Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Verbranding

Index Verbranding

Afvalverbrandingsoven voor energieopwekking Verbranding is een complex geheel van voornamelijk exotherme chemische reacties, tussen een brandstof en een oxidator.

79 relaties: Aardgas, Argon, As (verbranding), Atoom, Benzine, Benzinemotor, Brand (vuur), Brander (energie), Brandstof, Butaan, Celademhaling, Chemisch element, Chemisch inert, Chemische binding, Chemische energie, Chemische reactie, Chemoluminescentie, Chromaat en dichromaat, Dieselmotor, Dieselolie, Distikstof, Dizuurstof, Druk (grootheid), Energie, Energiecentrale, Exotherm proces, Explosie, Explosief, Homogeniteit (mengsel), Hout, Kachel, Kampeerterrein, Katalysator, Koolstof, Koolstofdioxide, Koolstofmonoxide, Licht, Long (orgaan), Lucht, Lucifer (voorwerp), Methaan, Milieu-impact, Molecuul, Nitraat, Nucleosynthese, Ontledingsreactie, Organische verbinding, Oxidatie, Oxidator, Piëzo-elektrisch effect, ..., Propaan, Pyrolyse, Raket, Roet (materie), Roetfilter, Rook, Samengestelde stof, Steenkool, Sterevolutie, Stikstofoxide, Stookolie, Stoom, Valentie (scheikunde), Vaste stof, Verbrandingskamer, Verbrandingsmotor, Verbrandingswarmte, Verschuivingswet van Wien, Verstikking, Vlam, Vloeibare waterstof, Vloeistof, Vuur, Warmte, Waterdamp, Waterstofperoxide, Wet van Planck, Wrijving, Zintuiglijke indrukken. Uitbreiden index (29 meer) »

Aardgas

Gastank Onder aardgas wordt verstaan alle uit de grond ontwijkende gassen.

Nieuw!!: Verbranding en Aardgas · Bekijk meer »

Argon

Argon is een scheikundig element met symbool Ar en atoomnummer 18.

Nieuw!!: Verbranding en Argon · Bekijk meer »

As (verbranding)

steenkolen As is een product dat overblijft bij de verbranding van brandbare stoffen.

Nieuw!!: Verbranding en As (verbranding) · Bekijk meer »

Atoom

Een atoom (Oudgrieks: ἄτομος, atomos‚ ondeelbaar) is het uiterst kleine kenmerkende onderdeel van een chemisch element, bestaande uit een kern en een of meer elektronen.

Nieuw!!: Verbranding en Atoom · Bekijk meer »

Benzine

Een tankstation in München Reportage uit 1974 over de invoering van de benzinebonnen. Benzine is een mengsel van koolwaterstoffen dat wordt gebruikt als brandstof voor benzinemotoren en als oplos- en schoonmaakmiddel.

Nieuw!!: Verbranding en Benzine · Bekijk meer »

Benzinemotor

W16 benzinemotor van de Bugatti Veyron Een benzinemotor is een motor die mechanische arbeid verricht door middel van de verbranding van benzine.

Nieuw!!: Verbranding en Benzinemotor · Bekijk meer »

Brand (vuur)

Brandend huis Bosbrand Brand in de Drievuldigheidskathedraal (Sint-Petersburg) Brand en brandweer Brand bij de Petroleum- en Asfaltfabriek te Vlissingen (1924) Wageningen Een brand is een verbranding met vuur die zich ongehinderd uit kan breiden en schade en/of gevaar veroorzaakt.

Nieuw!!: Verbranding en Brand (vuur) · Bekijk meer »

Brander (energie)

Grote brander Oude stookoliebrander Een brander is een toestel dat chemische energie omzet in thermische energie.

Nieuw!!: Verbranding en Brander (energie) · Bekijk meer »

Brandstof

Een brandstof is een stoffelijke energiedrager: een stof of materiaal die chemische energie bevat.

Nieuw!!: Verbranding en Brandstof · Bekijk meer »

Butaan

Butaan (C4H10) is een koolwaterstof uit de groep alkanen.

Nieuw!!: Verbranding en Butaan · Bekijk meer »

Celademhaling

Celademhaling of aerobe dissimilatie, is het energieleverende proces binnen de stofwisseling van zuurstofminnende organismen.

Nieuw!!: Verbranding en Celademhaling · Bekijk meer »

Chemisch element

Een chemisch of scheikundig element is een stof die met scheikundige middelen en methoden niet in andere stoffen opgesplitst kan worden.

Nieuw!!: Verbranding en Chemisch element · Bekijk meer »

Chemisch inert

Een ''glovebox'' is een ruimte die gevuld wordt met een inert gas, zoals argon, om zeer luchtgevoelige reacties in uit te voeren. Een chemische stof wordt inert (letterlijk: willoos, traag) genoemd als deze niet of nauwelijks reageert met vrijwel alle andere chemicaliën.

Nieuw!!: Verbranding en Chemisch inert · Bekijk meer »

Chemische binding

Een chemische binding is de aantrekkende kracht tussen twee of meer atomen, ionen of moleculen van een gegeven scheikundige stof.

Nieuw!!: Verbranding en Chemische binding · Bekijk meer »

Chemische energie

Chemische energie is de totale energie-inhoud van een stof.

Nieuw!!: Verbranding en Chemische energie · Bekijk meer »

Chemische reactie

Een chemische reactie is het proces waarbij chemische verbindingen (moleculen) of atomen langs chemische weg worden omgezet in andere verbindingen, door het vormen dan wel breken van chemische bindingen.

Nieuw!!: Verbranding en Chemische reactie · Bekijk meer »

Chemoluminescentie

Chemiluminescerend luminol. Chemoluminescentie (ook: chemiluminescentie) is het verschijnsel dat bij een chemische reactie energie vrijkomt in de vorm van licht (luminescentie).

Nieuw!!: Verbranding en Chemoluminescentie · Bekijk meer »

Chromaat en dichromaat

Kaliumchromaat. Kaliumdichromaat. Verschuiving van chemisch evenwicht door toevoeging van natriumhydroxide aan een dichromaat-oplossing. Structuurformule van het chromaat-anion. Structuurformule van het dichromaat-anion. Chromaat en dichromaat zijn twee nauw met elkaar verwante ionen van chroom en zuurstof, met respectieve brutoformules CrO42− en Cr2O72−.

Nieuw!!: Verbranding en Chromaat en dichromaat · Bekijk meer »

Dieselmotor

Augsburg, 1906, 12 pk) Het originele patent dat Rudolf Diesel kreeg voor de dieselmotor Een dieselmotor is een verbrandingsmotor die werkt volgens het principe van zelfontbranding.

Nieuw!!: Verbranding en Dieselmotor · Bekijk meer »

Dieselolie

Opengewerkt model van een turbo dieselmotor Dieseltrein Dieselolie of gasolie, kortweg diesel, is een aardolieproduct dat gebruikt wordt als brandstof voor dieselmotoren.

Nieuw!!: Verbranding en Dieselolie · Bekijk meer »

Distikstof

Opslagtank van vloeibare stikstof (tweede van rechts) Distikstof of moleculaire stikstof (N2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element stikstof.

Nieuw!!: Verbranding en Distikstof · Bekijk meer »

Dizuurstof

Apparaat om zuurstof uit lucht te winnen in een bunker. Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof.

Nieuw!!: Verbranding en Dizuurstof · Bekijk meer »

Druk (grootheid)

Druk; de drukkracht per oppervlakte waar het op werkt. psi In de natuurkunde is druk de drukkracht per oppervlakte-eenheid.

Nieuw!!: Verbranding en Druk (grootheid) · Bekijk meer »

Energie

inwendig Potentiële-, kinetische- en vervormingsenergie worden achtereenvolgens in elkaar omgezet Energie is een fundamentele natuurkundige grootheid, dat is een meetbare eigenschap van een natuurkundig verschijnsel.

Nieuw!!: Verbranding en Energie · Bekijk meer »

Energiecentrale

Een energiecentrale is een bouwwerk dat het centraal opwekken van energie als functie heeft.

Nieuw!!: Verbranding en Energiecentrale · Bekijk meer »

Exotherm proces

De thermietreactie in de metallurgie is een klassiek voorbeeld van een exotherm proces. Een exotherm of exo-energetisch proces is in de thermodynamica een proces waarbij energie vrijkomt, die vervolgens wordt afgegeven aan de omgeving.

Nieuw!!: Verbranding en Exotherm proces · Bekijk meer »

Explosie

luchtvaartshow Een explosie of ontploffing is een plotselinge vergroting van het volume van een hoeveelheid materie en het vrijkomen van energie op een gewelddadige manier, gewoonlijk gepaard gaand met het ontstaan van hoge temperaturen en het vrijkomen van gassen.

Nieuw!!: Verbranding en Explosie · Bekijk meer »

Explosief

GHS-etikettering) Het gevarensymbool voor explosieve stoffen (WMS-etikettering) Explosieven of springstoffen zijn ontplofbare vaste of vloeibare stoffen, dat wil zeggen stoffen die in zeer korte tijd een ontledings- of verbrandingsreactie kunnen ondergaan waarbij gasvormige producten ontstaan die een veel groter volume innemen dan de oorspronkelijke stof.

Nieuw!!: Verbranding en Explosief · Bekijk meer »

Homogeniteit (mengsel)

In een homogeen mengsel zijn de bestanddelen perfect door elkaar gemengd en zelfs op microscopisch niveau niet van elkaar te onderscheiden.

Nieuw!!: Verbranding en Homogeniteit (mengsel) · Bekijk meer »

Hout

Doorgezaagde stam van een boom met inwendige hartscheuren jaarring; 2.

Nieuw!!: Verbranding en Hout · Bekijk meer »

Kachel

Nederlandse kachel Duitse opzetkachel (1778) IJzeren kachel met rand voor strijkijzers Potkachel met kachelpijp Pelletkachel Een kachel is een verwarmingsapparaat waarin de warmte door middel van verbranding van brandstof, zoals stookolie, aardgas of een andere brandstof zoals steenkoolgas, hout, turf, bruinkool of steenkool, wordt opgewekt, of door middel van elektrische energie zoals bij een straalkachel.

Nieuw!!: Verbranding en Kachel · Bekijk meer »

Kampeerterrein

Veracruz Camping in Zweden Echternach SBB-natuurkampeerterrein De Dasselaar bij Zeewolde ''Camping municipal'' in Saint-Médard-de-Guizières, Frankrijk Een camping met caravans in Devon, Engeland Bivakzone Wereldboom Horebeke in de Vlaamse Ardennen Een kampeerterrein of (in het Frans, niet Engels) camping is een plek met voorzieningen om te kamperen.

Nieuw!!: Verbranding en Kampeerterrein · Bekijk meer »

Katalysator

De werking van een katalysator schematisch voorgesteld. Doordat tussenproducten worden gevormd, is de activeringsenergie lager en verloopt de reactie sneller. Een katalysator is in de scheikunde een stof die de snelheid van een specifieke chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Nieuw!!: Verbranding en Katalysator · Bekijk meer »

Koolstof

Koolstof (Latijn: carbonium) is een scheikundig element met symbool C en atoomnummer 6.

Nieuw!!: Verbranding en Koolstof · Bekijk meer »

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide, kooldioxide, ook koolzuurgas, in de 19e eeuw ook koolstofzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2.

Nieuw!!: Verbranding en Koolstofdioxide · Bekijk meer »

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide, koolstofmono-oxide of koolmonoxide, vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een polaire anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO.

Nieuw!!: Verbranding en Koolstofmonoxide · Bekijk meer »

Licht

verstrooid door stof in de lucht en daardoor worden de lichtbundels ook van opzij zichtbaar. Spoorwegstation Chicago Union Station, 1943. Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog.

Nieuw!!: Verbranding en Licht · Bekijk meer »

Long (orgaan)

Gaswisseling in de longblaasjes Longen zijn gepaarde inwendige ademhalingsorganen van gewervelde dieren, met uitzondering van de meeste vissen en sommige amfibieën.

Nieuw!!: Verbranding en Long (orgaan) · Bekijk meer »

Lucht

Lucht is het homogene mengsel van gassen in de onderste lagen van de aardatmosfeer.

Nieuw!!: Verbranding en Lucht · Bekijk meer »

Lucifer (voorwerp)

Brandende lucifer Strijkvlak van luciferdoos uitvergroot Luciferboekje Luciferdoosje Polygoonjournaal uit 1970. In Eindhoven worden bij de enige luciferfabriek in Nederland, die 100 jaar bestaat, stammen populierenhout van hun bast ontdaan en geschild tot fineer ter dikte van lucifers. Een lucifer is een klein houtje met een ontvlambare kop, waarmee vuur gemaakt kan worden.

Nieuw!!: Verbranding en Lucifer (voorwerp) · Bekijk meer »

Methaan

Methaan (CH4) is de eenvoudigste koolwaterstof en behoort tot de groep der alkanen.

Nieuw!!: Verbranding en Methaan · Bekijk meer »

Milieu-impact

Raffinaderij van ExxonMobil in Baton Rouge, VS Milieu-impact, milieueffect of milieubelasting is de (negatieve) invloed die menselijk handelen heeft op de natuurlijke omgeving en op de ecosystemen van de Aarde.

Nieuw!!: Verbranding en Milieu-impact · Bekijk meer »

Molecuul

Verschillende modellen van een molecuul glucose Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit.

Nieuw!!: Verbranding en Molecuul · Bekijk meer »

Nitraat

mesomere grensstructuren van het nitraation. Het nitraation is isoelektronisch met het carbonaat-ion. Nitraat is in de scheikunde de algemene naam van een polyatomisch anion (NO3−) of functionele groep (R-O-NO2) die één stikstofatoom (N) en drie zuurstofatomen (O) bevat.

Nieuw!!: Verbranding en Nitraat · Bekijk meer »

Nucleosynthese

De oorsprong van de verschillende elementen Vorming van de lichte elementen in het heelal. Bindingsenergie in de atoomkernen Nucleosynthese, nucleus is Latijn voor kern, sunthesis is Grieks voor samenvoeging, is in de kosmologie de vorming van zwaardere chemische elementen uit lichtere, door de versmelting van atoomkernen.

Nieuw!!: Verbranding en Nucleosynthese · Bekijk meer »

Ontledingsreactie

Een ontledingsreactie is een chemische reactie waarbij de chemische binding van een stof wordt verbroken, waardoor deze stof overgaat in twee of meer andere stoffen.

Nieuw!!: Verbranding en Ontledingsreactie · Bekijk meer »

Organische verbinding

Het aminozuur isoleucine (C6H13NO2) is een goed voorbeeld van een organische verbinding. Koolstofatomen zijn zwart, waterstof is grijs, zuurstof rood, en stikstof blauw. Een organische verbinding of organische stof, is een moleculaire chemische verbinding die in ieder geval één koolstof-atoom bevat, en meestal meerdere koolstofatomen, die via een covalente binding aan elkaar zijn geschakeld tot een koolstofketen.

Nieuw!!: Verbranding en Organische verbinding · Bekijk meer »

Oxidatie

fluor vormen een ionbinding door middel van een redoxreactie. Natrium staat zijn buitenste elektron af aan het fluoratoom. Het natrium wordt geoxideerd en het fluor wordt gereduceerd. Oxidatie is het scheikundige proces waarbij een stof (de reductor) elektronen afstaat aan een andere stof (de oxidator).

Nieuw!!: Verbranding en Oxidatie · Bekijk meer »

Oxidator

GHS-etikettering Symbool voor oxiderend in de verouderde WMS-etikettering Een oxidator of elektronenacceptor is een chemische stof die in een chemische reactie elektronen kan opnemen.

Nieuw!!: Verbranding en Oxidator · Bekijk meer »

Piëzo-elektrisch effect

Een piëzo-elektrische schijf genereert een spanning wanneer ze wordt vervormd, sterk overdreven Het piëzo-elektrisch effect is het verschijnsel dat kristallen van bepaalde materialen onder invloed van druk, bijvoorbeeld door buiging, een elektrische spanning produceren en andersom: er zijn materialen die vervormen als er een elektrische spanning op wordt aangelegd.

Nieuw!!: Verbranding en Piëzo-elektrisch effect · Bekijk meer »

Propaan

Propaan is een eenvoudige koolwaterstof uit de groep der alkanen, met als brutoformule C3H8.

Nieuw!!: Verbranding en Propaan · Bekijk meer »

Pyrolyse

houtskool Pyrolyseolie uit graanafval Pyrolyse, letterlijk ontleding met vuur (neologisme (1869), ontleend aan Oudgrieks πῦρ (pyr) vuur, en λύσις (lýsis) splitsing), ook kraken of (foutief) droge destillatie genoemd, is een endotherm proces waarbij koolstofhoudend materiaal wordt ontleed door het te verhitten tot hoge temperaturen (200 - 900 °C) zonder dat er zuurstof bij kan komen.

Nieuw!!: Verbranding en Pyrolyse · Bekijk meer »

Raket

V-2, de eerste ballistische raket Een raket is een voorwerp voortgedreven door een reactiemotor met de benodigde reactiemassa aan boord.

Nieuw!!: Verbranding en Raket · Bekijk meer »

Roet (materie)

Roet op een steen Roet uit een schoorsteenkanaal Transmissie-elektronenmicroscopische afbeelding). Roet is een stof die ontstaat bij een onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen.

Nieuw!!: Verbranding en Roet (materie) · Bekijk meer »

Roetfilter

Een roetfilter (bovenaan links) in een Peugeot Een roetfilter is een filter dat op een auto met een dieselmotor aangebracht kan worden.

Nieuw!!: Verbranding en Roetfilter · Bekijk meer »

Rook

Een rokend vuur Sydney in de rook van natuurbranden (december 2019) Rook is een aerosol van verbrandingsproducten in lucht.

Nieuw!!: Verbranding en Rook · Bekijk meer »

Samengestelde stof

Water is een onder standaardomstandigheden vloeibare samengestelde stof, opgebouwd uit waterstof- en zuurstofatomen Pyriet is een minerale samengestelde stof, opgebouwd uit ijzer- en zwavelionen Een samengestelde stof of chemische verbinding is een stof die wordt gevormd door de chemische binding tussen de atomen van twee of meer chemische elementen.

Nieuw!!: Verbranding en Samengestelde stof · Bekijk meer »

Steenkool

Steenkool Steenkool is een fossiele brandstof en bestaat uit afzettingen van plantenresten die in het geologisch verleden zijn gevormd.

Nieuw!!: Verbranding en Steenkool · Bekijk meer »

Sterevolutie

De evolutie van sterren van verschillende massa in het Hertzsprung-Russelldiagram voor het hoofdreeksstadium (MS) De evolutie van sterren van verschillende massa in het Hertzsprung-Russelldiagram na het hoofdreeksstadium Sterevolutie is de levenscyclus van sterren.

Nieuw!!: Verbranding en Sterevolutie · Bekijk meer »

Stikstofoxide

Een stikstofoxide is een binaire verbinding van zuurstof en stikstof, zoals een verbinding uit het rijtje.

Nieuw!!: Verbranding en Stikstofoxide · Bekijk meer »

Stookolie

Zware stookolie Bij de raffinage wordt aardolie in een atmosferische destillatiekolom gescheiden en verwerkt tot verschillende eindproducten.

Nieuw!!: Verbranding en Stookolie · Bekijk meer »

Stoom

Stoom is, in de natuurkunde, verhitte waterdamp, verhit water in de gasvormige aggregatietoestand.

Nieuw!!: Verbranding en Stoom · Bekijk meer »

Valentie (scheikunde)

Valentie of waardigheid is het maximaal aantal bindingen dat een atoom van een gegeven chemisch element kan aangaan met andere atomen.

Nieuw!!: Verbranding en Valentie (scheikunde) · Bekijk meer »

Vaste stof

Water in vaste vorm Vaste stof is materie die zich in de vaste aggregatietoestand bevindt.

Nieuw!!: Verbranding en Vaste stof · Bekijk meer »

Verbrandingskamer

Verbrandingskamer in de cilinderkop van een benzinemotor. In de verbrandingskamer zitten de gaten voor de bougie (het kleinste), de inlaatklep (het grootste) en de uitlaatklep Bij sommige dieselmotoren is de verbrandingskamer in de zuigerbodem uitgespaard Een verbrandingskamer betekent in letterlijke zin; een kamer waarin iets verbrand wordt.

Nieuw!!: Verbranding en Verbrandingskamer · Bekijk meer »

Verbrandingsmotor

De mengselmotor van Nicolaus Otto is een voorbeeld van een motor met inwendige verbranding. In een verbrandingsmotor komt door verbranding van een brandstof warmte vrij die tijdens een kringproces door de motor wordt benut om arbeid te verrichten, waarbij een temperatuurstijging voor een hogere druk in de motor zorgt.

Nieuw!!: Verbranding en Verbrandingsmotor · Bekijk meer »

Verbrandingswarmte

De verbrandingswarmte van een bepaalde brandstof is de specifieke energie, meestal in de vorm van warmte, die bij de verbranding van de brandstof vrijkomt.

Nieuw!!: Verbranding en Verbrandingswarmte · Bekijk meer »

Verschuivingswet van Wien

De verschuivingswet van Wien is een door Wilhelm Wien opgestelde wet die zegt dat de energiedichtheid ten opzichte van golflengte van de warmtestraling van een zwarte straler bij elke absolute temperatuur dezelfde functie van de golflengte is, afgezien van schaling van de golflengte zodanig dat en schaling van de functiewaarden; nauwkeuriger gezegd: het vermogen per oppervlakte-eenheid per golflengte-eenheid (in de zin van: gedeeld door de lengte van het betreffende kleine golflengte-interval) is het product van een functie van T en een functie van \lambda T. Dit komt erop neer dat een dubbellogaritmische grafiek van dit vermogen als functie van golflengte bij verandering van T alleen maar horizontaal en verticaal verschuift, en dat de horizontale verschuiving per vertienvoudiging van T één decade naar links is.

Nieuw!!: Verbranding en Verschuivingswet van Wien · Bekijk meer »

Verstikking

Verstikking is de belemmering van het lichaam in zijn ademhalingsfunctie/gaswisseling: de uitwisseling van de gassen zuurstof (O2) en koolstofdioxide (CO2, koolzuurgas) tussen het lichaam en de omgeving.

Nieuw!!: Verbranding en Verstikking · Bekijk meer »

Vlam

Vlammen van houtskool Een vlam is de kleinste vorm van vuur, een brandende kaars is daar een goed voorbeeld van.

Nieuw!!: Verbranding en Vlam · Bekijk meer »

Vloeibare waterstof

Vloeibare waterstof (LH2 of LH2) is de vloeibare aggregatietoestand van diwaterstof (H2).

Nieuw!!: Verbranding en Vloeibare waterstof · Bekijk meer »

Vloeistof

De vorming van een sferische druppel water is het natuurlijke gevolg van de hoge oppervlaktespanning van deze vloeistof. Vloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen.

Nieuw!!: Verbranding en Vloeistof · Bekijk meer »

Vuur

Vuur: verbranding van onkruid Smeulende barbecueblokken. Vuur is het geheel van lichtverschijnselen en warmteontwikkeling dat optreedt als een brandbare stof een oxidatiereactie ondergaat bij hoge temperatuur.

Nieuw!!: Verbranding en Vuur · Bekijk meer »

Warmte

aarde. Warmte is een vorm van energie die uitgewisseld wordt tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn.

Nieuw!!: Verbranding en Warmte · Bekijk meer »

Waterdamp

Condenserend water uit waterdamp boven een kop met heet water Waterdamp is, in de natuurkunde, water dat zich in de gasfase bevindt.

Nieuw!!: Verbranding en Waterdamp · Bekijk meer »

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide, ook aangeduid als zuurstofwater, is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof, met als brutoformule H2O2.

Nieuw!!: Verbranding en Waterstofperoxide · Bekijk meer »

Wet van Planck

Max Planck, naamgever van de wet van Planck De wet van Planck, ook wel stralingswet van Planck genoemd, beschrijft de intensiteitsverdeling van de straling respectievelijk de dichtheidsverdeling van de fotonen, als functie van de golflengte respectievelijk van de frequentie, van de door een zwarte straler – een ideale stralingsbron – bij een bepaalde temperatuur uitgestraalde elektromagnetische golven.

Nieuw!!: Verbranding en Wet van Planck · Bekijk meer »

Wrijving

Vectorvoorstelling van de schuifkracht op een blok die ontstaat omdat er een trekkracht op werkt en er schuifweerstand optreedt. De normaalkracht en zwaartekracht zijn ook aangeduid. Wrijving is in de natuurkunde het verschijnsel waarbij weerstand ontstaat wanneer twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden.

Nieuw!!: Verbranding en Wrijving · Bekijk meer »

Zintuiglijke indrukken

Zintuiglijke indrukken of zintuiglijke prikkels zijn het directe beeld, de ervaring of informatie, die de mens verkrijgt via zijn zintuigen.

Nieuw!!: Verbranding en Zintuiglijke indrukken · Bekijk meer »

Richt hier:

Brandbaar, Brandbare, Verbranden, Verbranding (chemie en techniek), Verbrandingsproces, Verbrandingsreactie.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »