaden, Omoertag, Oost-Europa, Oosters christendom, Oosters Schisma, Oosters-orthodoxe kerken, Oriens, Oros Athos, Osman I, Ostrogoten, Ottomaanse aanval op Otranto, Ottomaanse Rijk, Oudgrieks, Oudheid, Oudkerkslavisch, Paleologen, Palermo (stad), Palestina (regio), Pannonische vlakte, Pantocrator, Parijs, Paulicianen, Paus Agapitus I, Paus Innocentius III, Paus Johannes XIII, Paus Martinus I, Paus Urbanus II, Pauselijk legaat, Perzen, Perzische Rijk, Pest van Justinianus, Petsjenegen, Phocas (keizer), Photius I, Pontisch, Praefectus praetorio, Protectoraat, Ravenna (stad), Raymond van Poitiers, Rechtsgeleerdheid, Reinoud van Châtillon, Relikwieën van het Heilig Kruis, Renaissance, Renaissance-humanisme, Republiek Genua, Republiek Venetië, Richard I van Engeland, Rijk der Chazaren, Rijk der Göktürken, Robert Guiscard, Robrecht I de Fries, Rogier II van Sicilië, Romanos I Lekapenos, Romanos IV Diogenes, Rome (stad), Romeins en Byzantijns Egypte, Romeins Koninkrijk, Romeins recht, Romeins-Perzische oorlogen, Romeinse Keizerrijk, Romeinse mythologie, Romeinse Republiek, Romeinse Rijk, Romulus Augustulus, Rooms-Katholieke Kerk, Rusland, Russische Revolutie, Saksen (volk), Samuel van Bulgarije, Sassaniden, Satellietstaat, Schisma, Seltsjoeken, Seltsjoekenrijk, Sergius I van Constantinopel, Serviërs, Sicilië, Simeon I van Bulgarije, Sirmium, Slag bij Akroinon, Slag bij Beroia, Slag bij Bulgarophygon, Slag bij de Jarmuk, Slag bij Dyrrhachium (1081), Slag bij Kaap Bon (468), Slag bij Levounion, Slag bij Manzikert, Slag bij Mons Lactarius, Slag bij Myriokephalon, Slag bij Nicopolis, Slag bij Ninive, Slag bij Sirmium, Slag bij Taginae, Slag op het Merelveld (1389), Slavische volkeren, Solidus (munt), Sophia Palaiologina, Spania, Spanje, Stefan Nemanja, Stefanus II van Blois, Strategos, Sueben, Sultan (rang), Sultanaat van Rûm, Suzereiniteit, Synode van Clermont, Synode van Piacenza, Synoniem (taalkunde), Syracuse (Italië), Syria, Syrië, Syrisch, Taal, Tagma (Byzantijnse Rijk), Taormina, Teia (Gotisch koning), Tervel (persoon), Tetrarchie, Thema (Byzantijnse Rijk), Theobald III van Champagne, Theodahad, Theodora I, Theodora II, Theodorik de Grote, Theodoros II Laskaris, Theodosius I, Theodosius II van Byzantium, Theologie, Theophanu, Theophilos van Byzantium, Thessalië, Thessaloniki (stad), Thracië, Tiberius II Constantijn, Totila, Trabzon (stad), Tribonianus, Tsaar, Tulane University, Tunesië, Turken, Tweede Bulgaarse Rijk, Tweede Concilie van Lyon, Tweede Concilie van Nicea, Tweede Kruistocht, Universiteit, Universiteit van Constantinopel, Universiteit van Wenen, Usurpator, Vandaalse Oorlog, Vandalen, Varjagen, Vazal, Venetië (stad), Verdrag van Devol, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, Verina, Vierde Kruistocht, Visigoten, Vlachen, Vladimir van Kiev, Vlammenwerper, Vorstendom Antiochië, Vroeg-islamitisch Egypte, Vulgair Latijn, West-Europa, West-Romeinse Rijk, Westerse wereld, Wetenschap in de Klassieke Oudheid, Willem II van Sicilië, Wiskunde, Zadar (plaats), Zeno van Byzantium, Zijde (textiel), Zijderoute, 10e eeuw, 11e eeuw, 12e eeuw, 13e eeuw, 14e eeuw, 15e eeuw, 19e eeuw, 20e eeuw, 2e eeuw, 3e eeuw, 476, 4e eeuw, 5e eeuw, 6e eeuw, 7e eeuw, 800, 8e eeuw, 967, 968, 970, 972, 9e eeuw. Uitbreiden index (519 meer) »

Absolute monarchie

Lodewijk XIV, de Zonnekoning: "L'état, c'est Moi." (De staat, dat ben ik)Historici denken dat het hoogstwaarschijnlijk een uitspraak is van politieke tegenstanders om de situatie van absolute heerschappij in hun opinie weer te geven. De absolute monarchie of het vorstelijk absolutisme is een regeringsvorm waarbij de vorst over volledig regerende autoriteit beschikt; hij is niet door wetten gebonden, noch is hij verantwoording verschuldigd.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Absolute monarchie · Bekijk meer »

Adriatische Zee

De Adriatische Zee (Italiaans: Mare Adriatico, Sloveens: Jadransko morje/Jadran, Kroatisch en Bosnisch: Jadransko more, Servisch: Јадранско море, Albanees: Deti Adriatik, Latijn: Hadriaticum) is een randzee van de Middellandse Zee tussen het Apennijns Schiereiland en het Balkanschiereiland.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Adriatische Zee · Bekijk meer »

Africa (Romeinse Rijk)

Africa, ook wel Africa Proconsularis, was een provincie van het Romeinse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Africa (Romeinse Rijk) · Bekijk meer »

Afrika

Afrika geografisch Afrika is qua oppervlakte na Azië het grootste continent op Aarde.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Afrika · Bekijk meer »

Aghlabiden

Aghlabidisch waterbekken buiten Kairouan De grote moskee van Kairouan gebouwd in de tijd van de Aghlabiden De Aghlabiden (Arabisch: الأغالبة) vormden een dynastie van emirs die van 800 tot 909 Ifriqiya regeerden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Aghlabiden · Bekijk meer »

Agnes van Frankrijk (1171-1240)

Agnes van Frankrijk (1171? - 1240) was een dochter van de Franse koning Lodewijk VII en zijn derde echtgenote Adelheid van Champagne.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Agnes van Frankrijk (1171-1240) · Bekijk meer »

Ajjoebiden

De Ajjoebiden (of Ayyubiden of andere spellingvarianten) waren een islamitische dynastie van Koerden, die over (delen van) Syrië, Egypte en Noord-Irak heersten in de 12e en 13e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ajjoebiden · Bekijk meer »

Akademeia

Pompeii, Italië De Akademeia, Grieks:, of de Academie van Athene was een beroemd gymnasium én school in het oude Athene.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Akademeia · Bekijk meer »

Al-Aqsamoskee

Al-Aqsamoskee Een van de vier minaretten van de Al Aqsamoskee in 1886 Al-Aqsamoskee gezien vanaf het plein voor de Westmuur Situering op de Tempelberg (Haram al-Sharif) miniatuur). Binnenaanzicht Ondergrondse gebedshal (vroegere stallingen) De Al-Aqsamoskee (Arabisch المسجد الأقصى al-masjid ul-aqsā, "De verste moskee") of El-Aksamoskee is een islamitische moskee in de Oude Stad Jeruzalem, gebouwd op een steenworp afstand van de Rotskoepel op de zuidzijde van de Tempelberg (Haram al-Sharif).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Al-Aqsamoskee · Bekijk meer »

Alaşehir (district)

Alaşehir is een Turks district in de provincie Manisa en telt 97.541 inwoners (2007).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alaşehir (district) · Bekijk meer »

Alanen

Leefgebied van de Alanen en hun buurvolken in de 1ste eeuw v.Chr. De Alanen (Grieks: Alanoi, Latijn: Alani, Halani) waren een Iraanse nomadenstam, die deel uitmaakte van het volk der Sarmaten en nauw verwant was aan een andere stam, de Roxolanen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alanen · Bekijk meer »

Alemannen

Nederzettingen en expansie van de Alemannen Gouden kruisjes uit Alemaanse graven spatha met gouden greep en schedeversiering, 5e eeuw De Alemannen (ook Alamannen) vormden een verbond van Germaanse volkeren De kern bestond uit Sueven, met als machtigste stam de Semnonen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alemannen · Bekijk meer »

Aleppo (stad)

Aleppo (Arabisch: ﺣﻠﺐ, Ḥalab) is een stad in het noordwesten van Syrië, vlak bij de Turkse grens.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Aleppo (stad) · Bekijk meer »

Alexander de Grote

Alexander III van Macedonië (Oudgrieks:, Aléxandros tritos ho Makedón) (Pella, 20 juli 356 v.Chr. De exacte datum zou 20 juli kunnen zijn, maar is niet met precisie vast te stellen (zie noot bij alinea 3.5). — Babylon, 11 juni 323 v.Chr.), beter bekend als Alexander de Grote (Grieks:, Mégas Aléxandros of, Aléxandros ho Mégas) was koning van Macedonië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alexander de Grote · Bekijk meer »

Alexios I Komnenos

Alexios I Komnenos (Grieks: Αλέξιος Κομνηνός; Latijn: Alexius Comnenus; Nederlands, verouderd: Alexis Comneen) (Constantinopel, 1056 – 15 augustus 1118) was Byzantijns keizer van 1081 tot aan zijn dood in 1118.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alexios I Komnenos · Bekijk meer »

Alexios II Komnenos

Alexios II Komnenos (Grieks: Αλέξιος Β’ Κομνηνός, Alexios II Komnēnos) (14 september 1169 - oktober 1183) was keizer van Byzantium van 1180 tot aan zijn dood.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alexios II Komnenos · Bekijk meer »

Alexios III Angelos

Alexios III Angelos (Grieks: Ἀλέξιος Γ’ Ἄγγελος) (c. 1153 — 1211) was keizer van Byzantium van 1195 tot 1203.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alexios III Angelos · Bekijk meer »

Alexios IV Angelos

Alexios IV Angelos (Grieks: Ἀλέξιος Δ’ Ἄγγελος) (ca. 1182 - 8 februari 1204) was in 1203-1204 keizer van Byzantium.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alexios IV Angelos · Bekijk meer »

Alexios V Doukas Mourtzouphlos

Alexios V Doukas Mourtzouphlos (Grieks: Αλέξιος Ε΄ Δούκας Μούρτζουφλος) (? - Constantinopel, 1205) was in 1204 keizer van Byzantium.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alexios V Doukas Mourtzouphlos · Bekijk meer »

Almogàvers

Verovering van Mallorca door de Almogàvers (Palau Reial Major, Barcelona). De Almogàvers (Catalaans, Aragonees: Almogabars, Spaans: Almogávares, van het Arabisch al-Mugavari) waren een groep van soldaten uit het Koninkrijk Aragón gedurende de dertiende en veertiende eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Almogàvers · Bekijk meer »

Alp Arslan

Muhammed Alp Arslan (andere naam: Mohammed ben Da'ud) (ca. 1029 of 1030 - 15 december 1072) was de tweede sultan van de dynastie van de Seltsjoeken en achterkleinzoon van Seltsjoek, de stichter van de dynastie.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Alp Arslan · Bekijk meer »

Amalasuntha

Amalasuntha Amalasuntha (ook bekend als Amalasuentha of Amalaswintha) (ca. 495 - 535) was een koningin van de Ostrogoten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Amalasuntha · Bekijk meer »

Amalrik I van Jeruzalem

Amalrik I van Jeruzalem (?, 1136 - Jeruzalem, 11 juli 1174) was koning van Jeruzalem (1163 - 1174) en graaf van Jaffa en Ashkelon.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Amalrik I van Jeruzalem · Bekijk meer »

Amorische dynastie

De Amorische dynastie regeerde over het Byzantijnse Rijk van 820 tot 867 Michaël II Psellos, stichter van de dynastie, liet zijn voorganger Leo V vermoorden voor het hoogaltaar van de Hagia Sophia.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Amorische dynastie · Bekijk meer »

Anastasius I (keizer)

Flavius Anastasius (Grieks: Φλάβιος Ἀναστάσιος) (ca. 430 - 10 juli 518), bekend als Anastasius I (Grieks: Ἀναστάσιος A΄) (Nederlands, verouderd: Anastaas), was keizer van het Oost-Romeinse rijk, oftewel keizer van Byzantium, van 11 april 491 tot 10 juli 518.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Anastasius I (keizer) · Bekijk meer »

Anatolië

Klein-Azië of ''Asia Minor'' op een kaart uit 1911 Anatolië (Turks: Anadolu, Grieks: Ἀνατολία) of Klein-Azië is het schiereiland in het uiterste westen van Azië dat een deel van het land Turkije beslaat.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Anatolië · Bekijk meer »

Andreas Palaiologos

Andreas Palaiologos (1453-1502) was de oudste zoon van Thomas Palaiologos en kleinzoon van de Byzantijnse keizer Manuel II Palaiologos.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Andreas Palaiologos · Bekijk meer »

Andronikos I Komnenos

Andronikos I Komnenos (Grieks: Ανδρόνικος Α’ Κομνηνός, Andronikos I Komninos) (Constantinopel, ± 1120 – aldaar, 12 september 1185) was van 1183 tot aan zijn dood keizer van Byzantium.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Andronikos I Komnenos · Bekijk meer »

Andronikos II Palaiologos

Andronikos II Palaiologos (Grieks: Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος) (Nicea, 1258 – Constantinopel, 13 februari 1332) was Byzantijns keizer van 1282 tot 1328.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Andronikos II Palaiologos · Bekijk meer »

Angelen

Vermoedelijk oorspronkelijk gebied van de Angelen in Sleeswijk Het gebied van de Angelen in Engeland (aangegeven in rood) De Angelen waren een Germaans volk uit het noorden van Europa dat in de vroege middeleeuwen naar Groot-Brittannië verhuisde.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Angelen · Bekijk meer »

Anthimus I van Constantinopel

Anthimus I van Constantinopel was patriarch van Constantinopel van 535 tot zijn afzetting in 536.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Anthimus I van Constantinopel · Bekijk meer »

Antieke filosofie

Antieke filosofie ofwel klassieke filosofie is meestal de aanduiding voor de filosofie van de klassieke Griekse en enkele Romeinse filosofen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Antieke filosofie · Bekijk meer »

Antiochië

Antiochië (Turks: Antakya; Arabisch: انطاكية, Anṭākyä; Syrisch: ܐܢܛܝܘܟܝܐ, Anṭiokia) is de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Antiochië · Bekijk meer »

Apulië

Apulië (Italiaans: Puglia) is een regio in Zuidoost-Italië, ten noordwesten van en inclusief de hak van de Laars van Italië, gelegen aan de Adriatische Zee (Kanaal van Otranto) en de Ionische Zee (onder andere Golf van Tarente) op ongeveer 80 kilometer van de kust van Albanië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Apulië · Bekijk meer »

Arabieren

Lidstaten van de Arabische Liga. Arabieren zijn oorspronkelijk de nomadische Semitische inwoners van het Arabisch Schiereiland (Arabië), die het Arabisch als taal hebben.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Arabieren · Bekijk meer »

Arabisch

Arabisch (in het Arabisch: العربية, al ʿarabiyya, of soms kortweg عربي, arabi) is een Semitische taal die door ongeveer 380 miljoen mensen in verscheidene landen wordt gesproken.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Arabisch · Bekijk meer »

Aramees

Het Aramees, de oorspronkelijke taal van de Arameeërs, is een Semitische taal die ooit de lingua franca van het Midden-Oosten was, maar tegenwoordig nog maar in zeer beperkte mate gesproken wordt en daarnaast nog wordt gebruikt in de liturgie van enkele oosterse christelijke kerken.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Aramees · Bekijk meer »

Arcadius

Flavius Arcadius (Grieks: Ἀρκάδιος, Arkadios) (377 - mei 408) was de Oost-Romeinse keizer van 383 tot mei 408.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Arcadius · Bekijk meer »

Architectuur

Bauhaus-school, Dessau Neomodernistische architectuur in Pretoria Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, woningen, interieurs, landschappen, meubelen of objecten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Architectuur · Bekijk meer »

Ardabur

Ardabur of Ardaburius was de zoon van Aspar en de kleinzoon van Ardaburius.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ardabur · Bekijk meer »

Arianisme

Ravenna, met een scène van de doop van Jezus.Concilie van Nicea verbranden ariaanse boeken, afbeelding uit ca. 825. Het arianisme is een stroming binnen het christendom, ontstaan in het begin van de vierde eeuw, die werd genoemd naar haar stichter Arius (256-336), presbyter van Alexandrië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Arianisme · Bekijk meer »

Armeens

Het Armeens (Հայերեն, hayerēn) is een zelfstandige tak van de Indo-Europese taalfamilie.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Armeens · Bekijk meer »

Armenia (Romeinse provincie)

Armenia was van 114 tot 117 na Chr.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Armenia (Romeinse provincie) · Bekijk meer »

Armenië

Het Armeense koninkrijk op zijn grootst onder Tigranes de Grote van 95 v.Chr.-66 v.Chr. Armenië (Armeens: Հայաստան, Hajastan), officieel de Republiek Armenië (Armeens: Հայաստանի Հանրապետություն, Hajastani Hanrapetut῾jun), is een bergachtig land in de Zuidelijke Kaukasus, gelegen in het noordoostelijke deel van het Armeense Hoogland.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Armenië · Bekijk meer »

Aspar

Een detail van de ''Missorium van Aspar'' dat Aspar en zijn oudste zoon Ardabur (ca. 434) voorstelt. Flavius Ardabur Aspar (ca. 400 - 471) was een Romeins patriciër en magister militum ("meester van soldaten") van het Oost-Romeinse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Aspar · Bekijk meer »

Asparoech

Asparoech (Bulgaars: Аспарух) was de leider van de Proto-Bulgaren in de eerste helft van de 7e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Asparoech · Bekijk meer »

Assyrische Kerk van het Oosten

De Assyrische Kerk (Syrisch: ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܖ̈ܝܐ, ‘Ittā Qaddishtā wa-Shlikhāitā Qattoliqi d-Madnĕkhā d-Āturāyē), ook wel de Kerk van het Oosten, de Nestoriaanse Kerk of de Oost-Syrische Kerk genoemd, behoort tot de oostelijke tak van het Syrisch christendom.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Assyrische Kerk van het Oosten · Bekijk meer »

Astronomie

Astronomie of sterrenkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de observatie en de studie van alle fenomenen buiten de atmosfeer van de Aarde.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Astronomie · Bekijk meer »

Athalarik

Athalarik (516 - 2 oktober 534) was koning van de Ostrogoten van 526 tot 534.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Athalarik · Bekijk meer »

Athanagild

Iberië ten tijde van Athanagildo. Koning Athanagild (Spaans: Atanagildo; overleden 567) was een Visigotische koning.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Athanagild · Bekijk meer »

Attila de Hun

|Fantasietekening van Attila door Fredrik Sander uit 1893 |- |Attila in het ''Liber Chronicarum'' (1493) |- |''Het feestmaal van Attila'' van Mór Than (1870). De man met het boek is Priskos van Panion, die een verslag schreef van zijn bezoek aan Attila in 449. | Attila (ca. 406-453) was de heerser van de Hunnen van 434 tot zijn dood in 453.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Attila de Hun · Bekijk meer »

Attisch (dialect)

Verbreiding van de Oudgriekse dialecten. Attisch in het magenta.Het Attisch is een Oudgrieks dialect.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Attisch (dialect) · Bekijk meer »

Augustus (keizer)

Imperator Caesar Augustus (Rome, 23 september 63 v.Chr. - Nola, 19 augustus 14 n.Chr.), geboren als Gaius Octavius (Thurinus), die zich na zijn adoptie door zijn oudoom Gaius Julius Caesar noemde, meestal kortweg aangeduid met de door hemzelf niet gebruikte naam Octavianus (voor 27 v.Chr.) of Augustus (na 27 v.Chr.), was de eerste princeps (vgl. "keizer") van Rome. Door steeds meer verschillende bevoegdheden van republikeinse magistraten naar zich toe te trekken kreeg hij als alleenheerser de feitelijke macht over Rome in handen. Deze achterneef en voornaamste erfgenaam van Gaius Julius Caesar (Julius Caesar) won de machtsstrijd die volgde op de moord op Caesar op 15 maart 44 v.Chr. en was in 31 v.Chr. de enige die levend uit deze strijd kwam. Vanaf 27 v.Chr. zou hij als princeps (eerste burger) de teugels van het Imperium Romanum in handen houden. Hij maakte een einde aan een eeuw van burgeroorlogen en stichtte in de daaropvolgende periode de Julisch-Claudische dynastie. Onder het mom van het herstel van de republiek (restitutio rei publicae) voerde hij in werkelijkheid een duurzame omvorming tot monarchie (principaat) door. Ook op sociaal-economisch en ander gebied voerde Augustus tijdens zijn regering hervormingen door. Zijn heerschappij zorgde voor een langdurige tijd van interne vrede, die als Pax Romana (soms ook wel Pax Augusta) werd aangeduid.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Augustus (keizer) · Bekijk meer »

Augustus (titel)

Keizer Augustus als eerste drager van de titel 'Augustus' Augustus was oorspronkelijk een van de titels van de keizers van het Romeinse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Augustus (titel) · Bekijk meer »

Avaarse Rijk

Het Avaarse Rijk (Turks: Avar Hanliği) was een kanaat dat gevormd werd door een confederatie van verschillende Turks-Euraziatische stammen uit het steppegebied van Centraal-Azië waarbinnen de Avaren de prominentste rol speelden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Avaarse Rijk · Bekijk meer »

Avaren (Europa)

thumb De Avaren waren een van oorsprong gemengd, waarschijnlijk vooral Turks nomadenvolk dat in het kielzog van de Hunnen en Turken migreerde naar Europa en hun rijk vestigde in het Wolga-gebied in de 6e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Avaren (Europa) · Bekijk meer »

Avaren (Kaukasus)

De Avaren (Avaars: МагIарулал, Ma'arulal), zijn een Noord-Kaukasisch volk in het oosten van de Kaukasus.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Avaren (Kaukasus) · Bekijk meer »

Şanlıurfa (stad)

Şanlıurfa of Urfa (ook los geschreven als Şanlı Urfa, Turks: şanlı.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Şanlıurfa (stad) · Bekijk meer »

Azië

Azië geografisch NASA) CIA) klimaatclassificatie van Köppen-Geiger (excl. Zuidwest-Azië). Azië is het grootste werelddeel op de planeet Aarde.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Azië · Bekijk meer »

Balkan (schiereiland)

Sava en Donau de grenzen van het gebied vormen De Balkan (of het Balkanschiereiland) vormt het oostelijkste schiereiland van de drie grote schiereilanden in Zuid-Europa.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Balkan (schiereiland) · Bekijk meer »

Balkanoorlog (582-602)

De Balkanoorlog (582-602) of Mauricius' Balkancampagne is een oorlogscampagne van keizer Mauricius in een poging zijn Donaulimes te vrijwaren van buitenlandse invallen, voornamelijk de Avaren en de Slaven.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Balkanoorlog (582-602) · Bekijk meer »

Balkanromaanse talen

Kaart van de Balkan, met regio's bewoond door Roemenen/Vlachen gekleurd De Balkanromaanse talen vormen de oostelijkste vertegenwoordigers van de Romaanse talen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Balkanromaanse talen · Bekijk meer »

Basileios I

Basileios I de Macedoniër (Grieks: Βασίλειος; Latijn: Basilius) (Thracië, 827 – Constantinopel, 29 augustus 886), was Byzantijns keizer (867 tot 886) van Armeense afkomst en stichter van de Macedonische dynastie (867–1056).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Basileios I · Bekijk meer »

Basileios II Boulgaroktonos

Basileios II Boulgaroktonos (Bulgarendoder) (Grieks:, Basileios II Boulgaroktonos) (Constantinopel 958 – 15 december 1025) was van 976 tot aan zijn dood keizer van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Basileios II Boulgaroktonos · Bekijk meer »

Basileus

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ, ''BASILEOS ANTIOCHOU'', van koning Antiochus. Basileus, Oudgrieks:, mv.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Basileus · Bekijk meer »

Basiliscus

Flavius Basiliscus (Grieks: Βασιλίσκος) (geboorte- en sterfdatum onbekend) was keizer van het Oost-Romeinse Rijk van 9 januari 475 tot eind augustus 476.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Basiliscus · Bekijk meer »

Bayezid I

Bayezid I of Bajezid I (Adrianopel, 1360 - Philomelium, 8 of 9 maart 1403), bijgenaamd Yıldırım (de "bliksemschicht"), was de vierde Ottomaanse sultan.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bayezid I · Bekijk meer »

Béla III van Hongarije

Béla III van Hongarije (circa 1148 - 23 april 1196) was van 1172 tot 1196 koning van Hongarije.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Béla III van Hongarije · Bekijk meer »

Bei

Bei of beg (Turks: bey) is een van oorsprong Turkse titel of benaming die gevoerd wordt in sommige islamitische landen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bei · Bekijk meer »

Beleg en val van Constantinopel (1453)

Het Beleg van Constantinopel in 1453 door de legers van het Ottomaanse Rijk onder leiding van sultan Mehmet II en de uiteindelijke Val van Constantinopel op de zondag van pinksteren 29 mei 1453 betekende het einde van het Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Beleg en val van Constantinopel (1453) · Bekijk meer »

Beleg van Antiochië (1097-1098)

Het Beleg van Antiochië, de huidige Turkse stad Antakya, vond plaats tijdens de Eerste Kruistocht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Beleg van Antiochië (1097-1098) · Bekijk meer »

Beleg van Constantinopel (717-718)

Het Beleg van Constantinopel (717-718) was een beleg van de stad Constantinopel tijdens de Byzantijns-Arabische oorlogen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Beleg van Constantinopel (717-718) · Bekijk meer »

Beleg van Edessa

Het Beleg van Edessa vond plaats van 28 november tot 24 december 1144.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Beleg van Edessa · Bekijk meer »

Belegering

Assyrische stormram en belegeringstoren (9e eeuw v.Chr.) Eenvoudige stormram met metalen punt in gebruik borstweringen gebruikt tijdens het beleg van Oostende Perspectieftekening van een 17e-eeuwse belegering Een beleg of belegering is een langdurige militaire blokkade en aanval op een stad of fort.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Belegering · Bekijk meer »

Belisarius

Jacques-Louis David, Belisarius vraagt om een aalmoes Flavius Belisarius of ook Belisarios (Grieks: Βελισάριος) (505-565) was waarschijnlijk de grootste generaal van het Oost-Romeinse Rijk c.q. Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Belisarius · Bekijk meer »

Bevolkingsdaling

De bevolkingsdaling of bevolkingsafname is de afname van het inwonersaantal in een bepaald land of gebied gedurende een bepaalde tijd.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bevolkingsdaling · Bekijk meer »

Biblioteca Nacional de España

De Biblioteca Nacional de España is de nationale bibliotheek van Spanje.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Biblioteca Nacional de España · Bekijk meer »

Bibliotheek van Alexandrië

De Koninklijke Bibliotheek van Alexandrië was in haar glorietijd de grootste bibliotheek van het Middellandse Zeegebied.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bibliotheek van Alexandrië · Bekijk meer »

Bithynië

Bithynië op een 15e-eeuwse kaart (in het uiterste noordwesten) Bithynië (Oudgrieks: Βιθυνία Bithunía; Latijn: Bithynia) is een historische landstreek, gelegen in het noord(west)elijke deel van Klein-Azië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bithynië · Bekijk meer »

Bogomielen

De bogomielen waren de eerste van een aantal religieuze bewegingen in Europa die ontstonden in de periode vanaf midden tiende tot in de vijftiende eeuw die een dualistische geloofsopvatting hadden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bogomielen · Bekijk meer »

Bohemund I van Antiochië

Bohemund I de Guiscard (ook wel Bohemond) was heer van Tarente en later vorst van Antiochië (ca. 1058 – 3 maart 1111) en een van de leiders van de Eerste Kruistocht en Normandisch edelman.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bohemund I van Antiochië · Bekijk meer »

Bonifatius I van Monferrato

Bonifatius I van Monferrato ook bekend als Bonifatius I van Montferrat (circa 1150 - 4 september 1207) was van 1192 tot 1207 markies van Monferrato, van 1201 tot 1204 de leider van de Vierde Kruistocht en van 1205 tot 1207 koning van Thessaloniki.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bonifatius I van Monferrato · Bekijk meer »

Boudewijn I van Constantinopel

Boudewijn (Valencijn, juli 1171 - Bulgarije, 1205) was als Boudewijn IX graaf van Vlaanderen van 1194 tot 1205, als Boudewijn VI graaf van Henegouwen van 1195 tot 1205, en als Boudewijn I in de jaren 1204 en 1205 de eerste keizer van het Latijns Keizerrijk van Constantinopel.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Boudewijn I van Constantinopel · Bekijk meer »

Bourgondiërs

De Bourgondiërs, Boergondiërs of Bourgonden (Latijn: Burgundii of Burgundiones; Grieks: Βουργούντες, Bourgoúntes; Fries: Boergonden; Duits: Burgunden of Burgunder; Frans: Burgondes) waren een Oost-Germaans volk dat oorspronkelijk in Scandinavië woonachtig was, waar zij Bornholm (Burgundarholm) bevolkten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bourgondiërs · Bekijk meer »

Bretons (volk)

De Bretons (ook Bretoenen) (Bretons: Bretoned/Breizhiz) zijn een Keltisch volk dat zijn wortels heeft in Bretagne, in het huidige Frankrijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bretons (volk) · Bekijk meer »

Britannia (Romeinse provincie)

Britannia was de naam van de Romeinse provincie die het latere Engeland en Wales omvatte.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Britannia (Romeinse provincie) · Bekijk meer »

Bul (document)

Een pauselijke bul van Urbanus VIII uit 1637. Een bul is een officieel document van pausen, vorsten en universiteiten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bul (document) · Bekijk meer »

Bulgaarse Rijk

Het Bulgaarse Rijk begon toen de Donau-Bulgaren, een Turkse stam uit Centraal-Azië met de lokale Slavische bevolking in de 7e eeuw de eerste Bulgaarse staat vormden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bulgaarse Rijk · Bekijk meer »

Bulgaren

Met Bulgaren (Bulgaars: българи, boelgari) worden meestal de inwoners van Bulgarije bedoeld, dan wel de gelijknamige etnische groep en sprekers van het Zuid-Slavische Bulgaars.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bulgaren · Bekijk meer »

Bulgarije

Bulgarije (Bulgaars: България, Balgarija), officieel de Republiek Bulgarije (Bulgaars: Република България, Repoeblika Balgarija), is een land in Zuidoost-Europa, gelegen in het oosten van het Balkanschiereiland en ten zuiden van de rivier de Donau.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bulgarije · Bekijk meer »

Bureaucratie

Bureaucratie is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Bureaucratie · Bekijk meer »

Byzantijns-Arabische oorlogen

De maximale omvang van de Arabische Rijken onder Mohammed, de Rechtgeleide Kaliefen, de Omajjaden en de Abbasiden. De Byzantijnse-Arabische oorlogen vonden plaats tussen Byzantijnse legers en oprukkende Arabische legers beginnend in de 7e eeuw, eindigend in de 11e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Byzantijns-Arabische oorlogen · Bekijk meer »

Byzantijns-Bulgaarse oorlogen

De Byzantijns-Bulgaarse oorlogen waren een reeks van conflicten tussen de Byzantijnen en de Bulgaren die begonnen toen de Bulgaren in de zevende eeuw naar de Balkan migreerden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Byzantijns-Bulgaarse oorlogen · Bekijk meer »

Byzantijns-Ottomaanse oorlogen

De Byzantijns-Ottomaanse oorlogen waren een reeks beslissende conflicten tussen de Ottomanen en de Byzantijnen die uiteindelijk tot de val van het Byzantijnse Rijk zouden leiden en het Ottomaanse Rijk tot grote hoogte zou brengen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Byzantijns-Ottomaanse oorlogen · Bekijk meer »

Byzantijns-Sassanidische oorlog (572-591)

De Byzantijns-Sassanidische oorlog (572-591) is een Romeins-Perzische oorlog, die deze keer zich niet enkel zal beperken tot de Kaukasus.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Byzantijns-Sassanidische oorlog (572-591) · Bekijk meer »

Byzantijns-Seltsjoekse oorlogen

De Byzantijns-Seltsjoekse oorlogen waren een reeks van belangrijke veldslagen die de macht over Anatolië verschoof van de Byzantijnen naar de Seltsjoeken.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Byzantijns-Seltsjoekse oorlogen · Bekijk meer »

Byzantijnse architectuur

De Pammakaristoskerk in Istanbul De Byzantijnse architectuur omvat de architectuur uit het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Byzantijnse architectuur · Bekijk meer »

Byzantijnse kunst

Byzantijnse kunst verwijst naar de kunst van het Byzantijnse Rijk van de 4e tot de 15e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Byzantijnse kunst · Bekijk meer »

Byzantijnse literatuur

thumb De naam Byzantijnse literatuur geeft men aan de Griekstalige letterkunde van het Oost-Romeinse (of Byzantijnse) Rijk, die loopt van ± 350 tot 1453, hoewel de schrijvers van de 4e eeuw vaak nog tot de (late) Oudheid worden gerekend.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Byzantijnse literatuur · Bekijk meer »

Byzantion

De locatie van Byzantion Byzantion (Oudgrieks:, Buzántion; Latijn: Byzantium; Turks: Bizans) was een omstreeks 660 v.Chr. door Dorische Grieken uit Megara, Argos en Korinthe gestichte polis in het antieke Thracië (waarvan het de hoofdstad was), gelegen aan de zuidwestelijke uitgang van de Bosporus op een schiereiland tussen de Propontis en de Gouden Hoorn (d.i. op het grondgebied van het huidige Istanboel).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Byzantion · Bekijk meer »

Caesar (titel)

Gaius Iulius Caesar Augustus Caesar (Latijnse uitspraak) is een titel die werd gebruikt in de klassieke oudheid bij de Romeinen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Caesar (titel) · Bekijk meer »

Calabrië

Calabrië (Italiaans: Calabria) is een regio in het zuiden van Italië, ten zuiden van Napels.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Calabrië · Bekijk meer »

Capua

Capua is een gemeente en stad in de Italiaanse provincie Caserta (regio Campanië) en telt 18.205 inwoners (2019).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Capua · Bekijk meer »

Carthago

Animatie over de stad Carthago Carthago, 1880 Carthago (Punisch: Qart Hadasht (15px15px15px 15px15px15px15px; "nieuwe stad"); Oudgrieks: Καρχηδών, Karchēdṓn; Nederlands, verouderd: Karthaag, Karthago) was een belangrijke Fenicische handelsstad in Noord-Afrika.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Carthago · Bekijk meer »

Catanië (stad)

| |- |Luchtfoto van Catanië met op de achtergrond de Etna |- |Fontana dell'Elefante |- |Palazzo dell'Università |- |Castello Ursino | Catanië (Italiaans: Catania) is de op een na grootste stad van Sicilië, gelegen aan de oostkust van het eiland.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Catanië (stad) · Bekijk meer »

Cavalerie

Charge van de 1st Cavalry Division Cavalerie, ruiterij of ruitervolk/paardenvolk is van oudsher de naam voor de militaire eenheid die zich te paard voortbewoog en te paard vocht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Cavalerie · Bekijk meer »

Centraal-Azië

Topografische kaart van Centraal-Azië vanaf de Kaspische Zee in het westen tot Centraal-China in het oosten. Centraal-Azië is de regio van Azië die zich uitstrekt vanaf de Kaspische Zee in het westen tot Centraal-China in het oosten en van het zuiden van Rusland in het noorden tot het noorden van Pakistan in het zuiden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Centraal-Azië · Bekijk meer »

Centralisme

Centralisme of centralisatie is het streven naar een organisatie of natie die zo veel mogelijk vanuit een centraal punt of zelfs door een centraal orgaan of persoon bestuurd wordt.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Centralisme · Bekijk meer »

Chalcidice

Chalcidice of Chalkidiki (Grieks: Χαλκιδική, Chalkidikí) is een schiereiland en regionale eenheid in Noordoost-Griekenland ten zuidoosten van Thessaloniki.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Chalcidice · Bekijk meer »

Chersonesos (Krim)

Chersonesos of Chersonesus heracleotica was een klein schiereiland op de zuidpunt van de Krim in het huidige Oekraïne nabij Sebastopol.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Chersonesos (Krim) · Bekijk meer »

Chinese talen

Chinees of Chinese talen is een verzamelnaam voor een groep talen die samen de Sinitische tak van de Sino-Tibetaanse taalfamilie vormen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Chinese talen · Bekijk meer »

Christendom

Icoon van Jezus als Pantocrator, mozaïek uit het Hosios Loukas klooster in Boeotië, Griekenland. Vroege 11de eeuw Het christendom is een religie gebaseerd op de leer (het evangelie) en het leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel, het heilige boek van de christenen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Christendom · Bekijk meer »

Chrysargyron

Chrysargyron (Grieks: χρυσάργυρον) is een term voor het heffen van omzetbelasting ten tijde van het dominaat in het Romeinse Keizerrijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Chrysargyron · Bekijk meer »

Cilicië

Cilicië of Kilikië (Oudgrieks: Κιλικία / Kilikía; Latijn: Cilicia) was een landstreek aan de zuidoostkust van Klein-Azië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Cilicië · Bekijk meer »

Codex Justinianus

werk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Codex Justinianus · Bekijk meer »

Concilie

Een concilie (van het Latijnse woord concilium, samenkomst of vergadering) is een vergadering van regionale christelijke leiders/ambtsdragers.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Concilie · Bekijk meer »

Concilie van Arles (314)

Het Concilie van Arles (314; 'Arelate I') was een bijeenkomst van katholieke hoogwaardigheidsbekleders in Arles.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Concilie van Arles (314) · Bekijk meer »

Concilie van Chalcedon

Het Concilie van Chalcedon was een oecumenisch concilie dat werd gehouden in het jaar 451 (van 12 oktober tot 1 november) in Chalcedon, een oude Byzantijnse havenstad aan de Bosporus (tegenover Constantinopel) in de provincie Pontus et Bithynia in Klein-Azië, tijdens het pontificaat van paus Leo I. Het wordt vaak gerekend als het Vierde Oecumenische Concilie, en wordt door zowel de Rooms-Katholieke als en Oosters-orthodoxe Kerk erkend, maar niet door de Oriëntaals-orthodoxe Kerk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Concilie van Chalcedon · Bekijk meer »

Constans II Pogonatos

Herakleios Konstantinos (Grieks: Ηράκλειος Κωνσταντίνος; Latijn: Heraclius Constantinus) (630-668), bekend als Constans II (Grieks: Κώνστας Β', Kōnstas II) en bijgenaamd Pogonatos ("de baardige"), was de zoon van keizer Constantijn III.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Constans II Pogonatos · Bekijk meer »

Constantijn de Grote

Flavius Valerius Aurelius Constantinus (Naissus, 27 februari ca. 273 of 280 - Ancyrona, 22 mei 337), beter bekend als Constantijn (I) de Grote, was een Romeins keizer.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Constantijn de Grote · Bekijk meer »

Constantijn IV

Constantijn IV (Grieks: Κωνσταντίνος Δ', Kōnstantinos IV) (652–685) was van 668 tot 685 keizer van Byzantium.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Constantijn IV · Bekijk meer »

Constantijn V Kopronymos

Constantijn V (Grieks: Κωνσταντίνος Ε΄, Kōnstantinos V) (718 - 14 september 775), bijgenaamd Kopronymos (wat drek betekent), volgde zijn vader, Leo III, op als keizer van Byzantium (741-775).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Constantijn V Kopronymos · Bekijk meer »

Constantijn VII Porphyrogennetos

Constantijn VII Porphyrogennetos (de in het purper geborene) (Grieks: Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, Kōnstantinos VII Porphyrogennētos) (905 - 9 november 959) was van 913 tot 959 keizer van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Constantijn VII Porphyrogennetos · Bekijk meer »

Constantijn X Doukas

Constantijn X Doukas (Grieks: Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας, Kōnstantinos X Doukas) (1006 - 1067) was keizer van Byzantium van 1059 tot 1067 De burgerlijke partij van Psellus en de kerk brachten in 1059 de militair Isaak I Komnenos ten val en zette Constantijn X uit het geslacht Doukai op de troon.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Constantijn X Doukas · Bekijk meer »

Constantijn XI Palaiologos Dragases

Constantijn XI Palaiologos Dragases (Grieks: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Δραγάσης, Kōnstantinos Palaiologos Dragasēs) (Constantinopel, 9 februari 1405 – aldaar, 30 mei 1453) was van 1449 tot 1453 de laatste keizer van Byzantium.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Constantijn XI Palaiologos Dragases · Bekijk meer »

Constantinopel

Kaart van Constantinopel met de stadsmuren Constantinopel in het Byzantijnse Rijk. Keizerlijke district van Constantinopel met o.a. het hippodroom, het keizerlijke paleis en de beroemde kathedraal Hagia Sophia gotische stijl (Franse miniatuur, na 1455)Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 9087, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449038d/f424.item.r.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Constantinopel · Bekijk meer »

Corpus Iuris Civilis

Ravenna, Italië ''Corpus Iuris Civilis'', 1607 Het Corpus Iuris Civilis is een verzameling van wetten en rechtskundige uitspraken betreffende burgerlijk recht, samengesteld in opdracht van de Byzantijnse keizer Justinianus I tussen 529 en 534,Corpus iuris civilis, Digesten deel II (zie literatuur), Inleiding, pag.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Corpus Iuris Civilis · Bekijk meer »

Crisis van de derde eeuw

Maximinus "Thrax", de eerste soldatenkeizer. De crisis van de derde eeuw was een periode van onrust en onderlinge strijd in het Romeinse Rijk van ongeveer 235 tot 284 na Christus.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Crisis van de derde eeuw · Bekijk meer »

Ctesiphon

Ctesiphon (Perzisch: تیسفون / Tisphun) of Madain (Arabisch: المدائن) was de hoofdstad van het Perzische Rijk in de tijd van de Parthen (247 v.Chr. – 224 na Chr.) en Sassaniden (224 – 651).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ctesiphon · Bekijk meer »

Cyprus

De Republiek Cyprus (Grieks: Κυπριακή Δημοκρατία, Kypriakí Dimokratía; Turks: Kıbrıs Cumhuriyeti) is gelegen op het gelijknamige eiland Cyprus in het oosten van de Middellandse Zee, ca.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Cyprus · Bekijk meer »

Cyprus (eiland)

Cyprus is een eiland in het oostelijk deel van de Middellandse Zee met een oppervlakte van 9252 km2.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Cyprus (eiland) · Bekijk meer »

Dalmatia

Dalmatia was een Romeinse provincie die vanuit Italië bezien aan de andere kant van de Adriatische Zee lag.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Dalmatia · Bekijk meer »

Damascus

Restanten van de Tempel van Jupiter Oude straat in Damascus De kapel van Ananias Mausoleum van Saladin Hidjazstation, beginpunt van de Hidjazspoorweg Damascus (Arabisch: دمشق,Dimasjq of (Dimasjq) al-sham, Aramees: ܕܪܡܣܘܩ, Darmsuq) is de hoofdstad van Syrië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Damascus · Bekijk meer »

Damietta

Damietta (Arabisch: مدينة دمياط, medīnat dimyāt) is een havenstad in Egypte aan de Middellandse Zee aan de Nijldelta, 200 kilometer ten noorden van Caïro.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Damietta · Bekijk meer »

Derde Kruistocht

De Derde Kruistocht (1189-1192) was een poging ondernomen door Europese leiders om het Heilige Land te heroveren op Saladin.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Derde Kruistocht · Bekijk meer »

Derde Rome

Het idee van Moskou als een Derde Rome begon te spelen bij de eerste Russische tsaren.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Derde Rome · Bekijk meer »

Despotaat Epirus

Het despotaat Epirus (Grieks: Δεσποτάτο της Ηπείρου) ontstond na de verovering van het Byzantijnse Rijk door de kruisvaarders in de Vierde Kruistocht en de stichting van het Latijnse Keizerrijk in 1204.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Despotaat Epirus · Bekijk meer »

Digesten

De Digesten of digesta (ook wel pandekten of pandectae genoemd) zijn een geordende bloemlezing uit de geschriften van Romeinse rechtsgeleerden uit de periode circa 100 voor Chr.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Digesten · Bekijk meer »

Diglossie

Diglossie is een vorm van maatschappelijke tweetaligheid waarbij twee afzonderlijke talen of variëteiten van dezelfde taal elk in duidelijk afgebakende leefsituaties worden gebruikt.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Diglossie · Bekijk meer »

Diocletianus

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (geboren als Diocles) (ca. 22 december 244 - 3 december 311) was Romeins keizer van 20 november 284 tot 1 mei 305.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Diocletianus · Bekijk meer »

Donau

De Donau is de op een na langste rivier van Europa, na de Wolga, en de langste binnen de Europese Unie.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Donau · Bekijk meer »

Donauvorstendommen

Donauvorstendommen is de verzamelnaam voor de vorstendommen Walachije (Roemeens: Țara Românească, letterlijk: "Het Roemeense Land") en Moldavië (Moldova).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Donauvorstendommen · Bekijk meer »

Doukai

Doukai of de Doukasdynastie regeerde over het Byzantijnse Rijk van 1059 tot 1081.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Doukai · Bekijk meer »

Dromon

De dromon (Grieks δρόμων, renner) was het belangrijkste Byzantijnse oorlogsschip van de 6e tot de 12e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Dromon · Bekijk meer »

Economische stagnatie

Economische stagnatie of kort stagnatie is een periode met een trage economische groei.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Economische stagnatie · Bekijk meer »

Edirne (stad)

Edirne (Nederlands (in historische context): Adrianopel; Grieks: Αδριανούπολις, Adrianoúpolis; Bulgaars: Одрин', Odrin) is een stad in het Europese deel van Turkije in het historische Thracië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Edirne (stad) · Bekijk meer »

Eerste Bulgaarse Rijk

Het Eerste Bulgaarse Rijk (Bulgaars: Първо Българско царство, Părvo Bălgarsko Tsarstvo) was van 681 tot 1018 een staat in de Donaudelta.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Eerste Bulgaarse Rijk · Bekijk meer »

Eerste Concilie van Nicea

Het Eerste Concilie van Nicea was een concilie van christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië (hedendaags İznik in Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in 325.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Eerste Concilie van Nicea · Bekijk meer »

Eerste Kruistocht

De Eerste Kruistocht (1096-1099) was een militaire expeditie, opgezet door het westers christendom om het Heilige Land, dat veroverd was in de moslimverovering van de Levant, terug te krijgen, wat uiteindelijk resulteerde in de herovering van Jeruzalem.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Eerste Kruistocht · Bekijk meer »

Egeïsche Zee

De Egeïsche Zee (Grieks: Αιγαίο Πέλαγος, Aigaío Pélagos, Turks: Ege Denizi) of Icarische Zee is het deel van de Middellandse Zee dat tussen Griekenland en Turkije in ligt.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Egeïsche Zee · Bekijk meer »

Emir

Buchara (foto genomen door Sergej Prokoedin-Gorski in 1911). Buchara. Emir (Arabisch: أمير ʾamīr) (soms ook gespeld als amir of ameer, Arabisch voor "commandant, aanvoerder, vorst, prins") is een adellijke of vorstelijke titel gebruikt in islamitische landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Emir · Bekijk meer »

Emiraat Kreta

Het emiraat Kreta was een emiraat gelegen in het oostelijke deel van de Middellandse Zee, dat bestond tussen ongeveer 824 tot de herovering van het eiland door het Byzantijnse rijk in 961.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Emiraat Kreta · Bekijk meer »

Emiraat Sicilië

Het emiraat Sicilië was een islamitische staat in Zuid-Italië die bestond van 827 tot 1091.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Emiraat Sicilië · Bekijk meer »

Encycliek

Een encycliek (Littera encyclica) is een gewichtig pauselijk document van leerstellige aard.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Encycliek · Bekijk meer »

Enna (stad)

Enna is een stad op Sicilië, Italië en hoofdstad van de gelijknamige provincie; het inwoneraantal is bijna 31.000 (2005).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Enna (stad) · Bekijk meer »

Enrico Dandolo

Enrico Dandolo predikt de kruistochten, een 19e-eeuwse gravure van Gustave Doré Het graf van Enrico Dandolo in de Hagia Sophia Enrico Dandolo (begin 12e eeuw – 1205) was de 39e Doge (leider van een van de oude Italiaanse republieken) van de stadstaat Venetië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Enrico Dandolo · Bekijk meer »

Eudokia Makrembolitissa

Eudokia Makrembolitissa (ca.1021-1096) was keizerin van het Byzantijnse Rijk van 1059 tot 1071.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Eudokia Makrembolitissa · Bekijk meer »

Eufraat

De Eufraat (Arabisch: الفرات, Al Foerat, Aramees: ܦܪܬ, Turks: Fırat, Oudgrieks: Εὐφράτης) is de belangrijkste rivier in het Midden-Oosten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Eufraat · Bekijk meer »

Eurazië

Eurazië is een supercontinent dat de werelddelen Europa en Azië omvat.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Eurazië · Bekijk meer »

Europa (werelddeel)

Europa is het werelddeel dat ten westen van Azië en ten noorden van Afrika ligt.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Europa (werelddeel) · Bekijk meer »

Eusebius van Caesarea

Eusebius van Caesarea Eusebius van Caesarea (Grieks: Ευσέβιος ο Καισαρείας) (circa 263 – 339?)Wetterau, Bruce.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Eusebius van Caesarea · Bekijk meer »

Evolutie

Evolutionaire aanpassingen van de monddelen van insecten Evolutie is, via het Frans, afgeleid van het Latijnse werkwoord evolvere: "zich ontrollen".

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Evolutie · Bekijk meer »

Exarchaat van Ravenna

Byzantijnse Rijk voor de herovering onder Justinianus Het exarchaat van Ravenna of het exarchaat van Italië was een door de Byzantijnen beheerst deel van (Noord-)Italië van de tweede helft van de zesde eeuw tot aan 751, toen de laatste exarch ter dood werd gebracht door de Longobarden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Exarchaat van Ravenna · Bekijk meer »

Excommunicatie

''De excommunicatie van Robert de Vrome'' (Jean-Paul Laurens) Excommunicatie, afsnijding of in de ban doen is het uit een kerkelijke gemeenschap uitstoten van iemand die volgens de gezagsdragers volhardt in de zonde.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Excommunicatie · Bekijk meer »

Feodalisme

Piramidevoorstelling van het feodaal leenstelsel Het feodalisme of de feodaliteit (van het Latijnse feudum of "leen") is in politieke zin het leenstelsel dat in Europa bestond van de Val van het West-Romeinse Rijk (circa 500) tot in de nieuwe tijd (circa 1500).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Feodalisme · Bekijk meer »

Ferentino

Ferentino is een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone (regio Latium) en telt 20.461 inwoners (31-12-2004).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ferentino · Bekijk meer »

Filioque

Filioque is een Latijns woord dat bekend is uit de katholieke theologie en onderdeel is van de drie-eenheidsleer.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Filioque · Bekijk meer »

Filips van Zwaben

Filips van Zwaben (?, augustus 1177 - Bamberg, 21 juni 1208) was koning van Duitsland van 1198-1208.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Filips van Zwaben · Bekijk meer »

Fitna (islam)

Fitna (Arabisch:فتنة) is een Arabische term die algemeen wordt beschouwd als moeilijk te vertalen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Fitna (islam) · Bekijk meer »

Follis (munt)

Een ''follis'' met de beeltenis van Diocletianus (Trier, 300/301). De follis (meervoud: folles; Oudgrieks) is een Romeinse, later Byzantijnse, munt, die rond 294 in het kader van de geldhervorming van Diocletianus (Edictum de pretiis rerum venalium) werd ingevoerd.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Follis (munt) · Bekijk meer »

Franken (volk)

Frankische helm uit de 7e eeuw (Germanisches Nationalmuseum, Neurenberg) De Franken waren een federatie van reeds eerder bekende Germaanse stammen, die rond het midden van de 3e eeuw na Christus tot stand kwam.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Franken (volk) · Bekijk meer »

Frankische Rijk

Het Frankische Rijk (Latijn: Regnum Francorum, Koninkrijk der Franken, later Imperium Francorum, Keizerrijk der Franken) was een gebied dat door de Franken werd bestuurd tussen de 3e en de 10e eeuw en al snel uitgroeide tot een grootmacht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Frankische Rijk · Bekijk meer »

Frankrijk

Frankrijk, officieel de Franse Republiek (Frans: République française), is een land in West-Europa en qua oppervlakte het op twee na grootste Europese land.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Frankrijk · Bekijk meer »

Gallië

Gallië is de vernederlandste naam van de Latijnse benaming (Gallia) voor het westelijke gebied van Europa, dat overeenkomt met het moderne Frankrijk, België, het westen van Zwitserland, en delen van Nederland en Duitsland ten westen van de Rijn.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Gallië · Bekijk meer »

Gallipoli (stad)

Gallipoli (Turks: Gelibolu; Grieks: Καλλίπολις, kallipolis, "prachtige stad") is een stadje op het gelijknamige Turkse schiereiland.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Gallipoli (stad) · Bekijk meer »

Gazi (krijger)

pages.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Gazi (krijger) · Bekijk meer »

Genua (stad)

Genua (Italiaans: Genova, Ligurisch: Zena) is een stad in Noordwest-Italië, ten zuidwesten van Milaan, aan de Ligurische Zee.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Genua (stad) · Bekijk meer »

Georgië

Georgië (Georgisch: საქართველო, Sakartvelo) is een land in de Zuidelijke Kaukasus, in Oost-EuropaInternational Geographic Encyclopaedia and Atlas. Springer, 24 november 1979, p. 273 en West-Azië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Georgië · Bekijk meer »

Georgios Maniakes

Georgios Maniakes, Maniaces, Maniakis, Maniacus of Maniaches (Grieks: Γεώργιος Μανιάκης, Italiaans: Giorgio Maniace, gestorven 1043) was een 11e-eeuws Byzantijns generaal.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Georgios Maniakes · Bekijk meer »

Georgisch

Het Georgisch (ქართული ენა, kartuli ena) is een taal die behoort tot de Kartveelse taalfamilie.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Georgisch · Bekijk meer »

Gepiden

Gepidia, Kortstondige maximale omvang van het Gepidische gebied 539-551 De Gepiden (ook de Latijnse vorm wordt gebruikt: Gepidae) waren een Oost-Germaans volk, verwant aan de Goten, dat vanaf in de 3e eeuw samen met de Goten invallen pleegde in de Romeinse provincie Dacia en het noordwesten in bezit nam.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Gepiden · Bekijk meer »

Geschiedenis van Cyprus

De geschiedenis van Cyprus is bepaald geweest door de vaak strategische ligging van het op culturele gronden als Europees beschouwde maar geografisch Aziatische eiland aan de uithoeken van de grote rijken in de loop der tijden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Geschiedenis van Cyprus · Bekijk meer »

Geschiedenis van Europa

Dit artikel is een overzicht van de (menselijke) geschiedenis van het werelddeel Europa.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Geschiedenis van Europa · Bekijk meer »

Gilde (beroepsgroep)

Antwerpen Waag in Amsterdam waren verschillende gilden gehuisvest, die ieder hun eigen ingang hadden De leden van het gilde van de Grote Kruisboog te Mechelen'' (ca. 1500) door de Meester van het Mechelse Sint-Jorisgilde in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Het gilde was in grote delen van Europa in de tijd voor de Franse Revolutie een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Gilde (beroepsgroep) · Bekijk meer »

Gotische Oorlog (535-554)

De Gotische Oorlog (535 – 554) was een oorlog tussen de Byzantijnen en de Ostrogoten die voornamelijk in Italië werd uitgevochten, maar ook in omringende gebieden zoals Dalmatië, Sardinië en Corsica.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Gotische Oorlog (535-554) · Bekijk meer »

Graan

Verschillende granen en graanproducten Graan is een verzamelnaam voor de vruchten van eenzaadlobbige cultuurgewassen uit de familie van de grassen die samen wereldwijd de belangrijkste voedingsbron voor de mens vormen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Graan · Bekijk meer »

Griekenland

Satellietfoto van Griekenland en omgeving Griekenland (Grieks: Ελλάδα, Elladha, formeel en historisch: Ελλάς, Ellas, 'Hellas'), officieel de Helleense Republiek (Grieks: Ελληνική Δημοκρατία, Elliniki Dimokratia) is een land in Zuidoost-Europa, bestaande uit het zuidelijkste deel van het Balkanschiereiland en een groot aantal eilanden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Griekenland · Bekijk meer »

Grieks

Het Grieks (Ελληvικά) is een talenfamilie van de Indo-Europese talen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Grieks · Bekijk meer »

Grieks vuur

Grieks vuur (ook wel Byzantijns vuur of vloeibaar vuur genaamd) was een wapen van het Byzantijnse rijk dat, naar verluidt, rond 673 uitgevonden werd door een christelijke Syrische vluchteling genaamd Kallinikos (of Callinicus) van Heliopolis.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Grieks vuur · Bekijk meer »

Groothertog

Groothertog (Latijn magnus dux; Duits Großherzog; Frans grand-duc; Engels grand duke) is een vorstelijke titel die lager is dan die van koning, maar hoger dan die van (soeverein) hertog of prins.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Groothertog · Bekijk meer »

Grootvorstendom Moskou

Het grootvorstendom Moskou (Russisch: Великое Княжество Московское, Velikoje Knjazjestvo Moskovskoje) was een laat-middeleeuws Russisch vorstendom met als hoofdstad Moskou, en de voorgangerstaat van het vroegmoderne tsaardom Rusland.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Grootvorstendom Moskou · Bekijk meer »

Grote Volksverhuizing

Grote Volksverhuizing: Belangrijkste verhuizingstromen De Grote Volksverhuizing tussen de 4e en 5e eeuw De Grote Volksverhuizing is het binnendringen van meerdere stammen in het Romeinse Rijk tussen de 4e en de 6e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Grote Volksverhuizing · Bekijk meer »

Hagia Sophia

De Hagia Sophia of Aya Sophia (Grieks: Ἁγία Σοφία; "heilige teken der wijsheid", Turks: Ayasofya officieel: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) is een moskee en voormalige christelijke kathedraal en museum in de Turkse stad Istanboel.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hagia Sophia · Bekijk meer »

Heidendom

De Noorse god Thor Onder heidendom of paganisme worden in het algemeen alle religies begrepen die noch monotheïstisch zijn, noch op de Bijbel zijn gebaseerd.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Heidendom · Bekijk meer »

Heilige Land

Palestina (geel) in de 16e eeuw De term heilig land of Het Heilige Land wordt gebruikt door religieuze groeperingen om er een, in de context van hun godsdienst, heilig gebied mee aan te duiden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Heilige Land · Bekijk meer »

Heilige Roomse Rijk

Het Heilige Roomse Rijk (Duits: Heiliges Römisches Reich, Italiaans: Sacro Romano Impero, Latijn: Sacrum Imperium Romanum) was een rijk in Centraal-Europa en omringende gebieden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Heilige Roomse Rijk · Bekijk meer »

Heilige Stoel

200px De Heilige Stoel (Latijn: Sancta Sedes) is de formele benaming van de staatsrechtelijke positie van het Vaticaan en duidt de paus aan tezamen met het Staatssecretariaat en de verschillende congregaties en pauselijke raden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Heilige Stoel · Bekijk meer »

Hellenisme

Het Macedonische Rijk bij de dood van Alexander de Grote (323 v.Chr.). Het hellenisme (Oudgrieks: Ἑλληνισμός, Latijn: hellenismos) is het verspreiden van de Griekse cultuur.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hellenisme · Bekijk meer »

Henri Pirenne

Henri Pirenne Henri Pirenne (Verviers, 23 december 1862 - Ukkel, 25 oktober 1935) was een Belgisch historicus en hoogleraar.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Henri Pirenne · Bekijk meer »

Hephthalieten

Sasanidische muntslag ontleend vuuraltaar met priesters. De Hephthalieten (Grieks: Ephthalitai; Middenperzisch: Heftal; Arabisch: Haital; Chinees: Ye-ta) vormden een volk van onduidelijke, waarschijnlijk Iraanse afkomst, dat van 425 tot ongeveer 560 in Centraal-Azië heerste.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hephthalieten · Bekijk meer »

Heracliden (Byzantijnse Rijk)

De dynastie van de Herakliden leverde van 610-695 en van 705-711 de Byzantijnse keizers en tevens enkele exarchen van Carthago en Ravenna.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Heracliden (Byzantijnse Rijk) · Bekijk meer »

Herakleios

Herakleios of Heraclius (Grieks: / Hērákleios; Latijn: Flavius Heraclius Augustus), was van 5 oktober 610 tot 11 februari 641 de Oost-Romeinse, of beter gezegd Byzantijns keizer.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Herakleios · Bekijk meer »

Hertogdom Benevento

Het hertogdom Benevento bestond van 571 tot 1077 in Zuid-Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hertogdom Benevento · Bekijk meer »

Hertogdom Bourgondië

Het hertogdom Bourgondië was tussen 918 en het einde van de vijftiende eeuw een in hoge mate zelfstandig gebied binnen het Koninkrijk Frankrijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hertogdom Bourgondië · Bekijk meer »

Hieronymus Wolf

Hieronymus Wolf (Oettingen in Bayern, 1516 – Augsburg, 1580) was een Duits humanist en filoloog.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hieronymus Wolf · Bekijk meer »

Hohenstaufen

Het huis Hohenstaufen op een ansichtkaart uit 1905 Het huis Hohenstaufen was een Zwabisch vorstenhuis dat in de 12e en 13e eeuw meerdere Duitse koningen en keizers voortbracht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hohenstaufen · Bekijk meer »

Hongaren

De Hongaren (Hongaars: Magyarok) zijn een nationaliteit en een etniciteit in hoofdzakelijk Centraal-Europa.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hongaren · Bekijk meer »

Honorarium

Honorarium (Latijn voor ereloon of eregeschenk) is een financieel gerelateerd begrip.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Honorarium · Bekijk meer »

Honorius (keizer)

Flavius Honorius (384 - 423) was heerser in het westen van het Romeinse Rijk, als medekeizer van zijn vader Theodosius van 393 tot 395 en als zelfstandig West-Romeins keizer van 395 tot 423.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Honorius (keizer) · Bekijk meer »

Hunnen

Omvang van het Hunnenrijk met als centrum het huidige Hongarije, ca. 450 n.Chr. Attila Italië binnenvallen. De Hunnen waren een confederatie van Euraziatische nomaden, waarschijnlijk van meest Altaïsche en Oeraalse afkomst, maar later ook met Oost-Germaanse onderdanen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hunnen · Bekijk meer »

Huurlingen in de oudheid

Egyptische huurling uit ca. 2100 v.C. Huurlingen (Oudgrieks:,,; Latijn: mercen(n)arius, latro, latrunculus) waren in de oudheid niet onbekend, hoewel vele staten in de oudheid toch lange tijd bleven vertrouwen op hun eigen burgerleger.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Huurlingen in de oudheid · Bekijk meer »

Huwelijksoorkonde van keizerin Theophanu

Stadhuis Keulen: Standbeeld Theophanu De Huwelijksoorkonde van Keizerin Theophanu (Staatsarchief Wolfenbüttel) is een vroegmiddeleeuwse schenkingsoorkonde voor de Byzantijnse prinses Theophanu (voorheen Θεοφανω - Theophano, "door wie God zich toont"), die naar aanleiding van haar huwelijk met de Duitse keizer Otto II in 972 tot keizerin van het Heilige Roomse Rijk werd gezalfd en later dat rijk regeerde.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Huwelijksoorkonde van keizerin Theophanu · Bekijk meer »

Hymne

Een hymne (Grieks: ὕμνος, húmnos) is een verheven lofzang of loflied op een bepaald onderwerp (zoals een land, God of een godheid, of een gebeurtenis zoals de Olympische Spelen).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Hymne · Bekijk meer »

Iberische Oorlog (526-532)

De Iberische Oorlog (526-532) was een van de zovele Romeins-Perzische oorlogen over de heerschappij over de Kaukasus.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Iberische Oorlog (526-532) · Bekijk meer »

Iconenverering

Iconenverering is de devotie tot religieuze afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, andere heiligen of gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Iconenverering · Bekijk meer »

Iconoclasme

Vernietiging van beelden in Zurich in 1524 Iconoclasme (ook beeldenstorm) is het verzet tegen de verering van iconen waarbij om ideologische redenen beelden verwijderd of vernietigd worden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Iconoclasme · Bekijk meer »

Icoon (religieuze kunst)

Fragment van de Moeder Gods Vladimirskaja, Byzantijnse icoon (12e eeuw). Deze icoon is een van de meest vereerde iconen in Rusland. Boris en Gleb, de eerste Russische heiligen. Vroeg-14e-eeuwse icoon van de school van Moskou Een icoon (van het Koinè Griekse: εἰκόνα "tekening", "icoon", het Oudgrieks: εἰκών "beeld", "afbeelding" en het Griekse eikoon - beeld) is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Icoon (religieuze kunst) · Bekijk meer »

Illyricum

| valign.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Illyricum · Bekijk meer »

Inflatie

Inflatie in de Eurozone sedert 1991 Argentinië kende in de jaren 90 een inflatie die opliep tot circa 3000 procent Inflatie in de wereld (cijfers uit 2019) Inflatie (letterlijk 'opblazen') of geldontwaarding is een stijging van het algemene prijspeil in een economie.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Inflatie · Bekijk meer »

Instituten

De Instituten of Elementen (Institutiones in het Latijn) van Gaius (Gaii Institutiones) zijn de vier oudste romeinsrechtelijke leerboeken die nu nog bekend zijn, uit circa 150 na Christus.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Instituten · Bekijk meer »

Irak

Satellietfoto van Irak Irak (Arabisch: العراق al-ʿIrāq, Koerdisch: Komara Êraqê), officieel de Republiek Irak, is een land in het Midden-Oosten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Irak · Bekijk meer »

Irene Doukas

Irene Doukas (1066-1138) was keizerin van het Byzantijnse Rijk van 1081 tot 1118 en vrouw van keizer Alexios I Komnenos.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Irene Doukas · Bekijk meer »

Irene van Byzantium

Irene (Grieks: Ειρήνη, Eirēnē) (Athene, 752 - 9 augustus 803) was keizerin (officieel: "keizer") van Byzantium, eerst als medekeizerin van 780 tot 790 en van 792 tot 797, en daarna als alleenheerseres van 797 tot 802.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Irene van Byzantium · Bekijk meer »

Isaäk I Komnenos

Isaäk I Komnenos (Grieks: Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός, Isaakios I Komnēnos) was keizer van Byzantium in 1057-1059.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Isaäk I Komnenos · Bekijk meer »

Isaäk II Angelos

Isaäk II Angelos Isaäk II Angelos (Grieks: Ἰσαάκιος Β’ Ἄγγελος, Isaakios B' Angelos) (circa 1155 - Constantinopel, 28 januari 1204) was keizer van Byzantium in de jaren 1185-1195 en 1203-1204.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Isaäk II Angelos · Bekijk meer »

Isaäk Komnenos van Cyprus

Munt van Isaak Comnenus van Cyprus Isaak Comnenus van Cyprus (Ca. 1155 - 1195/1196) was de heerser van het eiland Cyprus voor de komst van Richard Leeuwenhart tijdens de Derde Kruistocht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Isaäk Komnenos van Cyprus · Bekijk meer »

Isaurische Oorlog

thumb De Isaurische Oorlog, van 492 tot 497, was een conflict tussen het Oost-Romeinse Rijk en de verdreven Isauriërs uit Constantinopel.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Isaurische Oorlog · Bekijk meer »

Islamitische veroveringen

Maximale expansie van islamitische rijken. De islamitische veroveringen zijn alle geslaagde veldtochten onder leiding van de islamitische profeet Mohammed en zijn opvolgers, de kaliefen, van 622 (de hidjra) tot de afschaffing van het laatste, Ottomaanse kalifaat in 1924.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Islamitische veroveringen · Bekijk meer »

Istanboel

Istanboel of Istanbul (uitspraak, Turks: İstanbul, uitspraak) is een stad in het Europese en Aziatische deel van Turkije en was de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Istanboel · Bekijk meer »

Italiaanse renaissance

De Italiaanse renaissance is een in de 14e eeuw in Italië ontstane intellectueel-culturele beweging, periode en kunststijl die omstreeks 1500 haar hoogtepunt bereikte.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Italiaanse renaissance · Bekijk meer »

Italië

Italië, officieel de Republiek Italië (Italiaans: Repubblica Italiana), is een land in Zuid-Europa.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Italië · Bekijk meer »

Ivan III van Moskou

Ivan III Vasilevitsj (Russisch: Иван III Васильевич) (Moskou, 22 januari 1440 - aldaar, 27 oktober 1505), bijgenaamd de Grote, was 1462 tot 1505 grootvorst van het Grootvorstendom Moskou.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ivan III van Moskou · Bekijk meer »

Ivan IV van Rusland

Portret van Ivan de Verschrikkelijke door Viktor Vasnetsov Ivan IV (Kolomenskoje, 25 augustus 1530 – Moskou, 18 maart 1584) was grootvorst van Moskou en vanaf 1547 de eerste tsaar aller Russen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ivan IV van Rusland · Bekijk meer »

Jeruzalem

| |- |Jeruzalem in de 1e eeuw na Chr. |- |1949–1967, Jeruzalem met de grenslijn van 1947http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/maps/pages www.mfa.gov.il |- |Groene Lijn, (de wapenstilstandsgrens van 1949) |- |Groene Lijn, daarbij Palestijns Oost-Jeruzalem en Israëlische nederzettingen insluitend |- |Oost-Jeruzalem (2008) met de Israëlische Westoeverbarrière op de achtergrond | Jeruzalem (Hebreeuws: ירושלים Jeroesjalajim, Arabisch: القدس al-Qoeds, Ottomaans: Kudüs, Aramees: יְרוּשְׁלֶם) is een van de twintig oudst doorlopend bewoonde steden ter wereld.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Jeruzalem · Bekijk meer »

Jezus (traditioneel-christelijk)

Christus-Pantocrator in Dafni, Athene De traditioneel-christelijke benadering van Jezus (Oudgrieks) is de visie van de (orthodox-christelijke) traditie van het christendom, namelijk dat hij de Zoon van God is en daarmee deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Jezus (traditioneel-christelijk) · Bekijk meer »

Jodendom

De menora is een traditioneel symbool van het jodendom De davidster is een ander symbool van het jodendom Het jodendom is de religie van het Joodse volk en de oudste of een van de vroegst ontstane monotheïstische godsdiensten en behoort tot de oudste religieuze tradities die vandaag de dag nog worden beoefend.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Jodendom · Bekijk meer »

Johannes de Cappadociër

Johannes de Cappadociër (ook wel bekend als Johannis Orientalis) bekleedde in het Byzantijnse Rijk onder keizer Justinianus I van 532 tot 541 de functie van pretoriaanse prefect van het Oosten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Johannes de Cappadociër · Bekijk meer »

Johannes de Doper

Johannes de Doper (Oudgrieks:, Iōánnēs ho Baptistḗs, de persoonsnaam is afgeleid van het Hebreeuwse יוחנן, Jochanan, "JHWH heeft genade getoond"), in de oosters-orthodoxe kerk Johannes Prodromos, Johannes de Voorganger (ca. 7 v.Chr. - ca. 30, maar zeker vóór 36 n.Chr.) is binnen het christendom, mandeïsme en de islam een profeet.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Johannes de Doper · Bekijk meer »

Johannes I Tzimiskes

Johannes I Tzimiskes (Grieks: Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής, Iōannēs I Tzimiskēs) (Constantinopel, 924 - aldaar, 10 januari 976) was van 11 december 969 tot 10 januari 976 keizer van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Johannes I Tzimiskes · Bekijk meer »

Johannes II Komnenos

Johannes II Komnenos (Grieks: Ίωάννης Β΄ Κομνηνός, Iōannēs II Komnēnos) (Constantinopel, 13 september 1087 – in de Taurus 8 april 1143) was '''Byzantijns keizer''' van 1118 tot aan zijn dood.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Johannes II Komnenos · Bekijk meer »

Johannes IV Doukas Laskaris

Johannes IV Doukas Laskaris (Grieks: Ιωάννης Δ΄ Δούκας Λάσκαρις, Iōannēs IV Doukas Laskaris) (Nicea, 25 december 1250 – ?, 1305) was Byzantijns keizer van het Keizerrijk Nicea tussen 1258 en 1261, uit het Huis der Laskariden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Johannes IV Doukas Laskaris · Bekijk meer »

Johannes V Palaiologos

Johannes V Palaiologos (Grieks: Ίωάννης Ε' Παλαιολόγος, Iōannēs V Palaiologos) (Didymoteicho, november 1331 – Constantinopel, 16 februari 1391) was Byzantijns keizer van 1341 tot 1391.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Johannes V Palaiologos · Bekijk meer »

John Bagnell Bury

John Bagnell Bury (ook bekend als J.B. Bury) (Clontibret, County Monaghan, 16 oktober 1861 - Rome, 1 juni 1927) was een Iers historicus, classicus en filoloog.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en John Bagnell Bury · Bekijk meer »

John Julius Norwich

John Julius Cooper, 2nd Viscount Norwich CVO (15 september 1929 - 1 juni 2018), beter bekend als John Julius Norwich was een Brits historicus, schrijver, televisiepersoonlijkheid en lid van het Hogerhuis.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en John Julius Norwich · Bekijk meer »

Justiniaanse dynastie

Justinianus I Germanus, neef van Justinianus. De Justiniaanse dynastie is een familie die van 518 tot 602 over het Byzantijnse Rijk heerste.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Justiniaanse dynastie · Bekijk meer »

Justinianus I

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (Tauresium, 482Norwich (1989), blz. 190/483 - Constantinopel, 14 november 565), bekend als Justinianus I de Grote (Grieks: Ιουστινιανός, Ioustinianos; Nederlands, verouderd: Justiniaan), was keizer van Byzantium van 1 augustus 527 tot 13 november 565.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Justinianus I · Bekijk meer »

Justinianus II Rhinotmetos

Justinianus II (Grieks: Ιουστινιανός, Ioustinianos; Nederlands, verouderd: Justiniaan) (668/669 - 711), bijgenaamd Rhinotmetos (met de afgesneden neus) was keizer van Byzantium van 685 tot 695 en van 705 tot 711.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Justinianus II Rhinotmetos · Bekijk meer »

Justinus I

Flavius Iustinus (Latijn: Imperator Caesar Flavius Iustinus Augustus; Grieks: Ἰουστίνος) (Dardania, ca. 450 - Constantinopel, 1 augustus 527), bekend als Justinus I (Nederlands, verouderd: Justijn), was Oost-Romeins Keizer van 518 tot 527.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Justinus I · Bekijk meer »

Justinus II

Flavius Iustinus (Grieks: Ἰουστίνος) (c. 520 - 578), bekend als Justinus II (Nederlands, verouderd: Justijn), was keizer van Byzantium van 565 tot aan zijn dood in 578 en was de neef en opvolger van Justinianus I.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Justinus II · Bekijk meer »

Kalief

Uitbreiding onder het Umayyad-kalifaat, 661-750 Een kalief (Arabisch: خليفة chalifa: opvolger, plaatsvervanger, rentmeester) staat aan het hoofd van een kalifaat.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kalief · Bekijk meer »

Kalifaat

Een kalifaat (Arabisch: خلافة khilāfa, Turks: Hilafet) is een staat die geregeerd wordt door een kalief, dat wil zeggen een opvolger van de islamitische profeet Mohammed.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kalifaat · Bekijk meer »

Kalifaat van de Abbasiden

Het kalifaat van de Abbasiden was een islamitisch rijk, geregeerd door de Abbasiden-dynastie die regeerde van 750 tot 1258. De hoofdstad van het rijk was eerst Koefa en later Bagdad, Samarra en Ar-Raqqah. Aan het hoofd van het rijk stond de kalief, die de wereldlijke leider was. De Abbasiden namen vrijwel het hele kalifaat van de Omajjaden over, die tot 750 vanuit Damascus heersten. De Omajjaden behielden echter Al-Andalus en hergroepeerden zich in 756 uiteindelijk tot het emiraat Córdoba, later kalifaat Córdoba, dat tot 1031 standhield.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kalifaat van de Abbasiden · Bekijk meer »

Kalifaat van de Fatimiden

Het kalifaat van de Fatimiden (of ook wel het kalifaat van de Isma'ilieten) was een in Noord-Afrika regerende dynastie van de 10e eeuw tot de 12e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kalifaat van de Fatimiden · Bekijk meer »

Kan (titel)

Een kan, khan of chan (Turks: han) is een titel voor vooral een Mongoolse of Turkse leider die heerst over een kanaat.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kan (titel) · Bekijk meer »

Karel de Grote

Karel de Grote (Duits: Karl der Große; Frans en Engels: Charlemagne; Latijn: Carolus Magnus of Karolus Magnus) (waarschijnlijk 2 april 747 of 748Vgl., Das Geburtsdatum Karls des Großen, in Francia 1 (1973), pp.,, Neue Überlegungen zum Geburtsdatum Karls des Großen, in Francia 19 (1992), pp.. Werner pleit voor 747 als zijn geboortejaar, Becher voor 748. In het oudere onderzoek werd 742 vaak als geboortejaar genomen, maar in het recentere onderzoek neigt men meer naar 747/48, vgl., Charlemagne: The Formation of a European Identity, Cambridge, 2008, p.. - Aken, 28 januari 814), afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 9 oktober 768 koning der FrankenAnnales Regni Francorum 768 (.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Karel de Grote · Bekijk meer »

Karolingen

De drie grote rijken rond 800, het Byzantijnse Rijk, het Arabische Rijk en het Karolingische Rijk. De Karolingen waren een dynastie die het Frankische Rijk regeerde van de 8e tot de 10e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Karolingen · Bekijk meer »

Katapanaat Italië

Het katapanaat Italië was een provincie van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Katapanaat Italië · Bekijk meer »

Katholicisme

christelijk symbool. De X en P zijn de twee eerste letters van Christus in het Grieks (Χριστός), aangevuld met de Alfa en Omega. Rubens als (eerste) paus geschilderd. De Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad, een van de belangrijkste kerken van de rooms-katholieken. patriarch van Constantinopel. Het katholicisme geldt als de grootste stroming binnen het christendom.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Katholicisme · Bekijk meer »

Kaukasus (gebied)

Geo-politieke kaart (aug 2008) De Kaukasus of Kaukasië is een gebied op de uiterste zuidoostelijke grens van Europa en het westen van Azië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kaukasus (gebied) · Bekijk meer »

Keizer

De rijkskroon van keizer Otto I (962) Keizer is de hoogste vorstelijke titel en staat voor de heerser waaraan alle andere wereldlijke vorsten ondergeschikt zijn.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Keizer · Bekijk meer »

Keizer Frederik I Barbarossa

Frederik I, bijgenaamd Barbarossa ("Roodbaard") (Waiblingen, 1122 – Anatolië, 10 juni 1190) was een telg van het huis Hohenstaufen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Keizer Frederik I Barbarossa · Bekijk meer »

Keizer Lotharius III

slag bij Kulm Het grafmonument van Lotharius III in de Dom van Königslutter Lotharius III (Unterlüß, tussen 1 en 9 juni 1075 – Breitenwang, 4 december 1137) was hertog van Saksen (1106), koning van Duitsland (1125) en keizer van het Heilige Roomse Rijk (1133).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Keizer Lotharius III · Bekijk meer »

Keizer Otto I de Grote

Otto I de Grote (Wallhausen (Saksen-Anhalt), 23 november 912 - Memleben, 7 mei 973), zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim, was hertog van Saksen, koning van Duitsland, koning van Italië, en "de eerste van de Duitse vorsten die keizer van Italië werd genoemd" volgens Arnulf van Milaan.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Keizer Otto I de Grote · Bekijk meer »

Keizer Otto II

Otto II (eind 955 – Rome, 7 december 983) was hertog der Saksen, koning van Duitsland en Italië en keizer van wat later het Heilige Roomse Rijk zou heten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Keizer Otto II · Bekijk meer »

Keizer Sigismund

Sigismund van Luxemburg (ook Sigismund van Hongarije) (Neurenberg, 15 februari 1368 — Znojmo (Moravië), 9 december 1437) was de derde zoon van keizer Karel IV en jongere halfbroer van rooms-koning Wenceslaus, heersers uit het Huis Luxemburg.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Keizer Sigismund · Bekijk meer »

Keizerrijk Nicea

Het keizerrijk Nicea (Grieks: Βασίλειον τῆς Νίκαιας) was een door de Byzantijnse adel, na de stichting van het Latijnse Keizerrijk in 1204 door de Kruisvaarders, nieuw gevestigd keizerrijk, dat zij beschouwden als de legitieme erfgenaam van het Byzantijnse rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Keizerrijk Nicea · Bekijk meer »

Keizerrijk Rusland

Het keizerrijk Rusland (Russisch: Российская Империя, Rossijskaja Imperija), ook wel het Russische Rijk, was een staat die bestond van 1721 tot september 1917, toen de republiek werd uitgeroepen onder leiding van de Voorlopige Regering.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Keizerrijk Rusland · Bekijk meer »

Keizerrijk Trebizonde

Trebizonde in 1265 Klein-Azië en de zuidelijke Balkan in 1265. Uiterst rechts Trebizonde. Het keizerrijk Trebizonde (Grieks: Βασίλειον τής Τραπεζούντας/Basileion tēs Trapezountas), gesticht in april 1204, was een van de drie Grieks-Byzantijnse opvolgersstaten van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Keizerrijk Trebizonde · Bekijk meer »

Kerkelijke Staat

De Kerkelijke Staat of de Pauselijke Staat behoorde tot de belangrijkste historische staten van Italië vanaf het midden van de 8e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kerkelijke Staat · Bekijk meer »

Ketter

Dertiende-eeuwse ketter op de brandstapel Ketter in zijn specifieke betekenis is een aanduiding voor een aanhanger van een ketterij, een leerstelling, die bewust en opzettelijk in tegenspraak is met datgene wat een bepaalde geloofsgemeenschap beschouwt als de fundamentele geloofsleer.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ketter · Bekijk meer »

Khusro I

Khusro I of Chosro I (Kesra Nushin-Ravan, Kasra), bijgenaamd Anoshirvan (Onsterfelijke ziel), (regeerperiode 531-579) was sjahansjah, koning der koningen, van de Iraanse dynastie der Sassaniden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Khusro I · Bekijk meer »

Khusro II

Gouden dinar van Khusro II Khusro II, ook wel Chosro of Chosroes genoemd (5??-28? februari 628) was de tweeëntwintigste Sassanidische grootkoning van Perzië, een zoon van koning Hormizd IV.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Khusro II · Bekijk meer »

Kievse Rijk

Het Kievse Rijk (Russisch: Киевская Русь, Kievskaja Roes; Oekraïens: Київська Русь, Kyjivska Roes) is een vroegmiddeleeuwse voorloper van het huidige Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland en had als centrum de stad Kiev.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kievse Rijk · Bekijk meer »

Klassieke oudheid

90px Klassieke oudheid is de naam voor een periode die uitsluitend wordt gebruikt in de periodisering van de westerse geschiedenis.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Klassieke oudheid · Bekijk meer »

Kleed van Edessa

Het Kleed van Edessa of Mandylion was een relikwie waarop het gezicht van Jezus te zien zou zijn.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kleed van Edessa · Bekijk meer »

Koemanen

Beeld uit de tijd van de Koemanen, 12e eeuw De Koemanen of Westelijke Kyptsjaken waren een Turkse nomadenstam die samen met de verwante Kyptsjaken (In het Russisch: Polovtsen) een confederatie deelden, genaamd Koemanië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Koemanen · Bekijk meer »

Koinè

Koinè of Koinē (Grieks: Ελληνιστική Κοινή/ἡ κοινὴ διάλεκτος/κοινή (γλώσσα); koinē (glōssa) van Κοινή: gemeenschappelijk) was de meest voorkomende vorm van het Grieks, van het Oudgrieks, die haar oorsprong in het hellenisme had.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Koinè · Bekijk meer »

Komnenen

De Komnenen (Grieks: Κομνηνός, Κομνηνοί) waren een adellijke dynastie in het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Komnenen · Bekijk meer »

Koninkrijk Hongarije (1000-1526)

Het koninkrijk Hongarije was een koninkrijk in Centraal-Europa dat meer dan vijfhonderd jaar bestond.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Koninkrijk Hongarije (1000-1526) · Bekijk meer »

Koninkrijk Iberië

Kaukasisch Iberië of Iberië (Latijn: Hiberia of Iberia) is de naam die de Grieken en de Romeinen aan het oude Georgische koninkrijk van de Kartli gaven, dat bestond van de vierde eeuw voor Christus tot de vijfde eeuw na Christus.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Koninkrijk Iberië · Bekijk meer »

Konya (stad)

Konya (Grieks: Ικόνιο; Latijn: Iconium) is een stad in het zuidwestelijk deel van Midden-Turkije.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Konya (stad) · Bekijk meer »

Koptisch (taal)

Koptische inscriptie in steen, ongeveer 3e eeuw n.Chr. Koptische en Arabische inscriptie op een kerk in oud Cairo (Johannes 4:13-14). Het Koptisch is een Afro-Aziatische taal en schrijfsysteem van de laatste fase van de Egyptische taal.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Koptisch (taal) · Bekijk meer »

Korfoe (eiland)

Korfoe of Corfu (Grieks: Κέρκυρα, Kerkura/Kerkira/Kerkyra) is het noordelijkst gelegen Griekse eiland in de Ionische Zee.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Korfoe (eiland) · Bekijk meer »

Korinthe (stad)

Korinthe: de ruïnes van de antieke stad Korinthe: de zuilen van de Apollo-tempel Korinthos (Grieks: Κόρινθος; Nederlands: Korinthe) is sedert 2011 een fusiegemeente (dimos) in de Griekse bestuurlijke regio (periferia) Peloponnesos.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Korinthe (stad) · Bekijk meer »

Kreta

Kreta (Grieks: Κρήτη, Kriti) is het grootste van de Griekse eilanden, en is in grootte het vijfde eiland in de Middellandse Zee.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kreta · Bekijk meer »

Kroem

De veroveringen van Kroem Kroem (Bulgaars: Крум) was een heerser van Bulgarije van ergens tussen 796 en 803 tot aan zijn dood op 13 april 814.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kroem · Bekijk meer »

Kruistocht

De verovering van Jeruzalem in 1099 De bekendste kruistochten of kruisvaarten zijn de religieus geïnspireerde, militaire ondernemingen die westerse christenen tussen 1096 en 1271 ondernamen voor verovering en behoud van christelijke heilige plaatsen in Palestina.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kruistocht · Bekijk meer »

Kruisvaardersinvasie van Egypte

De Kruisvaardersinvasie van Egypte (1154 - 1169) bestond uit een aantal campagnes gevoerd door het Koninkrijk Jeruzalem om zijn positie in de Levant te versterken ten koste van het verzwakte Kalifaat van de Fatimiden in Egypte.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kruisvaardersinvasie van Egypte · Bekijk meer »

Kruisvaardersstaten

Kaart met kruisvaardersstaten rond 1135. De kruisvaardersstaten of Latijnse staten waren staten die waren gesticht door de kruisvaarders in en rond het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kruisvaardersstaten · Bekijk meer »

Kutriguren

Kaart voor het jaar 600 De Kutriguren zijn een volk dat wordt gezien als de voorouders van de hedendaagse Bulgaren en zijn waarschijnlijk een Hunnenstam.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Kutriguren · Bekijk meer »

Larisa (stad)

Larisa (soms gespeld als Larissa; Grieks: Λάρισα) is een plaats in Griekenland, ongeveer centraal in het oosten van het land gelegen, aan de rivier de Pinios en ten noordwesten van de stad Volos.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Larisa (stad) · Bekijk meer »

Latakia (stad)

Latakia (Arabisch: اللاذقية, Al-Ladhiqiyah) is een moderne havenstad in West-Syrië, gelegen aan de Middellandse Zee.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Latakia (stad) · Bekijk meer »

Late middeleeuwen

Cosimo de Medici, een late middeleeuwer De late middeleeuwen is een periode in middeleeuwen (in de geschiedenis van Europa) die duurt van ca.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Late middeleeuwen · Bekijk meer »

Late oudheid

verovering van Constantinopel door de Turken in 1453 toegevoegd. Late oudheid is een moderne benaming voor de periode in het Middellandse Zeegebied in de overgang van de oudheid naar de middeleeuwen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Late oudheid · Bekijk meer »

Latijn

Latijn (Lingua Latina) is een dode Italiaanse taal die oorspronkelijk werd gesproken door de Latijnen, onder wie ook het bekendste Latijnse volk, de Romeinen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Latijn · Bekijk meer »

Latijnse Keizerrijk

Het Latijnse Keizerrijk was een kruisvaardersstaat die van 1204 tot 1261 heeft bestaan.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Latijnse Keizerrijk · Bekijk meer »

Latijnse Kerk

De Latijnse Kerk, waartoe 98% van de katholieken behoort, is een van de 24 autonome kerken van de Katholieke Kerk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Latijnse Kerk · Bekijk meer »

Leo I van Byzantium

Flavius Valerius Leo (ca. 401 - 18 januari 474), bekend als Leo I (Grieks: Λέων Α′), was keizer van het Oost-Romeinse Rijk van 7 februari 457 tot 18 januari 474.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Leo I van Byzantium · Bekijk meer »

Leo II van Byzantium

Flavius Leo (ca. 467 - 17 november 474), bekend als Leo II (Grieks: Λέων Β′), was keizer van het Oost-Romeinse Rijk van 18 januari tot 17 november 474.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Leo II van Byzantium · Bekijk meer »

Leo III van Byzantium

Leo III (ca. 675 - 18 juni 741), bijgenaamd de Isauriër (Grieks: Λέων Γ′ ὁ Ἰσαυρός, Leon III. ho Isaurós), was keizer van Byzantium van 717 tot 741.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Leo III van Byzantium · Bekijk meer »

Leo V van Byzantium

Leo V de Armeniër (Grieks: Λέων Ε΄, Leōn V, Armeens: Լեիոն Ե, Leion Jetsj) (ca. 775 - 820) was van 813 tot 820 keizer van Byzantium.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Leo V van Byzantium · Bekijk meer »

Leontios I

Leontios (?-488) was keizer van Byzantium van 19 juni 484 tot 488.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Leontios I · Bekijk meer »

Levant

De Levant Postzegel gebruikt in de Franse Levant tussen 1902 en 1921 De Levant, Arabisch: بلاد الشام, Belad Al-Shaam, of het Morgenland is de historisch-geografische naam voor een deel van Zuidwest-Azië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Levant · Bekijk meer »

Liberius (patricius)

Liberius (voluit Petrus Marcellinus Felix Liberius) (ca. 465 - ca. 554) was een Laat-Romeinse aristocraat en bestuurder wiens carrière zich over een periode van ruim zestig jaar uitstrekte.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Liberius (patricius) · Bekijk meer »

Lijst van Byzantijnse keizers

Constantijn I de Grote wordt gezien als de eerste Byzantijnse keizer. Het Byzantijnse Rijk is een voortzetting van het oostelijk deel van het Romeinse Rijk na de val van het westelijk deel in 476.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Lijst van Byzantijnse keizers · Bekijk meer »

Lijst van doges van Venetië

Dit is een lijst van doges, leiders van de Republiek Venetië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Lijst van doges van Venetië · Bekijk meer »

Lijst van Romeinse keizers

Met de stichting van het principaat door Augustus in 27 v.Chr. en de consolidatie ervan door zijn opvolger Tiberius in het jaar 14 begon het Romeinse Keizerrijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Lijst van Romeinse keizers · Bekijk meer »

Lingua franca

De ''Lingua Franca'' (1830). Frans was toentertijd een veelgebruikte taal in Europa. Een lingua franca is een taal die als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen met verschillende moedertalen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Lingua franca · Bekijk meer »

Literair genre

Een literair genre is een categorisatie voor literaire composities.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Literair genre · Bekijk meer »

Litouwen

Litouwen (tot ver in de 20e eeuw meestal als Litauen of Lithauen gespeld; Litouws: Lietuva), officieel de Republiek Litouwen (Lietuvos Respublika), is een land in het Noord-Oosten van Europa, tussen Letland in het noorden, Wit-Rusland in het oosten, Polen en Rusland (Kaliningrad) in het zuiden, en de Oostzee in het westen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Litouwen · Bekijk meer »

Liudolfingen

Een stamboom van de Liodolfingen. De Liodolfingen (Liudolfingers), meestal Ottonen genoemd, waren een Saksisch hertogelijk geslacht en een Duitse koningsdynastie, die het Duitse Rijk meer dan een eeuw regeerde (919-1024).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Liudolfingen · Bekijk meer »

Lodewijk van Champagne

Lodewijk van Blois ook gekend als Lodewijk van Champagne (circa 1190 - Adrianopel, 14 april 1205) was van 1191 tot 1205 graaf van Blois, Clermont en Chartres.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Lodewijk van Champagne · Bekijk meer »

Longobarden

De Longobarden (ook Langobarden, waarmee verwezen werd naar een hun toegeschreven lange baardgroei, of Lombarden, wat een later aanpassing is aan hun veel latere woongebied Lombardije) waren een Germaans volk dat oorspronkelijk in Scandinavië woonachtig was.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Longobarden · Bekijk meer »

Louvre

Het Louvre (Frans: Musée du Louvre of kortweg: Le Louvre) is een van 's werelds grootste musea en ligt in het 1e arrondissement van de Franse hoofdstad Parijs net ten noorden van de Seine.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Louvre · Bekijk meer »

Macedonië (regio)

Macedonië volgens Macedonische irredentisten. Sommigen, waaronder politici, hebben aansluiting van "Egeïsch Macedonië" (Griekenland), "Pirin-Macedonië" (Bulgarije), "Mala Prespa en Golo Brdo" (Albanië), "Gora" (Kosovo) en "Prohor Pchinski" (Servië) bij "Vardar-Macedonië" (de Republiek Macedonië) geëist. Macedonië (in het Grieks: Μακεδονία, Makedonia) is een historische landstreek op het Balkanschiereiland.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Macedonië (regio) · Bekijk meer »

Macedonische dynastie

De Macedonische dynastie (Grieks: Μακεδονική δυναστεία) heerste van 867 tot 1056 over het Byzantijnse Rijk en waren de opvolgers van de Amorische dynastie.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Macedonische dynastie · Bekijk meer »

Macedonische renaissance

Basileikos I De Macedonische renaissance is een benaming voor de periode van de Macedonische dynastie van het Byzantijnse Rijk (867-1056), die begint bij keizer Basileios I. Vooral de 10e eeuw, die sommige geleerden hebben gezien als een tijd van toegenomen belangstelling voor klassieke geleerdheid en de assimilatie van klassieke motieven in christelijke kunstwerken.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Macedonische renaissance · Bekijk meer »

Madrid (stad)

Madrid is de hoofdstad en grootste stad van Spanje.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Madrid (stad) · Bekijk meer »

Magna Graecia

Ionisch Magna Graecia, Latijn voor en ook genoemd als, Groot-Griekenland, Grieks:, was de naam voor het zuiden van Italië en Sicilië, die de Romeinen daarvoor hadden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Magna Graecia · Bekijk meer »

Malatya (stad)

Malatya is een middelgrote stad in Oost-Anatolië, Turkije, en is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Malatya.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Malatya (stad) · Bekijk meer »

Manicheïsme

Het manicheïsme was een gnostische religie en een stroming binnen het christendom, waarin de verwerving van gnosis het kernthema was.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Manicheïsme · Bekijk meer »

Manuel I Komnenos

Manuel I Komnenos (Grieks: Μανουήλ Κομνηνός, Manouēl Komnēnos) (Constantinopel, 28 november 1120 – aldaar, 24 september 1180) was Byzantijns keizer van 1143 tot 1180.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Manuel I Komnenos · Bekijk meer »

Marcianus (keizer)

Flavius Marcianus (Grieks: Μαρκιανός, Markianos) (392 - januari 457) was Oost-Romeins keizer van 450 tot januari 457.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Marcianus (keizer) · Bekijk meer »

Marcus Aurelius

Denarius, geslagen 140 na Chr. met afbeelding van Antoninus Pius op de voorzijde en zijn adoptiefzoon Marcus Aurelius op de keerzijde Standbeeld Marcus Aurelius, Musei Capitolini, Rome Rome Marcus Aurelius (Latijn: Marcus Aurelius Antoninus Augustus) (Rome, 26 april 121 – Vindobona of Sirmium, 17 maart 180) regeerde van 161 tot 180 over het Romeinse rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Marcus Aurelius · Bekijk meer »

Maria (moeder van Jezus)

De Engel Gabriël die Maria bezoekt om de geboorte van Jezus aan te kondigen, 1644, Philippe de Champaigne Murillo, Olieverf op doek, Museo del Prado, Madrid Onze-Lieve-Vrouwetoren, Sint-Niklaas Piëta, Vincent van Gogh kant, als symbool voor kuisheid Pietà, 1499, Sint Pieter, Rome Catharijneconvent, Utrecht Maria (Grieks Μαρία of Μαριάμ, van het Hebreeuwse מרים, Maryam, Mirjam, wellicht "gewenst kind", "bitter", "rebels", of "sterke wateren", of indien afgeleid van het Egyptisch: "geliefde" of "liefde") was volgens het Nieuwe Testament de moeder van Jezus.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Maria (moeder van Jezus) · Bekijk meer »

Maria van Antiochië

Maria van Antiochië (1145-1182) was van 1161 tot 1180 keizerin en van 1180 tot 1182 regentes van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Maria van Antiochië · Bekijk meer »

Mauricius

Flavius Mauricius Tiberius Augustus, vaak Mauricius Tiberius genoemd (Grieks: Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αύγουστος; Armeens: Մաւրիկ, Moriek; Arabissos (Cappadocië), 539 - Chalkedon, november 602), ook bekend als Maurikios of Mauritius, was keizer van het Byzantijnse Keizerrijk van 582 tot 602.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Mauricius · Bekijk meer »

Maximianus

Helena. Maximianus hielp Flavius Constantius in het zadel en werd later door diens zoon Constantijn afgezet. Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius (ca. 250 - juli 310) was een Romeins keizer van lente 286 tot 1 mei 305.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Maximianus · Bekijk meer »

Maximus Confessor

Maximus Confessor Maximus Confessor (Constantinopel, 580 - Schemarionvesting bij de Zwarte Zee, 13 augustus 662) was een Grieks theoloog en kerkvader.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Maximus Confessor · Bekijk meer »

Mehmet II

Fatih Sultan Mehmet II (Arabisch: محمد الفاتح الثاني) of Mehmet de Veroveraar (Adrianopel, 30 maart 1432 - Constantinopel, 3 mei 1481) was sultan van het Ottomaanse Rijk van 1444 tot 1446 en nogmaals van 1451 tot 1481.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Mehmet II · Bekijk meer »

Melus van Bari

Melus (ook wel Milus of Meles, Melo in het Italiaans) (overleden 1020) was een Lombardisch edelman uit de Apulische stad Bari, die in het begin van de 11e eeuw de ambitie had om voor zichzelf een autonoom gebied af te splitsen van het Byzantijnse katapanaat van Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Melus van Bari · Bekijk meer »

Mesopotamië

Overzichtskaart van Mesopotamië Mesopotamië (Grieks voor: tussen de rivieren) of Tweestromenland, (Aramees: Beth Nahrin ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ), (Arabisch: بلاد مابين النهرين, Bilad ma bayn Al-Nahrayn of بلاد الرافدين, Bilad ar-Rafidayn) is het gebied rond de rivieren Tigris (ca. 1900 km) en Eufraat (ca. 2800 km lang).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Mesopotamië · Bekijk meer »

Messina (stad)

De kathedraal van Messina (2009) Strand langs de Straat van Messina De Poseidon-fontein aan de waterkant van Messina Het rif van Acquarone Messina (Siciliaans: Missina) is een stad in het noordoosten van Sicilië, Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Messina (stad) · Bekijk meer »

Metafysica

Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke of instrumentele waarneming (wat bijvoorbeeld de fysica doet), maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat er achter zit.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Metafysica · Bekijk meer »

Mezzogiorno

Mezzogiorno (donkerbruin) De Mezzogiorno is het gebied ten zuiden van de virtuele scheidingslijn die tussen Noord- en Zuid-Italië loopt.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Mezzogiorno · Bekijk meer »

Michaël I van Constantinopel

Michaël I van ConstantinopelMichael Caerularius (Grieks: Μιχαήλ Α΄ Κηρουλάριος Michail Kairoulários) (Constantinopel, 1000 – 1058) was patriarch van Constantinopel van 25 maart 1043 tot 2 november 1058.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Michaël I van Constantinopel · Bekijk meer »

Michaël II Psellos

Michaël II (Grieks: Μιχαήλ Β', Mikhaēl II) (Amorium in Frygië, ? - oktober 829), bijgenaamd Psellos of Traulos (Grieks: Τραυλός, Ψηλλος; Latijn: Psellus) (de Stotteraar) of de Amoriër, was van 820 tot aan zijn dood keizer van Byzantium.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Michaël II Psellos · Bekijk meer »

Michaël III van Byzantium

Michaël III (Grieks: Μιχαήλ Γ΄ ο Μέθυσος, Michaēl III ho Methysos, "de dronkaard") (Constantinopel, 10 januari 840 – aldaar, 24 september 867) was van 842 tot aan zijn dood keizer van Byzantium, de laatste van het Amorische Huis.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Michaël III van Byzantium · Bekijk meer »

Michaël IV Paphlagon

Michaël IV de Paphlagoniër (Grieks: Μιχαήλ Δ΄ Παφλαγών, Mikhaēl IV Paphlagōn) (1010 - 10 december 1041) was van 1034 tot zijn dood keizer van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Michaël IV Paphlagon · Bekijk meer »

Michaël VII Doukas

Michaël VII Doukas Parapinakes (min een kwart) (Grieks: Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας, Mikhaēl VII Doukas; 1050 - Constantinopel, 1090) was keizer van Byzantium van 1071-1078.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Michaël VII Doukas · Bekijk meer »

Michaël VIII Palaiologos

Byzantium in 1265. Michaël VIII Palaiologos (Grieks: Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, Mikhaēl VIII Palaiologos) (Klein-Azië, 1224/1225 – Thracië, 11 december 1282) was van 1261 tot 1282 keizer van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Michaël VIII Palaiologos · Bekijk meer »

Middeleeuwen

Mainzer Dom vanuit het zuidwesten De middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500) vormen in de geschiedenis van Europa de periode tussen de oudheid en de vroegmoderne tijd.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Middeleeuwen · Bekijk meer »

Middelgrieks

Middelgrieks, ook wel Middeleeuws Grieks (Μεσαιωνική Ελληνική) of Byzantijns Grieks genoemd, is de historische ontwikkelingsfase van de Griekse taal tussen het einde van de klassieke oudheid in de 4e of 5e eeuw en het einde van de middeleeuwen in de 15e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Middelgrieks · Bekijk meer »

Middellandse Zee

Dieptekaart van de Middellandse Zee De locatie van de Calypsodiepte De Middellandse Zee is gelegen tussen Zuid-Europa, West-Azië en Noord-Afrika.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Middellandse Zee · Bekijk meer »

Middellandse Zeegebied

Het Middellandse Zeegebied is het gebied rondom de Middellandse Zee, omvattende Spanje, Gibraltar, Andorra, het zuiden van Frankrijk, Monaco, Italië, Malta, San Marino, het Vaticaan, Slovenië, Kroatië, Montenegro, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Griekenland, Turkije, Cyprus, Syrië, Libanon, Israël, Palestina, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije en Marokko.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Middellandse Zeegebied · Bekijk meer »

Moesië

Positie van Moesië (inferior en superior) in het Romeinse Rijk Moesië (uitspraak: Meuzië; Latijn: Moesia) was een provincia in het Romeinse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Moesië · Bekijk meer »

Monarchie

Subnationale monarchie Een monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust, de monarch.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Monarchie · Bekijk meer »

Mongolen

Mongolië en autonome Mongoolse deelgebieden in China De grens van het Mongoolse Rijk en het huidige leefgebied van de Mongolen in Europa en Azië De Mongolen (Mongools: Монгол Mongol) vormen een etnische groep ontstaan in een gebied dat tegenwoordig Mongolië en delen van Rusland en China omvat.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Mongolen · Bekijk meer »

Mongoolse Rijk

Uitbreiding van het Mongoolse Rijk door de jaren heen Het Mongoolse Rijk werd in 1206 gesticht door Dzjengis Khan.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Mongoolse Rijk · Bekijk meer »

Monofysitisme

Het monofysitisme (van het Griekse: Μονοφυσιτισμός monos, wat 'één' betekent, en physis, wat 'natuur' betekent) is een christologische opvatting die steunt op de ‘monos physis’ (Grieks: μονος φυσις): één goddelijke natuur in Christus.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Monofysitisme · Bekijk meer »

Monotheïsme

Monotheïsme (van het Grieks μονος (monos): één en θεος (theos): god) is het geloof in het bestaan van één god, in tegenstelling met het polytheïsme waarbij men in het bestaan van meer goden gelooft.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Monotheïsme · Bekijk meer »

Monotheletisme en mono-energisme

Het monotheletisme (ook mono-energisme) (van de Griekse betekenis "één wil") is binnen de theologie een christologische doctrine over hoe het goddelijke en het menselijke zich in de persoon van Jezus Christus verhouden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Monotheletisme en mono-energisme · Bekijk meer »

Moord op de Latijnen in Constantinopel

De Moord op de Latijnen in Constantinopel vond plaats in april 1182, waarbij duizenden westerlingen werden afgeslacht en nadien werden verbannen of verkocht als slaaf.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Moord op de Latijnen in Constantinopel · Bekijk meer »

Moskee

Een interieur van een moskee, links een preekgestoelte, midden een mihrab, rechts de minbar Een moskee (Arabisch: مسجد, masdjid vaak ook gespeld als masjid.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Moskee · Bekijk meer »

Moskou

Moskou (Russisch: Москва, Moskva, IPA) is de hoofdstad en veruit de grootste stad van Rusland, voorheen ook van de Sovjet-Unie.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Moskou · Bekijk meer »

Mozaïek

Romeins mozaïek, gelegd in Lillebonne (Frankrijk) Romeins mozaïek, gelegd in een woonhuis in Pompeii Mozaïek van de 2e eeuw v.Chr. uit Alexandrië. Een schuldig kijkende hond heeft een gouden kan omgegooid. Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding wordt vervaardigd uit een groot aantal kleine gekleurde steentjes (tesserae), die in een vloer of wand worden gemetseld.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Mozaïek · Bekijk meer »

Muren van Constantinopel

De muren van Constantinopel omsloten tot in de 15e eeuw het oude Constantinopel (Istanboel) volledig.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Muren van Constantinopel · Bekijk meer »

Mystras

Mystras (Grieks: Μυστράς, ook wel: Μυζηθράς, Mizithras of Myzithras), meestal gespeld als Mistrás, is een laat-Byzantijnse spookstad op de Peloponnesos, zo'n 7 km ten westen van het moderne Sparta.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Mystras · Bekijk meer »

Napels (stad)

Napels (Italiaans: Napoli; Napolitaans: Napule) is een havenstad, de derde stad van Italië, en de grootste van de Mezzogiorno (Zuid-Italië).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Napels (stad) · Bekijk meer »

Narses (generaal)

Narses (Armeens: Նարսես; Grieks: Ναρσής) (Armenië, 478 - Rome, 573) hoorde samen met Belisarius tot de twee grote generaals van keizer Justinianus I van Byzantium, die grotendeels verantwoordelijk waren voor de herovering van Italië op Germaanse stammen in de zesde eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Narses (generaal) · Bekijk meer »

Narthex

Positionering van de narthex (grijs) De narthex, soms ook atrium of paradijs genoemd, is de voorhal of het portaal van een kerkgebouw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Narthex · Bekijk meer »

Nicea

Nicea of Nicaea (Grieks: Νίκαια Βιθυνίας, Níkaia Bithynías; Latijn: Nicaea), tegenwoordig İznik, was een oude Griekse stad in Klein-Azië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Nicea · Bekijk meer »

Nika-oproer

Hippodroom Het Nika-oproer (Grieks: Στάση τουΝίκα), of de Nika-opstand vond plaats in Constantinopel in 532.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Nika-oproer · Bekijk meer »

Nikephorische dynastie

De Nikephorische dynastie was een kort durende dynastie van Byzantijnse keizers tussen 802-813.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Nikephorische dynastie · Bekijk meer »

Nikephoros II Phokas

Nikephoros II Phokas (Grieks: Νικηφόρος Β΄ Φωκᾶς; Latijn: Nicephorus) (Cappadocië, ca. 912 – Constantinopel 10/11 december 969) was Byzantijns keizer van 963 tot 969.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Nikephoros II Phokas · Bekijk meer »

Nikephoros III Botaneiates

Nikephoros III Botaneiates (Grieks: Νικηφόρος Βοτανειάτης; ca. 1002 - Constantinopel, 10 december 1081) was keizer van het Byzantijnse Rijk van 1078 tot 1081.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Nikephoros III Botaneiates · Bekijk meer »

Noord-Afrika

Noord-Afrika Noord-Afrika is het gedeelte van het Afrikaanse continent ten noorden van de Sahara.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Noord-Afrika · Bekijk meer »

Normandiërs

Normandische veroveringen De Normandiërs waren een krijgsvolk uit westelijk Frankrijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Normandiërs · Bekijk meer »

Odoaker

Odoaker (435 — Ravenna, 15 maart 493) was de eerste barbaarse koning van Italië, nadat hij Romulus Augustulus, de laatste keizer van het West-Romeinse Rijk, had onttroond.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Odoaker · Bekijk meer »

Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel

Het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel (Grieks: Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Oikoumenikó Patriarkheío Kōnstantinoupóleōs, Turks: Rum Ortodoks Patrikhanesi) behoort tot de oosters-orthodoxe kerken.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel · Bekijk meer »

Olympus (berg)

De Olympus of Olympos, in dichterlijke taal ook wel Olymp (Grieks: / Olympos, Nieuwgriekse uitspraak), is de hoogste berg in Griekenland.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Olympus (berg) · Bekijk meer »

Omajjaden

De Omajjaden (of Omayyaden, Oemayyaden, Umayyaden, Banu Umayya) waren een dynastie die van 661 tot 750 het Islamitisch Kalifaat regeerde.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Omajjaden · Bekijk meer »

Omoertag

Omoertag (Bulgaars: Омуртаг) was de zoon van de Bulgaarse Khan Kroem.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Omoertag · Bekijk meer »

Oost-Europa

StAGN In het rood (en paars): Oost-Europa volgens de Verenigde Naties Oost-Europa is een omvangrijk deel van het Europese continent.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oost-Europa · Bekijk meer »

Oosters christendom

Oosters christendom of oosterse kerken is de term die oorspronkelijk werd gebruikt voor de kerkgenootschappen in het oosten van het Middellandse Zeegebied, in het bijzonder die in het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oosters christendom · Bekijk meer »

Oosters Schisma

Het Oosters Schisma was de scheuring binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oosters Schisma · Bekijk meer »

Oosters-orthodoxe kerken

De Oosters-Orthodoxe Kerk, officieel de Orthodoxe Katholieke Kerk genoemd, ziet zichzelf als voortzetting van de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oosters-orthodoxe kerken · Bekijk meer »

Oriens

Oriens is een geslacht van vlinders van de familie dikkopjes (Hesperiidae).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oriens · Bekijk meer »

Oros Athos

Oros Athos (Grieks Όρος Άθως, letterlijk: Berg Athos) is een schiereiland in het noordoosten van Griekenland, ten oosten van Chalcidice, in de Griekse landstreek Macedonië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oros Athos · Bekijk meer »

Osman I

Osman I of Osman Gazi (Söğüt, 1258 - Bursa, 1326) (Osmaans: غازى عثمان سلطان Sultan Osman Ghazi, Turks: Osman Gazi of Osman Bey of I. Osman, Osman Gazi Han), "Kara" bijgenaamd voor zijn moed, was de leider van de Ottomaanse Turken en de stichter van de dynastie, die het Ottomaanse Rijk rond 1300 na Christus oprichtte en bestuurde.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Osman I · Bekijk meer »

Ostrogoten

De Ostrogoten (Ostragoten, Oostgoten) vormden samen met de Visigoten de twee hoofdgroepen waarin de (Oost-)Germaanse stam der Goten zich splitste.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ostrogoten · Bekijk meer »

Ottomaanse aanval op Otranto

De kapel in de kathedraal van Otranto met de gebeenten van de 800 martelaren die zijn gedood door de Ottomanen. De Ottomaanse aanval op Otranto was een aanval van de Ottomaanse marine op de Zuid-Italiaanse stad Otranto in 1480 die leidde tot de Ottomaanse verovering van de stad.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ottomaanse aanval op Otranto · Bekijk meer »

Ottomaanse Rijk

Het Ottomaanse of Osmaanse Rijk (Osmaans: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه, Devlet-i 'Aliyye-i Osmaniyye, Turks: Osmanlı İmparatorluğu) was een islamitisch rijk dat bestond van 1299 tot 1922.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ottomaanse Rijk · Bekijk meer »

Oudgrieks

Oudgrieks,, hē Hellēnikē glōtta, is een verzamelnaam voor de dialecten die in het oude Griekenland, Ionië en in de Griekse kolonies werden gesproken, omdat er geen 'hoofdtaal' was.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oudgrieks · Bekijk meer »

Oudheid

De oudheid (eventueel Oudheid in gespecialiseerde teksten) is de periode binnen een beschaving die begint met de introductie van het schrift in die beschaving.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oudheid · Bekijk meer »

Oudkerkslavisch

Oudkerkslavisch (словѣньскъ ѩзыкъ, slověnĭskŭ językŭ) (soms ook Oudbulgaars genoemd) is de oudste Slavische schrijftaal.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Oudkerkslavisch · Bekijk meer »

Paleologen

Rome, terwijl het rechtse hoofd (oosten) Constantinopel symboliseert. De Paleologen (Grieks: / Palaiologos, meervoud: / Palaiologoi) waren de laatste keizers van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Paleologen · Bekijk meer »

Palermo (stad)

| |- |Palermo vanaf de Monte Pellegrino |- |Het Normandische kasteel La Zisa |- |De kathedraal van Palermo |- |Het Teatro Massimo |- |Het Teatro Politeama |- |De Fontana Pretoria |- |centraal station van Palermo |- |De Monte Pellegrino vanuit het Palazzo dei Normanni | Palermo (Siciliaans: Palermu) is de hoofdstad van de autonome regio Sicilië, op het gelijknamige eiland dat zuidelijk van de laars van Italië ligt.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Palermo (stad) · Bekijk meer »

Palestina (regio)

Palestina 1020 v.Chr. Atlas van de historische geografie van het Heilige Land volgens George Adam Smith, 1915 Kruisvaardersstaten, ca.1100 Palestina (geel) in de 16e eeuw Een oude kaart uit 1896 toont de middeleeuwse Arabische provincies in het gebied. Hier is te zien dat 'Filistin' en 'Jordan' zich aan beide zijden van de Jordaan uitstrekken. Palestina en TransjordaniëHet Brits mandaatgebied Palestina omvatte tevens Transjordanië. In 1923 kreeg Transjordanië beperkte autonomie binnen het Britse mandaat en werd afzonderlijk bestuurd. Het resterende deel werd bekend als Palestina. Verdelingsplan van de V.N. (1947) Brits mandaatgebied Palestina 1922-1948, met de grenzen van de wapenstilstand van 1949 aangegeven. Palestina is – in de oudste, breedste, niet-politieke zin – de landstreek in het oude Kanaän in de Levant die tegenwoordig Israël en de Palestijnse Gebieden omvat, benevens delen van Jordanië, Syrië en Libanon.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Palestina (regio) · Bekijk meer »

Pannonische vlakte

Donau-Tisza kanaal in het Servische deel van de Pannonische vlakte biogeografische regio's van Europa De Pannonische Vlakte De Pannonische vlakte of Karpatenbekken is een grote vlakte in centraal/zuidoost Europa die ontstond toen in het Plioceen de Pannonische Zee opdroogde.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Pannonische vlakte · Bekijk meer »

Pantocrator

Pantokrator komt uit het Grieks: παντοκρáτωρ.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Pantocrator · Bekijk meer »

Parijs

De Eiffeltoren, met op de achtergrond de wolkenkrabbers van zakendistrict La Défense Parijs (Frans: Paris) is de hoofdstad en regeringszetel van Frankrijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Parijs · Bekijk meer »

Paulicianen

Moordpartijen op de paulicianen in 843. Afbeelding uit de Madrileense kroniek van Skylitzes Het paulicianisme was een christelijke beweging die tussen het midden van de zevende eeuw en eind negende eeuw aanwezig was in het oostelijk deel van het Byzantijnse Rijk en met name in Armenië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Paulicianen · Bekijk meer »

Paus Agapitus I

Agapitus I of Agapetus I (Rome, ? - aldaar, 22 april 536) was de opvolger van paus Johannes II.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Paus Agapitus I · Bekijk meer »

Paus Innocentius III

Innocentius III, geboren als Lotario dei Conti di Segni (Gavignano, in de buurt van Anagni, 1160/1161 - Perugia, 16 juli 1216) was paus van 8 januari 1198 tot zijn overlijden op 16 juli 1216.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Paus Innocentius III · Bekijk meer »

Paus Johannes XIII

Johannes XIII (Rome, ca. 930 - aldaar, 6 september 972) was paus van 1 oktober 965 tot bij zijn overlijden in 972.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Paus Johannes XIII · Bekijk meer »

Paus Martinus I

Martinus I (Todi (Umbrië), ca. 600 - Chersonesos (Krim), 16 september 655) was de 74e paus van de Rooms-Katholieke Kerk, regerend van 649 tot 653.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Paus Martinus I · Bekijk meer »

Paus Urbanus II

Urbanus II, geboren als Odon de Lagery of Odo van Châtillon (Châtillon-sur-Marne, ca. 1035 of 1042 – Rome, 29 juli 1099) trad toe tot de Orde van Cluny, werd later bisschop van Ostia en was paus van 1088 tot 1099.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Paus Urbanus II · Bekijk meer »

Pauselijk legaat

Bonifatius VIII. Een pauselijk legaat is een gezant van de paus die met bepaalde volmachten is uitgerust.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Pauselijk legaat · Bekijk meer »

Perzen

De Perzen vormen een Indo-Europees volk dat hoofdzakelijk in Iran (Perzië), Afghanistan en Tadzjikistan woont.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Perzen · Bekijk meer »

Perzische Rijk

Perzische Rijk rond 500 voor Christus Het Perzische Rijk was een uitgestrekt rijk in het Nabije Oosten waarover een aantal Iraanse/Perzische dynastieën hebben geregeerd.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Perzische Rijk · Bekijk meer »

Pest van Justinianus

De Pest van Justinianus was een pandemie, die het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk in de jaren 541-543 na Christus trof.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Pest van Justinianus · Bekijk meer »

Petsjenegen

De Petsjenegen (ook wel Patzinaken) waren een confederatie van Turkse clans die in het Byzantijnse leger dienden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Petsjenegen · Bekijk meer »

Phocas (keizer)

Flavius Phocas of Phokas (Grieks: Φλάβιος Φωκάς, Flavios Fokas) (? - 610), was keizer van het Byzantijnse Rijk van 23 november 602 tot 610.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Phocas (keizer) · Bekijk meer »

Photius I

Photius, gezeten op een troon. Afbeelding in de Kronieken van Johannes Skylitzes, 11e eeuw De heilige Photius I van Constantinopel (Grieks: Φώτιος Α΄ ὁ Μέγας, Photios I ho Megas) (Constantinopel, ongeveer 820 - Bordi (Armenië), 6 februari 891) was een Byzantijnse geleerde uit de 9e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Photius I · Bekijk meer »

Pontisch

Het Pontisch (Grieks: Ποντιακή διάλεκτος, Pontiaki dialektos) is een variant van het Grieks, ontwikkeld vanuit het Attisch dat werd (en nog steeds wordt) gesproken in de Zwarte Zeeregio, voornamelijk in Pontus (Noord-Turkije).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Pontisch · Bekijk meer »

Praefectus praetorio

De praefectus praetorio of prefect van de pretoriaanse garde was de aanvoerder van de pretoriaanse garde in Rome, onder het principaat en een hoge functionaris die aan het hoofd van een aantal provincies stond, de praefectura praetorio, in de Late Oudheid.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Praefectus praetorio · Bekijk meer »

Protectoraat

Een protectoraat is een staat of territorium, of een deel van een staat, waarover een andere staat gedeeltelijk het gezag voert.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Protectoraat · Bekijk meer »

Ravenna (stad)

| |- | |- |Mausoleum van Galla Placidia | Ravenna is een stad in het noordoosten van Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Ravenna (stad) · Bekijk meer »

Raymond van Poitiers

Raymond van Poitiers (circa 1099 - Inab, 29 juni 1149) was van 1136 tot aan zijn dood vorst iure uxoris van Antiochië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Raymond van Poitiers · Bekijk meer »

Rechtsgeleerdheid

Rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap is de wetenschap van het recht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Rechtsgeleerdheid · Bekijk meer »

Reinoud van Châtillon

Reinoud van Chatillon (ook wel Reynauld) was heer van Châtillon (gelegen in het graafschap Champagne) en vorst van Antiochië (?, ca. 1125 - Slag bij Hattin, 4 juli 1187).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Reinoud van Châtillon · Bekijk meer »

Relikwieën van het Heilig Kruis

Relikwieën van het Heilige Kruis, relieken van het Ware Kruis of kruisrelieken zijn de vermeende overblijfselen of relikwieën van het kruis waaraan Jezus stierf.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Relikwieën van het Heilig Kruis · Bekijk meer »

Renaissance

Rafael, ''De School van Athene'' De renaissance (letterlijk: wedergeboorte) is een periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de middeleeuwen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Renaissance · Bekijk meer »

Renaissance-humanisme

Venetië, inv. 228) Het renaissance-humanisme (meestal kortweg humanisme genoemd) is een moderne benaming voor een intellectuele beweging in de tijd van de renaissance, die voor het eerst door Francesco Petrarca op gang werd gebracht en belichaamd, in Florence haar voornaamste centrum had en zich in de 15e en 16e eeuw in meer of mindere mate verspreidde over het merendeel van Europa.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Renaissance-humanisme · Bekijk meer »

Republiek Genua

De Doorluchtige Republiek Genua was een onafhankelijke staat van 1005 tot 1797 in Ligurië op de noordwestelijke kust van Italië, evenals Corsica van 1347 tot 1768 en tal van andere gebieden in en rond de Middellandse Zee.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Republiek Genua · Bekijk meer »

Republiek Venetië

De Doorluchtige Republiek Venetië, was een historische staat in Noordoost-Italië, met Venetië als hoofdstad.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Republiek Venetië · Bekijk meer »

Richard I van Engeland

Richard I Leeuwenhart (Engels en Frans: Richard Cœur de Lion, Engels ook wel: Lionhearted, Occitaans: Ricard Còr de Leon) (Oxford, 8 september 1157 – Châlus bij Limoges (Frankrijk), 6 april 1199) was koning van Engeland van 1189 tot 1199 en nam als kruisvaarder deel aan de Derde Kruistocht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Richard I van Engeland · Bekijk meer »

Rijk der Chazaren

Het Rijk der Chazaren (Turks: Hazar İmparatorluğu) was een rijk dat gevormd werd door een Turks nomadenvolk dat de steppen van Centraal-Azië en de noordkant van de Zwarte Zee beheerste van de zevende tot de tiende eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Rijk der Chazaren · Bekijk meer »

Rijk der Göktürken

Het Rijk der Göktürken (552-745) was een van de grootste (Turkse) wereldrijken uit de geschiedenis.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Rijk der Göktürken · Bekijk meer »

Robert Guiscard

Robert Guiscard van Apulië (1015 - Kefalonia, Griekenland, 17 juli 1085) was een Normandisch edelman.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Robert Guiscard · Bekijk meer »

Robrecht I de Fries

Robrecht I de Fries (ca. 1029/32 – Kasteel van Wijnendale, 13 oktober 1093) was graaf van Vlaanderen van 1071 tot aan zijn dood en regent van Holland van 1063 tot 1070 namens de minderjarige Dirk V.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Robrecht I de Fries · Bekijk meer »

Rogier II van Sicilië

Rogier (Roger) II van Sicilië (Mileto, Calabrië, 1095 – Palermo, 26 februari 1154) was de derde graaf en eerste koning van Sicilië uit het Normandische huis Hauteville en hertog van Apulië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Rogier II van Sicilië · Bekijk meer »

Romanos I Lekapenos

Romanos I Lekapenos (Grieks: Ρωμανός Α΄ Λακαπήνος, Rōmanos I Lakapēnos; Armeens: Ռոմանոս Ա Լակապենոս, Romanos I Lakapenos) (Lekapa in Cappadocië, ± 870 - Proti, 15 juni 948) was van 919 tot 944 keizer van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romanos I Lekapenos · Bekijk meer »

Romanos IV Diogenes

Alp Arslan onderwerpt Romanos IV Diogenes. (Afbeelding uit een 15e-eeuws handschrift) Romanos IV Diogenes (ca. 1010 - Kınalıada, 1072), (Grieks: Ρωμανός Δ΄ Διογένης, Rōmanos IV Diogenēs), was Byzantijns keizer van 1067 tot 1071.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romanos IV Diogenes · Bekijk meer »

Rome (stad)

| |- | | Rome (Italiaans: Roma) is de hoofdstad van Italië en het bestuurlijk centrum van de regio Lazio en de Città Metropolitana di Roma Capitale (voorheen de provincie Rome).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Rome (stad) · Bekijk meer »

Romeins en Byzantijns Egypte

Romeins en Byzantijns Egypte is de periode in de geschiedenis van Egypte die begint als de Romeinse alleenheerser Octavianus in 30 voor Chr.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romeins en Byzantijns Egypte · Bekijk meer »

Romeins Koninkrijk

Rome ten tijde van de stichting van het Romeins Koninkrijk Het Romeins Koninkrijk (ca. 753-509 v.Chr.) was een kleine stadstaat rond de stad Rome en de voorloper van het Romeinse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romeins Koninkrijk · Bekijk meer »

Romeins recht

Het Romeinse recht heeft zich ontwikkeld over een periode van meer dan 2.500 jaar.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romeins recht · Bekijk meer »

Romeins-Perzische oorlogen

Het rijk van de Sassaniden in c. 620 De Romeins-Perzische oorlogen vonden plaats tussen 92 voor Chr.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romeins-Perzische oorlogen · Bekijk meer »

Romeinse Keizerrijk

Het Romeinse Keizerrijk (Latijn: Imperium Romanum) was een staat die ontstond rond het begin van de jaartelling als opvolger van de Romeinse Republiek, en in 395 in twee delen uiteenviel.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romeinse Keizerrijk · Bekijk meer »

Romeinse mythologie

Het begrip Romeinse mythologie is tweeledig.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romeinse mythologie · Bekijk meer »

Romeinse Republiek

De Romeinse Republiek was een fase in de geschiedenis van de Romeinen tussen het Romeins Koninkrijk en het Romeinse Keizerrijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romeinse Republiek · Bekijk meer »

Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk (Latijn: Imperium Romanum) was van oorsprong een stadstaat op het Italisch schiereiland die zich vanaf de zesde eeuw voor Christus begon uit te breiden en uitgroeide tot een rijk van zo'n zes miljoen vierkante kilometer met 120 miljoen inwoners.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romeinse Rijk · Bekijk meer »

Romulus Augustulus

Flavius Romulus Augustus, beter bekend als Romulus Augustulus (ca. 461 - na 476, mogelijk rond 500 nog in leven), wordt beschouwd als de laatste keizer van het West-Romeinse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Romulus Augustulus · Bekijk meer »

Rooms-Katholieke Kerk

Petrus (875) Andrej Roebljov (ca. 1400) De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Rooms-Katholieke Kerk · Bekijk meer »

Rusland

Rusland (Russisch: Россия, Rossija), officieel ook de Russische Federatie (Russisch: Российская Федерация, Rossijskaja Federatsija), is een land dat geografisch gedeeltelijk gelegen is in Europa (Europees Rusland) en gedeeltelijk in Azië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Rusland · Bekijk meer »

Russische Revolutie

De Russische Revolutie (Russisch: Русская революция, Russkaja revoljoetsija) was een grootschalige omwenteling in het keizerrijk Rusland tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Russische Revolutie · Bekijk meer »

Saksen (volk)

Elbe (geel) De Saksen (Latijn: Saxones, Oudengels: Seaxe, Oudsaksisch: Sahson, Nederduits: Sassen, Duits Sachsen) waren een confederatie van Germaanse stammen die zich tijdens de late Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen op de Noord-Duitse Laagvlakte bevonden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Saksen (volk) · Bekijk meer »

Samuel van Bulgarije

Samuel (Bulgaars: Самуил) (ca. 950 - Prilep, 6 oktober 1014) regeerde Bulgarije van 997 tot 1014.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Samuel van Bulgarije · Bekijk meer »

Sassaniden

De dynastie van de Sassaniden (Perzisch: ساسانیان), ook wel Sasaniden, was het koningshuis in het Perzische rijk van de 3e eeuw tot de 7e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Sassaniden · Bekijk meer »

Satellietstaat

De term satellietstaat wordt gebruikt om een land te omschrijven dat formeel onafhankelijk is, maar in feite gedomineerd wordt door een ander land.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Satellietstaat · Bekijk meer »

Schisma

Een schisma (Grieks: σχίσμα, s-chisma of s-chísma van σχίζω, s-chidzō, schizein.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Schisma · Bekijk meer »

Seltsjoeken

De Seltsjoeken (Turks: Selçuklular) waren een tak van de Oghuz-Turken, die oorspronkelijk uit Centraal-Azië kwamen en uiteindelijk het Grote Seltsjoekenrijk stichtten in het Midden-Oosten dat stand hield tot de 13e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Seltsjoeken · Bekijk meer »

Seltsjoekenrijk

Het Groot-Seltsjoekenrijk (Turks: Büyük Selçuklu Devleti; Perzisch: دولت سلجوقیا was een middeleeuwse staat met een Turks-Perzische cultuur., gesticht door Turkse nomaden van het Huis van Selçuk (Seltsjoek). Het Groot-Seltsjoekenrijk controleerde een uitgestrekt gebied van de Hindoekoesj tot in Anatolië. Groot-Seltsjoekenrijk op zijn hoogtepunt in 1092 Het rijk werd later onderverdeeld in kleinere staten: Kirman-Seltsjoekenrijk, Irak-Seltsjoekenrijk, Syrië-Seltsjoekenrijk en het sultanaat Rûm in Anatolië. De Seltsjoeken regeerden tussen 1038-1157. Op het hoogtepunt omvatte het rijk een gebied tussen Oost-Anatolië en Pakistan.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Seltsjoekenrijk · Bekijk meer »

Sergius I van Constantinopel

Sergius I (Grieks: Πατριάρχης Σέργιος Α΄) (- Constantinopel, 9 december 638) was van 610 tot 638 patriarch van Constantinopel.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Sergius I van Constantinopel · Bekijk meer »

Serviërs

Serviërs van vroeger en nu De Serviërs of Serven (Servisch: Срби/Srbi) zijn een Zuid-Slavisch volk, woonachtig in Servië, maar ook in delen van omliggende landen zoals Kroatië en Bosnië en Herzegovina (Servische Republiek).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Serviërs · Bekijk meer »

Sicilië

Sicilië (Italiaans en Siciliaans: Sicilia) is een eiland en een autonome regio van Italië in de Middellandse Zee.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Sicilië · Bekijk meer »

Simeon I van Bulgarije

Simeon I de Grote (Bulgaars: Симеон I Велики, Simeon I Veliki) (c. 866 – 27 mei 927) was de tweede zoon van khan Boris I. Hij regeerde over het Eerste Bulgaarse Rijk van 893 tot 927.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Simeon I van Bulgarije · Bekijk meer »

Sirmium

Sirmium was een Romeinse stad aan de Sava (Savus), op de plaats van huidig Sremska Mitrovica in Servië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Sirmium · Bekijk meer »

Slag bij Akroinon

De Slag bij Akroinon werd in 740 beslecht in Akroinon (nabij het huidige Afyon) in Frygië, in het westelijk deel van de Anatolische hoogvlakte, tussen een Arabisch leger van de Omajjaden en de Byzantijnse strijdkrachten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Akroinon · Bekijk meer »

Slag bij Beroia

De Slag bij Beroia vond plaats in 1122 nabij het huidige Stara Zagora, Bulgarije.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Beroia · Bekijk meer »

Slag bij Bulgarophygon

De Slag bij Bulgarophygon vond plaats in de zomer van 896 in de buurt van de hedendaagse stad Babaeski in Turkije.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Bulgarophygon · Bekijk meer »

Slag bij de Jarmuk

De Slag bij de Jarmuk (ook geschreven als: Jarmoek, Yarmuk, Yarmuq, Hieromyax en معركة اليرموك) was een veldslag tussen het Arabische Rijk en het Byzantijnse Rijk over een periode van zes dagen in augustus 636.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij de Jarmuk · Bekijk meer »

Slag bij Dyrrhachium (1081)

De Slag bij Dyrrhachium vond plaats op 18 oktober 1081 tussen het Byzantijnse Rijk, geleid door Alexios I Komnenos (regeerde 1081–1118), en de Normandiërs van Zuid-Italië onder Robert Guiscard, hertog van Apulië en Calabrië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Dyrrhachium (1081) · Bekijk meer »

Slag bij Kaap Bon (468)

De Slag bij Kaap Bon was een slag in Afrika in het jaar 468 tussen het Byzantijnse Keizerrijk en de Vandalen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Kaap Bon (468) · Bekijk meer »

Slag bij Levounion

De Slag bij Levounion vond plaats op 29 april 1091 en was een slag in de Byzantijns-Seltsjoekse oorlogen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Levounion · Bekijk meer »

Slag bij Manzikert

De Slag bij Manzikert was een veldslag die plaatsvond op vrijdag 26 augustus 1071 in het uiterste oosten van het Byzantijnse Keizerrijk, nabij Manzikert (het huidige Malazgirt), ten noorden van het Vanmeer.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Manzikert · Bekijk meer »

Slag bij Mons Lactarius

De Slag bij Mons Lactarius, ook wel de Slag bij de Vesuvius genoemd, vond plaats in 553 nabij Mons Lactarius (de Monti Lattari) in Zuid-Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Mons Lactarius · Bekijk meer »

Slag bij Myriokephalon

De Slag bij Myriokephalon (Latijn: Myriocephalum of Turks: Miryokefalon Savasi) was een veldslag die op 17 september 1176 in Frygië plaatsvond tussen het Byzantijnse Rijk en de Seltsjoeken.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Myriokephalon · Bekijk meer »

Slag bij Nicopolis

Vlaamse schilder De Slag bij Nicopolis (25 september 1396) markeerde het einde van een korte kruistocht tegen het Osmaanse rijk in 1396 en eindigde met een verpletterende nederlaag van de verbonden kruisvaarders.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Nicopolis · Bekijk meer »

Slag bij Ninive

De Slag bij Ninive werd uitgevochten in het jaar 627 tussen het Byzantijnse en het Perzische Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Ninive · Bekijk meer »

Slag bij Sirmium

De Slag bij Sirmium vond plaatst op 8 juli 1167 in Sirmium, Servië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Sirmium · Bekijk meer »

Slag bij Taginae

De Slag bij Taginae vond plaats in 552 bij het huidige Gualdo Tadino toen de Oost-Romeinse troepen onder leiding van generaal Narses de Ostrogoten aangevoerd door hun koning Totila versloegen in de strijd om de heerschappij over Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag bij Taginae · Bekijk meer »

Slag op het Merelveld (1389)

In de Slag op het Merelveld of Slag op het Lijsterveld (Slag bij Kosovo Polje) (Servisch: Бој на Косову of Косовска битка, Boj na Kosovu of Kosovska bitka) op 28 juni 1389 leed het Servische leger, gesteund door Hongaren, Bosniërs, Bulgaren en Albanezen, onder leiding van vorst Lazar een nederlaag tegen het Ottomaanse Rijk onder leiding van sultan Moerad I. Onder de Ottomaanse troepen bevonden zich de elitetroepen van de Janitsaren.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slag op het Merelveld (1389) · Bekijk meer »

Slavische volkeren

Landen waar Zuid-Slavische talen worden gesproken. De Slavische volkeren omvatten de Indo-Europese volken die een taal uit de Slavische taalfamilie spreken en worden aan de hand van de onderverdeling van deze taalfamilie onderscheiden in Oost-, West- en Zuid-Slaven.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Slavische volkeren · Bekijk meer »

Solidus (munt)

Een ''solidus'' van Julianus Apostata (ca. 361) Een ''tremissis'' van Avitus (ca. 456) Een solidus (het Latijnse woord voor solide) was oorspronkelijk een Romeinse gouden munt, die door Constantijn de Grote in 309/310 werd ingevoerd en in gebruik bleef in het Byzantijnse Rijk tot in de 10e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Solidus (munt) · Bekijk meer »

Sophia Palaiologina

Forensische reconstructie van het hoofd van Sophia Palaiologina. Sophia Palaiologina (oorspronkelijk Zoe Palaiologina of in het Grieks: Ζωή Παλαιολόγου; Russisch: Софья Фоминична Палеолог, Sofia Fominitsjna Paleolog) (wrsch. Mystras, ca. 1455? - 7 april 1503) was een nicht van de laatste Byzantijnse keizer Constantijn XI en de tweede vrouw van Ivan III van Moskovië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Sophia Palaiologina · Bekijk meer »

Spania

Het Byzantijnse Rijk onder Justinianus I. Oranje gebieden zijn tijdens heerschappij Justinianus I (527-565) veroverd. Spania in het begin Spania in 586 na veroveringen door Leovigildo (data op de kaart) Spania was een provincie van het Byzantijnse Rijk van 552 tot 624.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Spania · Bekijk meer »

Spanje

Spanje, officieel het Koninkrijk Spanje (Spaans: Reino de España), is een land in het zuidwesten van Europa met inwoners en een oppervlakte van.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Spanje · Bekijk meer »

Stefan Nemanja

Stefan Nemanja (Oudkerkslavisch: Стѣфань; Servisch: Стефан Немања, ˈstɛfaːn 'nɛmaɲa) (1113 – 13 februari 1199) was de zoon van Zavida en de broer van Tihomir en heerste van 1167 tot 1196 als Servisch grootžupan over Raška en de Kustlanden, bestaande uit het huidige Zuid-Dalmatië, Montenegro, Herzegovina en Noord-Albanië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Stefan Nemanja · Bekijk meer »

Stefanus II van Blois

Stefanus II Hendrik van Blois (?, 1045 - Ramla, 19 mei 1102) was graaf van Blois, Chartres, Dunois en Meaux, en was een van de leiders van de Eerste Kruistocht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Stefanus II van Blois · Bekijk meer »

Strategos

Strategos (Grieks) was in het oude Griekenland de algemene benaming voor een legeraanvoerder.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Strategos · Bekijk meer »

Sueben

Kaart van het Romeinse Rijk in 125 onder Hadrianus, met het leefgebied van de ''Suebi'' in het noorden en het zuiden van het tegenwoordige Duitsland Uitbreiding van het rijk onder Rechiar De Sueben of Sueven (Latijn: Suebi) waren een West-Germaans volk dat rond het begin van de jaartelling tussen de Rijn en de Oostzee (Mare Suebicum in het Latijn) verbleef.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Sueben · Bekijk meer »

Sultan (rang)

Hussein Kameel, sultan van Egypte (1853–1917) Sultan (Arabisch: سلطان, sulṭān) is een hoge rang binnen de moslimadel (een kalief staat nog hoger op de ladder) en komt overeen met prins, koning of keizer, al wordt de titel gewoonlijk niet vertaald.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Sultan (rang) · Bekijk meer »

Sultanaat van Rûm

Het sultanaat Rûm of Roem, ook wel Iconium of Konya, was een rijk in Anatolië van 1077 tot 1307.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Sultanaat van Rûm · Bekijk meer »

Suzereiniteit

Suzereiniteit is de macht die een gebied domineert of die er een protectoraat uitoefent.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Suzereiniteit · Bekijk meer »

Synode van Clermont

Paus Urbanus II bij de Synode van Clermont. De Synode van Clermont was een kerkelijke vergadering in november 1095 die plaatsvond in een vroegere priorij van Cluny nabij Clermont-Ferrand.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Synode van Clermont · Bekijk meer »

Synode van Piacenza

De Synode van Piacenza of het Concilie van Piacenza was een vergadering van tweehonderd bisschoppen, 4000 kerkambtenaren en 30.000 leken; er waren zo veel mensen dat de raad buiten de stad Piacenza gehouden moest worden.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Synode van Piacenza · Bekijk meer »

Synoniem (taalkunde)

Een synoniem of evenwoord van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Synoniem (taalkunde) · Bekijk meer »

Syracuse (Italië)

| |- | |- |Piazza Duomo |- |Ruïne van de kerk van S. Giovanni, tevens toegang tot de catacomben |- |Piazza Archimede | Syracuse (Italiaans: Siracusa, Siciliaans: Sarausa) is een havenstad en gemeente in het zuidoosten van Sicilië, Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Syracuse (Italië) · Bekijk meer »

Syria

Vanaf 135 na Chr. is het hier apart getekende ''Judaea'' onderdeel van ''Syria''. Syria was een Romeinse provincie in de Levant van 64 v.Chr.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Syria · Bekijk meer »

Syrië

Syrië, officieel de Arabische Republiek Syrië, is een land in Azië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Syrië · Bekijk meer »

Syrisch

Het Syrisch (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ, Leshono Suryoyo) is een dialect van het Aramees.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Syrisch · Bekijk meer »

Taal

Pieter Brueghel de Oude, de ''Toren van Babel'' Taal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Taal · Bekijk meer »

Tagma (Byzantijnse Rijk)

13e-eeuws manuscript. Een tagma was een elite-eenheid in het Byzantijnse leger tussen de 8e en de 11e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tagma (Byzantijnse Rijk) · Bekijk meer »

Taormina

Taormina (Siciliaans: Taurmina) is een stad op Sicilië in Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Taormina · Bekijk meer »

Teia (Gotisch koning)

Schilderij van Teia (midden, zwart haar) tijdens de slag bij Mons Lactarius. Teia (? - 553) was de laatste koning van de Ostrogoten in Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Teia (Gotisch koning) · Bekijk meer »

Tervel (persoon)

Tervel (Bulgaars: Тервел) was de zoon van khan Asparoech, stichter van het Eerste Bulgaarse Rijk; hij regeerde van 700 - 721.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tervel (persoon) · Bekijk meer »

Tetrarchie

Een tetrarchie is een staatsvorm waarbij de macht wordt gedragen door vier personen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tetrarchie · Bekijk meer »

Thema (Byzantijnse Rijk)

Byzantijnse soldaten in een manuscript uit de 11e eeuw. De thema's waren een in oorsprong militaire onderverdeling van het Byzantijnse rijk, die ontstonden in de 7e eeuw.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Thema (Byzantijnse Rijk) · Bekijk meer »

Theobald III van Champagne

Theobald III van Champagne (13 mei 1179 – 24 mei 1201) was een jongere zoon van Hendrik I van Champagne en Maria van Frankrijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theobald III van Champagne · Bekijk meer »

Theodahad

Theodahad Theodahad (Tauresium, rond 480 - december 536), een neef van Theodorik de Grote, was van 534 tot 536 koning der Ostrogoten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theodahad · Bekijk meer »

Theodora I

Ravenna Theodora I (Grieks: Θεοδώρα A') (ca. 500 – 28 juni 548) was keizerin van het Byzantijnse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theodora I · Bekijk meer »

Theodora II

Munt links met Theodora, rechts Michael en Thecla Theodora (Grieks: Θεοδώρα) (+ 867 of later), een dochter van de Paphlagonische edelman Marinus Mamikonian, was de vrouw van de Byzantijnse keizer Theophilus.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theodora II · Bekijk meer »

Theodorik de Grote

Theodorik de Grote Theodorik de Grote (Pannonië, ca. 451 - Ravenna, 30 augustus 526) was koning van de Ostrogoten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theodorik de Grote · Bekijk meer »

Theodoros II Laskaris

Theodoros II Laskaris (Grieks: Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις; Latijn: Theodorus II Lascaris) (?, november 1221 of januari 1222 - Nymphaeum, 16 augustus 1258) was van 1254 tot 1258 Byzantijns keizer in Nicea.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theodoros II Laskaris · Bekijk meer »

Theodosius I

Flavius Theodosius (Grieks), beter bekend als Theodosius (I) de Grote (Grieks) (Cauca, Spanje, 11 januari 346 – Milaan, 17 januari 395), was keizer van het oostelijk deel van het Romeinse Rijk van 379 tot 394, en daarna nog drie maanden (tot zijn plotse dood in 395) van het gehele rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theodosius I · Bekijk meer »

Theodosius II van Byzantium

Flavius Theodosius, bekend als Theodosius II (Grieks: Θεοδόσιος Β') (401 - 28 juli 450), was keizer van het Oost-Romeinse Rijk van 402 tot aan zijn dood.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theodosius II van Byzantium · Bekijk meer »

Theologie

Theologie (synoniem: godgeleerdheid) betekent letterlijk ‘godsleer’.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theologie · Bekijk meer »

Theophanu

Theophanu (Grieks: Θεοφανώ, Theophano of Θεοφάνια, Theophania - "door wie God zich toont") (Constantinopel, ca. 960 - Nijmegen, 15 juni 991) was een Byzantijnse prinses, een (aangetrouwde) nicht van de Byzantijnse keizer Johannes I Tzimiskes.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theophanu · Bekijk meer »

Theophilos van Byzantium

Theophilos (Grieks: Θεόφιλος) (ca. 804-842) was keizer van Byzantium van 829 tot 842.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Theophilos van Byzantium · Bekijk meer »

Thessalië

Thessalië (Grieks: Θεσσαλία, Thessalia) is een van de dertien periferieën (regio's) van Griekenland.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Thessalië · Bekijk meer »

Thessaloniki (stad)

Thessaloniki of Thessalonike (Grieks: Θεσσαλονίκη) is de op een na grootste stad van Griekenland en de hoofdstad van de regio Centraal-Macedonië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Thessaloniki (stad) · Bekijk meer »

Thracië

| Thracië op een actuele kaart |- | Thracië binnen het Romeinse Rijk | Thracië, ook wel Tracië, Thrakië of Trakië, is een gebied in het zuidoosten van Europa.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Thracië · Bekijk meer »

Tiberius II Constantijn

Flavius Tiberius Constantinus (Grieks: Φλάβιος Τιβέριος Κωνσταντίνος, Phlabios Tiberios Konstantinos; ca. 540 - 14 augustus 582), bekend als Tiberius II Constantijn, was keizer van het Byzantijnse Rijk van 574 tot 582.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tiberius II Constantijn · Bekijk meer »

Totila

Totila slecht de muren van Florence: verluchting uit het manuscript van Chigi van de Cronica van Villani. Totila (nu Treviso, ? - bij Taginae, 552) was een koning van de Ostrogoten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Totila · Bekijk meer »

Trabzon (stad)

Trabzon (Grieks: Τραπεζούντα, Trapezounta), historisch bekend als Trebizonde, is een stad aan de noordoostkust van Turkije.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Trabzon (stad) · Bekijk meer »

Tribonianus

Tribonianus (500 - 542) was een jurist die tijdens het bewind van keizer Justinianus I, werkte aan de herziening van de wetboeken van het Romeinse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tribonianus · Bekijk meer »

Tsaar

Tsaar (Bulgaars: цар, Russisch: царь) is een vorstelijke titel voor de historische heersers van Bulgarije, Servië en Rusland.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tsaar · Bekijk meer »

Tulane University

Tulane University is een Amerikaanse onderzoeksuniversiteit in New Orleans.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tulane University · Bekijk meer »

Tunesië

Satellietfoto Tunesië Tunesië (Arabisch: تونس, Frans: Tunisie), officieel de Republiek Tunesië, is een land in Noord-Afrika grenzend aan Algerije en Libië en aan de Middellandse Zee.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tunesië · Bekijk meer »

Turken

Turken zijn mensen die een Turkse achtergrond hebben of die voorouders hebben die in Turkije geboren zijn en hun cultuur, moedertaal, etniciteit en/of religie met elkaar gezamenlijk hebben.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Turken · Bekijk meer »

Tweede Bulgaarse Rijk

Het Tweede Bulgaarse Rijk (Bulgaars: Второ българско царство, Vtoro Balgarsko Tsarstvo) was een middeleeuws Bulgaarse staat die bestond tussen 1185 en 1396 of 1422.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tweede Bulgaarse Rijk · Bekijk meer »

Tweede Concilie van Lyon

Het Tweede Concilie van Lyon vond plaats van 7 mei tot 12 juli 1274 in de cathédrale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne in Lyon.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tweede Concilie van Lyon · Bekijk meer »

Tweede Concilie van Nicea

Het tweede concilie van Nicea Het Concilie van Nicea II wordt gerekend als het zevende oecumenisch concilie en werd in 787 bijeengeroepen door keizerin Irene, tijdens het pontificaat van paus Adrianus I en was bijeengeroepen om een oordeel te vellen over het iconoclasme.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tweede Concilie van Nicea · Bekijk meer »

Tweede Kruistocht

De Tweede Kruistocht (1145-1149) werd opgestart naar aanleiding van de val van het graafschap Edessa het jaar voordien door de troepen van Zengi.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Tweede Kruistocht · Bekijk meer »

Universiteit

De Katholieke Universiteit Leuven werd opgericht in 1425 en is de oudste universiteit van de Lage Landen De Universiteit Leiden werd opgericht in 1575 en is de oudste universiteit van Nederland Barcelona, een van de nieuwere succesvolle universiteiten ter wereld (opgericht in 1990)https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats THE Young University Rankings 2020 Een universiteit is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die ingericht is om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Universiteit · Bekijk meer »

Universiteit van Constantinopel

De voorkant van de Weense Dioskurides, waarop zeven beroemde artsen te zien zijn. De Universiteit van Constantinopel (Grieks: Πανδιδακτήριον / Pandidakterion) was officieel gesticht door de Romeinse keizer Theodosius II in 425 en hij en zijn opvolgers zorgden voor financiële ondersteuning.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Universiteit van Constantinopel · Bekijk meer »

Universiteit van Wenen

De Universiteit van Wenen (Duits: Universität Wien) in Wenen is de grootste universiteit van Oostenrijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Universiteit van Wenen · Bekijk meer »

Usurpator

Een usurpator (Latijn: overweldiger) is een persoon die op een illegale wijze bevoegdheden of bezit overneemt, zoals het onrechtmatig overnemen van een troon, het ten onrechte voeren van een adellijke titel of het ongegrond uitoefenen van een ambt in een republiek.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Usurpator · Bekijk meer »

Vandaalse Oorlog

De Vandaalse Oorlog of de Vandalenoorlog was een conflict in Noord-Afrika (vooral in het moderne Tunesië) tussen de legers van het Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk en het Vandaalse Rijk, in 533-534.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vandaalse Oorlog · Bekijk meer »

Vandalen

De Vandalen plunderen Rome, Heinrich Leutemann (1824-1904)De Vandalen waren een Oost-Germaanse stam die in 429 n.Chr.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vandalen · Bekijk meer »

Varjagen

manuscript van de Byzantijn Johannes Skylitzes (11e eeuw) Varjagen, Warjagen of Varangiërs (Oudnoors: Væringjar; Grieks: Βάραγγοι Varangoi, Βαριάγοι Variagoi; Oekraïens: Варяги; Russisch: Варяги, Varjagi; Wit-Russisch: Варагі ад познегрэч. Barangoi) is een benaming voor Vikingen of Noormannen die vanuit Scandinavië naar het oosten trokken, om handel te drijven, om te dienen als huursoldaat of om zich er te vestigen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Varjagen · Bekijk meer »

Vazal

Een vazal is een getrouwe van een koning, hoge edele of geestelijke in de middeleeuwen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vazal · Bekijk meer »

Venetië (stad)

493x493px Venetië (Italiaans: Venezia, Venetiaans: Venezsia) is een stad in het noordoosten van Italië.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Venetië (stad) · Bekijk meer »

Verdrag van Devol

Het Verdrag van Devol is een in 1108 gesloten overeenkomst tussen Bohemund I van Antiochië en de Byzantijnse keizer Alexios I Komnenos, in de nadagen van de Eerste Kruistocht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Verdrag van Devol · Bekijk meer »

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland was een staat in West-Europa van 1801 tot 1927.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland · Bekijk meer »

Verina

Aelia Verina († 484) was de vrouw van de Byzantijnse keizer Leo I (457-474), samen hadden ze drie kinderen, twee dochters Ariadne en Leontia Porphyrogenita en een zoon.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Verina · Bekijk meer »

Vierde Kruistocht

''De inname van Constantinopel door de kruisvaarders'', Eugène Delacroix, 1840 De Vierde Kruistocht (1202-1204) werd oorspronkelijk gestart om het door moslims gecontroleerde Jeruzalem te heroveren door middel van een invasie door Egypte.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vierde Kruistocht · Bekijk meer »

Visigoten

De Visigoten waren een belangrijk (Oost-)Germaans volk ten tijde van, en vlak na, het Romeinse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Visigoten · Bekijk meer »

Vlachen

Verspreiding van de Roemenen (groen) en de Vlachen in enge zin: de Aroemenen roze, de Meglenieten oranje en de Istro-Roemenen geel De Vlachen (ook Walachen of Balkanroemenen) vormen een verzameling minderheidsvolken op het Balkanschiereiland die gemeen hebben dat ze varianten van het Roemeens spreken of, anders geïnterpreteerd, Oost-Romaanse talen spreken die nauw aan het Roemeens verwant zijn.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vlachen · Bekijk meer »

Vladimir van Kiev

Vladimir van Kiev (Oudrussisch: Володимѣръ Свѧтославичь) of Vladimir de Heilige, de Grote of de Apostelgelijke (Kiev of Boedoetin, 956 - Berestove, 15 juli 1015) was een prins van Novgorod, grootvorst van Kiev en heerser van het Kievse Rijk.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vladimir van Kiev · Bekijk meer »

Vlammenwerper

Een vlammenwerper is een, meestal draagbaar, wapen dat een brandbare vloeistof onder hoge druk wegspuit uit een sproeiopening waarbij de vloeistof ontstoken wordt.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vlammenwerper · Bekijk meer »

Vorstendom Antiochië

Kaart van de kruisvaardersstaten, met bovenin het vorstendom Antiochië.Beleg van Antiochie Antiochië was een vorstendom dat in 1098 ontstond tijdens de Eerste Kruistocht, nadat kruisvaarders de gelijknamige stad Antiochië in Syrië innamen.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vorstendom Antiochië · Bekijk meer »

Vroeg-islamitisch Egypte

De periode van vroeg-islamitisch Egypte of ook wel de tijd van Egypte onder de Arabieren, Fatimiden en Ajjoebiden (640 – 1250) is in de geschiedenis van Egypte de periode na Romeins en Byzantijns Egypte (30 voor Chr. – 640 na C.).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vroeg-islamitisch Egypte · Bekijk meer »

Vulgair Latijn

Vulgair Latijn (ook Volkslatijn genoemd) is die vorm van het Latijn waaruit de Romaanse talen zijn ontstaan.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Vulgair Latijn · Bekijk meer »

West-Europa

StAGN In het lichtblauw: West-Europa volgens de Verenigde Naties West-Europa onderscheidt zich van Zuid-, Noord-, Centraal- en Oost-Europa door de geografie en door de verschillen in klimaat en cultuur.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en West-Europa · Bekijk meer »

West-Romeinse Rijk

| |- | | Het West-Romeinse Rijk (in het Latijn Imperium Romanum Pars Occidentalis) ontstond in 285, het jaar van de administratieve verdeling van het Romeinse Rijk in een oost- en westdeel.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en West-Romeinse Rijk · Bekijk meer »

Westerse wereld

Leonardo da Vinci's Vitruviusman, een symbool van de veranderingen van de westerse cultuur tijdens de Renaissance De westerse wereld, ook bekend als het Westen of de Occident, is een groep landen waarvan de precieze samenstelling afhangt van de context waarin de term gebruikt wordt.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Westerse wereld · Bekijk meer »

Wetenschap in de Klassieke Oudheid

De wetenschap in de Klassieke Oudheid richtte zich primair op het verklaren van de werking van de kosmos.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Wetenschap in de Klassieke Oudheid · Bekijk meer »

Willem II van Sicilië

Willem II van Sicilië (1154 - Palermo, 18 november 1189), bijgenaamd de Goede, was een zoon van Willem I van Sicilië en van Margaretha van Navarra.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Willem II van Sicilië · Bekijk meer »

Wiskunde

Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en abstracte structuren bestudeert.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Wiskunde · Bekijk meer »

Zadar (plaats)

Zadar (Italiaans: Zara) is een havenstad in Kroatië aan de Adriatische Zee.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Zadar (plaats) · Bekijk meer »

Zeno van Byzantium

Flavius Zeno (? - 9 april 491), ook wel genoemd Zeno de Isauriër (Grieks: Ζήνων; Latijn: Flavius Zeno), geboren als Tarasicodissa, was keizer van het Oost-Romeinse rijk van 9 februari 474 tot aan zijn dood op 9 april 491 (met onderbrekingen).

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Zeno van Byzantium · Bekijk meer »

Zijde (textiel)

Zijde geslacht moerbei zijn de enige waardplanten van deze rups. Zijdefabricage in Khotan Zijde is een natuurlijke substantie die wordt afgescheiden door bepaalde insecten en stolt bij contact met de lucht.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Zijde (textiel) · Bekijk meer »

Zijderoute

De (klassieke) zijderoute of zijdeweg was een netwerk van karavaanroutes door Centraal-Azië, waarlangs gedurende vele eeuwen handel werd gedreven tussen China en het oosten van Azië aan de ene kant en het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied aan de andere kant.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en Zijderoute · Bekijk meer »

10e eeuw

De 10e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 10e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 901 tot en met 1000.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 10e eeuw · Bekijk meer »

11e eeuw

De 11e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 11e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1001 tot en met 1100.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 11e eeuw · Bekijk meer »

12e eeuw

De 12e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 12e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1101 tot en met 1200.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 12e eeuw · Bekijk meer »

13e eeuw

De 13e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 13e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1201 tot en met 1300.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 13e eeuw · Bekijk meer »

14e eeuw

De 14e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 14e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1301 tot en met 1400.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 14e eeuw · Bekijk meer »

15e eeuw

De 15e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 15e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1401 tot en met 1500.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 15e eeuw · Bekijk meer »

19e eeuw

De 19e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 19e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1801 tot en met 1900.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 19e eeuw · Bekijk meer »

20e eeuw

De 20e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 20e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1901 tot en met 2000.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 20e eeuw · Bekijk meer »

2e eeuw

De 2e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 2e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 101 tot en met 200.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 2e eeuw · Bekijk meer »

3e eeuw

De 3e eeuw was de periode van 201 tot 300 in de christelijke/gangbare jaartelling.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 3e eeuw · Bekijk meer »

476

Solidus van koning Odoaker (r. 476-493) Het jaar 476 is het 76e jaar in de 5e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 476 · Bekijk meer »

4e eeuw

De 4e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 4e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 301 tot en met 400.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 4e eeuw · Bekijk meer »

5e eeuw

De 5e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 5e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 401 tot en met 500.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 5e eeuw · Bekijk meer »

6e eeuw

De 6e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 6e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 501 tot en met 600.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 6e eeuw · Bekijk meer »

7e eeuw

De 7e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 7e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 601 tot en met 700.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 7e eeuw · Bekijk meer »

800

Franken Het jaar 800 is het 100e jaar in de 8e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 800 · Bekijk meer »

8e eeuw

De 8e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 8e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 701 tot en met 800.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 8e eeuw · Bekijk meer »

967

Het jaar 967 is het 67e jaar in de 10e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 967 · Bekijk meer »

968

De Atlanten van Tollan Het jaar 968 is het 68e jaar in de 10e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 968 · Bekijk meer »

970

Het jaar 970 is het 70e jaar in de 10e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 970 · Bekijk meer »

972

De dood van Svjatoslav Het jaar 972 is het 72e jaar in de 10e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 972 · Bekijk meer »

9e eeuw

De 9e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 9e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 801 tot en met 900.

Nieuw!!: Byzantijnse Rijk en 9e eeuw · Bekijk meer »

Richt hier:

Byzantijnen, Byzantijns Rijk, Byzantijnse, Byzantijnse Keizerrijk, Byzantijnse geschiedenis, Byzantijnse keizerrijk, Byzantijnse rijk, Byzantijnse tijd, Oost-Romeins Rijk, Oost-Romeinse Keizerrijk, Oost-Romeinse Rijk, Oost-Romeinse rijk.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »