Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Oppervlakte

Index Oppervlakte

De oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan.

67 relaties: Afgeleide, Aftelbare verzameling, Are, Axioma, Barn, Bol (lichaam), Bolkap, Bolsegment, Bunder, Centiare, Cilinder (meetkunde), Cirkel, Compact, Dagwand, Differentiaalmeetkunde, Disjuncte vereniging, Driehoek (meetkunde), Eenheidsschijf, Ellips (wiskunde), Ellipsoïde, Elliptische integraal, Europese Unie, Formule van Heron, Gemiddelde kromming, Haar-maat, Hectare, Integraalrekening, Isometrie (wiskunde), Isoperimetrisch quotiënt, Kadaster, Kegel (ruimtelijke figuur), Kernfysica, Kettinglijn (wiskunde), Kubus (ruimtelijke figuur), Lebesgue-maat, Lokaal compacte groep, Maat (wiskunde), Meter, Metriek stelsel, Nederlanden, Omwentelingslichaam, Oppervlak, Oppervlaktespanning, Paraboloïde, Parallellogram, Partiële afgeleide, Poolcoördinaten, Rechthoek, Rechthoekige driehoek, Reeks (wiskunde), ..., Regelmatige veelhoek, Regelmatige zeshoek, Regeloppervlak, Roede (oppervlaktemaat), Rotatie (meetkunde), Ruit (meetkunde), Sferoïde, SI-stelsel, Sinus en cosinus, Stelling van Green, Steradiaal, Tegenwijzerzin, Trapezium, Vierkant (meetkunde), Vierkante meter, Zadeloppervlak, Zwaartelijn. Uitbreiden index (17 meer) »

Afgeleide

In de wiskunde is de afgeleide of het differentiaalquotiënt een maat voor verandering van een functie ten opzichte van verandering van zijn variabelen.

Nieuw!!: Oppervlakte en Afgeleide · Bekijk meer »

Aftelbare verzameling

Een aftelbare verzameling is in de wiskunde een verzameling waarvan de elementen afgeteld kunnen worden.

Nieuw!!: Oppervlakte en Aftelbare verzameling · Bekijk meer »

Are

Een are wordt in de landmeetkunde vaak gebruikt om de grootte (oppervlakte) van percelen (vooral landbouwgrond, bosgrond, maar soms ook bouwgrond) uit te drukken.

Nieuw!!: Oppervlakte en Are · Bekijk meer »

Axioma

Een axioma (of postulaat) is in de wiskunde en de logica, sinds Euclides en Aristoteles, een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering.

Nieuw!!: Oppervlakte en Axioma · Bekijk meer »

Barn

De barn is een eenheid van oppervlakte die vrijwel alleen in de kernfysica en de deeltjesfysica wordt gebruikt om werkzame doorsnede uit te drukken.

Nieuw!!: Oppervlakte en Barn · Bekijk meer »

Bol (lichaam)

Een bol Een bol is een driedimensionaal lichaam bestaande uit de punten die ten hoogst op een bepaalde afstand van een gegeven punt liggen.

Nieuw!!: Oppervlakte en Bol (lichaam) · Bekijk meer »

Bolkap

right In de meetkunde is een bolkap een deel van een bol (lichaam) dat van de bol wordt afgesneden door een vlak.

Nieuw!!: Oppervlakte en Bolkap · Bekijk meer »

Bolsegment

300px Een bolsegment of bolschijf is het lichaam dat ontstaat bij het snijden van een bol met twee evenwijdige vlakken: het gedeelte van de bol tussen de twee vlakken is het bolsegment.

Nieuw!!: Oppervlakte en Bolsegment · Bekijk meer »

Bunder

Een bunder (Latijn: bonnarium; Frans: bonnier) of bonder is een oude eenheid van grondoppervlakte, die vaak iets groter was dan een hectare (ha).

Nieuw!!: Oppervlakte en Bunder · Bekijk meer »

Centiare

Een centiare (lees: centi-are) is een oppervlaktemaat, afgeleid van de are.

Nieuw!!: Oppervlakte en Centiare · Bekijk meer »

Cilinder (meetkunde)

Cilinder met hoogte h en een grondvlak met straal r Een cilinder in enge zin is een meetkundig lichaam met een cirkelvormig grondvlak en evenwijdig aan het grondvlak overal dezelfde cirkelvormige doorsnede met alle middelpunten op een rechte, de as.

Nieuw!!: Oppervlakte en Cilinder (meetkunde) · Bekijk meer »

Cirkel

Cirkel met middelpunt M, diameter d en straal r Een cirkel is in de meetkunde een tweedimensionale figuur die wordt gevormd door alle punten die dezelfde afstand tot een bepaald punt hebben.

Nieuw!!: Oppervlakte en Cirkel · Bekijk meer »

Compact

Het wiskundige begrip compact komt uit de topologie.

Nieuw!!: Oppervlakte en Compact · Bekijk meer »

Dagwand

Een dagwand is een oude oppervlaktemaat.

Nieuw!!: Oppervlakte en Dagwand · Bekijk meer »

Differentiaalmeetkunde

lijnen. Differentiaalmeetkunde is een tak van de wiskunde die gekromde ruimten onderzoekt.

Nieuw!!: Oppervlakte en Differentiaalmeetkunde · Bekijk meer »

Disjuncte vereniging

In de verzamelingenleer, een deelgebied van de wiskunde, verwijst de term disjuncte vereniging naar twee verschillende, maar wel verwante begrippen.

Nieuw!!: Oppervlakte en Disjuncte vereniging · Bekijk meer »

Driehoek (meetkunde)

Een willekeurige driehoek Een driehoek als tekenhulpstuk Een driehoek is een meetkundige figuur die bestaat uit drie punten die niet op een rechte lijn liggen, en de lijnstukken die die punten met elkaar verbinden.

Nieuw!!: Oppervlakte en Driehoek (meetkunde) · Bekijk meer »

Eenheidsschijf

Euclidische metriek, Manhattan-metriek en Tsjebyshev-metriek. In de wiskunde is de open eenheidsschijf rondom P, waar P een gegeven punt in het vlak is, de verzameling van punten waarvan de afstand ten opzichte van P kleiner is dan 1: De gesloten eenheidsschijf rondom P is de verzameling van de punten, waarvan de afstand ten opzichte van P kleiner dan of gelijk aan 1 is: Eenheidsschijven zijn speciale gevallen van schijven en eenheidsballen.

Nieuw!!: Oppervlakte en Eenheidsschijf · Bekijk meer »

Ellips (wiskunde)

Ellips als kegelsnede Enkele termen geïllustreerd Een ellips (Grieks ἔλλειψις, het tekortschieten) is in de wiskunde een vlakke kromme waarbij de som van de afstanden van alle punten op de kromme tot twee brandpunten constant is.

Nieuw!!: Oppervlakte en Ellips (wiskunde) · Bekijk meer »

Ellipsoïde

Een ellipsoïde is een kwadratisch oppervlak met drie loodrechte symmetrieassen.

Nieuw!!: Oppervlakte en Ellipsoïde · Bekijk meer »

Elliptische integraal

Een elliptische integraal is een integraal van de vorm waarin R een rationale functie van twee variabelen is en P(x) een derde- of vierdegraads polynoom zonder meervoudige nulpunten.

Nieuw!!: Oppervlakte en Elliptische integraal · Bekijk meer »

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een uit 27 Europese landen bestaand statenverband.

Nieuw!!: Oppervlakte en Europese Unie · Bekijk meer »

Formule van Heron

Een driehoek met zijden ''a'', ''b'', en ''c''. Met de formule van Heron kan de oppervlakte, O, van een driehoek berekend worden, uit de lengtes a, b en c van de zijden van de driehoek: waarin de semiperimeter (s), de halve omtrek: Een andere vorm, met s ingevuld, is: De formule staat ook bekend als de s-formule.

Nieuw!!: Oppervlakte en Formule van Heron · Bekijk meer »

Gemiddelde kromming

In de differentiaalmeetkunde, een deelgebied van de meetkunde, is de gemiddelde kromming H van een oppervlak S een extrinsieke maat, die de kromming van een ingebed oppervlak in een omliggende ruimte, zoals een Euclidische ruimte, beschrijft.

Nieuw!!: Oppervlakte en Gemiddelde kromming · Bekijk meer »

Haar-maat

In de wiskundige analyse, een deelgebied van de wiskunde, is de Haar-maat een manier om een "invariant volume" toe te kennen aan deelverzamelingen van lokaal compacte topologische groepen en vervolgens een integraal voor functies op deze groepen te definiëren.

Nieuw!!: Oppervlakte en Haar-maat · Bekijk meer »

Hectare

Verbeelding van een hectare. Een hectare is een eenheid van oppervlakte van 100 m × 100 m.

Nieuw!!: Oppervlakte en Hectare · Bekijk meer »

Integraalrekening

De oppervlakte van ''S'' is de integraal van f(x) tussen de curve y.

Nieuw!!: Oppervlakte en Integraalrekening · Bekijk meer »

Isometrie (wiskunde)

In de wiskunde is een isometrie of isometrische afbeelding een functie die twee metrische ruimten op elkaar afbeeldt en die daarbij de afstanden bewaart.

Nieuw!!: Oppervlakte en Isometrie (wiskunde) · Bekijk meer »

Isoperimetrisch quotiënt

In de meetkunde is het isoperimetrisch quotiënt een maat voor de relatie tussen de omsloten oppervlakte en de omtrek van vlakke, en het ingesloten volume en de oppervlakte van ruimtelijke figuren, dus een maat voor de relatie tussen de buitenkant en het binnenste van een vorm.

Nieuw!!: Oppervlakte en Isoperimetrisch quotiënt · Bekijk meer »

Kadaster

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.

Nieuw!!: Oppervlakte en Kadaster · Bekijk meer »

Kegel (ruimtelijke figuur)

Een kegel Een kegel of conus is een ruimtelijke figuur die bestaat uit een cirkelschijf, de basis, en een gekromd vlak, de mantel of zijde, gevormd door alle lijnstukken tussen de punten van de cirkel en een vast punt, verschillend van het middelpunt van de cirkel en loodrecht daarboven, de '''top''' van de kegel.

Nieuw!!: Oppervlakte en Kegel (ruimtelijke figuur) · Bekijk meer »

Kernfysica

Kernfysica is het onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de studie van de kern van het atoom.

Nieuw!!: Oppervlakte en Kernfysica · Bekijk meer »

Kettinglijn (wiskunde)

Kettinglijnen Vrij hangende halsketting Een kettinglijn (Latijn: catena, ketting) is een wiskundige kromme die de vorm beschrijft van een, onder invloed van zijn gewicht, in evenwicht hangende, dunne, homogene draad (koord of ketting) – die volkomen buigzaam en onuitrekbaar verondersteld wordt.

Nieuw!!: Oppervlakte en Kettinglijn (wiskunde) · Bekijk meer »

Kubus (ruimtelijke figuur)

Een kubus of (regelmatige) hexaëder is een regelmatig veelvlak, een zesvlak waarvan de zijvlakken vierkanten zijn.

Nieuw!!: Oppervlakte en Kubus (ruimtelijke figuur) · Bekijk meer »

Lebesgue-maat

In de maattheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een lebesgue-maat, vernoemd naar de Franse wiskundige Henri Lebesgue, de standaardmanier om een lengte, een oppervlakte of een volume, in het algemeen een maat, aan deelverzamelingen van de euclidische ruimte toe te kennen, overeenkomstig het gewone gebruik van deze termen.

Nieuw!!: Oppervlakte en Lebesgue-maat · Bekijk meer »

Lokaal compacte groep

In de topologie en de groepentheorie, deelgebieden van de wiskunde, is een lokaal compacte groep een topologische groep G die als een topologische ruimte lokaal compact is.

Nieuw!!: Oppervlakte en Lokaal compacte groep · Bekijk meer »

Maat (wiskunde)

Een maat kent aan verzamelingen niet-negatieve reële getallen toe. Grotere verzamelingen worden op grotere (of minstens even grote) reële getallen afgebeeld. In de maattheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een maat intuïtief gesproken een afbeelding die een grootte, volume of kans toekent aan objecten.

Nieuw!!: Oppervlakte en Maat (wiskunde) · Bekijk meer »

Meter

Een meetlat van één meter De meter (symbool m) is de SI-eenheid voor lengte.

Nieuw!!: Oppervlakte en Meter · Bekijk meer »

Metriek stelsel

ohm Een metriek stelsel of metrisch systeem is een systeem van uniforme standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, gewicht en temperatuur.

Nieuw!!: Oppervlakte en Metriek stelsel · Bekijk meer »

Nederlanden

De Lage Landen vanuit de ruimte gezien De Nederlanden of de Lage Landen is een regio in Noordwest-Europa die ongeveer overeenkomt met de huidige Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en de Franse departementen Nord, Pas-de-Calais, het graafschap Artesië en Picardië ten noorden van de Somme.

Nieuw!!: Oppervlakte en Nederlanden · Bekijk meer »

Omwentelingslichaam

Een omwentelingslichaam van een sinusoïde Een omwentelingslichaam is een 3D-lichaam dat ontstaat bij het wentelen van een 2D-kromme rond een rechte, die meestal in het vlak van het lichaam ligt.

Nieuw!!: Oppervlakte en Omwentelingslichaam · Bekijk meer »

Oppervlak

* Oppervlakte.

Nieuw!!: Oppervlakte en Oppervlak · Bekijk meer »

Oppervlaktespanning

nettokracht naar de vloeistof gericht. Verschil in vorm door hoge en lage oppervlaktespanning: druppels van kwik (A), water (B) en water met zeep (C) op een vast oppervlak Oppervlaktespanning is het natuurkundig verschijnsel dat het oppervlak van een vloeistof aan een vloeistof-gasovergang zich gedraagt als een veerkrachtige laag.

Nieuw!!: Oppervlakte en Oppervlaktespanning · Bekijk meer »

Paraboloïde

Een paraboloïde is een kwadratisch oppervlak in drie dimensies.

Nieuw!!: Oppervlakte en Paraboloïde · Bekijk meer »

Parallellogram

Een parallellogram In de meetkunde is een parallellogram een vierhoek die uit twee paren van evenwijdige zijden bestaat.

Nieuw!!: Oppervlakte en Parallellogram · Bekijk meer »

Partiële afgeleide

In de multivariabele analyse, een deelgebied van de wiskunde, is een partiële afgeleide van een functie van een aantal variabelen, de afgeleide waarbij slechts een van de variabelen daadwerkelijk als variabele behandeld wordt en de andere als constanten (dit in tegenstelling tot de totale afgeleide, waar alle variabelen mogen variëren).

Nieuw!!: Oppervlakte en Partiële afgeleide · Bekijk meer »

Poolcoördinaten

Poolcoördinaten (r,\theta) van P De punten (3, 60°) en (4, 210°) in poolcoördinaten In de wiskunde zijn de poolcoördinaten van een punt in een vlak de coördinaten waarmee de plaats van dat punt wordt vastgelegd ten opzichte van een vast punt O, de pool, en een halfrechte door dit punt, de poolas.

Nieuw!!: Oppervlakte en Poolcoördinaten · Bekijk meer »

Rechthoek

Een rechthoek Een rechthoek is een tweedimensionale meetkundige figuur met vier zijden en vier rechte hoeken.

Nieuw!!: Oppervlakte en Rechthoek · Bekijk meer »

Rechthoekige driehoek

Rechthoekige driehoek Een rechthoekige driehoek is een driehoek waarvan één hoek een rechte hoek is, oftewel gelijk is aan 90°.

Nieuw!!: Oppervlakte en Rechthoekige driehoek · Bekijk meer »

Reeks (wiskunde)

Het wiskundige begrip reeks is een uitbreiding van de optelling van rationale getallen, reële getallen, complexe getallen, functies, etc., tot het geval van een oneindige rij termen.

Nieuw!!: Oppervlakte en Reeks (wiskunde) · Bekijk meer »

Regelmatige veelhoek

Een regelmatige veelhoek is in de meetkunde een veelhoek waarvan de zijden alle dezelfde lengte hebben, en alle hoeken aan elkaar gelijk zijn.

Nieuw!!: Oppervlakte en Regelmatige veelhoek · Bekijk meer »

Regelmatige zeshoek

constructie regelmatige zeshoek. Een regelmatige zeshoek is een regelmatige veelhoek met zes gelijke hoeken en zes gelijke zijden.

Nieuw!!: Oppervlakte en Regelmatige zeshoek · Bekijk meer »

Regeloppervlak

De parabolische hyperboloïde als regelvlak Een regeloppervlak is een oppervlak, waarbij door elk punt van het oppervlak minstens één lijn gaat, die volledig tot het oppervlak behoort.

Nieuw!!: Oppervlakte en Regeloppervlak · Bekijk meer »

Roede (oppervlaktemaat)

De roede (ook: roe) is een oude oppervlaktemaat en een oude lengtemaat (zie roede), die van plaats tot plaats verschilde.

Nieuw!!: Oppervlakte en Roede (oppervlaktemaat) · Bekijk meer »

Rotatie (meetkunde)

Door rotatie over 60 graden om O wordt A afgebeeld op A'. Een rotatie of draaiing in de vlakke meetkunde is een isometrie in het platte vlak, die alle punten over een vaste hoek om een vast punt draait.

Nieuw!!: Oppervlakte en Rotatie (meetkunde) · Bekijk meer »

Ruit (meetkunde)

Een ruit 16 Hawker Hunters in ruitvormige formatie (ca. 1960) Een ruit is in de meetkunde een vierhoek waarvan de vier zijden even lang zijn.

Nieuw!!: Oppervlakte en Ruit (meetkunde) · Bekijk meer »

Sferoïde

Oblate sferoïde Prolate sferoïde Een sferoïde is een kwadratisch oppervlak in de vorm van een omwentelingsellipsoïde, d.w.z. een omwentelingsfiguur van een ellips.

Nieuw!!: Oppervlakte en Sferoïde · Bekijk meer »

SI-stelsel

Het Internationale Stelsel van Eenheden (Frans: Système international d'unités) of SI-stelsel is het metrieke stelsel van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, massa, snelheid en temperatuur.

Nieuw!!: Oppervlakte en SI-stelsel · Bekijk meer »

Sinus en cosinus

De sinus en de cosinus zijn onderling sterk samenhangende goniometrische functies.

Nieuw!!: Oppervlakte en Sinus en cosinus · Bekijk meer »

Stelling van Green

De stelling van Green is een wiskundige stelling die een verband legt tussen een kringintegraal over een enkelvoudige gesloten curve in twee dimensies en een dubbelintegraal over het oppervlak dat door de curve omsloten wordt.

Nieuw!!: Oppervlakte en Stelling van Green · Bekijk meer »

Steradiaal

Een steradiaal (symbool sr) is de SI-eenheid voor ruimtehoek.

Nieuw!!: Oppervlakte en Steradiaal · Bekijk meer »

Tegenwijzerzin

In tegenwijzerzin (België), tegen de klok in, linksom (Nederland), en ook wel in tegenwijzerrichting, is een manier om een draairichting aan te geven, in dit geval tegengesteld aan de draaizin van (de wijzers van) een klok: 12 → 9 → 6 → 3 → 12.

Nieuw!!: Oppervlakte en Tegenwijzerzin · Bekijk meer »

Trapezium

Enkele trapezia: het eerste is rechthoekig, het tweede gelijkbenig en het derde ongelijkbenig. Een trapezium of trapezoïde is in de meetkunde een (meestal convex veronderstelde) vierhoek waarvan minstens twee tegenoverliggende zijden evenwijdig zijn.

Nieuw!!: Oppervlakte en Trapezium · Bekijk meer »

Vierkant (meetkunde)

Een vierkant In de meetkunde is een vierkant een regelmatige veelhoek met vier gelijke zijden en vier rechte hoeken tussen die zijden.

Nieuw!!: Oppervlakte en Vierkant (meetkunde) · Bekijk meer »

Vierkante meter

Een vierkante meter (symbool m²) is een oppervlaktemaat in het SI-stelsel.

Nieuw!!: Oppervlakte en Vierkante meter · Bekijk meer »

Zadeloppervlak

Een zadeloppervlak is een glad oppervlak in de directe omgeving van een zadelpunt.

Nieuw!!: Oppervlakte en Zadeloppervlak · Bekijk meer »

Zwaartelijn

Driehoek met een zwaartelijn CBA Een zwaartelijn in een driehoek is een lijn die door een van de hoekpunten gaat en de overliggende zijde in het midden snijdt.

Nieuw!!: Oppervlakte en Zwaartelijn · Bekijk meer »

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »