Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Nitreen

Index Nitreen

Algemene structuurformule van een nitreen: als singlet (links) en triplet (rechts). Een nitreen is in de organische chemie een verbinding waarin een stikstofatoom voorkomt met slechts 6 elektronen (een zogenaamd sextet) in zijn valentieschil.

97 relaties: Aangeslagen toestand, Alkeen, Alkoxygroep, Alkyn, Amide, Amine, Anti-aromatische verbinding, Argon, Aromatische verbinding, Azepine, Azide, Azijnzuur, Azijnzuuranhydride, Aziridine, Azirine, Azoverbinding, Benzeen, Carbamaat, Carbeen, Carbonylgroep, Chemisch evenwicht, Cis-trans-isomerie, Configuratie (scheikunde), Diazoverbinding, Dimeer, Distikstof, Dubbele binding (scheikunde), Elektrofiel, Elektron, Elektronspinresonantie, Fenylgroep, Fotodissociatie, Gedelokaliseerd elektron, Goud, Heterocyclische verbinding, Huisgen-1,3-dipolaire cycloadditie, Hybridisatie (scheikunde), Hydrazine, Hydroxylamine, In silico, Iso-elektronisch, Iso-indool, Isocyanaat, Kaliumperoxodisulfaat, Katalysator, Kelvin (eenheid), Keteen, Koolstofmonoxide, Koper (element), Leaving group, ..., Matrix (materiaalkunde), Natriumazide, Nitril, Nitrogroep, Nitrosoverbinding, Nucleofiel, Nulveldsplitsing, Omlegging, One-pot-reactie, Opbrengst (scheikunde), Optische isomerie, Organische chemie, Organische synthese, Organische verbinding, Overgangsmetaal, Overgangstoestand, Oxidatie, Oxime, Palladium (element), Polycyclische verbinding, Radicaal (scheikunde), Reactief intermediair, Reactiemechanisme, Reactiviteit (scheikunde), Reductie (scheikunde), Regioselectiviteit, Resonantie (scheikunde), Sigma-binding, Sigmatrope omlegging, Spectroscopie, Stereospecificiteit, Stikstof (element), Stilbeen, Structuurisomeer, Sulfonamide, Sulfoxide, Tertiair koolstofatoom, Thermodynamica, Thermolyse, Tosylgroep, Triazool, Trifenylfosfine, Ultraviolet, UV/VIS-spectroscopie, Valentie-elektron, Zink (element), 1,3-dipolaire verbinding. Uitbreiden index (47 meer) »

Aangeslagen toestand

Een aangeslagen of geëxciteerde toestand is in de kwantummechanica een toestand met een hogere energie dan de grondtoestand.

Nieuw!!: Nitreen en Aangeslagen toestand · Bekijk meer »

Alkeen

Structuurformule van but-1-een met aanduiding van de dubbele binding in het blauw. Alkenen of olefinen zijn onverzadigde koolwaterstoffen waarin minstens één paar koolstofatomen verbonden is door een dubbele binding.

Nieuw!!: Nitreen en Alkeen · Bekijk meer »

Alkoxygroep

Twee voorbeelden van alkoxygroepen In de organische chemie is alkoxygroep de benaming van een functionele groep bestaande uit een alkylgroep verbonden met een zuurstofatoom.

Nieuw!!: Nitreen en Alkoxygroep · Bekijk meer »

Alkyn

Ethyn (ook wel acetyleen genoemd) is het meest eenvoudige alkyn. Structuurformules van enkele alkynen: ethyn, but-1-yn, but-2-yn en de algemene structuurformule van een eindstandig lineair alkyn. Alkynen zijn onverzadigde koolwaterstoffen waarin ten minste een paar koolstofatomen verbonden is door een drievoudige binding.

Nieuw!!: Nitreen en Alkyn · Bekijk meer »

Amide

Algemene structuurformule van een amide. Een amide is.

Nieuw!!: Nitreen en Amide · Bekijk meer »

Amine

Monomethylamine Met een amine kan in de chemie zowel een atoomgroep als een stof bedoeld worden.

Nieuw!!: Nitreen en Amine · Bekijk meer »

Anti-aromatische verbinding

Anti-aromatische verbindingen: cyclobutadieen ('''A'''), het cyclopentadiënylkation ('''B''') en het cyclopropenylanion ('''C'''). Een anti-aromatische verbinding is in de organische chemie een organische verbinding waarin het aantal gedelokaliseerde π-elektronen 4n (met n.

Nieuw!!: Nitreen en Anti-aromatische verbinding · Bekijk meer »

Argon

Argon is een scheikundig element met symbool Ar en atoomnummer 18.

Nieuw!!: Nitreen en Argon · Bekijk meer »

Aromatische verbinding

Een aromatische verbinding of aromaat is in de scheikunde een organische verbinding die voldoet aan de regel van Hückel.

Nieuw!!: Nitreen en Aromatische verbinding · Bekijk meer »

Azepine

Azepine is een heterocyclische organische verbinding met als brutoformule C6H7N.

Nieuw!!: Nitreen en Azepine · Bekijk meer »

Azide

Structuur van het azide-ion Een azide is een chemische verbinding die het azide-ion N3− (in ionaire verbindingen) of de azidegroep (in covalente verbindingen) bevat.

Nieuw!!: Nitreen en Azide · Bekijk meer »

Azijnzuur

Azijnzuur (systematische naam ethaanzuur) is een zwak zuur met een kenmerkende stekende geur.

Nieuw!!: Nitreen en Azijnzuur · Bekijk meer »

Azijnzuuranhydride

Azijnzuuranhydride is een organische verbinding met de formule C4H6O3.

Nieuw!!: Nitreen en Azijnzuuranhydride · Bekijk meer »

Aziridine

Aziridine of ethyleenimine is een chemische heterocyclische verbinding met een ringstructuur bestaande uit een aminegroep en twee methyleengroepen.

Nieuw!!: Nitreen en Aziridine · Bekijk meer »

Azirine

Azirine is een organische verbinding met als brutoformule C2H3N.

Nieuw!!: Nitreen en Azirine · Bekijk meer »

Azoverbinding

Methyloranje Azoverbindingen hebben als algemene formule de vorm R-N.

Nieuw!!: Nitreen en Azoverbinding · Bekijk meer »

Benzeen

Benzeen is een organische verbinding, meer specifiek een koolwaterstof, met als brutoformule C6H6.

Nieuw!!: Nitreen en Benzeen · Bekijk meer »

Carbamaat

Basisstructuur van carbamaten.Carbamidezuur. Ethylcarbamaat of urethaan. Carbamaten of urethanen zijn chemische verbindingen die de functionele groep bevatten met de algemene structuur -NH(CO)O-; dus een ester- en een aminegroep naast elkaar.

Nieuw!!: Nitreen en Carbamaat · Bekijk meer »

Carbeen

Een carbeen is een in het algemeen een kortlevend en zeer reactief organisch molecuul, al zijn er ook stabiele carbenen bekend.

Nieuw!!: Nitreen en Carbeen · Bekijk meer »

Carbonylgroep

right Een carbonylgroep is een functionele groep die bestaat uit een koolstofatoom dat met een dubbele binding covalent gebonden is aan een zuurstofatoom.

Nieuw!!: Nitreen en Carbonylgroep · Bekijk meer »

Chemisch evenwicht

Flessen gevuld met stikstofdioxide (links) en distikstoftetraoxide (rechts). De lichtbruine kleur in de rechtse fles is afkomstig van een kleine hoeveelheid stikstofdioxide, hetgeen de dynamische evenwichtstoestand van de dimerisatie illustreert. Chemisch evenwicht is een fundamenteel chemisch-fysisch concept dat stelt dat tijdens een chemische reactie de concentraties van zowel reagentia als reactieproducten niet meer veranderen als functie van de tijd.

Nieuw!!: Nitreen en Chemisch evenwicht · Bekijk meer »

Cis-trans-isomerie

Cis-trans-isomerie, ook wel bekend als E/Z-isomerie of geometrische isomerie, is een vorm van stereo-isomerie.

Nieuw!!: Nitreen en Cis-trans-isomerie · Bekijk meer »

Configuratie (scheikunde)

De configuratie van een molecuul, of moleculaire configuratie is de karakteristieke ruimtelijke rangschikking van de atomen in dat molecuul.

Nieuw!!: Nitreen en Configuratie (scheikunde) · Bekijk meer »

Diazoverbinding

Resonantiestructuren van een diazoverbinding Diazoverbindingen zijn een groep organische verbindingen waarin twee stikstof-atomen direct aan elkaar gekoppeld zijn en een van de stikstofatomen aan een koolstofatoom gebonden is.

Nieuw!!: Nitreen en Diazoverbinding · Bekijk meer »

Dimeer

Sacharose is een covalent heterodimeer, bestaande uit een glucose en een fructose. Lintdiagram van een eiwitdimeer van ''Escherichia coli'' galactose-1-fosfaat uridylyltransferase (GALT) als complex met UDP-galactose (uridine difosfaat galactose). Kalium-, zink- en ijzer-ionen zijn voorgesteld als bolletjes en respectievelijk purper, grijs en brons gekleurd. Een dimeer is in de scheikunde een chemische verbinding die uit twee eenheden, twee monomeren bestaat.

Nieuw!!: Nitreen en Dimeer · Bekijk meer »

Distikstof

Opslagtank van vloeibare stikstof (tweede van rechts) Distikstof of moleculaire stikstof (N2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element stikstof.

Nieuw!!: Nitreen en Distikstof · Bekijk meer »

Dubbele binding (scheikunde)

Een dubbele binding is een chemische binding tussen twee atomen waarbij twee gemeenschappelijke elektronenparen (dus in totaal 4 elektronen) betrokken zijn.

Nieuw!!: Nitreen en Dubbele binding (scheikunde) · Bekijk meer »

Elektrofiel

Een elektrofiel deeltje is een positief geladen ion of het positieve deel van een molecuul met een dipool (al hoeft deze dipool buiten het molecuul niet altijd aanwezig te zijn, zie bv. hexafluor-but-2-yn).

Nieuw!!: Nitreen en Elektrofiel · Bekijk meer »

Elektron

Het elektron (Oudgrieks:, betekenis: barnsteen dat door wrijving elektrisch geladen werd) is een negatief geladen elementair deeltje, dat gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in een atoom, of zich vrij in de ruimte kan bevinden.

Nieuw!!: Nitreen en Elektron · Bekijk meer »

Elektronspinresonantie

'''ESR'''-spectrometer Elektronspinresonantie (ESR) of elektron paramagnetische resonantie (EPR) is een spectroscopische techniek waarmee men meestal ongepaarde elektronen in een stof kan aantonen en onderzoeken.

Nieuw!!: Nitreen en Elektronspinresonantie · Bekijk meer »

Fenylgroep

Structuurformule van een fenylgroep. Een fenylgroep (in het Engels en Frans als phenyl gespeld) is een arylgroep en bestaat uit een benzeenring waarvan één waterstofatoom is verwijderd.

Nieuw!!: Nitreen en Fenylgroep · Bekijk meer »

Fotodissociatie

Fotodissociatie of fotolyse (Grieks: phoos, gen. phootos.

Nieuw!!: Nitreen en Fotodissociatie · Bekijk meer »

Gedelokaliseerd elektron

Een gedelokaliseerd elektron is een elektron in een molecuul of een vaste stof dat niet bij een specifiek atoom of een specifieke covalente binding hoort, maar is "uitgesmeerd" over het molecuul.

Nieuw!!: Nitreen en Gedelokaliseerd elektron · Bekijk meer »

Goud

Goud is een scheikundig element met symbool Au (aurum) en atoomnummer 79.

Nieuw!!: Nitreen en Goud · Bekijk meer »

Heterocyclische verbinding

Overzicht van enkele heterocyclische verbindingen aan de hand van hun structuurformule: '''A.''' Xantheen '''B.''' Benzothiofeen '''C.''' Heroïne '''D.''' Diazepam (Valium) '''E.''' Nicotine Een heterocyclische verbinding is een cyclische of polycyclische chemische verbinding waarin twee of meer verschillende elementen voorkomen.

Nieuw!!: Nitreen en Heterocyclische verbinding · Bekijk meer »

Huisgen-1,3-dipolaire cycloadditie

De Huisgen-1,3-dipolaire cycloadditie, een bijzonder geval van een 1,3-dipolaire cycloadditie, is een organische reactie waarbij een dipolarofiel met een 1,3-dipolaire verbinding reageert tot een vijfring, meestal een heterocyclische verbinding.

Nieuw!!: Nitreen en Huisgen-1,3-dipolaire cycloadditie · Bekijk meer »

Hybridisatie (scheikunde)

Hybridisatie is het combineren van elektronenorbitalen van een atoom.

Nieuw!!: Nitreen en Hybridisatie (scheikunde) · Bekijk meer »

Hydrazine

Hydrazine is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof, met als molecuulformule N2H4.

Nieuw!!: Nitreen en Hydrazine · Bekijk meer »

Hydroxylamine

Hydroxylamine is een reactieve anorganische verbinding met als brutoformule NH2OH.

Nieuw!!: Nitreen en Hydroxylamine · Bekijk meer »

In silico

In silico is het uitvoeren van biologisch-chemische proeven door computerberekeningen.

Nieuw!!: Nitreen en In silico · Bekijk meer »

Iso-elektronisch

Twee of meer moleculaire deeltjes (atomen, moleculen of ionen) worden iso-elektronisch genoemd als zij hetzelfde aantal elektronen of dezelfde elektronenconfiguratie hebben en dezelfde structuur (aantal atomen en manier waarop de atomen aan elkaar gebonden zijn), onafhankelijk van de betrokken elementen (soort atomen).

Nieuw!!: Nitreen en Iso-elektronisch · Bekijk meer »

Iso-indool

Iso-indool is een heterocyclische aromatische verbinding met als brutoformule C8H6O.

Nieuw!!: Nitreen en Iso-indool · Bekijk meer »

Isocyanaat

Algemene structuurformule van een organisch isocyanaat. Isocyanaat is een functionele groep in de organische chemie met formule: -NCO.

Nieuw!!: Nitreen en Isocyanaat · Bekijk meer »

Kaliumperoxodisulfaat

Kaliumperoxodisulfaat (K2S2O8), ook aangeduid als kaliumpersulfaat, is het kaliumzout van peroxodizwavelzuur.

Nieuw!!: Nitreen en Kaliumperoxodisulfaat · Bekijk meer »

Katalysator

De werking van een katalysator schematisch voorgesteld. Doordat tussenproducten worden gevormd, is de activeringsenergie lager en verloopt de reactie sneller. Een katalysator is in de scheikunde een stof die de snelheid van een specifieke chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Nieuw!!: Nitreen en Katalysator · Bekijk meer »

Kelvin (eenheid)

graden Celsius en een Kelvinschaal William Thomson alias Lord Kelvin Vergelijking van temperatuurschalen met het kook- en vriespunt van water en het absolute nulpunt. De kelvin (symbool: K) is de eenheid van thermodynamische temperatuur; een van de zeven basiseenheden van het SI-stelsel.

Nieuw!!: Nitreen en Kelvin (eenheid) · Bekijk meer »

Keteen

Structuurformule van een keteen. Molecuulmodel van ethenon de stamverbinding van de ketenen. Een keteen is in de organische chemie een erg reactieve functionele groep of stofklasse, met als algemene formule R2C.

Nieuw!!: Nitreen en Keteen · Bekijk meer »

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide, koolstofmono-oxide of koolmonoxide, vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een polaire anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO.

Nieuw!!: Nitreen en Koolstofmonoxide · Bekijk meer »

Koper (element)

Koper is een scheikundig element met symbool Cu en atoomnummer 29.

Nieuw!!: Nitreen en Koper (element) · Bekijk meer »

Leaving group

Een leaving group (ook wel vertrekkende groep genoemd) is in de organische chemie een minder interessant molecuuldeel dat in een nucleofiele alifatische substitutie- of eliminatiereacties het wel belangrijke of interessante deel van het molecuul verlaat.

Nieuw!!: Nitreen en Leaving group · Bekijk meer »

Matrix (materiaalkunde)

De groene vulstof wordt door de transparante composiet matrix op zijn plaats gehouden. Een matrix is een algemeen begrip op het grensvlak van de scheikunde en de materiaalkunde, waarmee een materiaal of een stof wordt bedoeld, dat als raamwerk dient, ter ondersteuning of ter omringing van een ander materiaal of stof.

Nieuw!!: Nitreen en Matrix (materiaalkunde) · Bekijk meer »

Natriumazide

Natriumazide (NaN3) is het azide van natrium.

Nieuw!!: Nitreen en Natriumazide · Bekijk meer »

Nitril

Een nitril is een organische verbinding met de functionele groep -C≡N.

Nieuw!!: Nitreen en Nitril · Bekijk meer »

Nitrogroep

De nitrogroep Nitro- staat in de chemie voor de functionele groep -NO2.

Nieuw!!: Nitreen en Nitrogroep · Bekijk meer »

Nitrosoverbinding

Algemene structuurformule van een nitrosoverbinding In de organische chemie is de nitrosogroep een functionele groep met de algemene formule -N.

Nieuw!!: Nitreen en Nitrosoverbinding · Bekijk meer »

Nucleofiel

Een nucleofiel deeltje is een negatief ion of het negatieve deel van een dipool-molecuul, met een niet-bindend of vrij elektronenpaar dat makkelijk kan reageren met een elektrofiel deeltje.

Nieuw!!: Nitreen en Nucleofiel · Bekijk meer »

Nulveldsplitsing

Nulveldsplitsing (Engels: zero-field splitting of ZFS) beschrijft verschillende interacties die kunnen optreden in elektronspinresonantie (ESR), met name in die gevallen waarbij geen uitwendig magnetisch veld gebruikt wordt.

Nieuw!!: Nitreen en Nulveldsplitsing · Bekijk meer »

Omlegging

Een omlegging of omleggingsreactie is een vrij breed begrip in de organische chemie.

Nieuw!!: Nitreen en Omlegging · Bekijk meer »

One-pot-reactie

In de chemie is een one-pot-reactie een methode om de opbrengst van een chemische reactie te verhogen.

Nieuw!!: Nitreen en One-pot-reactie · Bekijk meer »

Opbrengst (scheikunde)

Opbrengst of (reactie)rendement is een begrip uit de scheikunde en wordt berekend door de feitelijke verkregen hoeveelheid van een stof te delen door de maximale mogelijke hoeveelheid.

Nieuw!!: Nitreen en Opbrengst (scheikunde) · Bekijk meer »

Optische isomerie

(''S'')-(+)-melkzuur (links) and (''R'')-(–)-melkzuur (rechts) zijn spiegelbeelden van elkaar Optische isomerie of enantiomerie is een vorm van stereo-isomerie die optreedt zodra een molecuul een asymmetrisch (chiraal) centrum bevat.

Nieuw!!: Nitreen en Optische isomerie · Bekijk meer »

Organische chemie

Organische chemie of koolstofchemie is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met organische verbindingen; dat wil zeggen chemische verbindingen die koolstof- en, bijna altijd, waterstof-atomen bevatten.

Nieuw!!: Nitreen en Organische chemie · Bekijk meer »

Organische synthese

Organische synthese is het deelgebied van de organische chemie dat zich bezighoudt met het bereiden (synthetiseren) van organische chemische verbindingen, daarbij gebruikmakend van een breed scala aan organische reacties.

Nieuw!!: Nitreen en Organische synthese · Bekijk meer »

Organische verbinding

Het aminozuur isoleucine (C6H13NO2) is een goed voorbeeld van een organische verbinding. Koolstofatomen zijn zwart, waterstof is grijs, zuurstof rood, en stikstof blauw. Een organische verbinding of organische stof, is een moleculaire chemische verbinding die in ieder geval één koolstof-atoom bevat, en meestal meerdere koolstofatomen, die via een covalente binding aan elkaar zijn geschakeld tot een koolstofketen.

Nieuw!!: Nitreen en Organische verbinding · Bekijk meer »

Overgangsmetaal

Een overgangsmetaal of transitiemetaal is een van de achtendertig elementen uit het d-blok van het periodiek systeem der elementen.

Nieuw!!: Nitreen en Overgangsmetaal · Bekijk meer »

Overgangstoestand

Een overgangstoestand, ook wel aangeduid als transitietoestand of overgangscomplex, is in de scheikunde een kortdurende tussentoestand die kan optreden tijdens een chemische reactie.

Nieuw!!: Nitreen en Overgangstoestand · Bekijk meer »

Oxidatie

fluor vormen een ionbinding door middel van een redoxreactie. Natrium staat zijn buitenste elektron af aan het fluoratoom. Het natrium wordt geoxideerd en het fluor wordt gereduceerd. Oxidatie is het scheikundige proces waarbij een stof (de reductor) elektronen afstaat aan een andere stof (de oxidator).

Nieuw!!: Nitreen en Oxidatie · Bekijk meer »

Oxime

right Een oxime is een organische chemische verbinding met de algemene formule R1R2C.

Nieuw!!: Nitreen en Oxime · Bekijk meer »

Palladium (element)

Palladium is een scheikundig element met symbool Pd en atoomnummer 46.

Nieuw!!: Nitreen en Palladium (element) · Bekijk meer »

Polycyclische verbinding

Cholesterol is een voorbeeld van een polycyclische verbinding. Een polycyclische verbinding is een organische verbinding waarin twee of meerdere ringstructuren voorkomen.

Nieuw!!: Nitreen en Polycyclische verbinding · Bekijk meer »

Radicaal (scheikunde)

Moses Gomberg (1866-1947), de ontdekker van radicalen. Een radicaal, ook dikwijls vrije radicaal genoemd, is een molecuul of atoom dat al dan niet geladen kan zijn, maar dat een of meer ongepaard(e) elektron(en) heeft.

Nieuw!!: Nitreen en Radicaal (scheikunde) · Bekijk meer »

Reactief intermediair

Een reactief intermediair is een fundamenteel begrip in de organische en anorganische chemie.

Nieuw!!: Nitreen en Reactief intermediair · Bekijk meer »

Reactiemechanisme

Het reactiemechanisme van een chemische reactie is het hoe-en-waarom van het verlopen van een bepaalde reactie onder bepaalde condities.

Nieuw!!: Nitreen en Reactiemechanisme · Bekijk meer »

Reactiviteit (scheikunde)

Reactiviteit is een fundamenteel en tegelijkertijd zeer breed interpreteerbaar begrip uit de scheikunde.

Nieuw!!: Nitreen en Reactiviteit (scheikunde) · Bekijk meer »

Reductie (scheikunde)

fluor vormen een ionbinding door middel van een redoxreactie. Natrium staat zijn buitenste elektron af aan het fluoratoom. Het natrium wordt geoxideerd en het fluor wordt gereduceerd Reductie is het scheikundige proces waarbij een stof (de oxidator) elektronen opneemt van een andere stof (de reductor).

Nieuw!!: Nitreen en Reductie (scheikunde) · Bekijk meer »

Regioselectiviteit

In de organische chemie duidt regioselectiviteit op de voorkeur om te reageren op een bepaalde plaats in een molecuul.

Nieuw!!: Nitreen en Regioselectiviteit · Bekijk meer »

Resonantie (scheikunde)

Chemische resonantieIUPAC Gold Book of mesomerieIUPAC Gold Book is een manier om de elektronendistributie weer te geven bij bepaalde moleculen en samengestelde ionen die niet met behulp van één Lewisstructuurformule beschreven kunnen worden.

Nieuw!!: Nitreen en Resonantie (scheikunde) · Bekijk meer »

Sigma-binding

Een sigma-binding of σ-binding is een vorm van covalente binding tussen twee atomen.

Nieuw!!: Nitreen en Sigma-binding · Bekijk meer »

Sigmatrope omlegging

Een sigmatrope omlegging is in de organische chemie een pericyclische reactie waarbij de netto reactie neerkomt op het verplaatsen van een sigma-binding.

Nieuw!!: Nitreen en Sigmatrope omlegging · Bekijk meer »

Spectroscopie

prisma waarbij een spectrum zichtbaar wordt. Blauw licht wordt sterker gebroken dan rood licht. Spectroscopie is een verzamelnaam voor wetenschappelijke technieken waarmee men stoffen kan onderzoeken aan de hand van hun elektromagnetische spectrum; men bestudeert de interactie van materie met straling van verschillende energie.

Nieuw!!: Nitreen en Spectroscopie · Bekijk meer »

Stereospecificiteit

In de chemie duidt stereospecificiteit een stereochemische eigenschap van een reactiemechanisme aan, waarbij verschillende stereoisomere producten gevormd worden uitgaande van verschillende stereoisomere uitgangsstoffen of waarbij slechts één (of een beperkt aantal) van de stereoisomeren reageert.

Nieuw!!: Nitreen en Stereospecificiteit · Bekijk meer »

Stikstof (element)

Stikstof (Latijn: nitrogenium) is een scheikundig element met symbool N en met atoomnummer 7.

Nieuw!!: Nitreen en Stikstof (element) · Bekijk meer »

Stilbeen

Stilbeen is de triviale naam van trans-1,2-difenyletheen (meestal aangeduid als E-stilbeen), een geconjugeerde organische verbinding, waarbij twee fenylgroepen verbonden zijn door middel van een dubbele binding.

Nieuw!!: Nitreen en Stilbeen · Bekijk meer »

Structuurisomeer

Structuurisomeren zijn isomere stoffen.

Nieuw!!: Nitreen en Structuurisomeer · Bekijk meer »

Sulfonamide

Een sulfonamide is een organische verbinding met een sulfonamide (-S(.

Nieuw!!: Nitreen en Sulfonamide · Bekijk meer »

Sulfoxide

Algemeen structuurformule van een sulfoxide. De sulfoxiden vormen een klasse van organische zwavelverbindingen.

Nieuw!!: Nitreen en Sulfoxide · Bekijk meer »

Tertiair koolstofatoom

Een tertiair koolstofatoom is een koolstofatoom in een organische verbinding waaraan drie andere koolstofatomen gebonden zijn.

Nieuw!!: Nitreen en Tertiair koolstofatoom · Bekijk meer »

Thermodynamica

Thermodynamica (Oudgrieks thermos (θερμός), warm, en dunamis (δύναμις), kracht), of warmteleer is het onderdeel van de natuurkunde dat de interacties bestudeert tussen grote verzamelingen van deeltjes op een macroscopisch niveau.

Nieuw!!: Nitreen en Thermodynamica · Bekijk meer »

Thermolyse

Thermolyse (van het Griekse thermos, warmte en -lyse, afbreken) is een chemische reactie waarbij een stof door verhitting gaat ontleden.

Nieuw!!: Nitreen en Thermolyse · Bekijk meer »

Tosylgroep

Enkele verbindingen met een tosylgroep (in blauw): van boven naar beneden ''p''-tolueensulfonzuur, tosylchloride, een ester (tosylaat) en een amide Een tosylaat is in de organische chemie een ester of zout van p-tolueensulfonzuur, dat ook tosylzuur wordt genoemd.

Nieuw!!: Nitreen en Tosylgroep · Bekijk meer »

Triazool

Triazool is de benaming voor een groep heterocyclische aromatische verbindingen.

Nieuw!!: Nitreen en Triazool · Bekijk meer »

Trifenylfosfine

Trifenylfosfine (volgens de IUPAC-nomenclatuur: trifenylfosfaan) is een veel gebruikte organische fosforverbinding met als brutoformule P(C6H5)3, vaak afgekort tot PPh3.

Nieuw!!: Nitreen en Trifenylfosfine · Bekijk meer »

Ultraviolet

Ultraviolet (afgekort uv, ook wel ultraviolette straling, black light of uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is (zie ook: licht).

Nieuw!!: Nitreen en Ultraviolet · Bekijk meer »

UV/VIS-spectroscopie

Uitdraai van een spectrofotometer UV/VIS-spectrofotometrie is een spectroscopische techniek waarbij de concentratie van een bepaalde stof in een te analyseren monster bepaald wordt door de absorptie van zichtbaar licht (VIS.

Nieuw!!: Nitreen en UV/VIS-spectroscopie · Bekijk meer »

Valentie-elektron

tabel met covalenties bij valentie-elektronen en hoe dit wordt aangegeven Een valentie-elektron is een elektron dat zich in een nog niet helemaal opgevulde elektronenschil, de valentieschil van een atoom bevindt.

Nieuw!!: Nitreen en Valentie-elektron · Bekijk meer »

Zink (element)

Zink is een scheikundig element met symbool Zn en atoomnummer 30.

Nieuw!!: Nitreen en Zink (element) · Bekijk meer »

1,3-dipolaire verbinding

De nitrogroep kan beschouwd worden als een 1,3-dipolaire verbinding. Een 1,3-dipolaire verbinding of 1,3-dipool is een dipolaire verbinding waarbij de ladingen zijn gescheiden over 3 atomen.

Nieuw!!: Nitreen en 1,3-dipolaire verbinding · Bekijk meer »

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »