Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Vergelijking (wiskunde)

Index Vergelijking (wiskunde)

Oudst bekende vergelijking, door Robert Recorde, in moderne typografie staat er 14x + 15.

80 relaties: Afgeleide, Alfabet, Algemene gaswet, Analytische meetkunde, Argument (wiskunde), Cartesisch coördinatenstelsel, Cirkel, Coëfficiënt, Coördinatenstelsel, Complexe vlak, Derdegraadsvergelijking, Differentiaalvergelijking, Differentievergelijking, Dimensie (lineaire algebra), Diofantische vergelijking, Discrete wiskunde, E (wiskunde), Ellips (wiskunde), Functie (wiskunde), Functionaalvergelijking, Galoistheorie, Geheel getal, Gelijkheid (wiskunde), Gelijkteken, Gesloten (algebra), Getal (wiskunde), Goniometrie, Grafiek (wiskunde), Hoofdstelling van de algebra, Hyperbool (meetkunde), Identiteit (wiskunde), Identiteit van Euler, John Pell, Kettingbreuk, Kromme, Laatste stelling van Fermat, Leonhard Euler, Letter, Lichaam (Ned) / Veld (Be), Lijn (meetkunde), Lijst van goniometrische gelijkheden, Lineaire vergelijking, Logaritmische vergelijking, Machtsverheffen, Massa-energierelatie, Meetkunde, Middelpunt (meetkunde), Natuurwetenschap, Niels Henrik Abel, Nulpunt (wiskunde), ..., Onbekende, Oplossen van vergelijkingen, Optellen, Parabool (wiskunde), Parameter, Parametervergelijking, Pi (wiskunde), Pierre de Fermat, Polynoom, Pythagorees drietal, Reëel getal, Rij (wiskunde), Snijpunt, Stelling van Pythagoras, Stelsel van lineaire vergelijkingen, Straal (wiskunde), Uitdrukking, Uitdrukking (wiskunde), Variabele, Vergelijking van Pell, Vermoeden van Erdős-Straus, Vierdegraadsvergelijking, Vierkantsvergelijking, Vierkantswortel, Vijfdegraadsvergelijking, Wet (wetenschap), Wiskunde, Wiskundige, Wortel (wiskunde), 2 (getal). Uitbreiden index (30 meer) »

Afgeleide

In de wiskunde is de afgeleide of het differentiaalquotiënt een maat voor verandering van een functie ten opzichte van verandering van zijn variabelen.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Afgeleide · Bekijk meer »

Alfabet

Vaticaan, 8e eeuw. Een alfabet (meervoud: alfabetten) of alfabetisch schrift is een verzameling symbolen om equivalenten van klanken in de gesproken taal schriftelijk weer te geven.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Alfabet · Bekijk meer »

Algemene gaswet

oorsprong, hoe hoger de temperaturen. De algemene gaswet, ook wel idealegaswet, wet van Boyle en Gay-Lussac of universele gaswet genoemd, beschrijft het gedrag van ideale gassen onder invloed van druk, volume, temperatuur en aantal deeltjes.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Algemene gaswet · Bekijk meer »

Analytische meetkunde

Cartesiaanse coördinaten. De analytische meetkunde, ook wel bekend als Cartesiaanse meetkunde, is de studie van meetkunde die de principes van algebra gebruikt.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Analytische meetkunde · Bekijk meer »

Argument (wiskunde)

In de wiskunde is een argument een object (vaak, maar zeker niet noodzakelijk, een getal) waarop, eventueel samen met andere argumenten, een relatie, afbeelding, functie of predicaat is gedefinieerd.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Argument (wiskunde) · Bekijk meer »

Cartesisch coördinatenstelsel

oorsprong (0,0) in het paars. Een cartesisch (of cartesiaans) coördinatenstelsel is een orthogonaal coördinatenstelsel waarbij de afstand tussen twee coördinaatlijnen constant is.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Cartesisch coördinatenstelsel · Bekijk meer »

Cirkel

Cirkel met middelpunt M, diameter d en straal r Een cirkel met middelpunt (x_0,y_0) en straal r Middelloodlijnen van een driehoek van koorden snijden elkaar in het middelpunt van een cirkel Cirkelboog, cirkelsector en cirkelsegment. In de meetkunde is een cirkel een tweedimensionale figuur die wordt gevormd door alle punten die dezelfde afstand tot een bepaald punt hebben.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Cirkel · Bekijk meer »

Coëfficiënt

Een coëfficiënt is een als constant beschouwde grootheid, zoals een parameter, een factor of een kengetal, die voorkomt als vermenigvuldiger in een product met een variabele.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Coëfficiënt · Bekijk meer »

Coördinatenstelsel

kwadranten. Het deel van het vlak waarin de x- en de y-coördinaat beide groter zijn dan 0, heet het 1e kwadrant. De vier kwadranten worden in tegenwijzerzin genummerd.Door een coördinatenstelsel wordt een vlak of (algemener) een ruimte zo ingedeeld, dat de plaats van ieder punt in dat vlak of die ruimte eenduidig wordt bepaald door een aantal getallen, die coördinaten van dat punt heten.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Coördinatenstelsel · Bekijk meer »

Complexe vlak

Complex getal z en zijn complex geconjugeerde \barz In de wiskunde is het complexe vlak een geometrische weergave van de complexe getallen, bestaande uit een reële as en loodrecht daarop geplaatst de imaginaire as.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Complexe vlak · Bekijk meer »

Derdegraadsvergelijking

kritische punten. Een derdegraadsvergelijking is een vergelijking die herleid kan worden tot de vorm waarin a ongelijk is aan nul.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Derdegraadsvergelijking · Bekijk meer »

Differentiaalvergelijking

Een differentiaalvergelijking (afk.: DV) is een wiskundige vergelijking voor een functie waarin, naast eventueel de functie zelf, een of meer van de afgeleiden van die functie voorkomen.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Differentiaalvergelijking · Bekijk meer »

Differentievergelijking

In de wiskunde, meer in het bijzonder de discrete wiskunde, is een differentievergelijking, ook aangeduid als recurrente betrekking of recursief voorschrift, een relatie, waarmee de elementen van een rij in recursieve vorm worden gedefinieerd, dat wil zeggen dat ieder element van de rij is een functie van de voorgaande elementen.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Differentievergelijking · Bekijk meer »

Dimensie (lineaire algebra)

De dimensie van een vectorruimte V is het aantal vectoren waaruit de basis van die vectorruimte is opgebouwd.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Dimensie (lineaire algebra) · Bekijk meer »

Diofantische vergelijking

In de wiskunde is een diofantische vergelijking een algebraïsche vergelijking in twee of meer geheeltallige onbekenden.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Diofantische vergelijking · Bekijk meer »

Discrete wiskunde

Discrete wiskunde is de studie van wiskundige structuren die fundamenteel discreet zijn, dat wil zeggen dat er gehele, los van elkaar staande zaken bekeken worden.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Discrete wiskunde · Bekijk meer »

E (wiskunde)

In de wiskunde is het getal, het getal van Euler, een wiskundige constante die het grondtal is van de natuurlijke logaritme.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en E (wiskunde) · Bekijk meer »

Ellips (wiskunde)

Ellips als kegelsnede Enkele termen geïllustreerd Een ellips (Grieks ἔλλειψις, het tekortschieten) is in de wiskunde een vlakke kromme waarbij de som van de afstanden van alle punten op de kromme tot twee brandpunten constant is.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Ellips (wiskunde) · Bekijk meer »

Functie (wiskunde)

Grafiek van de functie f(x).

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Functie (wiskunde) · Bekijk meer »

Functionaalvergelijking

In de analyse, een deelgebied van de wiskunde, is een functionaalvergelijking elke vergelijking, die een functie als een impliciete vorm specificeert.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Functionaalvergelijking · Bekijk meer »

Galoistheorie

De galoistheorie is een tak van de wiskunde, meer bepaald van de abstracte algebra.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Galoistheorie · Bekijk meer »

Geheel getal

De gehele of (op de basisschool in Nederland) hele getallen zijn alle getallen in de rij die voortgezet wordt door er steeds 1 bij te tellen of er 1 af te trekken.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Geheel getal · Bekijk meer »

Gelijkheid (wiskunde)

Gelijkheid, of meer formeel de gelijkheidsrelatie of identiteitsrelatie, is de tweeplaatsige relatie op een verzameling X, die wordt gedefinieerd door De identiteitsrelatie is het eenvoudigste voorbeeld van een equivalentierelatie op een verzameling, dat wil zeggen die binaire relaties die zowel reflexief, symmetrisch als transitief zijn.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Gelijkheid (wiskunde) · Bekijk meer »

Gelijkteken

wiskundige vergelijking maakt gebruik van het '''.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Gelijkteken · Bekijk meer »

Gesloten (algebra)

Een bewerking op twee elementen van hetzelfde lichaam, dezelfde groep of dezelfde ring, zoals de vermenigvuldiging van twee getallen, heet gesloten, als de uitkomst van die bewerking zelf ook weer een element is van dat lichaam, die groep of die ring.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Gesloten (algebra) · Bekijk meer »

Getal (wiskunde)

Een getal is de aanduiding van een hoeveelheid.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Getal (wiskunde) · Bekijk meer »

Goniometrie

Goniometrie, trigonometrie (Oudgrieks: τρεῖς (treis), drie, γωνία (gōnia), hoek en μετρεῖν (metrein), meten) of driehoeksmeetkunde is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met driehoeken en in het bijzonder de oorspronkelijk op driehoeken gebaseerde goniometrische functies zoals sinus (sin), cosinus (cos) en tangens (tan).

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Goniometrie · Bekijk meer »

Grafiek (wiskunde)

De grafiek van de functie f(x).

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Grafiek (wiskunde) · Bekijk meer »

Hoofdstelling van de algebra

De hoofdstelling van de algebra, een belangrijke stelling binnen de wiskunde, houdt in dat elke niet constante polynoom in één variabele met coëfficiënten die geheel, rationaal, reëel of complex zijn, ten minste één complex nulpunt heeft.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Hoofdstelling van de algebra · Bekijk meer »

Hyperbool (meetkunde)

250px In de meetkunde is een hyperbool een kegelsnede (die dus wordt gevormd door beide helften van een dubbele kegel met een vlak te snijden) die bestaat uit twee krommen.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Hyperbool (meetkunde) · Bekijk meer »

Identiteit (wiskunde)

In de wiskunde heeft de identiteit een aantal belangrijke betekenissen.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Identiteit (wiskunde) · Bekijk meer »

Identiteit van Euler

De identiteit van Euler, genoemd naar de Zwitserse wiskundige Leonhard Euler, luidt: Het is een speciaal geval van de formule van Euler: Door \pi in te vullen in deze vergelijking verkrijgt men namelijk en dus In navolging van Richard Feynman wordt de vergelijking e^+1.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Identiteit van Euler · Bekijk meer »

John Pell

John Pell (1611-1685). John Pell (Southwick, Sussex, 1 maart 1611 — Westminster (Londen), 12 december 1685) was een Engels wiskundige, die bekend is van de vergelijking van Pell.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en John Pell · Bekijk meer »

Kettingbreuk

In de wiskunde is een kettingbreuk een uitdrukking van de vorm: waarin a_0 een willekeurig geheel getal is en alle overige getallen a_i en b_j positieve gehele getallen zijn.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Kettingbreuk · Bekijk meer »

Kromme

hypocycloïdes (blauw en groen) en een cardioïde (rood) parabool Een kromme of curve (Latijn: curvus, gebogen, gekromd) is een in het algemeen niet-rechte lijn, met echter een rechte als bijzonder geval.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Kromme · Bekijk meer »

Laatste stelling van Fermat

Uitgave van ''Arithmetica'' uit 1621. Aan de rechterkant de marge waar Fermat zijn stelling schreef. Zijn eigen exemplaar is echter verloren gegaan. Pierre de Fermat De laatste stelling van Fermat, ook wel de grote stelling van Fermat genoemd en niet te verwarren met de zogenaamde kleine stelling van Fermat, is een beroemde wiskundige stelling opgesteld door Pierre de Fermat die zegt dat het onmogelijk is een macht hoger dan de tweede op te delen in twee machten met diezelfde graad.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Laatste stelling van Fermat · Bekijk meer »

Leonhard Euler

Leonhard Euler (Russisch: Леонард Эйлер) (Bazel, 15 april 1707 – Sint-Petersburg, 18 september 1783) was een Zwitserse wiskundige en natuurkundige die het grootste deel van zijn leven doorbracht in Rusland en Duitsland.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Leonhard Euler · Bekijk meer »

Letter

Letterkaartjes Letterontwerp uit 1517 Een letter of karakter is een teken opgebouwd uit streken om in de geschreven taal een of enkele opeenvolgende klanken uit de gesproken taal weer te geven.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Letter · Bekijk meer »

Lichaam (Ned) / Veld (Be)

Een lichaam (Nederlands) of veld (Belgisch), niet te verwarren met het ruimere begrip delingsring (Ned) / lichaam (Be), is een algebraïsche structuur waarin de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen op de gebruikelijke wijze kunnen worden uitgevoerd.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Lichaam (Ned) / Veld (Be) · Bekijk meer »

Lijn (meetkunde)

Een lijn of rechte is een eendimensionale structuur zonder kromming, bestaande uit een continue aaneenschakeling van punten.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Lijn (meetkunde) · Bekijk meer »

Lijst van goniometrische gelijkheden

De goniometrische basisfuncties zijn op diverse manieren met elkaar verbonden.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Lijst van goniometrische gelijkheden · Bekijk meer »

Lineaire vergelijking

Twee lineaire vergelijkingen, elk in twee variabelen Een lineaire vergelijking is een vergelijking, waarin elke term of een constante is of het product van een constante en een enkele variabele.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Lineaire vergelijking · Bekijk meer »

Logaritmische vergelijking

Een logaritmische vergelijking is een speciaal soort wiskundige vergelijking, waarbij de onbekende in het argument of in het grondtal van een logaritme voorkomt.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Logaritmische vergelijking · Bekijk meer »

Machtsverheffen

Machtsverheffen is een wiskundige bewerking, die wordt geschreven als x^n, waarbij twee getallen, het grondtal of de factor x en de exponent n, betrokken zijn.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Machtsverheffen · Bekijk meer »

Massa-energierelatie

De massa-energierelatie weergegeven in een formule De massa-energierelatie is een verband tussen de natuurkundige grootheden massa en energie, dat in 1905 op theoretische gronden is afgeleid door Albert Einstein uit zijn speciale relativiteitstheorie (de formule werd eerder gevonden door Henri Poincaré met een andere afleiding).

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Massa-energierelatie · Bekijk meer »

Meetkunde

Een vrouw onderwijst studenten in de meetkunde. In de middeleeuwen was het ongewoon dat een vrouw afgebeeld werd als lerares, vooral omdat de afgebeelde studenten waarschijnlijk monniken zijn. Het is mogelijk dat de vrouw een personificatie van de meetkunde is. De meetkunde, ook wel geometrie (van Oudgrieks: γεωμετρία, γῆ "aarde", μέτρον "maat"), het "meten van de aarde", is het onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en de eigenschappen van die figuren en van de ruimte waarin ze geplaatst zijn.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Meetkunde · Bekijk meer »

Middelpunt (meetkunde)

Het middelpunt van een cirkel Concentrische cirkels rond het middelpunt (de roos) van een schietschijf Het middelpunt van een cirkel of bol is het punt dat tot alle punten op de omtrek c.q. op het boloppervlak dezelfde afstand heeft.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Middelpunt (meetkunde) · Bekijk meer »

Natuurwetenschap

Albert Einstein. Natuurwetenschap is een overkoepelende term voor dat deel van de wetenschap dat, met empirische en wetenschappelijke methoden, probeert de natuurwetten te achterhalen die schuilgaan achter de natuurverschijnselen.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Natuurwetenschap · Bekijk meer »

Niels Henrik Abel

Niels Henrik Abel Niels Henrik Abel (Finnøy, 25 augustus 1802 — Froland, 6 april 1829) was een Noorse wiskundige.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Niels Henrik Abel · Bekijk meer »

Nulpunt (wiskunde)

Een polynoom met een nulpunt voor x.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Nulpunt (wiskunde) · Bekijk meer »

Onbekende

Onbekende is in de wiskunde de benaming van een grootheid waarvan de waarde niet bekend is, maar die wellicht berekend kan worden.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Onbekende · Bekijk meer »

Oplossen van vergelijkingen

Het oplossen van vergelijkingen is een term uit de wiskunde die aangeeft hoe de waarde(n) van onbekenden bepaald worden uit een of meer vergelijkingen.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Oplossen van vergelijkingen · Bekijk meer »

Optellen

kinderen kennis te laten maken met optellen. Optellen is een van de basisoperaties uit de rekenkunde.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Optellen · Bekijk meer »

Parabool (wiskunde)

245px Een parabool is een vlakke tweedegraadskromme die de meetkundige plaats is van punten met dezelfde afstand tot een gegeven lijn, de richtlijn, en een gegeven punt, het brandpunt.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Parabool (wiskunde) · Bekijk meer »

Parameter

Een parameter is in de exacte wetenschappen een onbekende of variabele die de uiteindelijke toestand van een systeem, dan wel de uiteindelijke waarde van een uitdrukking bepaalt wanneer deze een waarde toegekend krijgt.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Parameter · Bekijk meer »

Parametervergelijking

Een parametervergelijking is een wiskundige vergelijking waarmee een coördinaat van een wiskundig object, zoals een kromme, een oppervlak, een meetkundig lichaam, gegeven wordt in afhankelijkheid van een of meer parameters.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Parametervergelijking · Bekijk meer »

Pi (wiskunde)

π Het getal, soms geschreven als pi, is een wiskundige constante, met in decimale notatie de getalswaarde Het getal is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Pi (wiskunde) · Bekijk meer »

Pierre de Fermat

Pierre de Fermat Pierre de Fermat (Beaumont-de-Lomagne, 17 augustus 1607 – Castres, 12 januari 1665) was een Franse jurist aan het Parlement van Toulouse en daarnaast een wiskundige, aan wie een aantal vroege ontwikkelingen worden toegeschreven die geleid hebben tot de moderne differentiaalrekening.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Pierre de Fermat · Bekijk meer »

Polynoom

Grafiek van de polynoom y.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Polynoom · Bekijk meer »

Pythagorees drietal

Scatterdiagram van de 'benen' (a, b) van de pythagorese drietallen met c kleiner dan 6000. Om de parabolische patronen duidelijk te maken zijn ook negatieve waarden opgenomen. Een pythagorees drietal (a, b, c) bestaat uit drie positieve gehele getallen a, b, c waarvoor geldt a^2 + b^2.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Pythagorees drietal · Bekijk meer »

Reëel getal

De reële getallen zijn de getallen die op eenduidige wijze overeenkomen met punten op een rechte.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Reëel getal · Bekijk meer »

Rij (wiskunde)

Voorbeeld van een oneindige rij die niet stijgend, niet dalend en niet convergent, maar wel begrensd is In de wiskunde is een rij een opeenvolging van objecten, die elementen of termen van de rij worden genoemd.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Rij (wiskunde) · Bekijk meer »

Snijpunt

Een snijpunt van twee krommen is in de meetkunde een punt dat op beide krommen ligt.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Snijpunt · Bekijk meer »

Stelling van Pythagoras

Rechthoekige driehoek ter illustratie van de stelling van Pythagoras De stelling van Pythagoras is een wiskundige stelling die het verband geeft tussen de lengten van de zijden van een rechthoekige driehoek: De stelling is naar de Griekse wiskundige Pythagoras genoemd, maar de stelling was alleen voor de Grieken nieuw.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Stelling van Pythagoras · Bekijk meer »

Stelsel van lineaire vergelijkingen

Een lineair systeem in drie variabelen legt een aantal vlakken vast. Het snijpunt van de vlakken is de oplossing van het lineaire systeem. In de wiskunde is een stelsel van lineaire vergelijkingen, ook lineair systeem, een aantal lineaire vergelijkingen in dezelfde onbekenden.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Stelsel van lineaire vergelijkingen · Bekijk meer »

Straal (wiskunde)

Cirkel met middelpunt M, straal r en middellijn d In de wiskunde is de straal of radius r van een cirkel, bol, cilinder de afstand van een willekeurig punt op de rand van de cirkel (of bol, of cilinder) tot het middelpunt.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Straal (wiskunde) · Bekijk meer »

Uitdrukking

Onder een uitdrukking wordt een vaste combinatie van woorden verstaan waarmee meestal indirect een situatie wordt benoemd.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Uitdrukking · Bekijk meer »

Uitdrukking (wiskunde)

In de wiskunde (inclusief de wiskundige logica) en de informatica is een uitdrukking of expressie een taalfragment dat een waarde representeert.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Uitdrukking (wiskunde) · Bekijk meer »

Variabele

In de wiskunde is een variabele een symbool dat een willekeurig wiskundig object representeert, bijvoorbeeld een getal, een verzameling of een functie.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Variabele · Bekijk meer »

Vergelijking van Pell

geheeltallige oplossingen. De vergelijking van Pell is een diofantische vergelijking van de vorm waarin n een niet-kwadratisch geheel getal is en x en y gehele getallen zijn.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Vergelijking van Pell · Bekijk meer »

Vermoeden van Erdős-Straus

Het vermoeden van Erdős-Straus is een nog niet bewezen vermoeden uit de getaltheorie dat stelt dat door welk getal groter dan 1 je 4 ook deelt, het quotiënt altijd de som van drie stambreuken is.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Vermoeden van Erdős-Straus · Bekijk meer »

Vierdegraadsvergelijking

Figuur van een polynoom van de vierde graad met 3 kritische punten. In de wiskunde is een vierdegraadsvergelijking een vergelijking die tot de vorm kan worden herleid, waarin a,b,c,d en e constanten zijn en a ongelijk is aan nul.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Vierdegraadsvergelijking · Bekijk meer »

Vierkantsvergelijking

reëelwaardige kwadratische functie ax^2+bx+c waarvan elke coëfficiënt afzonderlijk wordt gevarieerd In de wiskunde is een vierkantsvergelijking, kwadratische vergelijking of tweedegraadsvergelijking een vergelijking van de vorm: waarin a,b en c (reële of complexe) constanten zijn, met a \ne 0.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Vierkantsvergelijking · Bekijk meer »

Vierkantswortel

De vierkantswortel, tweedemachtswortel, kwadraatwortel of ook alleen wortel, is het eenvoudigste voorbeeld van het wiskundige begrip wortel.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Vierkantswortel · Bekijk meer »

Vijfdegraadsvergelijking

kritische punten. In de wiskunde is een vijfdegraadsvergelijking een polynomiale vergelijking van graad vijf.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Vijfdegraadsvergelijking · Bekijk meer »

Wet (wetenschap)

wet van Newton in theorie (zonder wrijving). (In de praktijk gaan de balletjes van de newtonpendel t.g.v. wrijving steeds langzamer, tot ze stil hangen) Een wet in de wetenschap is een regel die een bepaalde wetmatigheid beschrijft in de natuur of de maatschappij.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Wet (wetenschap) · Bekijk meer »

Wiskunde

Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en abstracte structuren bestudeert.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Wiskunde · Bekijk meer »

Wiskundige

''Simon Stevin mathematicus insigni'', beroemde wiskundige anonieme Nederlandse graveur, 17e eeuw. Icones Leidenses 40, Universiteit Leiden. Een wiskundige, ook mathemaat of mathematicus, is een geleerde die de wiskunde beoefent.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Wiskundige · Bekijk meer »

Wortel (wiskunde)

In de wiskunde wordt met de wortel zowel de wortel van een getal als van een vergelijking aangeduid.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en Wortel (wiskunde) · Bekijk meer »

2 (getal)

Het getal twee, weergegeven door het enkele cijfer 2, is het natuurlijke getal dat direct na een komt en direct voor drie.

Nieuw!!: Vergelijking (wiskunde) en 2 (getal) · Bekijk meer »

Richt hier:

Graad (algebraïsche vergelijking), Mathematische formule, Wiskundige formule, Wiskundige vergelijking.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »